Bujdosó Balázs

Bujdosó Balázs

Igazságügyi pszichológus, igazságügyi gyógypedagógus
Bemutatkozás:

Gyógypedagógus (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola/Budapest), és pszichológus (ELTE/Budapest) végzettségeim vannak.

Mintegy tíz tanévet dolgoztam a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tk. Főiskolán oktatóként, s egyben a Vizsgáló és Tanácsadó Intézet ambulanciáján vizsgálóként.

Negyven éve  vagyok igazságügyi gyógypedagógus és pszichológus igazságügyi szakértő. Ebből mintegy  30 éve  országos  hatáskörű  szakértővé nevezett ki az Igazságügyi Miniszter  az Egészségügyi a Munkaügyi és az Oktatásügyi miniszter egyetértésével. Kezdetben kijelölt szakértőként dolgoztam a Fővárosi Igazságügyi Szakértői Intézetben, majd önálló igazságügyi szakértőként.

Tudományos kutatói munkakörben az Igazságügyi Minisztériumban és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán végeztem munkát.

Igazságügyi szakértői megbízásaim pontos számát csak becsülni tudom, de összességében több ezres nagyságrendű az ügyszám, amelyekben különböző hatóságok (Minisztériumok, Bíróságok, Ügyészség,országos és megyei Rendőrkapitányságok,Gyámhatóságok) és magánszemélyek számára önállóan, társszakértőként, illetve Szakértői Tanács tagjaként végeztem.

Ezek között - néhány esetben -valójában (elvi és gyakorlati szinten egyaránt) az  ország számára meghatározó jelentőségű, - esetenként  a nemzetközi szakmai és publicisztikai figyelmet is  kiváltó -  ügyekben jártam (járok) el.

Több szakértői Társaságnak és Egyesületnek vagyok a tagja, ill. választott  tisztségviselője. A szakértői közéleteben is részt veszek: a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldötte, és az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagja vagyok.

Rendszeresen tartok előadásokat igazságügyi szakmai fórumokon, konferenciákon. Gyógypedagógiai és pszichológiai szakmai publikációim (szakcikkek, könyv és tankönyv/részletek stb) száma jelentős.

Legutóbbi válaszai

A férjem mániákus pakoló és gyűjtögető szenvedélye van

"Mániákus pakolo és gyüjtögető"-mit tehetek ? A „Messie-szindrómának” is nevezett gyüjtögető szenvedély inkább a betegség, mint az egészséges lelki állapot egy variációja. Sajnos sem okát, sem gyógyítását nem sikerült eddig megtalálni. Magam hajlamos vagyok arra az álláspontra helyezkedni, hogy nem a betegséget, hanem a tünetet látjuk, mint...

Gyerek, beszéd, utánzás

Véleményem szerint a kérdés nem logopédiai természetű, hisz volt már kialakult beszéd ; közbejött betegséget nem említ. Inkább pszichológiai természetű a dolog. Feltehetően, mintaként tekint valami miatt a barátjára, s ebben is igyekszik hasonlítani hozzá. Nem gondolom, hogy erőszakkal javítani kellene, inkább keressen olyan gyerektársaságot,...

Furcsaságok egy párkapcsolatban

Tisztelt Kérdező! 1/ "...nem tudom, hogyan tudnék továbblépni a múltamon mert nagyon cifra dolgok történtek velem." Így általánosságban ez a kérdése nem válaszolható meg. Függ a "továbblépés " a megoldás attól, hogy konkréten mit ért ezalatt: élményt, életvitelt, traumát, szocializációt stb.stb. (Részemről nincs akadálya h. E-címemre írjon,...

Elakarom hagyni a családom

Tisztelt Asszonyom! Problémája nem orvosolható egyszerűen; legfőképpen internetes kapcsolatban. Javaslom, hogy keressen fel pszichoterápiás szakembert problémájával. Üdvözlöm: Bujdoso Balazs i.ü. pszichológus szakértő

Mit tanácsol?

Tisztelt Kérdező, tisztelt Asszonyom! Sajnos nincs jó hírem. Azt valószínűsítem, hogy a probléma, amellyel kapcsolatban megkeresett, valós. Célszerű lenne vizsgálat kérésével szakemberhez fordulnia. Sajnos azt ezekből az adatokból/ismérvekből nem tudom megállapítani, hogy melyik intézmény lenne illetékes. Ez FONTOS, mert ha rossz irányban...