Halál külföldön - A halottszállítás szabályai és költsége

Dr. Ács Gábor †
szerző: Dr. Ács Gábor, oxyológus † - WEBBeteg
megjelent:

Egy haláleset mindig megrázza a hozzátartozókat, a barátokat, és akkor még nem tudják milyen sok és drága ügyintézés vár rájuk, különösen a haláleset határainkon túl következett be. Nem jobb a helyzet, ha a tragédia az Európai Unió területén történt, ilyen esetekben az a perdöntő, hogy itthon vagy az országhatáron túl történt az elhalálozás.

Az országon belül is csak a nem fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben elhunyt személy esetében az orvosi rendelvényre történő, kórboncolási céllal végzett halottszállítás költségeit téríti meg az OEP. Külföldi tartózkodás során az Európai Unió vonatkozó rendeletei értelmében a magyar biztosítottnak az orvosilag szükséges ellátást egy másik tagállamban ugyanolyan feltételekkel kell nyújtani, mintha az illető adott tagállamban lenne biztosított.

Ez azt jelenti, hogy ha az orvosilag szükséges ellátás az adott tagállamban biztosított személyeknek térítésmentes, akkor a magyar biztosított is térítésmentesen kaphatja az ellátást, egyéb esetben ugyanolyan mértékű térítést fizet, mint az adott tagállamban biztosított személy.

Az orvosilag szükséges ellátások az adott tagállam biztosítójával szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóknál vehetők igénybe. Az elhalálozással az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényessége megszűnik, tehát ettől a perctől kezdve mindenért, így a holtest tárolásáért, hűtéséért és a halottszállításért is jelentős összegeket kell fizetni. Unión kívüli országok esetében a két ország közötti államközi szerződések az irányadóak, de az elhunyttal kapcsolatos költségek mindenképpen a hozzátartozókat terhelik.

A konzuli szolgálat szerepe

Magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén, a fogadó ország részéről mindig értesíteni kell a magyar konzuli szolgálatot. A konzuli szolgálat feladatai:

Boncolás: mikor kötelező és mikor nem?

A boncolás kiemelten fontos része az orvostudománynak. Nem csak, mert tisztázza a halál bekövetkezését megelőzően kialakult valamennyi kóros állapotot, hanem azért is, mert célja a népesség megbetegedési és halálozási okainak feltárása, az egészségügyi ellátás során alkalmazott diagnosztikai és gyógyító eljárások hatékonyságának ellenőrzése. A boncolásra és a halottakkal kapcsolatos egyéb teendőkre vonatkozó jogszabályokat az 1997. évi CLIV. egészségügyről szóló törvény tartalmazza. Mely szerint a halottat csak halottvizsgálat után lehet a halál bekövetkeztének helyéről elszállítani, kórbonctani vizsgálat, eltemetés, elhamvasztás illetve szerv-, szövetkivétel céljából. Boncolás: mikor kötelező és mikor nem?
  • a halotti anyakönyvi kivonat kiállítása
  • konzul értesíti az elhunyt közvetlen hozzátartozóit
  • segít lebonyolítani a halott hazaszállítását
  • segédkezik magyar halotti anyakönyvezetésben történő átvezetésben
  • hagyatéki feladatai: a vagyoni tárgyak felmérése, tárgyak leltározása, magyar közjegyző értesítése, a magyar hagyatéki eljárás lefolytatása
  • ismeretlen örökös keresése, akár hirdetés útján is

Amennyiben a konzuli szolgálat magyar állampolgár külföldön történt elhalálozásáról értesül, megkeresi a fogadó ország illetékes hatóságát a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése érdekében, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és felvilágosítást nyújt számára az eltemettetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.

Magyar állampolgár halála esetén a konzuli tisztviselő kötelessége, hogy intézkedjen a magyar állampolgár elhalálozásának hazai anyakönyvvezetése céljából. Amennyiben a konzuli tisztviselő hivatalból intézkedik, a konzuli cselekmények díjmentesek.

Milyen iratok szükségesek a halottszállításhoz?

