Az iskolaorvosok több segítséget remélnek a gyermekek érdekében

szerző: Balogh Mária, újságíró - WEBBeteg
megjelent: 2017.09.04.

A szülők közül sokan nem is tudják, hogy ki a gyermekük iskolai orvosa, hogy mikor rendel és milyen tevékenységet lát el. Szabály szerint minden oktatási intézményben jól látható helyen ki van függesztve az orvos neve, rendelési ideje, és ugyanez vonatkozik a védőnőkre, a pszichológusokra és logopédusokra is. Dr. Poncsák Anikó, iskolaorvossal beszélgettünk mindarról, amit a tanév kezdetén mindenkinek érdemes tudni az iskolaorvosi tevékenységről.

​Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. Az iskolaorvosok speciális​ helyzetben vannak az ellátási rendszerben,​ ​mivel​ ​nekik az​ ​általános​- ​és középiskolában, valamint​ óvodában​ kell​ ​gyógyító,​ megelőző tevékenységet​ végezniük,​ ​alkalmazkodva​ az​ ​oktatási​ ​intézmény rendjéhez.​ Sajnos az iskolaorvosok​ ​száma​ évről évre csökken Magyarországon.

Mit tartalmaz pontosan az iskolaorvosi tevékenység?

Dr. Poncsák Anikó: Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. Az iskolaorvos​ feladatkörébe tartozik a​ kötelező​ ​szűrővizsgálatok​ elvégzése, a védőoltások beadása,​ valamint a különféle iskolai prevenciós​ előadások​ ​megtartása​, emellett szükség esetén az ellátásra szoruló gyermekeket is kezeljük az iskolában. Ezen felül az​ oktatási intézménnyel​ ​együttműködve​ ​beteg- és gyógyuló gyermekeknek nyújthatunk ​​segítséget a közösségbe történő visszailleszkedésben.

Olvasson tovább! Védőoltások iskoláskorban

A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok
1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata és követése
 • Az óvodás korú gyermekek vizsgálata járvány és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében fertőző betegség esetén, az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokban. Ennek keretében: teljes fizikális vizsgálat, kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása.
 • A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása.
 • A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése.
 • Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának ellenőrzése.
 • A 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai védőnővel együttműködve.

2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése
 • Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése.
 • A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása.

3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok
 • Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása.
 • A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelése.
 • A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése.

4. Elsősegélynyújtás
 • Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.

5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében
 • Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben.
 • Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.
 • Önvizsgálati alapismeretek tanítása.

6. Környezet-egészségügyi feladatok
 • Az intézményi környezet – pl. tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele.
 • A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése.

7. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése.

Forrás: Rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

Az​ ​ első​ ​ osztályba​ ​ lépő​ ​ kisiskolások ​ mikor​ ​ találkoznak​ először az iskolaorvossal, és​ ​milyen​ ​vizsgálatokon esnek át?

Iskolaérettség - Készen áll a gyerek? Az orvosi vizsgálat menete
A tankötelezettség a közoktatási törvény szerint abban az évben kezdődik, amelyikben augusztus 31-ig betölti a gyermek a hatodik életévet, azonban ez nem mindig jár együtt az iskolaérettség kialakulásával. Ennek a megállapítására szolgál az iskolaérettségi vizsgálat.

Iskolaérettség - Készen áll a gyerek?

Dr. Poncsák Anikó: A​ leendő​ ​ első​ ​ osztályosok​ ​ szülei már​ ​ beiratkozáskor magukkal hozzák​ a gyerekek oltási​ könyvét, és ha van, ​a szakorvosi​ leleteit, amiket​ ​az​ ​ iskolák​ ​időben kérnek​ ​tőlük​.​ Ez​ nagy segítség​ ​ nekünk,​ hogy​ ​hatékonyabban tudjunk​ dolgozni.​ ​A tanév kezdetén jellemzően a testnevelési csoportbeosztás, a gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátása történik meg. Az iskolaorvos ugyanakkor teljes fizikális vizsgálatot, valamint szellemi- és érzékszervi vizsgálatokat is végezhet (pl. látás és hallás ellenőrzésre, testsúly és magasság követése). Az​ ​ iskolai védőnők,​ ​akikkel​ közösen​ ​ dolgozunk, nagyon sokat​ ​ segítenek,​ ​mert​ ​ több​ alkalmuk​ ​ van találkozni​ a​ ​gyermekekkel a beosztásuk miatt.

