• Az iskolaorvosok több segítséget remélnek a gyermekek érdekében

    Szerző:
    WEBBeteg

    A szülők közül sokan nem is tudják, hogy ki a gyermekük iskolai orvosa, hogy mikor rendel és milyen tevékenységet lát el. Szabály szerint minden oktatási intézményben jól látható helyen ki van függesztve az orvos neve, rendelési ideje, és ugyanez vonatkozik a védőnőkre, a pszichológusokra és logopédusokra is. Dr. Poncsák Anikó, iskolaorvossal beszélgettünk mindarról, amit a tanév kezdetén mindenkinek érdemes tudni az iskolaorvosi tevékenységről.

    ​Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. Az iskolaorvosok speciális​ helyzetben vannak az ellátási rendszerben,​ ​mivel​ ​nekik az​ ​általános​- ​és középiskolában, valamint​ óvodában​ kell​ ​gyógyító,​ megelőző tevékenységet​ végezniük,​ ​alkalmazkodva​ az​ ​oktatási​ ​intézmény rendjéhez.​ Sajnos az iskolaorvosok​ ​száma​ évről évre csökken Magyarországon.

    Hirdetések

    Mit tartalmaz pontosan az iskolaorvosi tevékenység?

    Dr. Poncsák Anikó: Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. Az iskolaorvos​ feladatkörébe tartozik a​ kötelező​ ​szűrővizsgálatok​ elvégzése, a védőoltások beadása,​ valamint a különféle iskolai prevenciós​ előadások​ ​megtartása​, emellett szükség esetén az ellátásra szoruló gyermekeket is kezeljük az iskolában. Ezen felül az​ oktatási intézménnyel​ ​együttműködve​ ​beteg- és gyógyuló gyermekeknek nyújthatunk ​​segítséget a közösségbe történő visszailleszkedésben.

    Olvasson tovább! Védőoltások iskoláskorban

    A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok
    1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata és követése
    • Az óvodás korú gyermekek vizsgálata járvány és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében fertőző betegség esetén, az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokban. Ennek keretében: teljes fizikális vizsgálat, kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása.
    • A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása.
    • A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése.
    • Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának ellenőrzése.
    • A 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai védőnővel együttműködve.

    2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése
    • Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése.
    • A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása.

    3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok
    • Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása.
    • A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelése.
    • A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése.

    4. Elsősegélynyújtás
    • Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.

    5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében
    • Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben.
    • Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.
    • Önvizsgálati alapismeretek tanítása.

    6. Környezet-egészségügyi feladatok
    • Az intézményi környezet – pl. tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele.
    • A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése.

    7. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése.

    Forrás: Rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

    Az​ ​ első​ ​ osztályba​ ​ lépő​ ​ kisiskolások ​ mikor​ ​ találkoznak​ először az iskolaorvossal, és​ ​milyen​ ​vizsgálatokon esnek át?

    Iskolaérettség - Készen áll a gyerek? Az orvosi vizsgálat menete
    A tankötelezettség a közoktatási törvény szerint abban az évben kezdődik, amelyikben augusztus 31-ig betölti a gyermek a hatodik életévet, azonban ez nem mindig jár együtt az iskolaérettség kialakulásával. Ennek a megállapítására szolgál az iskolaérettségi vizsgálat.

    Iskolaérettség - Készen áll a gyerek?

    Dr. Poncsák Anikó: A​ leendő​ ​ első​ ​ osztályosok​ ​ szülei már​ ​ beiratkozáskor magukkal hozzák​ a gyerekek oltási​ könyvét, és ha van, ​a szakorvosi​ leleteit, amiket​ ​az​ ​ iskolák​ ​időben kérnek​ ​tőlük​.​ Ez​ nagy segítség​ ​ nekünk,​ hogy​ ​hatékonyabban tudjunk​ dolgozni.​ ​A tanév kezdetén jellemzően a testnevelési csoportbeosztás, a gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátása történik meg. Az iskolaorvos ugyanakkor teljes fizikális vizsgálatot, valamint szellemi- és érzékszervi vizsgálatokat is végezhet (pl. látás és hallás ellenőrzésre, testsúly és magasság követése). Az​ ​ iskolai védőnők,​ ​akikkel​ közösen​ ​ dolgozunk, nagyon sokat​ ​ segítenek,​ ​mert​ ​ több​ alkalmuk​ ​ van találkozni​ a​ ​gyermekekkel a beosztásuk miatt.

