• Ellátás külföldön: a szükséges ellátás

    WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea
    Szerző: WEBBeteg - Dr. Barcsai Tímea

    Az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások körének meghatározása az adott tagállam hatáskörébe tartozik, az ellátás szükségességéről kétség esetén az ellátást nyújtó orvos dönt.

     

    A téma cikkei

    2/1 Egészségügyi ellátás külföldön I.
    2/2 Egészségügyi ellátás külföldön II.

    Az Európai Unió "társadalombiztosítási joga" koordinációra épül. Az Unió csupán arra törekszik, hogy a személyek szabad mozgásának jogával élő EU-tagállamokban vándorló uniós polgárok és családtagjaik részére biztosítsa az ellátások igénybevételére való jogosultságot más tagállamok területén is, vagyis a migráció megvalósulása során.

    A rendelet által a magyar állampolgároknak biztosított jogok:

    • Magyarországon megszerzett jogait más tagállamok elismerik,
    • ha itthon már van biztosítása, nem kell újból biztosításba lépnie a másik tagállamban, azaz a rendeletek tiltják a kétszeres biztosítást,
    • egyetlen tagállamban sem érhet magyar állampolgárt hátrányos megkülönböztetés azon az alapon, hogy más állam állampolgárai, végül
    • korábbi biztosítása nem veszik el, a biztosításban töltött, illetve szolgálati időt a szolgáltatások nyújtásakor figyelembe veszik.
    Hirdetés

    Orvosilag szükséges ellátás

    Teljes ellátás
    A Magyarországon megállapított nyugdíj alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét - az önrész kivételével - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti. Amennyiben egy személy Magyarországon biztosított, de ő maga és családtagjai egy másik EU tagállamban laknak, akkor lehetősége van arra, hogy a biztosítása szerinti állam terhére a lakóhelyén is igénybe vegye - a vele együtt élő családtagokkal együtt - az egészségügyi szolgáltatásokat. Ennek feltétele az E 106 számú formanyomtatvány beszerzése a magyar foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztártól.

    Az átmenetileg - például turistaként - egy másik tagállamban tartózkodó magyar jogosult a tartózkodása tervezett idejére és az egészségi állapotára tekintettel orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra az adott tagállam egészségbiztosítójával, vagy egészségbiztosítóinak valamelyikével szerződésben álló egészségügyi szolgáltatónál, ugyanolyan feltételek szerint, mint az adott tagállam biztosítottai. A kiutazás előtt mindössze az Európai Egészségbiztosítási Kártyát kell kiváltania lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál.

    Amennyiben munkát vállal egy magyar állampolgár valamely EU-tagállam területén, akkor annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak rá, ott kell biztosítást fizetnie, és ott válik jogosulttá az egészségügyi ellátásokra. E szabály alól csak azok mentesülnek, akiket munkáltatójuk munkavégzés céljából küld a tagállam területére.

    A kiküldöttek Magyarországon maradnak biztosítottak, mintha továbbra is itt dolgoznának, de a munkavégzés helye szerinti tagállamban is igénybe vehetik az egészségügyi ellátásokat.

    Az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások körének meghatározása az adott tagállam hatáskörébe tartozik, az ellátás szükségességéről kétség esetén az ellátást nyújtó orvos dönt.

    A koordinációs rendeletek alkalmazásával foglalkozó Igazgatási Bizottság kötelező érvényű döntése értelmében a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások az orvosilag szükséges körbe tartoznak, ezek az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján nyújthatók, és az ellátások költségeinek az elszámolása is a Kártyára vonatkozó elszámolási szabályok szerint történik.

    Az ellátások költségeinek megtérítése

    Magyarországi egészségbiztosítása alapján a magyar állampolgároknak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat kifizeti, amelyeket az EU-tagállam állampolgárainak is a biztosítójuk fizet; ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapják.

    Az elszámolás ebben az esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv között zajlik. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az EU-tagállam állampolgárai is maguk fizetnek, a magyar állampolgároknak is fizetni kell. Mindez az azonos elbírálás elvéből következik.

    Az ellátás igénylése

    Az ellátás igénylésére az Európai Egészségbiztosítási Kártya szolgál, amelyet TAJ-kártya, személyi igazolvány, illetve a biztosítási jogviszonyt igazoló dokumentumbemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen állítanak ki a lakóhelyünkhöz legközelebb eső Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályán.

    Érvényességi ideje 12 illetve nyugdíjasok esetében 36 hónap. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül fordulhat a magyar beteg a külföldi egészségügyi szolgáltatóhoz.

    Fontos, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártyának akkor kell rendelkezésre állnia, amikor az orvoshoz fordul a beteg, utólag nem állítható ki. Az azonos elbírálásra csak az tarthat igényt, aki az Európai Egészségbiztosítási Kártyát bemutatja, akinél nincs nyomtatvány az egészségügyi szolgáltató által megállapított díjat köteles fizetni.

    Európai Egészségbiztosítási Kártya hiányában is megkapja a szükséges ellátást, éppen csak fizetni kell, vagy többet kell fizetni érte. Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján az ellátás költségeit az a biztosító vállalja, amelyiknél az illető személy biztosítva van, annak hiányában viszont mindenki maga viseli a költségeket.

    Abban az esetben, ha nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya az ellátásra szoruló személynél, akkor az ellátásért helyben fizetnie kell. A kifizetett összeg egy részét a hazatérése utáni 30 napon belül visszaigényelheti, a lakóhelye szerinti Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál.

