Tüdőszűrés - Mikor kötelező, mikor ajánlott?

Szerző: WEBBeteg - Dr. Brugós László, tüdőgyógyász szakorvos

A korai, tünetmentes szakban kiemelt nagyszámú, köztük több mint félezer fertőző beteg időben elkezdett kezelése miatt még mindig jelentős népegészségügyi tényező a tüdőszűrő.

A téma cikkei

2/1 Tüdőszűrés: mikor kötelező, mikor ajánlott?
2/2 Tüdőrák és tbc: mennyire hatékony a tüdőszűrés?

A tüdőszűrést a XX. század elején még Európa szerte népbetegségként pusztító tuberkulózis (tbc, tüdőgümőkor) korai felfedezésére vezették be.

Akkor gyakran családokat és közösségeket megtizedelő fertőző betegség egyik jellegzetessége, hogy sokáig tünetmentesen zajlik, de ha véletlenül készült egy mellkasfelvétel, amire akkor már lehetőség adódott, akkor gyakran egészségesnek tűnő egyénnél is felfedezték a tüdőbetegség korai jeleit.

1970-1980 között az egyre csökkenő számú, nyilvántartásba vett tbc-s betegek 60-70 százaléknál szűrővizsgálattal fedezték fel. Ezekben az években már egyre jobban körvonalazódott egy másik, jelentős tüdőbetegség, a tüdőrák folyamatos emelkedése, amely megbetegedések eleinte a tbc szűrések során váltak nyilvánvalóvá. A növekvő számú tüdőrákosok 45-50 százalékát is szűréssel fedezték fel eleinte. Ez akkori számokat idézve 10 év alatt, csaknem 60 000 tbc-s és daganatos beteg felfedezését jelentette.

Először Németországban

Az 1930-as években először Németországban, majd a skandináv és kelet-európai országokba is bevezették az ernyőfénykép-technikát, ami azt jelentette, hogy a röntgen átvilágító készülék ernyőjéről egy kisméretű fénykép készült, amit aztán két vagy több orvos is átvizsgált és leletezett, majd ezeket archiválták.

Az elmúlt húsz évben Magyarországon jelentősen javult a tbc járványtani helyzete, s bár a 90-es évek elején egy átmeneti hullámvölgy következett be, jelenleg sikerült az új megbetegedések számát országszerte átlagosan 0,025% alá leszorítani. (Hogy milyen volt korábban a helyzet, csak annyival szeretném érzékeltetni, hogy 1960-as években történő kiterjesztése és kötelezővé tétele idején, évente közel 10 000 új beteget fedeztek fel.)

2001-ben a több mint 4 000 000 ernyőkép-szűrővizsgálat során 1 267 új tbc-s beteget fedeztek fel. A tbc-vel kapcsolatban a hatásosság az incidencia csökkenésével párhozamosan mérséklődött („ha kevesebb a szűrendő, akkor kevesebb marad a szűrőkanálban is”).

Mikor kötelező a szűrés?

Időközben a tbc elleni küzdelem nemzetközi stratégiája lényegesen megváltozott a WHO (Egészségügyi Világszervezet) új hozzáállása miatt. Többen összehasonlító vizsgálatokkal cáfolták a tömeges radiológiai szűrővizsgálatok tbc-vel kapcsolatos hatékonyságát és szükségességét, természetesen fenntartva a radiológiai vizsgálatok helyét a diagnosztikában.

Ennek hatására 1996-ban elfogadott Nemzeti Tuberkulózis Programban kidolgozott módszertani ajánlások új alapokra helyezték a szűrési rendszert, amit az 1998. évi egészségügyi törvény - a járványügyi okokból elrendelt kötelezettséggel - lényegében megerősített.

Ennek alapján 30 éves életkor felett teljes körű lakosságszűrés végzendő ott, ahol a megyei, illetve városi összesített tbc-incidencia 0,025% feletti, vagy a Koch-pozitív tüdőbetegek száma eléri a 0,015%-ot (azaz 25, ill. 15 új tbc-s megbetegedés évente 100 000 lakoshoz viszonyítva; Koch-pozitív az a fertőző beteg, akinek köpetéből közvetlen mikroszkópos vizsgálattal ki lehet mutatni a kórokozót). A kötelezettséget a tiszti főorvos rendeli el az aktuális epidemiológiai helyzet alapján.

