Újféle megközelítés a párterápiában - a séma-párterápia

Dr. Szabó Zsuzsanna
szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta - WEBBeteg
megjelent:

A felnőttkori romantikus partnerválasztás alapvetően nem véletlen. Esetleg önben is felmerülhetett már az a gondolat, hogy aktuális partnere már megint ugyanolyan, mint az előzőek. Hogyhogy nem vesszük észre a jeleket? És miért futunk bele ugyanolyan kapcsolatokba? Lehet ezúttal más a forgatókönyv? A séma-párterápia eszköztárával és kellő motivációval még ez is elképzelhető.

Sématerápia - A téma cikkei

2/1 Sématerápia
2/2 Séma-párterápia

Sémakémia

Párkapcsolatunkban az ismétlődő kapcsolati mintázatok a saját önismereti elakadásainkra és hiányainkra hívják fel a figyelmet.

A sémakémia arra az intenzív érzésre utal, amikor romantikus kapcsolatot alakítunk ki egy olyan személlyel, aki képes „megsebesíteni” minket érzelmileg. Ilyenkor ugyanúgy „megsebesülünk”, mint gyermekkorunkban (a kötődési figuráink által).

A sémakémia azzal a tendenciával is kapcsolatos, hogy romantikusabban kell vonzódnunk azokhoz az emberekhez, akik kiváltják és megerősítik sémáinkat; vagyis a mélyen megőrzött hiedelmeinket magunkról. A sémavezérelt kapcsolatok azonban plátói jellegűek is lehetnek, beleértve a baráti és munkakapcsolatokat is.

Az egyén személyiségében a gyerekkori kapcsolati élmények lenyomata láthatatlanul ott van – sématerápiásan fogalmazva a szülő és gyermek módok viszonyában, vagyis azokban a belsővé tett hangokban, amikor vágyunk valamilyen alapvető érzelmi szükségletre (gyermek mód), vagy épp például kritizáljuk önmagunkat (szülő mód). Ez a közös láncszem a múlt sebei és a jelen konfliktusai-nehézségei között. A sématerápia ide helyezi a hangsúlyt azzal a megfontolással, hogyha bennünk valami átalakul, sémáink lebomlanak, akkor a kapcsolataink is megváltoznak, megváltozhatnak a jelenben. Ha egy párkapcsolatban mindkét fél motivált a változásra, változtatásra, kapcsolatukban pedig ismételten ugyanazon mintázat alapján okoznak sérüléseket egymásnak, akkor a sémapárterápia alkalmas lehet problémáik felszámolására, és egy egészségesebb kötődés kialakítására.

Mik azok a sémamódok?

Ahogy testünk is részekből áll, úgy a lelkünk, a személyiségünk is. Ha elkezdtünk önmagunkra így, több lélekrészből álló emberként gondolni, akkor rögtön érthetővé válnak egymással ellentétes és váltakozó gondolataink, érzéseink és késztetéseink.

A sémamódok valójában a szelf (éntudat) gyorsan változó állapotai. A sémamódok továbbá az érzelmileg aktivált korai sémák és megküzdések manifesztációi egy adott időpontban.

Egy-egy sémamód tehát aktuálisan arra az állapotra utal, amiben az adott személy aktuálisan „van”. Mindannyian különböző állapotokat élünk meg, és különböző reakciókkal rendelkezünk – beleértve a pszichológiailag egészséges embereket is. A módokat személyiségünk különböző „részeinek” tekinthetjük, amelyek az eseményekre adott reakcióinkat jellemzik. Akkor válhatnak leginkább szembetűnővé, ha valamilyen módon stresszesek vagyunk. A sémamódok használatával a nehézségek nagyon széles skálája megmagyarázható, a stressz- és kapcsolati problémáktól kezdve a súlyos mentális egészségügyi problémákig.

A módok minden szinten leírják állapotunkat – kognitív, érzelmi, fizikai és viselkedési szinten:

Kognitív szinten – azaz a gondolkodásmódunk alapján – ezek az eszünkbe jutó ötletek és képek, amit fel tudunk idézni, és amit hajlamosak vagyunk észrevenni.