    Hetente​ ​mennyi​ időt tölthetnek az iskolai rendeléssel?​

    Dr. Poncsák Anikó: Jelenleg​ ​ sajnos​ ​csak​ ​ heti​ ​ 1-2​ ​ napot​ ​ tudunk​ ​ egy-egy oktatási​ ​ intézményben​ ​ lenni,​ ​ mert​ ​ kevesen​ ​ vagyunk. ​A​ rendelési idő​ ​ reggel nyolc órától délután kettőig tart.​ Gyakran​​ előfordul,​ ​hogy​​ha​ ​sérülés​ ​éri​ az​ ​iskolás​ gyereket,​ ​és épp​​ nem​ ​rendel​ ​az​ ​iskolaorvos,​ ​akkor​ ​az​ ​iskolatitkár​ vagy a​ pedagógiai asszisztens​ látja​ ​el,​ illetve​ ​értesíti​ a​ szülőt, súlyosabb esetben a mentőket.​ ​Gyógyszert​ azonban kizárólag orvos adhat a gyerekeknek ​az​ ​esetleges​en fennálló gyógyszerallergia miatt.

    Az iskolai pszichológusok feladata miként találkozik az iskolaorvos hivatásával?

    Dr. Poncsák Anikó: Az​ oktatási​ intézményekben​ dolgozó pszichológusokkal​ is​ szoros​ az​ együttműködésünk,​ ​számos olyan információt kaphatunk tőlük, ami olykor egy-egy betegség hátterére is fényt derít. Mire gondolok? A visszatérő hasfájásra, fejfájásra, reggeli rosszullétre, kisebbeknél a bevizelésre. Az egészségügyi problémákat​ ​ igyekszünk​ ​ közösen​ ​megbeszélni, orvosolni. Ehhez azonban nagyon szerencsésen kell, hogy egybeessen az iskolában végzett hivatásunk. Ezt is csak tudatos szervezéssel, olykor a munkaidőn túl vagyunk képesek megbeszélni.

    Tanévkezdés után nem sokkal, egyre több gyermek lesz náthás vagy lázas beteg. Mi a véleménye​​ ​arról,​ ​ amikor​ a​ ​szülő​ ​beteg csemetéjét iskolába viszi?

    Dr. Poncsák Anikó: Beteg​ ​ gyermeket​ ​ nem​ ​ szabad​ ​ közösségbe vinni,​ ​ mert​ ​ a​ ​ többieket​ ​ elfertőzi, ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Akkor sem, ha a szülő azt mondja, csak folyik az orra, és „kapar” a torka. Sokan​ ​ vannak,​ ​ akik​ ​ nem tudják​ ​ munkájuk​ ​ miatt​ ​ egyedül​ ​ hagyni​ ​ a​ ​ beteg​ ​ gyermeket,​ ​ezért inkább​ ​ iskolába​ ​ küldik,​ ​ pedig​ ​ a​ ​ beteg​ ​ gyermek​ ​ nem​ ​ tud koncentrálni,​ ​teljesíteni​ ​ az​ ​ iskolában,​ ​ és​ ​ pár​ ​óra​ ​ múlva​ ​ értesíteni kell​ ​ a​ ​szülőt,​ ​ hogy​ ​ vigye​ ​ haza.​ Időközben viszont az osztálytársait meg is fertőzhette a beteg gyermek. ​Ha nem hallgat az orvosra a család, többnyire hosszú, elhúzódó betegséggel kell szembenézniük a gyermekükkel. A rendszeres szellőztetéssel, természetes összetételű levegőfertőtlenítéssel, rendszeres kézmosással, zsebkendőhasználattal, friss levegőn tartózkodással enyhíthető a fertőzés terjedése.

    Az​ iskolaorvos a védőoltásokról is gondoskodik. Mi a tapasztalata, létező jelenség az oltásellenesség?

