Halott a családban - Ügyintézés és gyász

szerző: Piroskáné Hajdu Petra, újságíró - WEBBeteg
megjelent:

A híradások szinte naponta számolnak be halálesetekről, de vajon tudjuk-e, hogy mi a teendő, ha a környezetünkben történik a tragédia.

Amikor egy közeli hozzátartozó távozik az élők sorából, egyesek átmeneti vigaszt találnak abban, hogy elfoglalják magukat az elhunyttal kapcsolatos hivatalos teendőkkel, másoknak viszont csak fokozza a szenvedéseit a halottá nyilvánítás és a temetés megszervezésének procedúrája.

Halottvizsgálat - nem mindegy, hol fejezzük be földi pályafutásunkat

A törvény szerint a halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. Az ügyintézést befolyásolja az elhalálozás helyszíne. Ha egészségügyi intézményben történik a haláleset, akkor helyben a felvételi iroda állítja ki a halottvizsgálati bizonyítványt és a halál bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet.

Ha a tragédia otthon következik be, a háziorvos vagy a körzeti ügyeletes orvos állapítja meg a halál beálltát, és állítja ki a halottvizsgálati bizonyítványt. Ilyenkor a haláleset bejelentését követő hat órán belül az orvosnak meg kell jelennie a helyszínen. Az ő kötelessége az illetékes temetkezési vállalat értesítése is, hogy minél hamarabb (legkésőbb tizenhat órán belül) elszállítsák a holttestet.

Boncolás: mikor kötelező és mikor nem?

Szerettük elhunyta után bizonyára sok emberben felvetődik a kérdés, hogy milyen esetekben szükséges vagy kötelező a boncolás.
Boncolás: mikor kötelező és mikor nem?

A haláleset történhet közterületen. Ebben az esetben a rendőrséget kell kihívni a helyszínre, és ők értesítik az illetékes orvost, akinek soron kívül, de maximum két órán belül el kell végeznie a szükséges vizsgálatot. Ha egy magyar állampolgár külföldön hal meg vagy egy külföldi állampolgár Magyarországon, a temetkezési vállalat nemzetközi ügyintézői segítenek.

Kórbonctani vizsgálat

A további kórbonctani vizsgálattól eltekintenek, ha azt nem tartja szükségesnek a halott kezelőorvosa és a patológus szakorvos sem. Ez általában akkor jellemző, ha a halál természetes eredetű, ha a halál oka egyértelműen megállapítható, és ha a kórbonctani vizsgálattól további lényeges információ nem várható.

Halál külföldön - A halottszállítás szabályai és költsége

Egy haláleset mindig megrázza a hozzátartozókat, a barátokat, és akkor még nem tudják milyen sok és drága ügyintézés vár rájuk, különösen a haláleset határainkon túl következett be. Nem jobb a helyzet, ha a tragédia az Európai Unió területén történt, ilyen esetekben az a perdöntő, hogy itthon vagy az országhatáron túl történt az elhalálozás.
A halottszállításról bővebben

„Az elhunytak kórboncolásának indokait és körülményeit az Egészségügyi Törvény idevonatkozó paragrafusai részletesen szabályozzák. A kórboncolást a kezelőorvos és a patológus hozzájárulásával lehet mellőzni. A hozzátartozó, amennyiben a döntés ellenére a mellőzéséhez – pl. vallási okok miatt – ragaszkodik, az egészségügyi intézmény vezetőjénél élhet a fellebbezés jogával. Ilyenkor az eset tárgyalása és elbírálása szakmai szempontok figyelembe vételével történik” - nyilatkozta Dr. Méhes Gábor egyetemi docens, a DEOEC Pathologiai Intézetének igazgatója. Ha az elhunyt még életében vagy a hozzátartozók a halál bekövetkezte után írásban kérik a boncolást, akkor azt minden esetben elvégzik. A részletes boncolási jegyzőkönyvet a kezelőorvos, illetve a kórházi osztály kapja meg, a hozzátartozónak írásban külön kell kérvényeznie, amennyiben ennek másolatára igényt tart.