Érzelmi szinten – az érzéseink, az érzelmek mintái és szélsőségei alapján.

Fizikai szinten – testünk fiziológiai állapota alapján, beleértve a testi érzéseinket, valamint szerveink és izmaink állapotát is.

Viselkedési szinten – aktiváltsági állapotunk alapján, beleértve az általunk tapasztalt késztetéseket és az általunk végzett cselekvéseket.

A sémamódok 4 kategóriába csoportosíthatóak – gyermek mód, szülő mód, megküzdési mód és egészséges mód.

A gyermek módok a velünk született képességünket fejezik ki,vagyis amikor gyermeki módon reagálunk, beleértve a sebezhető, dühös, impulzív, fegyelmezetlen és boldog állapotokat. A felnőtteknek meg kell tanulniuk eligazodni ezekben és kezelni ezeket a tartós állapotokat, ahogy érnek.

Az Egészséges Felnőtt mód pedig az a részünk, amely hatékonyan tud eligazodni az élet kihívásai között, egyensúlyban tartva személyes céljainkat a saját és mások érzelmi szükségleteinek felismerésével.

A sématerápia célja, hogy segítsen ennek a módnak a fejlesztésében és megerősítésében. A séma-párterápia célja pedig, hogy a partnerek tudatosan, lehetőleg az egészséges felnőtt módjukból kapcsolódjanak egymáshoz.

Mit kell tudni a séma-párterápiáról?

A séma-párterápia egy hatékony párterápiás beavatkozás, amely két ember, általában partnerek (de lehet szülő-gyermek páros, vagy akár munkatársak, barátok, egyéb rokonok) közötti interperszonális, vagyis kapcsolati problémákra összpontosít.

Séma-párterápia Magyarországon

A párterápia e formája egyelőre Magyarországon csak korlátozottan elérhető. A séma-párterápiát ugyanis csak megfelelő végzettséggel lehet alkalmazni. Ez igényel természetesen sématerápiás alapképesítést is, de alapvetően egy nemzetközileg akkreditált, külön modulokból álló képzésről van szó.

A kezelés a sémamód modell alkalmazására összpontosít a partnerek közötti interperszonális/kapcsolati nehézségek magyarázatára. Ez egy egyedülálló terápiaforma, mivel a kapcsolatban mindkét fél megtanulja megérteni saját és partnere működésmódjait is, és azt, hogy ezek hogyan ragadhatnak meg a parttalan visszatérő összecsapások formájában és úgynevezett mód-ütközésekben.

A sématerápiás szemléletmódra épülő párterápia a párkapcsolatban élő személyek gondolkodását befolyásoló maladaptív (vagyis nem megfelelő alkalmazkodást eredményező) sémák feltérképezésén alapul. A pár tagjainál jelen lévő maladaptív sémák hozzájárulhatnak a kapcsolati valóság, a jelenségek, és a kettőjük között jelentkező nézeteltérések eltérő értelmezéséhez, és az ezekhez társított különböző jelentéstulajdonításhoz.

Vagyis, egy-egy veszekedés, nézeteltérés során a partnerek – érzelmi bevonódásuk miatt – teljesen máshogy értelemezik az adott szituációt, amely további konfliktusokat vagy épp eltávolodást szülhet.

A sémák működésének jellegzetessége, hogy a sémák mentén megjelenő jelentésadásnak megfelelő érzelmek és viselkedési mintázatok jelennek meg. Minél inkább jellemzi a pár egyes tagjait a maladaptív sémák okozta torzító hatás, egy-egy helyzetet, problémát, de akár kapcsolatuk egészét is igen eltérő módon értelmezhetik. A különbözőség, a bemerevedés, a kimozdíthatatlanság élménye eltávolíthatja egymástól a feleket érzelmileg, mentálisan és lelkileg egyaránt.

