Munkavállalási szempontok inzulinnal kezelteknek

Szerző: Diabetes - Dr. Strényer Ferenc, diabetológus

Amikor felnőttkorban valaki – az aránylag hirtelen kialakuló 1-es típusú diabétesz vagy hosszabb időtartam után 2-es típusú diabétesz miatt – inzulinkezelésre kerül, el kell gondolkodnia azon, hogy addigi munkáját tudja-e úgy folytatni, hogy cukoranyagcseréje jó maradjon.

A naponta többszöri inzulinadással, rendszeres vércukor-önellenőrzéssel és „életmódkezeléssel” a cukorbetegség ezen formái jól egyensúlyban tarhatók. A megfelelő cukoranyagcsere érdekében azonban bizonyos szabályokat be kell tartani. Ha őszinték akarunk lenni, a meglévő szabadság mellett azért sok kötöttséggel is számolni kell. A legtöbb esetben négyszeri inzulinadás szükséges. Nagyjából adott időpontokban minimum háromszori étkezés biztosítása elengedhetetlen, emellett ügyelni kell az elfogyasztott étel minőségére és mennyiségére is. Közepes aktivitású rendszeres testmozgásnak a jó kondíció megőrzésében és a szövődmények megelőzésében fontos szerepe lehet. Az éjszakai pihenés inzulinnal kezelteknél létfontosságú a szervezet regenerálódása miatt.

Olvasson tovább! Az inzulin szerepe szervezetünkben és a diabétesz

A munkahely megtartásakor vagy esetleges pályamódosításkor mindenképpen figyelembe kell venni az előbbieket! Olyan munkahelyet ajánlatos választani, ahol örömmel, évtizedeken keresztül tudnak dolgozni, de nem akadályoz a rendszeres életvezetésben. Szoktuk mondani, bármit megcsinálhat, bármire képes lehet egy inzulinnal kezelt cukorbeteg. Ez jól hangzik, de ha jobban belegondolunk, hosszú távon biztosan nem fedi a valóságot. Rendszeresség, megfelelő életritmus, folyamatos odafigyelés – patosabban fogalmazva, helyes önmenedzselés – nélkül nem lehet sokáig a cukorbetegséget egyensúlyban tartani.

A törekvés helyes, hogy az inzulinnal kezeltek teljes életet élhessenek, és kedvük szerint választhassák meg munkahelyüket, de úgy kell választani, hogy a munka is örömet okozzon és a cukorbetegség is tartósan egyensúlyban maradhasson. Azt hiszem, ha ezt meg tudják valósítani, ez lehet a komplikáció- és szövődménymentes élet titka.

Mi az, ami nem javasolt?

Mindenkire érvényes tanácsok nincsenek, de az alábbiakat érdemes megfontolni és alaposan végiggondolni, mielőtt hosszabb távra döntenek. Számtalan olyan szakma van, amit rövid ideig lehet végezni cukorbetegként, de tartósan nem ajánlanám.

A betegség jellege miatt a kifejezetten nehéz fizikai munkát eleve zárjuk ki! Olyan munkahelyen, ahol a rendszeres étkezés és az önellenőrzés lehetősége nem megoldott, sokáig ne maradjanak! A több műszakos, illetve folyamatos éjszakai munkavégzés mellett nem lehet hosszú távon jó anyagcserehelyzetben élni. Ha ilyen helyen dolgoznak, mindenképpen próbáljanak egy műszakos munkakörbe átkerülni. A túl szennyezett, nem higiénikus munkakör az önellenőrzés és az inzulinbeadás gátja lehet.

Olvasson tovább! A 2-es típusú cukorbetegség és tünetei

Sajnos, vannak olyan foglalkozások, ahol egy esetleges hirtelen fellépő vércukoresés nemcsak a betegre, de mások számára is veszélyt jelenthet, például gépiparban forgó, mozgó gépek kezelése, magasban végzett munka, hivatásos gépjárművezetés. Jól gondoljuk meg az olyan, szemet erősen igénybe vevő munkakörök vállalását, mint az órás, műszerész, műszaki rajzoló, varrónő, vésnök. A nagyobb vibrációs ártalommal járó foglalkozások is veszélyesek lehetnek, például ahol légkalapácsot kell rendszeresen használni.

Néhány vegyipari munkahely magában hordozhatja a vese- vagy májkárosodás veszélyét, ezekre a cukorbetegek egyébként is érzékenyek. A szabadtéren, hidegben végzett munka károsíthatja a végtagok keringését. Az a tapasztalat, hogy közvetlenül az édesiparban vagy élelmiszeriparban dolgozók nagyobb csábításnak vannak kitéve az étkezést illetően, és ennek nehéz egy életen át ellenállni. Ugyanez vonatkozik a cukrászokra, illetve szakácsokra is.