    Dr. Poncsák Anikó: A​ védőoltások​ ​ nagyon fontosak!​ ​Magyarországon​ ​az​ ​oltási​ fegyelem​ ​Európa hírű​ ​volt pár​ ​évig, de sajnos​ ​egyre​ ​több​ ​ szülő​ ​ tagadja​ ​ meg​ ​ a​ ​ kötelező védőoltásokat,​ ​amivel​ ​a​ ​közösséget​ ​ veszélyeztetik,​ ​olyan betegségek​ ​ megjelenését​ elősegítve​,​ ​ amelyek korábban a gyermekhalálozások​ ​ számát​ ​ emelték​ ​vagy​ ​maradandó egészségkárosodásokat​ ​okoztak. Ha​ ​ a​ ​ szülő​ ​ megtagadja​ ​ az​ ​ oltás​ ​ beadását, az iskolaorvos köteles felvenni a kapcsolatot vele személyesen​ ​ is. Ilyen esetben igyekszünk teljes körű​ ​tájékoztatást​ ​adni​ ​ a​ ​betegségekről,​ ​ amik​ ​ ellen​ ​ az oltások​ ​ védenek.​ ​Amennyiben​ ​ez​ ​nem​ sikerül, a​kár a ​Kormányhivatal Járványügyi​ ​Felügyelőihez​​ is kerülhet​ az ügy,​ ​akik​ ​hivatalos eljárást​ indíthatnak.

    Olvasson tovább! Az oltásellenesség rövid története

    Kötelező védőoltások
    • BCG - 0-4 hetesen
    • DTPa+IPV+Hib - 2 hónaposan
    • PCV-13 - 2 hónaposan
    • DTPa+IPV+Hib - 3 hónaposan
    • DTPa+IPV+Hib - 4 hónaposan
    • PCV-13 - 4 hónaposan
    • MMR - 15 hónaposan
    • PCV-13 - 15 hónaposan
    • DTPa+IPV+Hib - 18 hónaposan
    • DTPa+IPV - 6 éves korban
    • MMR revakcináció - 11 éves korban, általános iskola 6. osztályában (szeptember)
    • dTAp emlékeztető oltás - 11 éves korban, általános iskola 6. osztályában (október)
    • Hepatitis B - 13 év, általános iskola 7. osztályában (szeptember)

    Védőoltások rövidítése - Mi-micsoda:

    • BCG - Bacillus Calmette-Guérin /Tuberculosis elleni oltóanyag
    • DTPa - Diftéria-Tetanus-Acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag. (Torokgyík, szamárköhögés és Tetanusz ellenes oltás)
    • Hib - Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag (A bakteriális agyhártyagyulladások egyik legfőbb kórokozója)
    • IPV - Inaktivált poliovírus vakcina (Járványos gyermekbénulás elleni oltás)
    • PCV-13 - 13-valens konjugált pneumococcus vakcina. A pneumococcus baktérium többek között tüdő-, középfül- és agyhártyagyulladást okozhat.
    • MMR - Morbilli-Mumpsz-Rubeola elleni vakcina (Kanyaró, Járványos fültőmirigy gyulladás, és Rózsahimlő ellenes oltás)
    • dTap - Diftéria-Tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag emlékeztető újraoltás céljára. (Torokgyík, szamárköhögés és Tetanusz ellenes oltás)
    • Heptatitis B - Hepatitisz B elleni oltás ( fertőző májgyulladás)
      
    (Forrás: Keretes 1-2. Dr. P. A.)

    Mennyire jellemző az ingyenesen adható​ ​HPV​ elleni oltás igénybevétele?

    Dr. Poncsák Anikó: A​ ​HPV-fertőzés​ ​megelőzésére​ ​nagyon ​jó​ és ajánlatos a​ ​védőoltás beadása,​ ​lehetőleg​ ​az​ ​aktív szexuális​ ​élet​ ​megkezdése​ előtt. Ezt mi sem indokolja jobban, minthogy a mai fiatalok többsége 16 éves korában már szexuális életet él. A szélsőséges esetekről nem is beszélve, amikor általános iskolás lányok teszik ugyanezt, ráadásul mindenféle védekezés nélkül. Szerencsére egyre többen ​kérik​ ​az oltást​, ami hetedikben még térítésmentes, később azonban több tízezer forintba kerül. Sajnálatos,​ ​hogy​ ​a​ ​fiúk​ ​számára​ ​nem​ ​ ingyenes hazánkban ez az oltás - Ausztráliában​ például ​részükre is költségmentes -,​ ​így​ ​ők​ ​nem​ ​ részesülnek​ ​a​ ​megelőző oltásban, hacsak nem fizetik ki a szülők. Ennek viszont számos, visszafordíthatatlan veszélye lehet mind a fiúkra, mind a lányokra nézve a későbbiekben. Ezért szükséges a szexuális felvilágosítás már általános iskolában, amit szakembernek kell tartania, tabuk nélkül.