A sémapárterápiás beavatkozás lehetőséget nyújt a különböző maladaptív sémák megnevezésén, tudatosításán keresztül a diszfunkcióhoz hozzájáruló értelmezések, magyarázatok módosítására, kézbe fogható, látható és olvasható – perceptuálisan (észlelési szinten) is rögzülő – saját eredmények által.

Ehhez a sémapárterápia különböző gyakorlatokat használ, mint az edukáció, a közös imaginációs gyakorlatok, vagy székekkel végzett szerepjátékos gyakorlatok.

A sématerápia és gyakorlatai olyan összefüggésekre világíthatnak rá a kapcsolati összecsapások ok-okozati vonatkozásában, ami mind érzelmi, mind tudatos változásokat eredményezhet nemcsak a terápiás térben, de az ülések közt, a hétköznapokban is, rövid és hosszú távon egyaránt.

A séma-párterápia célja

A séma-párterápia célja a diszfunkcionális megküzdési stratégiák megváltoztatása egy kapcsolaton belül, és annak a megtanulása, hogy eltávolodjunk a túlzott elvárásoktól, vagy önkritikától, a diszfunkcionális hiedelmek megváltoztatása által.

Egy párkapcsolatban is fontos tudatában lenni mind a saját, mind a partner alapvető érzelmi szükségleteinek és az érzéseknek, melyek nem azonosak a vágyakkal. A sémapárterápia egy időben taníthatja meg a partnereknek ezeknek az igényeknek a felismerését, és annak a módját, hogyan tudják ezeket egymásnak megadni, ahelyett hogy elkerülnék őket.

Bármilyen sématerápiás forma – így a séma-párterápia is – emellett hatékonyan erősíti az önszabályozási funkciókat, hatékony interperszonális készségeket segít kialakítani és támogatja a függetlenség és autonómia megélését.

Miért különleges a séma-párterápia?

A séma-párterápia személyiségzavartól szenvedő párokkal is dolgozik, és jól alkalmazható „magas hőfokú”, vagyis konfliktusos párok kezelésére. Az egyéni és páros ülések is kombinálhatók: egy ideig a terapeuta dolgozhat a pár egyik tagjával egyedül is. Ez a klasszikus párterápiában nem jellemző, ott maximum 1-1 szeparált ülés elképzelhető csupán.

A séma-párterápiás modell elég egyszerű ahhoz, hogy az üléseken belüli edukációt lehetővé tegye. A terapeuta kezdhet „kereszttűz alatt” is, túl sok magyarázat nélkül, vagyis belevághat akár a közepébe, egyből górcső alá véve a páros közti összetűzéseket.

A sémapárterápia során jellemzően egyetlen terapeuta dolgozik két személlyel, ritka a társterapeuta részvétele.

Ami fontos különbség még, hogy a klasszikus rendszerszemléletű párterápiától eltérően a terapeuta nem „neutrális“ ( semleges), vagyis jobban kifejezheti egyik vagy másik partnerhez fűződő érzéseit, direktívebb lehet. Sokkal inkább egyensúlyozni próbálja az elkötelezettségét mindkét partner felé, és ezáltal mindenki számára biztonságos légkört tart fenn az üléseken, néha pártját fogva a gyengébb félnek.

A séma-párterápia célja tehát kimozdítani a párt a berögzült megküzdéseikből. Ehhez szükséges, hogy a pár tagjai képesek legyenek felismerni a megküzdő módjukat, kapcsolatban legyenek az érzéseikkel, és megpróbálják a párkapcsolat két fő alap szükségletét, vagyis a kötődés iránti vágyat és az asszertivitást (önérvényesítés) egyensúlyban tartani.

Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvosForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom:

  • Vágyi Petra: Sémáink fogságában, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2021
  • Bálint Andrea: Sémapárterápia, Sématerápia és Tréning Központ

Cikkajánló

Túl sokat néz tévét?
Túl sokat néz tévét?

A trombózis veszélyének teszi ki magát.

A torokfájás kezelése
A torokfájás kezelése

Az enyhe torokfájás otthon is kezelhető.

WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
WEBBeteg - Balogh Mária, újságíró
WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.