Hetente​ ​mennyi​ időt tölthetnek az iskolai rendeléssel?​

Dr. Poncsák Anikó: Jelenleg​ ​ sajnos​ ​csak​ ​ heti​ ​ 1-2​ ​ napot​ ​ tudunk​ ​ egy-egy oktatási​ ​ intézményben​ ​ lenni,​ ​ mert​ ​ kevesen​ ​ vagyunk. ​A​ rendelési idő​ ​ reggel nyolc órától délután kettőig tart.​ Gyakran​​ előfordul,​ ​hogy​​ha​ ​sérülés​ ​éri​ az​ ​iskolás​ gyereket,​ ​és épp​​ nem​ ​rendel​ ​az​ ​iskolaorvos,​ ​akkor​ ​az​ ​iskolatitkár​ vagy a​ pedagógiai asszisztens​ látja​ ​el,​ illetve​ ​értesíti​ a​ szülőt, súlyosabb esetben a mentőket.​ ​Gyógyszert​ azonban kizárólag orvos adhat a gyerekeknek ​az​ ​esetleges​en fennálló gyógyszerallergia miatt.

Az iskolai pszichológusok feladata miként találkozik az iskolaorvos hivatásával?

Dr. Poncsák Anikó: Az​ oktatási​ intézményekben​ dolgozó pszichológusokkal​ is​ szoros​ az​ együttműködésünk,​ ​számos olyan információt kaphatunk tőlük, ami olykor egy-egy betegség hátterére is fényt derít. Mire gondolok? A visszatérő hasfájásra, fejfájásra, reggeli rosszullétre, kisebbeknél a bevizelésre. Az egészségügyi problémákat​ ​ igyekszünk​ ​ közösen​ ​megbeszélni, orvosolni. Ehhez azonban nagyon szerencsésen kell, hogy egybeessen az iskolában végzett hivatásunk. Ezt is csak tudatos szervezéssel, olykor a munkaidőn túl vagyunk képesek megbeszélni.

Tanévkezdés után nem sokkal, egyre több gyermek lesz náthás vagy lázas beteg. Mi a véleménye​​ ​arról,​ ​ amikor​ a​ ​szülő​ ​beteg csemetéjét iskolába viszi?

Dr. Poncsák Anikó: Beteg​ ​ gyermeket​ ​ nem​ ​ szabad​ ​ közösségbe vinni,​ ​ mert​ ​ a​ ​ többieket​ ​ elfertőzi, ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Akkor sem, ha a szülő azt mondja, csak folyik az orra, és „kapar” a torka. Sokan​ ​ vannak,​ ​ akik​ ​ nem tudják​ ​ munkájuk​ ​ miatt​ ​ egyedül​ ​ hagyni​ ​ a​ ​ beteg​ ​ gyermeket,​ ​ezért inkább​ ​ iskolába​ ​ küldik,​ ​ pedig​ ​ a​ ​ beteg​ ​ gyermek​ ​ nem​ ​ tud koncentrálni,​ ​teljesíteni​ ​ az​ ​ iskolában,​ ​ és​ ​ pár​ ​óra​ ​ múlva​ ​ értesíteni kell​ ​ a​ ​szülőt,​ ​ hogy​ ​ vigye​ ​ haza.​ Időközben viszont az osztálytársait meg is fertőzhette a beteg gyermek. ​Ha nem hallgat az orvosra a család, többnyire hosszú, elhúzódó betegséggel kell szembenézniük a gyermekükkel. A rendszeres szellőztetéssel, természetes összetételű levegőfertőtlenítéssel, rendszeres kézmosással, zsebkendőhasználattal, friss levegőn tartózkodással enyhíthető a fertőzés terjedése.

Az​ iskolaorvos a védőoltásokról is gondoskodik. Mi a tapasztalata, létező jelenség az oltásellenesség?

