• A családsegítő szolgálatok

    Dr. Barcsai Tímea
    Szerző: WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea

    A családsegítő szolgáltatásokat az intézmény Családsegítő szolgálata nyújtja, az 1993. évi III. törvény alapján, melynek feladata az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénén ellátása.

    A családsegítő szolgálat célja a szolgálat célja a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzés, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

    Hirdetés

    A Családsegítő szolgálat tevékenysége

    A Családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési tevékenységeket végez. Erről a tevékenységről jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban és esetnaplóban dokumentációt végez.

    • szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében.
    • pszichológia, jogi és egyéb tanácsadást szervez,
    • programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, gyermekfelügyelet, stb.) a működési területén élő lakosság számára,
    • segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének javításához,
    • segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését,
    • alapfeladatain túl egyéb speciális szolgáltatásokat nyújt.
    1. Megelőző tevékenységek körében
     • folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, az egyén és a család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé,
     • veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.
    2. Az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében
     • tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról,
     • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,
     • segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében,
     • meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében,
     • családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását (e két utóbbi tevékenységét az egyénre, családra vonatkozóan elkészített gondozási terv alapján, személyes kapcsolat keretében végzi)
     • ruhákat, háztartási eszközöket, adományokat gyűjt a városrész, illetve a város lakosainak köréből, majd ezeket közvetíti a kliensek felé,
     • jogi tanácsadást, felvilágosítást folytat és segít a lakásbérleti jogviszonnyal, adásvételi szerződésekkel, családjogi, gyámügyi, hatósági eljárásokkal, tartási  és járadéki szerződésekkel, stb. kapcsolatos ügyek intézésében,
     • pszichológiai, életvezetési tanácsadást végez a családtagok egymás közti, a család s külső intézményi környezet kapcsolatának javítása, gyermeknevelés problémáinak kezelése érdekében,
     • komplex, meghatározott ideig tartó folyamatos gondozást végez, segít a problémák feltárásában, megfogalmazásában, problémamegoldó stratégiák kidolgozásában, készségek, képességek fejlesztésében,
     • fogadja a szolgálatnál jelentkező krízishelyzetben lévőket és a problémáktól függően, a lehetőségekhez képest azonnali segítség nyújt, ill. megszervezi a megfelelő szakellátást,
     • a legkorábbi segítségnyújtás érdekében szükségleteket tár fel, problémákat elemez, együttműködik más humán szolgáltató intézményekkel,
     • kutatásokat, felméréseket kezdeményez.
    3. Egyéb feladatai keretében
     • elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket,
     • kezdeményezi a települési önkormányzatnál
     • az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését,
     • új szociális ellátások bevezetését,
     • egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását,
     • a működési területén található óvodákban, iskolákban fejlesztőpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,
     • a működési területén élő különböző korosztályba tartozó egyének, családok számára speciális céllal csoportokat szervez és működtet.

    (Dr. Barcsai Tímea, jogász)

    Módosítva: 2008.05.22 11:13, Megjelenés: 2008.05.22 11:13
   • Cikkajánló

    Felfázás

    Felfázás

    Szponzorált tartalom

    A fertőzés kezdetén sikerrel alkalmazható hagyományos növényi gyógyszer. (x)

    Töltsd ki tesztünket!

    Töltsd ki tesztünket!

    Szponzorált tartalom

    Mennyire érzed a menstruációd közeledtét? Te melyik típusba tartozol?

    Bűncselekmény-e a hálapénz elfogadása?

    Mennyire ismeri a magyar lakosság a büntetőjogot? Jobban ismeri-e annak évtizedek óta változatlan normáit, mint a szabályozási újdonságokat? Hogyan befolyásolja az iskolai végzettség vagy a médiafogyasztás a jogtudatot?

    A betegek gyakran nem tudják, mihez van joguk

    Hazánkban a betegjogi képviselők törvényben és jogszabályban meghatározott keretek között védik a betegek jogait, segítik őket azok megismerésében és érvényesítésében. A betegjogi képviselőkhöz bárki fordulhat panaszával, de különös tekintettel kell lenni azokra, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak.

   • Kérje ingyenes cikkértesítőnket! Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.