A magyar diplomáciai vagy konzuli képviselet az alább felsorolt iratok bemutatását követően tudja kiállítani a halottszállítási engedélyt:

  • A temetkezési vállalkozó igazolása.
  • A magyarországi temető befogadói nyilatkozata.
  • A szállítás módja, a szállítási útvonal, a magyarországi belépési határállomás neve.
  • A magyarországi ügyintéző vagy rokon neve.

Hogyan történhet a hamvak, illetve a holttest szállítása?

A halottszállítási engedély kiállítása díjköteles és amennyiben más elveszett dokumentum pótlása is szükséges azok kiállításáért is fizetni kell. A hamvak korlátozás nélkül szállíthatók Magyarországra. Az urnát feltétlenül le kell zárni, a hamvasztásról szóló igazolást, illetve a halotti anyakönyvi kivonat egyik példányát a küldeményhez kell csatolni.

Halott a vízben

Vízben a korai hullajelenségek közül a test lehűlése gyorsabban következik be, akár a lehűlés lehet a halál, oka is. Míg szélmentes 25?C fok hőmérsékletű környezetben egy meztelen holttest hőmérséklete több mint 16 óra alatt csökken 25?C fokra, állóvízben mindez 8 óra alatt bekövetkezik, illetve folyóvízben hamarabb mint 6 óra alatt.
Bővebben: halott a vízben

Az urna akár poggyászként vagy postai úton is szállítható, de ezzel kapcsolatban a légitársaság vagy postai szolgáltató nyilatkozata az irányadó. Magyar külképviselettől nem kell engedélyt kérni a hamvak szállításához.

A holttestet kettős koporsóban kell elhelyezni. A belső, általában fémből (ólom, cink) készült koporsónak szilárdnak és légmenetesen lezárhatónak kell lennie. A belső koporsó alját nedvszívó – általában fűrészpor – anyaggal kell kibélelni. A holttestet 1 százalékos szublimát anyaggal kell átitatni. A belső koporsót egy fa koporsóban kell elhelyezni. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében célszerű a külső koporsót vászonnal vagy vízhatlan ponyvával bevonni.

A külső koporsóra erős hordfüleket kell szerelni. Az ügyintéző temetkezési vállalkozónak igazolnia kell a fentieket. A holttesttel együtt más tárgyakat (virágot) szigorúan tilos szállítani.

Mit nyújthat az utasbiztosítás?

Egy 1.000 kilométeres távolságot feltételezve a legolcsóbb megoldás is mintegy 750 ezer forint költséggel jár, de sajnálatosan nem ritka a több millió forintos halottszállítási számla sem. A magyar állam nem finanszírozza az elhunyt állampolgárok hazaszállítását, elvileg lehetőség lenne a konzulátuson keresztül átmeneti kölcsön folyósítására, de erre gyakorlati példa nem ismert. Több országban a helyi törvények nagyon védik a saját temetkezési piacukat és csakis helyi vállalkozó bevonásával lehetséges az elhunyt hazaszállításának megszervezése.

Egészségbiztosítási Kártya

Utasbiztosítás

Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele.

Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.

Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi.

A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (halottszállítást, poggyászbiztosítást, stb.)

A szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a nyomtatvány ellenében.

Az ellátások költségeit csak a biztosításban rögzített összeg erejéig vállalja a biztosító.

Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat.

Az önrészt is fedezi.

Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosított előlegezi meg.

Minden tagállamban a biztosító fizet.

Megoldást csak a kiutazás előtt megkötött megfelelő utasbiztosítás jelenthet. Egy egyhónapos utasbiztosítás költsége 15.000 – 25.000 forint, az igényelt szolgáltatások függvényében, de számos bank kínál bankkártyához kapcsolódó igen kedvező biztosítást.

Külföldi munkavégzés esetén más szabályok az érvényesek, ilyen esetekben a munkavállalási szerződések megkötésekor kell körültekintőnek lennünk a biztosítási jogviszony és az esetleges baleset vagy haláleset során felmerülő költségek tekintetében.

(Forrás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)

Frissítve: 2010.08.09. 02:50, Megjelent: 2010.08.09. 02:50
Címkék: Külföld téma

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.