    Ezek a cikkek is érdekelhetik Önt

    Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes költségeket fogja visszakapni, hanem csak azt a részt, melyet a biztosítójának akkor kellett volna kifizetnie, ha az Európai Egészségbiztosítási Kártyát használnak az ellátás igénybevételekor. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártya esetében a szolgáltató azt az árat tudja érvényesíteni, amennyit a többi, helyben biztosított ellátása után kap a biztosítóktól, az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül azonban nincs azonos elbírálási kötelezettség és a szolgáltató a "piaci árat" fogja érvényesíteni.)

    A biztosítási jogviszony jogcímét az alábbi dokumentumok igazolják:
    Jogosultság alapja Igazolás
    Foglalkoztatotti jogviszony; munkavégzésre irányuló jogviszony Egy hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás
    Munkanélküli-ellátás Igazolás a munkanélküli ellátásról
    Egyéni vállalkozó Érvényes vállalkozói igazolvány
    Társas vállalkozó A gazdasági társaság tagsági igazolása vagy Cégkivonat (vonatkozó része) vagy Alapító okirat másolata
    Egyházi személy, szerzetesrend tagja Az egyház igazolása
    Egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesülő személy Igazolás a pénzbeli ellátás folyósításáról (határozat, bankszámla-kivonat, kifizetőhelyi igazolás stb.)
    Nyugdíjas (saját jogú, hozzátartozói) Nyugdíjas igazolvány vagy Nyugdíjmegállapító határozat vagy Nyugdíjkifizetés igazolása/bankszámlakivonat
    Rendszeres járadékban, szociális ellátásban (segélyben), GYES-ben részesülő Az Államkincstár igazolás (határozat)
    Nappali tagozatos tanuló/hallgató Iskolalátogatási igazolás (szükség esetén érvényes diákigazolvány)
    Közeli eltartott hozzátartozó Eltartotti bejelentőlap másodpéldánya
    Magyarországon lakó kiskorú magyar állampolgár Lakcímigazolás
    A minimálbér 11%-ának megfelelő járulékot fizető személy APEH-igazolás a járulékfizetésről

    (Dr. Barcsai Tímea, jogász)

    Előző oldal | 2/12/2 Egészségügyi ellátás külföldön II.

    Legutóbb frissült: 2015.06.21 14:37
    • WEBBeteg.hu
   • Cikkajánló

    Mellhártyagyulladás

    Mellhártyagyulladás

    Dr. Brugós László

    A betegség tünetei a fájdalmon és nehézlégzésen kívül lehet a láz.

    Ízületi fájdalmak

    Ízületi fájdalmak

    B. M., szakfordító

    A reuma összefoglaló név, gyulladásos és degeneratív folyamatokat foglal magába.

    Milyen lesz a jövő kórháza?

    Kihez kell majd időpontot kérni? Egy orvoshoz vagy egy digitális terapeutához? A rövid válasz erre a kérdésre, hogy jelen állás szerint, szerencsére, az orvoshoz, de a diagnózis folyamatát nagyon sok ponton fogja a digitális technika segíteni. A WEBBeteg.hu utánajárt a témának.

    Az utolsó napok méltósága

    Tíz hónapja működik a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Hospice Osztálya. A speciális részlegen a daganatos betegek testi és a lelki fájdalmát igyekeznek enyhíteni. Segítenek nekik abban, hogy életük végéhez közeledve megőrizhessék emberi méltóságukat.

    Ötszázötvenen vesznek részt a vizes vb egészségügyi biztosításában

    Az Országos Mentőszolgálaton és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatán kívül 550 fős egészségügyi személyzet lesz jelen a 17. FINA Világbajnokság versenyhelyszínein.

    Mire való az Európai Egészségbiztosítási Kártya?

    A legtöbben nem vagyunk tisztában külföldre utazásunk során azzal, hogy mely esetekben milyen egészségügyi szolgáltatásokat vehetünk igénybe térítésmentesen, magyar társadalombiztosítással rendelkezve. Talán sokak számára meglepő, de az Európai Unió tagállamaiba utazva az Európai Egészségbiztosítási Kártya birtokában ugyanazokra az ellátásokra vagyunk jogosultak, mint a helyi állampolgárok.

    Összefogás a transzparens magán egészségügyi szektor érdekében

    Az ország meghatározó magán egészségügyi szereplőinek közreműködésével megalakult a Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesülete, melynek elsődleges célja a magánszektor szürkegazdaságának kifehérítése és átláthatóvá tétele. Az Egyesületről és az egészségügy helyzetéről a Primus ügyvezetőjét, Leitner Györgyöt kérdeztük.

    Milyen egészségügyi ellátást vehet igénybe méltányossági alapon?

    Lehetőség van arra, hogy a NEAK méltányosságból átvállalja az orvosi ellátásért fizetendő térítési díjat vagy annak egy részét. Mikor, kinek, miként jár? A WEBBeteg.hu utánajárt.

   • Kérje ingyenes cikkértesítőnket! Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.
   • Hirdetések
   • Partnereink hírei
    Hirdetések
    Tartson velünk az emeletre
    A Stannah lépcsőliftek alkalmasak mindenféle lépcső akadálymentesítésére. (x)
    A ginzeng és ginkgó hatása
    Javítja a memóriát és az agyi vérkeringést. Gyógyszer nem csak időseknek. (x)
   • Orvos válaszol
    Dr. Pászthory Erzsébet

    Dr. Pászthory Erzsébet

    gasztroenterológus, háziorvos, belgyógyász szakorvos

   • Infografika és videó
   • Hirdetés
   • Szavazás

    Korábbi szavazások