Az incidenciától (új tbc-s betegek száma adott évben 100 000 lakosra) függetlenül évente kell szűrni a veszélyeztetettek csoportjait (gyógyult tbc-és betegek, góchordozók, hajléktalanszálláson lakók, menekültek, börtönlakók, elmeszociális otthonban élők, alkohol- és drogfüggők stb.). A mellkasi szűrővizsgálatok tehát általánosságban önkéntessé, és - részben az életkor, részben pedig a rizikótényezők alapján - célzottá váltak.

Tbc vagy tüdőrák?

  • A tbc felismerésében kiemelkedő szerepe van a szűrővizsgálaton való rendszeres részvételnek. Melyek azok a jelek, amik alapján kijelenthetjük, hogy tbc-gyanús esettel állunk szemben? Itt elolvashatja
  • Nagyon fontos a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel, mivel a röntgenátvilágítással a tüneteket még nem okozó daganat felismerhető, így a kezelés korán elkezdődhet, ami a gyógyulás esélyét jelentősen megnöveli. Hogyan ismerhető fel a tüdőrák?

A munkáltatók is megkövetelik

Nemcsak a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban és kereskedelemben, de a legtöbb munkahelyen az igényes munkáltatók megkövetelik az „érvényes” tüdőszűrési eredményt modernizálást elvégezni.

Elgondolkodtató, hogy a nemzeti egészségmegőrző programban a legnagyobb hagyományokkal rendelkező, és a legtöbb eredményt elért tüdőszűrés és a tüdőgyógyász hálózat nem szerepel. Ezzel szemben a szűrésre önként járó, egészségével törődő lakosság igényli és elvárja tőlünk, hogy kényelmes, barátságos, korszerű tüdőszűrésben részesülhessen évente.

A társszakmáknak és főleg a felsőbb vezetésnek (fenntartóknak, koordinálóknak, finanszírozóknak egyaránt) pedig fel kell ismerniük ezt a jogos igényt és azt a tényt, hogy ez az egyik legjobban megtérülő szolgáltatás.

Hasznos tudnivalók

Végezetül lássunk egy pár szemelvényt a tüdőszűrés jogi szabályozásával kapcsolatban felmerülő kérdésekről, melyeket dr. Kovács Gábor Országos Tüdőgyógyász Szakfőorvos írt le és tette közzé 2008 decemberében.

1) Kötelező lakosságszűrés magas tbc-incidencia miatt.
19989 NM rendelet alapján, azokon a területeken, ahol a megelőző évben a tbc-incidencia meghaladta a 25 beteg/100.000 értéket, 30 éves kor felett az évenkénti mellkasröntgenszűrés kötelező. A vizsgálatot és az érintett terület kiterjedését a regionális tiszti főorvos rendeli el. A szűrés behívásra történik, nem szükséges beutaló hozzá és térítésmentes.

2) Kontaktszűrés.
Ha fertőző tbc gyanúja áll fenn, a háziorvos vagy a tüdőgondozó szakorvos elrendelheti a tüdőszűrést, ami szintén térítésmentes.

3) Ajánlott korcsoportos tüdőszűrés
Azokon a területeken, ahol az alacsony tbc-incidencia miatt a tiszti főorvos nem rendeli el a kötelező tüdőszűrést, ott a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló elv alapján (51/1997 (XII.18) NM rendelet g pontja értelmében: „ a tüdőszűrés a területileg illetékes tüdőszűrő állomások és területileg mozgó szakorvosi szolgálatok feladatkörébe tartozik”.

4) A címlisták összeállítása szűrővizsgálatok megszervezése kapcsán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK, volt ÁNTSZ) feladata.

5) Részt vehet-e valaki behívó nélkül tüdőszűrésen 40 éves kor felett (magas tbc-incidenciájú területeken 30 éves kor felett)?
Ha az illető lakcímkártyája alapján bizonyítani tudja, hogy az adott tüdőszűrő területén lakik és adminisztratív hiba miatt nem kapott értesítőt, akkor őt is megilleti a térítésmentes tüdőszűrés. Ha bizonyítani tudja, hogy tartósan tartózkodik az adott területen (tanul, munkát végez) akkor is megilleti a térítésmentes tüdőszűrés. Ha idősebb, mint 40 év, de nem tudja igazolni tartózkodásának okát, akkor saját területén illeti meg a térítésmentes szűrés joga. Ilyenkor is elvégezhető a szűrés egy adott helyen, de már nem térítésmentesen, hanem a megállapított térítési díj ellenében.

Lehetőleg rá kell venni a lakost, hogy ott menjen el szűrésre ahová rendszeresen járt megelőzően, mert ott csak vannak biztosítva a feltételek, miszerint összehasonlítás történjék a korábban elvégzett felvételekkel. A szűrés nem akut, sürgős ellátás ezért várhat a páciens hazalátogatásáig. Költözés esetén viszont célszerű átkérni az egész egyéni ernyőképszűrő katasztert az új lakhely szerinti tűdőszűrő állomásnak.