Dr. Poncsák Anikó: A​ védőoltások​ ​ nagyon fontosak!​ ​Magyarországon​ ​az​ ​oltási​ fegyelem​ ​Európa hírű​ ​volt pár​ ​évig, de sajnos​ ​egyre​ ​több​ ​ szülő​ ​ tagadja​ ​ meg​ ​ a​ ​ kötelező védőoltásokat,​ ​amivel​ ​a​ ​közösséget​ ​ veszélyeztetik,​ ​olyan betegségek​ ​ megjelenését​ elősegítve​,​ ​ amelyek korábban a gyermekhalálozások​ ​ számát​ ​ emelték​ ​vagy​ ​maradandó egészségkárosodásokat​ ​okoztak. Ha​ ​ a​ ​ szülő​ ​ megtagadja​ ​ az​ ​ oltás​ ​ beadását, az iskolaorvos köteles felvenni a kapcsolatot vele személyesen​ ​ is. Ilyen esetben igyekszünk teljes körű​ ​tájékoztatást​ ​adni​ ​ a​ ​betegségekről,​ ​ amik​ ​ ellen​ ​ az oltások​ ​ védenek.​ ​Amennyiben​ ​ez​ ​nem​ sikerül, a​kár a ​Kormányhivatal Járványügyi​ ​Felügyelőihez​​ is kerülhet​ az ügy,​ ​akik​ ​hivatalos eljárást​ indíthatnak.

Olvasson tovább! Az oltásellenesség rövid története

Kötelező védőoltások
 • BCG - 0-4 hetesen
 • DTPa+IPV+Hib - 2 hónaposan
 • PCV-13 - 2 hónaposan
 • DTPa+IPV+Hib - 3 hónaposan
 • DTPa+IPV+Hib - 4 hónaposan
 • PCV-13 - 4 hónaposan
 • MMR - 15 hónaposan
 • PCV-13 - 15 hónaposan
 • DTPa+IPV+Hib - 18 hónaposan
 • DTPa+IPV - 6 éves korban
 • MMR revakcináció - 11 éves korban, általános iskola 6. osztályában (szeptember)
 • dTAp emlékeztető oltás - 11 éves korban, általános iskola 6. osztályában (október)
 • Hepatitis B - 13 év, általános iskola 7. osztályában (szeptember)

Védőoltások rövidítése - Mi-micsoda:

 • BCG - Bacillus Calmette-Guérin /Tuberculosis elleni oltóanyag
 • DTPa - Diftéria-Tetanus-Acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag. (Torokgyík, szamárköhögés és Tetanusz ellenes oltás)
 • Hib - Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag (A bakteriális agyhártyagyulladások egyik legfőbb kórokozója)
 • IPV - Inaktivált poliovírus vakcina (Járványos gyermekbénulás elleni oltás)
 • PCV-13 - 13-valens konjugált pneumococcus vakcina. A pneumococcus baktérium többek között tüdő-, középfül- és agyhártyagyulladást okozhat.
 • MMR - Morbilli-Mumpsz-Rubeola elleni vakcina (Kanyaró, Járványos fültőmirigy gyulladás, és Rózsahimlő ellenes oltás)
 • dTap - Diftéria-Tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag emlékeztető újraoltás céljára. (Torokgyík, szamárköhögés és Tetanusz ellenes oltás)
 • Heptatitis B - Hepatitisz B elleni oltás ( fertőző májgyulladás)
(Forrás: Keretes 1-2. Dr. P. A.)

Mennyire jellemző az ingyenesen adható​ ​HPV​ elleni oltás igénybevétele?

Dr. Poncsák Anikó: A​ ​HPV-fertőzés​ ​megelőzésére​ ​nagyon ​jó​ és ajánlatos a​ ​védőoltás beadása,​ ​lehetőleg​ ​az​ ​aktív szexuális​ ​élet​ ​megkezdése​ előtt. Ezt mi sem indokolja jobban, minthogy a mai fiatalok többsége 16 éves korában már szexuális életet él. A szélsőséges esetekről nem is beszélve, amikor általános iskolás lányok teszik ugyanezt, ráadásul mindenféle védekezés nélkül. Szerencsére egyre többen ​kérik​ ​az oltást​, ami hetedikben még térítésmentes, később azonban több tízezer forintba kerül. Sajnálatos,​ ​hogy​ ​a​ ​fiúk​ ​számára​ ​nem​ ​ ingyenes hazánkban ez az oltás - Ausztráliában​ például ​részükre is költségmentes -,​ ​így​ ​ők​ ​nem​ ​ részesülnek​ ​a​ ​megelőző oltásban, hacsak nem fizetik ki a szülők. Ennek viszont számos, visszafordíthatatlan veszélye lehet mind a fiúkra, mind a lányokra nézve a későbbiekben. Ezért szükséges a szexuális felvilágosítás már általános iskolában, amit szakembernek kell tartania, tabuk nélkül.