Mi az, amit rendeletek tiltanak?

Nem sok, de van néhány olyan foglalkozás, amit rendeletek egyértelműen tiltanak, az inzulinnal kezeltek alkalmazása ezekben az esetekben nem lehetséges. A 203/2009. (IX. 18.) kormányrendelet, amely a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szól, kizárja ezekben a munkakörökben az inzulinnal kezeltek alkalmazását.

A 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről az alkalmasságot kizáró betegségek között sorolja fel az inzulinnal kezelt cukorbetegséget. A 22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet szerint állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység inzulinkezeléssel nem végezhető. Inzulinos cukorbeteg az Európai Bizottság 1178/2011/EU rendelete értelmében nem lehet légitársasági pilóta, kereskedelmi pilóta, magánpilóta, vitorlázó repülőgép pilóta, ballonpilóta, de még légi utaskísérő sem.

Mi a helyzet a jogosítvánnyal?

Jó néhány munkakör betöltésének előfeltétele, hogy a munkavállaló rendelkezzen jogosítvánnyal. Az 1. csoportú „úrvezetői” jogosítvány megszerzésének a jól beállított cukorbetegnél akadálya nincs. A gépjárművezetői alkalmasság csak szakorvosi vélemény ismeretében állapítható meg, ezt az illetékes diabetológiai szakellátóhelyen kell beszerezni. Egészségi alkalmasság csak akkor állapítható meg, ha a cukorbetegségben szenvedő tisztában van a hipoglikémia kockázataival és állapotát megfelelően kontrollálni tudja.

Ideiglenes egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani azon kérelmező esetében, akinél ismétlődő súlyos (külső segítséget igénylő) hipoglikémia állt fenn. A gépjárművezetői alkalmasság cukorbetegség esetén 1. csoportú ka-tegóriában életkortól függetlenül maximum 5 év időtartamra adható meg. A szakorvosi véleményezés alapján a háziorvos állítja ki a javaslatot. A meghatározott időnél (5 év) korábban, soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni a gépjárműveze-tő, ha esetében súlyos, külső segítséget igénylő vércukoresés fordult elő.

Olvasson tovább! Inzulinkezelési sémák

2. csoportú, vagyis speciális járművek vezetésére alkalmas „hivatásos gépjárműveze-tői” jogosítvány megszerzésének vagy megtartásának nincs elvi, illetve jogszabályi akadálya. Az európai uniós jogszabály szerint a hivatásos gépjárművezetői engedély kiadása vagy megújítása megfontolás tárgyává tehető, ha a cukorbetegség teljesen egyensúlyban van, és a diabéteszes bizonyos feltételeket teljesít. Itt a feltételek a következők:

• a vizsgálatot megelőző 12 hónap folyamán nem fordult elő súlyos hipoglikémia;
• a kérelmező teljesen tisztában van a hipoglikémia bevezető tüneteivel;
• az inzulinkezelésre szoruló kérelmező rendszeresen – legalább naponta kétszer, vagy a vezetést közvetlenül megelőzően – végzett vércukorszintméréssel megfelelően kontrollálja állapotát;

• a kérelmező teljes mértékben tisztában van a hipoglikémia kockázataival;
• a cukorbetegséggel összefüggésben nem áll fenn egyéb kizáró szövődmény.

A szakorvosi javaslat időtartama legfeljebb 3 év. Bizonyos járművek vezetését illetően a jelöltnek jogszabályban meghatározott pálya-alkalmassági vizsgálaton is részt kell vennie. A fentiek ellenére a gépjárművezetés élethivatásként folytatását egyetlen inzulinkezelt betegnek sem javasolnám, mivel egy hipoglikémiás esemény miatt nemcsak saját és környezete testi épségét veszélyeztetheti, de kenyérkereső foglalkozását is elveszítheti.

És mi az, ami javasolt?

Olyan munka, ami nem fokozza a szövődmények kockázatát, amelynek időbeosztása lehetővé teszi a megfelelő önmenedzselést (inzulinadás, étkezés, vércukormérés) és amelynek végzése során egy esetleges vércukoresés kö-vetkeztében kialakult rosszullét nem jár súlyos következményekkel. Ha ilyen helyen dolgoznak, nyugodtan maradjanak itt, ha nem, akkor gondolkozzanak el azon, milyen lehetőségük adódhat munkahelyet vagy akár szakmát váltani.

