TAJ-kártya - Érdemes ezekkel tisztában lenni

szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg
frissítve:

Milyen procedúra előzi meg a TAJ-kártya kiváltását? Mi történik, ha elveszíti vagy ellopják? Mikor kell fizetni érte? Most minden kérdésére választ adunk.

TAJ szám és TAJ-kártya

A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) egy személyi azonosító, amelyet a magyar állampolgár születésekor kap, és normál esetben végigkíséri egész élete során. Ezt a kódot használjuk az egészségügyi, a szociális és az egészségbiztosítási, illetve a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások alkalmával. A TAJ-kártya egy bankkártya méretű hatósági igazolvány, amely tartalmazza a tulajdonosának családi és utónevét, születési idejét, valamint a kiállító szerv bélyegzőjét és a kiállító aláírását is.

Amennyiben érvényes a TAJ szám és rendezett a jogviszony, akkor az állami egészségügyben végzett szolgáltatás térítésmentes. A kártyát minden egyes orvosi vizsgálatnál vagy időpont kérésnél elkérhetik az asszisztensek, ezért nagyon fontos, hogy mindig nálunk legyen.

A TAJ-kártya egy bankkártya méretű hatósági igazolvány, amely tartalmazza a tulajdonosának családi és utónevét, születési idejét, valamint a kiállító szerv bélyegzőjét és aláírását. Az úgynevezett E-kártya típusú személyi igazolvány is alkalmas a TAJ igazolására, de érdemes megtartani a TAJ kártyáját is, azon ugyanis rajta van az érvényesség ideje is.

A TAJ-kártya igénylése vagy pótlása

Aki még nem rendelkezik TAJ-számmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási, munkanélküli vagy szociális ellátásra, a területileg illetékes vagy legközelebbi kormányhivatalokban igényelheti a kártyát, az ezzel kapcsolatos ügyintézést személyesen vagy elektronikus úton lehet kezdeményezni (az igénylőlap innen tölthető le).

Az igényléshez a személyazonosításra alkalmas igazolvány, azaz személyazonosító igazolvány vagy ideiglenes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély szükséges. Ezen kívül vigyen magával lakcímkártyát is.

Amennyiben nem az ön kártyájáról van szó, akkor magánokiratba foglalt vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazásra lesz szükség, illetve kiskorú esetén a törvényes képviselő járhat el, jogosultságát személyazonosságot igazoló okmánnyal és a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolatával kell igazolnia.

Hogyan igényelhető?

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ-kártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani, ha elkészül a dokumentum, azt kipostázzák. Az újszülött személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatait a nyilvántartó az anyakönyvezést követően átadja az egészségbiztosítási nyilvántartást vezető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

A külföldön született újszülöttek esetében szükséges a magyarországi anyakönyvezési eljárás lefolytatása, ehhez magyarországi lakóhelyet igazoló lakcímkártya szükséges. A kettős biztosítás tilalmára tekintettel újszülött részére igényelt TAJ-kártya esetén szükséges annak igazolása, hogy a gyermek külföldön nem biztosított. Forrás: NEAK

Külföldi állampolgár?

Azok a munkavállalók, akik külföldi állampolgársággal rendelkeznek és a munkaviszonyukat igazolni tudják, szintén igényelhetnek TAJ kártyát. Az első igénylés ingyenes. EGT állampolgároknak, ha a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és itt bejelentett lakóhellyel rendelkezik, akkor magyarországi regisztrációs kártyát vagy tartózkodási engedélyt vigyen magával. Bevándorolt, letelepedett személy esetén bevándorlási vagy letelepedési engedély, menekült státusszal rendelkezőknél annak elismeréséről rendelkező határozatra lesz szükség.

Az EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított személy esetén a TAJ-igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által a biztosítási időszakról kiadott formanyomtatvány vagy hatósági igazolás szükséges.

Amennyiben a kártyát kiállító járási hivatal tudomást szerez annak eltulajdonításáról, külön kérelem nélkül intézkedik a kártya pótlásáról. Rendőrségi feljelentés esetén a rendőrség a kártya eltulajdonításáról minden esetben értesíti az egészségbiztosítót.

Érvényes a kártyája?

A TAJ-szám érvényesség ellenőrzéséhez regisztráció szükséges az Ügyfélkapun, bárki megnézheti, mi a helyzet a saját TAJ-kártyájával, egyáltalán „érvényes-e” még. Itt betekinthet a betegéletútba is.

Mikor ingyenes, mikor kell fizetni érte?

Ingyenes a TAJ-kártya igénylése:

  • az első TAJ-kártya esetén,
  • a név és adatváltozás miatt,
  • az okmány eltulajdonításakor.

Amennyiben elveszett vagy megrongálódott a kártya, akkor 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni átutalással vagy csekken befizetve, illetve a kormányhivatalban történő befizetés útján is rendezhető. Aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az igazgatási szolgáltatási díjat nem tudja megfizetni, a kérelem benyújtása idején költségmentességet kérelmezhet.

További gyakori kérdések a TAJ-kártyáról

Mennyi időn belül készül el a kártya?

A kérelem, beleértve az elveszett, ellopott, megrongálódott TAJ-kártya igénylés iránti beadványt is, a kormányhivatalhoz történő megérkezését követő 21 napon belül készül el a kártya. Amennyiben a kérelemhez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul került benyújtásra, akkor azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül kiállítják.

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek TAJ-kártyája esetén a Belügyminisztérium adatszolgáltatását követően a kormányhivatal soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja azt, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ-kártyáját.

Ha módosul az adatunk

Fontos, hogy a TAJ-kártyán szereplő személyazonosító adatok összhangban legyenek a többi személyazonosító adataival. Amennyiben megváltozik családi- vagy utóneve, akkor új kártyát kell igényelnie. Fontos tudnia, hogy személyi adat módosítása, adat pontosítása céljából igényelt TAJ-kártya kiállítása ingyenes.

Mi történik, ha ellopták a kártyámat?

Amennyiben a TAJ-kártyát kiállító kormányhivatal tudomást szerez a kártya eltulajdonításáról, külön kérelem nélkül intézkedik annak pótlásáról. Rendőrségi feljelentés esetén a kártya eltulajdonításáról minden esetben értesíti a rendőrség az egészségbiztosítót.

Megtaláltam más elveszett kártyáját

A kártyát adja át az ország területén bármelyik kormányhivatalnál vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél. Amennyiben erre nincsen lehetősége, a megtalálás helye szerint illetékes jegyzőnek 8 napon belül vigye el.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Szerző: Tóth András, újságíró

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.