Jogi esetek - Élet betegséggel cikkek

Jogi esetek - Élet betegséggel cikkek

Az abortusz szabályozása Magyarországon

WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea
2008-05-22 13:50

A terhesség a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, meghatározott feltételekkel szakítható meg.

Generikus kontra originális gyógyszerek

WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus
2022-05-10 22:03

Az originális (eredeti) készítmények hatóanyaga új fejlesztés eredménye, s sokáig szabadalom védi. Ha a szabadalom lejár, a cég köteles nyilvánosságra hozni a molekulára vonatkozó főbb ismereteit, és az utángyártható lesz, ezek lesznek az úgynevezett generikus gyógyszerek.

A gyógyszerreklámozás törvényi feltételei

WEBBeteg - Simon Béla, Lektorálta: Dr. Barcsai Tímea, jogász
2022-04-13 08:34

A gyógyszergyártás iparszerűvé válását és a kereskedelem gyakorlatát tekintve, megfelelő szakismerettel nem rendelkező személyek vásárolják a gyógyszereket, éppen ezért elengedhetetlen követelmény, hogy a gyógyszerek forgalmazásában szigorúbb szabályok érvényesüljenek.

A gyógyszerfelírás szabályozása

WEBBeteg - Simon Béla, Lektorálta: Dr. Barcsai Tímea, jogász
2022-04-11 08:16

A gyógyszerfelírásra az orvosok jogosultak, azonban nem önkényesen választják az adott gyógyszereket, hanem a hatékonyság és az ár figyelembevételével az erre a célra kialakított számítógépes program segítségével kell felírniuk azokat.

A gyermek jogai: kapcsolattartás, tájékoztatás

WEBBeteg - Simon Béla, Lektorálta: Dr. Barcsai Tímea, jogász
2022-04-07 08:42

Az ellátásra kerülő gyermeknek joga, hogy értelmi képességének és pszichés állapotának megfelelően számára is megfelelő tájékoztatást kapjon. A szülőnek joga az egészségügyi dokumentáció megismerése, amelyről saját költségen másolatot kérhet.

A gyermek jogai: ellátás és méltóság

WEBBeteg - Simon Béla, Lektorálta: Dr. Barcsai Tímea, jogász
2022-04-05 08:34

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján egészségügyi ellátásuk során a gyermekeket is megilletik ugyanazon jogok, mint a felnőtteket. A különbség ezen a téren csupán a jogok tartalmában mutatkozik meg.

A gondnokság alá helyezés

WEBBeteg - M. GY., Lektorálta: Dr. Barcsai Tímea
2022-03-26 15:06

A gondnokság alá helyezés kérdése akkor merül fel, amikor egy nagykorú nem képes ügyeinek vitelét ellátni. A gondnokság alá helyezés az érintett személyi és vagyoni érdekeinek megóvása miatt fontos, az ő érdekeit szolgálja.

Az orvosi titoktartásról

WEBBeteg - Mohácsi Gyula, Lektorálta Dr. Barcsai Tímea, jogász
2022-03-17 13:33

Alapelv, hogy az egészségügyi ellátásban keletkező összes adat a beteg tulajdona, felettük ő rendelkezik. Ez azonban nem abszolút érvényű: egyes esetekben a törvény kötelezővé teszi az adatszolgáltatást, akár a beteg tiltása ellenére is.

A betegek kötelességeiről

WEBBeteg - Simon Béla, Lektorálta: Dr. Barcsai Tímea, jogász
2021-09-10 22:03

A betegnek nemcsak jogai, hanem kötelességei is vannak! Alapelv, hogy a beteg köteles hozzájárulni saját kezelésének sikeréhez, és tekintettel kell lennie mások jogaira, egészségére is. Kevesen tudják, hogy meghatározott esetekben az orvosnak is joga van megtagadni a beteg ellátását.

Jogszerű felmondási ok a vírustagadás?

Pro/Lawyer Consulting
2021-04-23 09:47

Mit lehet tenni, ha egy munkavállaló nyíltan osztja meg nézeteit, miszerint a SARS-CoV-2 vírus nem létezik vagy annak súlyát kérdőjelezi meg, adott esetben a védelmi intézkedéseket feleslegesnek vagy túlzónak tartja? A KNP LAW szakértője ad választ a kérdésekre.

Mik azok a pro familia ellátások?

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász
2020-08-28 20:35

Az úgynevezett pro familia ellátások lehetőséget biztosítanak arra, hogy az orvos saját magát és közeli hozzátartozóját akkor is beutalhatja egészségügyi szakellátásra, ha nem szerepel a beutalásra jogosult orvosok között, feltéve, hogy tagja a Magyar Orvosi Kamarának.