• Általános munkavédelmi szabályok

    Szerző: WEBBeteg - Simon Béla

    A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelményeket foglalja magában. Általános szabályait az 1993. évi XCIII. törvény szabályozza, hatálya csak a szervezett munkavégzést végzőkre vonatkozik.

      A téma cikkei


    2/1 Általános munkavédelmi szabályok
    2/2 Különös munkavédelmi szabályok.

    A munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszerében a legalsó szinten a munkáltató belső szabályozása áll, gyakorlatilag azonban ez tekinthető a legfontosabb regulának. A munkáltatói előírás egyébként kötelező erejű, megszegése tehát ugyanúgy szankcióval jár, mint a jogszabályok be nem tartása.

    Főszabály, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató kötelessége, és ennek módját a munkáltatónak kell meghatároznia. A munkáltató a felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg a munkavégzés rá vonatkozó szabályait.

    Hirdetés

    A munkavállaló mindezek mellett köteles rendeltetésének megfelelően használni és tisztítani az egyéni védőeszközt, aminek a használata nem csak joga, de kötelessége is a dolgozónak. Tehát a munkavállaló semmilyen módon nem mondhat le a védőeszköz használatáról.

     Hasznos linkek


    A munkavállalók választhatnak munkavédelmi képviselőt maguk közül. Ennek egyetlen feltétele, hogy az adott gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma meghaladja a 10, illetve a nem fizikai jellegű tevékenységnél a 20 főt. A képviselő-választás csak lehetőség, de nem kötelező.

    Ezzel szorosan összefügg a munkaügyi ellenőrzés intézménye, ami kiterjed a munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére, valamint a munkaidő-kedvezményre vonatkozó szabályok megtartására is. A munkaügyi ellenőrzést az illetékes felügyelő szóbeli vagy írásbeli bejelentés alapján folytatja le. A felügyelő kisebb mulasztás esetén figyelemfelhívással, egyébként határozattal zárja le az ügyet, s kötelezi a munkáltatót a hiányosságok megszüntetésére, de akár bírságot is kiszabhat súlyosabb estekben. A munkavédelem szakmai szervek felügyeletét igényli, amit az ÁNTSZ és az OMMF (Országos Munkaügyi- és Munkavédelmi Felügyelőség).

    Munkáltatók kötelezettségei a munkavédelem keretében

    A munkajogi felelősség keretében a munkáltató felelősséggel tartozik a munkavállalóval szemben a megfelelő munkakörnyezet kialakításáért, a kollektív és egyéni védelem biztosításáért, a szükséges információk átadásáért, valamint a dolgozók adatainak védelméért is.

    Mindemellett a munkáltató köteles eltűrni az állami hatóságoknak a munkavédelmi szabályok betartását célzó ellenőrzését, elérhetővé tenni az ehhez szükséges információkat, egyebekben együttműködni az ellenőrzést végzővel, végső soron teljesítenie kell a vele szemben kirótt szankciókat.

    A munkavégzésnek munkavédelmi szempontból vannak személyi feltételei, mely alapján a munkáltató kizárólag arra alkalmas személlyel végeztetheti el az adott munkát. Ez az alkalmasság kétirányú, azaz a munkavállalónak meg kell felelnie az orvosi munka-alkalmassági vizsgálaton, valamint megfelelő szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie az adott feladat ellátásához. A munkahely, a munkaeszköz és a munkagép, az anyag, a technológia, valamint a munkaszervezés pedig az alapvető tárgyi feltételeket jelentik.

    A munkáltatónak munkavédelmi oktatásban kell részesítenie a munkavállalót a munkába állásakor, munkahelye vagy munkaköre megváltoztatásakor, új munkaeszköz üzembe helyezésénél vagy a munkaeszköz átalakításakor, valamint új technológia bevezetésekor is. Az előírt ismeretek megszerzéséig a dolgozó foglalkoztatása tilos, így kizárt a munkabalesetért történő önkéntes önálló felelősségvállalás is.

    Munkavállalók kötelezettségei a munkavédelem keretében

    A munkavállaló kötelezettségei körébe tartozik, hogy a munkavállalónak kötelessége az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó előírások szerint végezni, továbbá a munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, illetve a munkaviszonyra vonatkozó előkészítő vagy befejező munkákat elvégezni.