    Tudjon meg többet! A HPV elleni védőoltás

    Melyek​ ​az​ ​elmúlt​ ​évek​ ​leggyakoribb​ ​gyermekbetegségei, melyek​ ​az újak vagy​ visszatérők?​

    Dr. Poncsák Anikó: A kérdésre nem lehet egyértelműen felelni, mert az elmúlt években újabb és újabb vírusos vagy bakteriális fertőzések ütik fel a fejüket. A közösségi​ ​vírusfertőzések között minden évben szoros összefüggés van, rendszerint a felnőttek,​ ​a​ ​családtagok​, az iskolás és az óvodás ​gyermekek​ ​betegségei​ ​átfedésben vannak egymással. A fertőző betegség​ ​sokkal hamarabb​ ​gyógyítható,​ ​ha​ ​tudjuk, hogy​ ​a​ ​kontaktszemélyek ​részesültek-e​ kezelésben,​ ​és​ az hogyan​ ​hatott. A bárányhimlő sajnos újra visszatérő betegségnek tekinthető. A​ ​városi​ ​emberek felgyorsultabb​ ​élettempója,​ a​ ​több​ ​stressz​,​ több​ ​betegséget​ ​okoz. Ezek kihatnak a gyermekek lelki fejlődésére, ami befolyásolja a testi stabilitásukat, a betegségekkel szembeni ellenálló képességüket is. Az elhízás, a mozgásszegény életmód, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az étel- vagy pollenallergia, a lelki eredetű betegségek sajnos mind fellelhetők már gyermekkorban is.

    WEBBeteg

    Forrás: WEBBeteg
    Balogh Mária, újságíró
    Szakértő: Dr. Poncsák Anikó, iskolaorvos

    Legutóbb frissült:
    • WEBBeteg.hu
   • Cikkajánló

    A Parkinson-kór tünetei

    Dr. Csuth Ágnes

    A betegség súlyosságától függően a tünetek egyénenként változhatnak.

    Teljes kiőrlésű gabona

    Dr. Reinhardt István

    A gabona feldolgozásának ez a módja egészen másfajta alapanyagot hoz létre.

    Hasi panaszok kisbabáknál - Kólika vagy...

    A leendő és a gyakorló édesanyák is tudják, hogy az újszülött- és csecsemőgondozás egyik legkeményebb próbatétele a csecsemőkori...

    Tünetek, amikkel orvoshoz kell fordulni

    Számtalan olyan súlyos vagy nem túl súlyosnak látszó tünettel szembesülhetünk, amelyek megjelenése esetén tanácsos minél hamarabb...

    Mit tegyünk, ha influenzás lett a...

    Sokan tanácstalanok, hogy vajon mit is tegyenek, és mikor forduljanak orvoshoz a kisgyermekükkel, ha az influenza tünetei jelentkeznek.

    Amit az anyatej-adományozásról tudni...

    Az újszülöttek és csecsemők táplálására messzemenően a legalkalmasabb az anyatej. Nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet...

    Babaúszás - Érvek és ellenérvek

    A babaúszás hasznosságáról élesen megoszlik a gyermekorvosok, védőnők, gyógytornászok és a szülők véleménye. Vannak, akik...

    Teljes kiőrlésű gabona - Mondják, hogy...

    A teljes kiőrlésű magvakat még a táplálkozástudományban járatlanabbak is egészségre kedvező hatásúként tartják számon. Valóban, a...

   • Kérje ingyenes cikkértesítőnket! Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.
   • - A MEGBÍZHATÓ WEBPATIKA