6) Igénybe vehető-e a szűrés 40 éves kor alatt? Szakmailag nem indokolt, ezért kérésre, csak orvosi beutalóval vagy javaslatra végezhető el. Kivétel ez alól a munkáltató által egészségügyi okból kért szűrővizsgálat.

7) Tüdőszűrés egészségügyi okok miatt. Egy 1998 NM rendelet alapján járványügyi okból kiemelt munkakörök és tevékenységek végzése esetében, kérheti a tüdőszűrést 40 év kor alatt is. Ebben az esetben a vizsgálat térítésköteles. A díj megfizetése a munkáltató kötelessége, de ennek vizsgálata nem a tüdőszűrő állomás feladata. Tehát, ha a munkáltató e kötelezettségét elmulasztja, akkor a vizsgálatot a páciens kell, hogy térítse, ha az éves térítésmentes tüdőszűrő negatív lesz, eredménye értelemszerűen megfelel a foglalkozás-egészségügyi célra is.

8) Kérhető e külön térítés a negatív leletért? A lakosságnak jogában áll kikérnie írásban is egy alkalommal a negatív leletet. Ezért térítési díjat csak ismételt esetben lehet kérni, ami csekély összeg lehet.

Még több cikk a tüdőrákról

9) Indokolt e tüdőszűrési célból mellkas röntgen vizsgálat elvégzése 18 éves kor alatt?
Általánosan nem indokolt 14-18 éves korosztályban tüdőszűrést végezni, mert ebben a korcsoportban a tbc ritkaság. A fertőző környezetben kontaktok esetében a szűrést a háziorvos, vagy szakorvos elrendelheti. Az NNK is elrendelheti kellő indokkal zárt közösségekben (kollégiumok, iskola, osztályok) a tüdőszűrést.

Ezekben az esetekben a szűrés térítésmentes. Vannak egyedi esetek, amikor 14-18 éves fiatal munkakört kíván betölteni, vagy tevékenységet kíván folytatni, ami kiemelt munkakör (dada, élelmiszer kiszolgálás) ezt a vizsgálatot beutaló alapján kell elvégezni és térítés köteles. Ahhoz, hogy 14-18 éves kor között sugárterheléssel járó szűrővizsgálatot végezhessünk a szülő vagy törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása is szükséges.

Előző oldal 2/1 | 2/2 Mennyire hatékony a tüdőszűrés?

WEBBeteg.hu logóForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Brugós László, pulmonológus

Hozzászólások (5)

Cikkajánló

Premenstruációs tünetegyüttes Premenstruációs tünetegyüttes

Lelki és testi tünetek a menstruáció előtti napokban.

Bőrtípusok és napozás Bőrtípusok és napozás

Ön kelta vagy mediterrán típus? Nem mindegy, mennyi időt tölthet a napon.

Rájöttek, hogy mi gerjeszti a...

A tuberkulózis évente több mint 1,5 millió ember haláláért felelős világszerte. Azt már ősidők óta tudják, hogy a köhögés a tuberkulózis...

Több tüdő CT-vizsgálat várható a...

Az Affidea Magyarország szakorvosai a post-COVID betegek tüdőelváltozásainak utánkövetése miatt arra számítanak, hogy a jövőben növekedni fog a...

Hogyan előzzük meg a tüdőrák...

A tüdőrák - mai ismereteink szerint - leginkább a dohányzás mellőzésével előzhető meg, mivel a tüdődaganatok 90 százaléka erősen dohányzó...

A tüdőrák típusai

A világszerte legtöbb áldozatot követelő daganattípus a tüdődaganat. A tüdőt érintő rákos megbetegedés tüneteket már csak előrehaladott...

Tüdőrák és tbc - Mennyire hatékony...

A tbc (tüdőgümőkór) és a tüdőrák kezdeti stádiumában tünetmentes, ezért különösen fontos, hogy akkor is rendszeresen részt vegyünk a...

Miben segíthet egy betegklub a...

A Budapesten és néhány vidéki nagyvárosban működő Harcosok Klubja a tüdőrákbetegek és hozzátartozóik rendszeres összejövetele, minden...

Egyre több a tüdőrákos nő

A szakemberek az utóbbi időben egyre inkább hangsúlyozzák a nők vizsgálatát: amíg korában a tüdőrákot inkább a férfiak betegségeként...

Kérje ingyenes cikkértesítőnket!
Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.