    Ezek a cikkek is érdekelhetik Önt

    A dolgozó megtagadhatja a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha pedig az utasítás végrehajtása mások életét, egészségét vagy testi épségét veszélyezteti, akkor a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás végrehajtását.

    A munkavállalónak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban kell munkát végeznie. Ennek keretében a tőle elvárható módon meg kell győződnie a munkaeszköz biztonságos állapotáról, azt a rendeltetésének megfelelően, a munkáltató utasításai szerint kell használnia, és el kell végeznie a számára előírt karbantartási feladatokat.

    Ezen túl az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően kell használnia, és tőle elvárhatóan tisztán kell tartania, a munkaterületen meg kell tartania a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot, továbbá el kell sajátítania a munkája biztonságos elvégzéséhez nélkülözhetetlen ismereteket, részt kell vennie az előírt orvosi, illetve pályaalkalmassági vizsgálaton. A munkavállalónak az esetlegesen bekövetkező balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelentenie kell.

    (WEBBeteg - Írta: Simon Béla; Lektorálta: dr. Barcsai Tímea, jogász)

    Előző oldal | 2/12/2 Különös munkavédelmi szabályok.

    Legutóbb frissült: 2009.01.15 16:20
    • WEBBeteg.hu
   • Cikkajánló

    Mellhártyagyulladás

    Mellhártyagyulladás

    Dr. Brugós László

    A betegség tünetei a fájdalmon és nehézlégzésen kívül lehet a láz.

    Ízületi fájdalmak

    Ízületi fájdalmak

    B. M., szakfordító

    A reuma összefoglaló név, gyulladásos és degeneratív folyamatokat foglal magába.

    Az idősödő munkavállalók munkában tartása megtérül a munkáltatóknak

    Az idősödő munkavállalók képzése, és az igényeikhez való alkalmazkodás többszörösen megtérül a munkaadók számára, emellett az időskori munkavégzés csökkentheti a demencia és a depresszió kockázatát is - hívja fel a figyelmet az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA), amely kétéves kampányt indított Egészséges munkahelyet minden életkorban címmel.

    Cukorbetegség: jogszabályok és lehetőségek

    Az utóbbi évtizedek forradalmi változást hoztak a cukorbetegek kezelésében, a vércukor-önellen­őrzés a mindennapok részévé vált. Magyarországon a legelterjedtebb inzulinkezelési formák vál­tozatlan ingyenessége mellett a biztosító 2012 óta az intenzív formában adott inzulinanalógok­nak nemcsak a bevezetését, de a kezelés fenntartását is bizonyos feltételekhez köti.

    A magyar munkahelyeken a problémás ügyfelek okozzák a legtöbb stresszt

    A legtöbb stresszt a problémás ügyfelekkel történő munkavégzés okozza a magyar munkahelyeken, a megkérdezett magyar vállalkozások 44 százalékánál jelentenek gondot ezek a személyes konfliktusok, az idő szűkössége pedig a cégek 29 százalékánál okoz problémát - derült ki az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) felméréséből.

    A balesetek megelőzése fontos része a munkahelyi biztonságnak

    A balesetek megelőzése rendkívül fontos része a munkahelyi védelemnek - hangsúlyozta Nesztinger Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkafelügyeleti főosztályának vezetője kedden Budapesten a munkában megrokkantak és elhunytak nemzetközi emléknapján rendezett konferencián.

    Egyéni védőeszközök - Mit kötelező biztosítani a munkavállalónak?

    Számos olyan munkafolyamat van, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik a munkavállalók egészségét. Ahol szükséges, a magyarországi jogszabályok előírják az egyéni védőfelszerelések kötelező használatát.

    Speciális munkavédelmi szabályok: monitor, védőital, stressz

    Munkavédelmi szabályok a képernyős munkahelyeken, védőital a munkahelyeken, munkahelyi stresszel kapcsolatos szabályok. Munkavédelmi szabályok a WEBBeteg jogi tárházából.

   • Kérje ingyenes cikkértesítőnket! Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.