Olvasson tovább! Inzulin - laboreredmények

Az inzulinnal kezelt cukorbeteg számára stabil napirendet biztosító, egy műszakos, szellemi vagy könnyű fizikai tevékenységgel járó munkakörök javasolhatók. Jó néhány nem megterhelő, előre kiszámítható fizikai igénybevétellel járó, egy műszakos munkakör létezik az iparban, a kereskedelemben, az egészségügy egyes területein, de ilyen lehet az óvónő és a kertész is. Döntően szellemi tevékenységet végeznek az oktatásban, irodai adminisztratív tevékenységekben és még hosszasan lehetne sorolni, mert a választék bőséges.

Az inzulinnal kezelt diabéteszes munkavállalása kétségtelenül nem egyszerű dolog! Sokszor érzik úgy betegeink, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek az elhelyezkedésnél. Ugyanis – néhány korábban már említett speciális esetet kivéve – nincs külön jogszabály a cukorbetegek munkaalkalmasságát illetően. Az elbírálás az esetek többségében egyedileg történik!

A munkahely kiválasztásánál jól meg kell fontolni a döntést és számtalan tényezőt kell figyelembe venni. Sok pálya közül választhatnak! Kétségtelenül van néhány, amelyet rendeletek tiltanak, és van olyan is, ami a beteg érdekében nem javasolható. Nem tilos, tehát jogszabály nem tiltja, de már rövid távon sem szerencsés. Ilyen például a három vagy folyamatos műszakos munkarend, illetve az állandó éjszakázás. Segíthet a munkahelyválasztásban, ha elbeszélgetnek olyan inzulinkezelést alkalmazó sortárssal, aki az adott szakmában sikeres, élete jól szervezett és cukoranyagcseréje is rendezett.

(Diabetes - Dr. Strényer Ferenc, diabetológus)

Diabetes, az Alapítvány a Cukorbetegekért lapja

Diabetes, az Alapítvány a Cukorbetegekért lapja

Idén 28. éve jelenik meg a Diabetes, az Alapítvány a cukorbetegekért lapja, a Tudomány Kiadó Kft. gondozásában. A Diabetes magazin évi hat alkalommal megjelenő újság, amely a cukorbetegeknek nyújt segítséget rengeteg fontos és hasznos információval a betegség kezeléséről és megelőzéséről, életmódi tanácsokkal, oktató írásokkal, receptekkel, rejtvénnyel.

Egy diabéteszesekből és egészségügyiekből álló csapat alapította, akik szívügyüknek tartották a cukorbetegséget és az érintettek kellő tájékoztatását. A szerkesztőség neves orvosok mellett több diabéteszest is foglalkoztat.

Ma már szerte az országból háziorvosok, diabetológus szakorvosok írnak továbbképző jellegű cikkeket a kiadványba, hivatásos újságírók tudósítanak a különböző rendezvényekről. Segít eligazodni a betegeket érintő jogszabályok, mint pl. adókedvezmény, utazási kedvezmény vagy egyes felírhatósági szabályok között is.

A Diabetes kiadvány megrendeléséért kattintson ide

Hozzászólások (0)

Cikkajánló

Az inzulinadagolás módja, helye...

A korábban dominálóan 10 ml-es kiszerelésű ampullás, tehát fecskendővel adagolható humán inzulinokból már csak három van forgalomban, az összes...

Tegyük rendbe a fogalmakat! -...

A szénhidrátháztartás zavarainak több formája is ismert. Több olyan állapot is létezik, ami a diabétesz megelőző állapotának számít, viszont...

Ezért veszélyes az éjszakai műszak

A szervezet belső órájának felborítását okozó éjszakai műszakban való munka növeli a diabétesz és az elhízás kialakulásának esélyét -...

A diabéteszes láb kialakulása, a...

A diabéteszes láb tünetei olyan komplex szövődmények miatt jelentkeznek, melyek az erek elváltozásai és a perifériás neuropátia (idegbántalom)...

A terhességi cukorbetegség...

Az esetek többségében a terhességi diabétesz visszafejlődik a szülés után, ám - mivel a kismama cukorbetegsége a magzatra is hatással van - fontos...

Utazás diabétesszel

A cukorbeteg számára a nyaralás vagy egy üzleti utazás is extra tervezést igényel. A változás az étkezési szokásokban, az aktivitásban, illetve az...

Kérje ingyenes cikkértesítőnket!
Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.