Jogi esetek

Jogi esetek cikkek

A család- és gyermekjóléti szolgálatok

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2024.01.22. 12:20
Gyermekjóléti szolgáltatással és családsegítéssel kapcsolatos feladatokat egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – látja el. Tevékenységébe tartoznak a gyermekvédelmi törvényben (1997. évi XXXI.)...

Színes TAJ számok – Mit jelentenek a különböző színkódok?

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2024.01.15. 19:00
Valamennyi orvos-beteg találkozó esetén az orvos elvégzi a TAJ-szám ellenőrzést, azaz online úton ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál jogosultakról vezetett nyilvántartásában. Az eredmény többféle...

A beutalás rendszere

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2024.01.12. 16:00
Beutalás
Az egészségbiztosítási törvény valamennyi beteg részére biztosítja a szabad orvosválasztás jogát. Ez azt jelenti, hogy a biztosított maga választhatja meg az orvost, illetve intézményt, ahol az ellátást elvégzik. A...

Az abortusz költségei

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2024.01.10. 16:20
A terhességmegszakítás költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő fedezi, amennyiben a terhesség megszakítására a biztosítással rendelkező állapotos nőnél vagy magzatánál fennálló egészségi ok miatt kerül sor....

Gyógyszerek, gyógyhatású készítmények - Mi mit jelent?

WEBBeteg - Dr. Mohácsi Gyula - 2024.01.10. 11:39
Gyógyszer
A gyógyszereknek két, eltérő szabályozású fajtáját különböztetik meg a magyar jogszabályok: az orvosi vényre kapható, és a recept nélkül kapható gyógyszereket. A gyógyszernek minősülő termékeken felül is azonban több...

Egészségügyi ellátás külföldön: a teljes ellátás

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.11.21. 11:30
A Magyarországon megállapított nyugdíj alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét - az önrész kivételével - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő fizeti.

Munkahelyi balesetek - Mi minősül annak és milyen ellátás jár?

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.11.20. 15:45
Munkahely
Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, illetve a sérült közrehatásának mértékétől függetlenül.

Egészségügyi ellátás külföldön: a szükséges ellátás

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.11.20. 11:45
Az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások körének meghatározása az adott tagállam hatáskörébe tartozik, az ellátás szükségességéről kétség esetén az ellátást nyújtó orvos dönt.

Várólisták jogi szabályozása

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.09.25. 09:00
A magyar egészségügyi ellátórendszer két altípusát különbözteti meg a várólistáknak, az intézményi várólistát és az országos várólistát. Mindkét listára egyedi azonosítóval azok a betegek kerülnek fel, akiknek a...

Betegjogi képviselők - Mikor fordulhat hozzájuk?

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.09.22. 09:30
Betegjogi képviselő
A betegjogi képviselő a betegek - az egészségügyi törvényben meghatározott - jogainak védelmét látja el, valamint feladata az is, hogy segítse őket jogaik megismerésében és érvényesítésében.

Transzplantáció és várólista

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.09.21. 10:00
Az egészségügyi törvény előírásai szerint azt a beteget, akinél szerv- vagy szövetátültetés orvosilag indokolt, és megfelel a külön jogszabályban foglalt feltételeknek, fel kell venni a szerv-, illetve szövettípusonként...

Az eutanázia jogi szemmel

WEBBeteg - Dr. Mohácsi Gyula - 2023.09.20. 09:35
Életben tartani, vagy hagyni meghalni. Ez az egyik legnagyobb kérdése az eutanáziának, vagy más néven a kegyes halálnak. Magyarországon az aktív eutanázia nem megengedett, emberölésnek minősül.

A cselekvőképtelenség

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.09.19. 10:08
Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége nagymértékben csökkent, illetve hiányzik, és emiatt részleges (meghatározott...

Miért nem vezethet teherautót, ha valaki színtévesztő? Az orvos válaszol

WEBBeteg összeállítás - Dr. Szabó Zsuzsanna és Dr. Papp Júlia, szemész - 2023.06.09. 15:56
"Zöld színtévesztő vagyok és emiatt nem vezethetek teherautót. Az orvos szerint, ha a nap mögöttem van, akkor én a piros helyett már piros-sárgát látok és már indulok is. Személyautóval nem ugyanez lenne a helyzet?" - A...

Szabad orvos- és kórházválasztás

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.06.06. 14:08
Orvosválasztás
Az orvosválasztás jogának gyakorlása során a betegnek joga van az ellátását végző olyan orvos megválasztásához, akivel az állapotának, illetve az egészségügyi szolgáltatás jellegének megfelelő, magyar nyelven történő...

A társadalombiztosítási járulék

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.06.02. 12:56
Társadalombiztosítás
2020. július 1-től bevezetésre került a társadalombiztosítási járulék a társas vállalkozások számára. A TB-járulékot a munkavállalók béréből vonja le a Munkáltató és három járulék összevonásával jött létre. Mértéke 18,5...

A táppénzellátás alapszabályai

WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - 2023.06.01. 20:12
A táppénz az egészségbiztosítás rendszerében nyújtott pénzbeli ellátások egyike. A keresőképtelenség első 15 napjára betegszabadság jár, táppénzre ezt követően jogosult a biztosított.

Apa csak egy van? Az apasági vizsgálat pszichés oldala

Imix - Dr. Bezzegh Attila és Dr. Süli Ágota - WEBBeteg összeállítás - 2023.05.18. 15:58
Az apaság intézménye nem merül ki csupán a gyermeknemzésben - ennél jóval több és összetettebb: az életre szóló érzelmi kötődésen túl a férfi számára voltaképpen egy fontos szerep, identitás, feladat, kihívás és...

Apasági vizsgálat

WEBBeteg - Simon Béla - 2023.05.18. 10:23
Apasági vizsgálat
A DNS-tesztek elterjedésével és fokozatos árcsökkenésével napjainkra lehetővé vált a valódi szülők személyének gyakorlatilag 100 százalékos biztonságú megállapítása.

Betegszállítás és betegmentés: ki, mikor hívhatja?

WEBBeteg - Tóth András, újságíró - 2023.04.19. 13:50
Mentő
A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló beteg sürgősségi ellátása, illetve szállítása legalább mentőápolói felügyelettel az egészségügyi intézménybe, és az eközben végzett ellátása. A betegszállítás az...