Létezik betegbiztonság 2015-ben Magyarországon?

Szinapszis
megjelent:

Negatívan látja az egészségügy helyzetét mind a lakosság, mind a szakma, ezért figyelemfelhívó akciót kezdeményes a Magyar Rezidens Szövetség – hangzott el Dr. Dénes Tamás elnök sajtótájékoztatóján. Mind az átlagembereket, mind az egészségügyben dolgozókat aggasztja a szakdolgozók alacsony létszáma és az ágazatban tapasztalható forráshiány.

A Magyar Rezidens Szövetség megbízásából a Szinapszis Kft. átfogó kutatást végzett, amelyek célja a betegbiztonsággal kapcsolatos objektív adatok és az orvosi valamint össztársadalmi vélemények megismerése, lehetséges megoldások vizsgálata, majd az eredmények szakmapolitika valamint lakossági kommunikálása. A kutatásban 300 orvosi és 500 páciens válaszadó vett részt.

Sokkal nagyobb hangsúlyt tart indokoltnak a szakma és a lakosság is

A magyar egészségügyben az elmúlt 4 évben végbement változásokat mind az átlagemberek, mind az orvosok körülbelül fele semlegesnek ítéli meg, negyedük rossznak gondolja őket. Egyetértenek abban, hogy az egészségügyi rendszer működési kérdéseinek sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a kormányzat munkájában: körülbelül 90 százalékuk gondolja így. A magyarországi egészségügyi rendszer működését, teljesítményét mindkét csoport inkább negatívan ítéli meg.

Egészségügy közvélemény 2015

A szakdolgozók létszáma nem elegendő a biztonságos betegellátáshoz

Csak a megfelelő orvos és nővér/beteg arány esetén láthatók el biztonsággal a betegek. Szakmai szempontból az orvosok nem látják kielégítőnek sem az orvosok sem a többi egészségügyi szakdolgozó létszámát – és ez aggasztja őket. A betegek több mint fele biztonságban érezte magát a kórházban, az orvosok azonban aggályosnak látják a betegbiztonságot.

Sokat mondó, hogy a doktorok csaknem fele elégedetlen a saját munkahelyén tapasztalt létszámarányokkal, és úgy gondolja, hogy a személyzet létszáma nem elegendő a biztonságos betegellátáshoz. A nővérek számát mind az orvosok, mind a laikusok fontosnak tartják, az orvosok azonban nagyobb arányban.

Betegbiztonság szempontjából mindkét oldal meghatározónak tartja az orvos szakmai felkészültségét. Összességében elmondható, hogy jó véleményük a személyzet felkészültségét illetően.

A legnagyobb probléma a forráshiány és az elvándorlás

A két csoport véleménye megegyezik az egészségügyre fordított forrásokkal kapcsolatban: körülbelül kétharmaduk gondolja, hogy a nem a legkorszerűbb ellátások alkalmazása az egészségügyi rendszerben a forráshiányra vezethető vissza, s körülbelül 90%, hogy az egészségügyre fordított pénzösszeg jelentősen hat a betegbiztonságra.

A laikusok 93%-a szerint méltányos lenne, ha az ágazat több pénzt kapna akkor is, ha ez máshonnan elvonással járna, sőt, 38% hajlandó lenne akár több adót is fizetni egy mindenki számára elérhető, jobb egészségügyi szolgáltató rendszer érdekében.

Orvoselvándorlás diagram

Egészségügyi költés grafikon

Mind az orvosok, mind az ellátottak úgy értékelik, hogy az egészségügy átalakítása során a betegek érdekeit, igényeit nem veszik figyelembe. Amíg a betegek közel kétharmada úgy érzi, hogy megfelelően viselkedtek vele kórházi tartózkodása során, addig az orvosok többségének komoly hiányérzete van.

Az orvosok úgy érzik, hogy nem jut megfelelő idejük és energiájuk sem nekik, sem a nővéreknek, hogy a szakmai optimumot nyújtsák.

Kórház elégedettség kutatás

„2 óra türelem az életedért” akció

A megkérdezettek körülbelül 60%-a szerint sikereket lehet elérni már egyetlen érdekvédő akcióval is.

A Magyar Rezidens Szövetség a probléma (egyik) lehetséges megoldásaként a „2 óra türelem az életedért” akciót javasolta, amelynek elsődleges célja az egészségügyi rendszer élhető és fenntartható pályára állítása lenne. Az akció hozzásegítheti a betegeket a lehető legmagasabb szintű ellátáshoz, amellett, hogy javítható lenne vele a minőségi orvosképzés és megvalósulhatna az egészségügyi dolgozók bérrendezése is.

Az orvosok egy adott napon reggel 8-10 között CSAK akut ellátást végeznek, és megkérik a lakosságot, hogy az adott időintervallumban támogassák akciót azzal, hogy ők sem mennek el a szakrendelőbe, kórházba.

Kiknek a segítsége szükséges az eredményes kampány megvalósulásához?

  • Intézmények/Média - Az adott időpontig az információnak el kell jutnia minden (legalább megyei) kórházba.
  • Orvosok - A szakorvosoknak is hajlandónak kell lenniük a változtatásra.
  • Lakosság – Az adott időpontban ne menjenek a szakrendelésekre.
  • Politikusok – Az anyagi források biztosítása elengedhetetlen a sikeres kampányhoz.
  • Szakszervezetek/kamarák – A szervezetek, kamarák jogi segítsége szükséges az akció kivitelezéséhez.

(Szinapszis Kft, Magyar Rezidens Szövetség)

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.