Egészségügyi járulékfizetés: a volt diákoknak fontos információk

szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg
frissítve:

Amennyiben a tanuló befejezi tanulmányait a középiskolában vagy az egyetemen, és nincs munkaviszonya vagy nem tanul tovább, be kell jelentkeznie az adóhatóságnál, mert egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége van.

A hallgatói jogviszony után járó egészségügyi biztosítás addig tart, amíg jogviszonnyal rendelkezik a diák, azaz amíg nem végez a tanulmányaival, ezt követően 45 napig tart a türelmi idő. Ezután már saját magának kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e vagy sem az orvosi ellátást. A bejelentéshez szükséges adatlapot az illetékes adóhatóságnál személyesen vagy elektronikus úton kell beszerezni, erre 15 napja van a fiatalnak (23T1011U jelű adatlap).

Az érintetteknek 2023-ban havonta 9600 forintot kell fizetniük. Amennyiben a kötelezettség nem áll fenn a naptári hónap teljes időtartamára, napi összeggel kell számolni, ez jelenleg 320 forint. Az összeget átutalással vagy csekken kell rendezni.

"Lógok a rendszerben"

Beáta idén végzett a Debreceni Egyetemen, azóta nem talált munkát, nem is tanult tovább, a tanulói jogviszonya már lejárt, a diákigazolványa sem érvényes már. Azt mondja, szülei fogják átvállalni a költségeket. A fiatal lány azt szeretné, ha szociális alapon kapna valamilyen kedvezményt vagy mentességet, de ehhez be kell mennie az önkormányzathoz, hogy ott intézkedjen, erre azonban még nem került sor. Beáta azt mondja, hogy van olyan ismerőse, aki semmit nem tud a bejelentési kötelezettségről, mert nem kapott tájékoztatást.

Mi a helyzet a levelezősökkel?

A fizetési kötelezettség azokra is vonatkozik, akik levelező tagozaton folytatják tanulmányaikat, tehát gimnázium után egyetemre mentek, de levelező tagozatra, és mellette nincs munkaviszonyuk, nem fizeti helyettük senki a járulékot, illetve az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosultak.

Akik munkaviszonyban vagy közalkalmazotti, közszolgálati vagy más szolgálati jogviszonyban állnak, illetve akik álláskeresési támogatásban, táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülnek, azok jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, tehát nekik semmiféle fizetési kötelezettségük sincs.

Anya, átvállalod?

A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti, így például a jövedelemmel nem rendelkező személy után a családtagja. A kötelezett személynek a járulékfizetés átvállalását az adóhatósághoz 15 napon belül be kell jelenteni, mert csak a jóváhagyásukkal válik érvényessé az átvállalás és a befizetés.

Piros lámpa?

A figyelmeztető jelzést nevezik így. Aki elmegy az orvoshoz vagy a gyógyszertárba és „piros lámpát" kap, azt jelenti, rendezetlen a jogviszonya. Érvényes TAJ-kártyával mindenki megkapja a szükséges ellátást, de figyelmeztetik az illetőt, hogy rendezze jogviszonyát, a sürgősségi ellátás pedig mindenkit megillet – közölte kérdésünkre a NEAK. A zöld szín felvillanása azt mutatja, hogy a TAJ szám érvényes és a jogviszony rendezett.

Jelzés értékű a diákigazolvány lejáratának közeledő dátuma is. A végzős tanulók diákigazolványa október 31-ig érvényes, egyetemi, főiskolai hallgatók esetében a hallgatói jogviszony szintén október végéig él, amennyiben a második félévben ért véget a jogviszony, akkor március 31. a határidő. Minden esetben él a 45 napos türelmi határidő, ami arra elegendő, hogy a fiatal rendezze a jogviszonyát.

A potyautasok vigyázzanak!

A NEAK havonta jelenti az adóhatóság felé, hogy ki nem jogosult tovább ingyenes egészségügyi ellátásra, ezeket az adatokat a NAV összeveti a saját nyilvántartásával, és ha kiderül, hogy valaki valóban "lóg a levegőben", felszólítást kap, hogy 8 napon belül hitelt érdemlően bizonyítsa jogosultságát. Aki ezt nem teszi meg, annak az adóhatóság határozatot küld ki, amelyben megállapítja a járulékfizetést, illetve ha fennáll a tartozás, azt is meg kell fizetni.

Amennyiben a diák fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének hatszorosát, azaz 57 600 forintot, akkor a kötelezett TAJ száma érvénytelenített lesz, ezután egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen nem vehet igénybe. A TAJ szám érvényességének visszaállítása a tartozás megfizetését vagy a tartozásra vonatkozóan a NAV-nál előterjesztett fizetési kedvezmény engedélyezését követően történik – olvasható a NAV honlapján.

Lásd még TAJ-kártya - Érdemes ezekkel tisztában lenni | Járulékfizetési szabályok a NEAK honlapján

(WEBBeteg - Írta és aktualizálta: Tóth András, újságíró)

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.