Tudjon meg többet! A HPV elleni védőoltás

Melyek​ ​az​ ​elmúlt​ ​évek​ ​leggyakoribb​ ​gyermekbetegségei, melyek​ ​az újak vagy​ visszatérők?​

Dr. Poncsák Anikó: A kérdésre nem lehet egyértelműen felelni, mert az elmúlt években újabb és újabb vírusos vagy bakteriális fertőzések ütik fel a fejüket. A közösségi​ ​vírusfertőzések között minden évben szoros összefüggés van, rendszerint a felnőttek,​ ​a​ ​családtagok​, az iskolás és az óvodás ​gyermekek​ ​betegségei​ ​átfedésben vannak egymással. A fertőző betegség​ ​sokkal hamarabb​ ​gyógyítható,​ ​ha​ ​tudjuk, hogy​ ​a​ ​kontaktszemélyek ​részesültek-e​ kezelésben,​ ​és​ az hogyan​ ​hatott. A bárányhimlő sajnos újra visszatérő betegségnek tekinthető. A​ ​városi​ ​emberek felgyorsultabb​ ​élettempója,​ a​ ​több​ ​stressz​,​ több​ ​betegséget​ ​okoz. Ezek kihatnak a gyermekek lelki fejlődésére, ami befolyásolja a testi stabilitásukat, a betegségekkel szembeni ellenálló képességüket is. Az elhízás, a mozgásszegény életmód, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az étel- vagy pollenallergia, a lelki eredetű betegségek sajnos mind fellelhetők már gyermekkorban is.

WEBBeteg

Forrás: WEBBeteg
Balogh Mária, újságíró
Szakértő: Dr. Poncsák Anikó, iskolaorvos

Hozzászólások (0)

Cikkajánló

Alvás napközben Alvás napközben

Milyen a hatása? Miért is egészséges a szieszta?

Izomgyulladás (myositis) Izomgyulladás (myositis)

A betegség típusai, tünetei és kezelése.

A gyermekkori gerincferdülés

A gerincferdülés (scoliosis) a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz. A...

Minden szülőt ez érdekel - mitől...

A babakocsi vásárlása hatalmas feladat, hiszen minden szülő a legjobbat szeretné csemetéjének. De mitől jó egy babakocsi? Biztonságos? Könnyen...

Az autista gyermekeknek...

A magyar oktatásban sajnos nincs egységes, kidolgozott integrációs és oktatási-nevelési terv egyes, sajátos nevelési igényű gyerekek...

Oviból suliba - Készüljünk fel az...

Az óvodalátogatás nemcsak a képességek fejlesztésében és a szocializációs folyamatokban játszik nagy szerepet, hanem az iskolás éveket is...

Problémás iskolakezdés - Rengeteg...

Az új tanév indulása a kisiskolásoknak okozza a legkomolyabb kihívást. Ez az időszak az új élmények iránti olthatatlan kíváncsiság mellett...

Iskolakezdés - A leggyakoribb...

Az iskola (újra)kezdés számos kérdést vet fel a legtöbb szülőben, hiszen a lusta nyári napok után olyan időszak következik, mikor vissza kell...

Középiskolába megy a gyerek - Amikor...

Amikor gyermekünk középiskolás lesz - ez többnyire 14-15 évesen következik be -, akkor általában már túl van a család a serdülés első...

Iskolát vált a gyermekem - Hogyan...

Nemcsak az iskolakezdés jelenthet nehézséget egy gyermek életében, hanem az iskolaváltás is. Ezt nagyban meghatározza, hogy milyen okból és mikor...

Kérje ingyenes cikkértesítőnket!
Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.