Tiszteletben tartják, ha az elhunyt még életében tiltakozó nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a halála után átültetés céljából ne távolítsanak el belőle sem szervet, sem szövetet. Amennyiben nem született ilyen bejelentés, és a hozzátartozók sem tesznek lépéseket ellene, megtörténhet a szervek és a szövetek eltávolítása attól függően, hogy milyen az állapotuk és a működőképességük.

Amikor baleset, öngyilkosság vagy gyilkosság következménye a tragédia, mindig végeznek igazságügyi orvostani boncolást. Ilyen esetekben a temetéshez, a hamvasztáshoz be kell szerezni a rendőrség engedélyét.

Ha nem egészségügyi intézményben hunyt el az illető, és a halál beálltát követő tizenhat órán belül sem tudják pontosan meghatározni a halál okát, akkor a holttestet a legközelebbi boncolóhelyiség-csoportot fenntartó temetőbe vagy kórházi patológiai osztályra szállítják. A boncolást követően kiállítják a halottvizsgálati bizonyítványt, és a halott elvileg azonnal temethető.

Patológia és ami mögötte van

Ha egy átlagember meghallja a patológia szót, azonnal a boncteremre gondol, pedig ennél sokkal többről van szó... Legtöbbször daganatos betegségek kórismézésében vesznek részt, de sok egyéb más betegség feltárásánál is fontos a szerepük.
Patológia és ami mögötte van

Halotti anyakönyvi kivonat

Miután a hozzátartozó birtokába került az elhalálozási jegyzőkönyv, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány egy példánya, megtörténhet a halotti anyakönyvi kivonat kiállítása, amely szükséges a temetés és a hagyatéki tárgyalás lebonyolításához.

Ezt az okiratot a haláleset helyszíne szerint illetékes önkormányzat anyakönyvi hivatala állítja ki. Így ha valaki nem a lakóhelyén, hanem egy másik településen hal meg, akkor a hozzátartozó annak a városnak a hivatalát keresi fel, függetlenül attól, hogy a temetés hol fog megtörténni.

A dokumentum kiállításához feltétlenül szükségesek az alábbi iratok:

  • halottvizsgálati bizonyítvány
  • elhalálozásról szóló jegyzőkönyv (ha az illető egészségügyi intézményben hunyt el)
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
  • az elhunyt személyi igazolványa
  • az elhunyt lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • ha az elhunyt házas volt, a házassági anyakönyvi kivonata
  • ha az elhunyt elvált volt, a válást igazoló okirata
  • ha az elhunyt özvegy volt, a korábban elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ha nem áll rendelkezésre valamelyik okirat, nem kell kétségbe esni, a hiányzó irat pótolható, mert az illetékes hivataltól másolatot lehet kérni.

A halál okának megállapítása

A halál, bár életünk velejárója mindig megrázza az érintetteket. Ezért hasznos, ha tisztában vagyunk vele, hogy mit kell ilyen esetben tenni, mi fog történni a továbbiakban.
A halál okának megállapítása

A temetés megszervezése

Annak kell gondoskodnia a temetésről, akit az elhunyt a végrendeletében arra kötelez. Gyakran hiányzik ez a végintézkedés, ilyenkor az elhunyt élő házastársára vagy élettársára hárul a feladat. Ha valaki a temetést szerződésben vállalja, illetve a törvényes öröklés rendje szerint hozzátartozója a halottnak, szintén köteles gondoskodni a végtisztesség megadásáról.

A temetés intézőjének több kérdésben is döntést kell hoznia. Meg kell határoznia a temetési helyet, és ki kell választania a temetés módját. Vagy a hagyományos földbe temetés mellett dönt, vagy hamvasztásos temetést kér. Utóbbi esetében általában végeznek boncolást, és ilyenkor a halottvizsgálati bizonyítványon szerepelnie kell a hamvaszthatóságot igazoló záradéknak. A szertartás megvalósításakor a végrendeletben előre megfogalmazott igények, illetve a hozzátartozók kérései alapján járnak el.

(WEBBeteg - Piroskáné Hajdu Petra, újságíró)

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.