Intenzív gyógyító program alkoholbetegeknek a Nyírő Gyula Kórházban

Szerző: WEBBeteg, OPAI

A problémás és kényszeres szenvedélyes szerencsejátékosok, valamint az alkoholbetegek intenzív gyógyító programja 2013 óta elérhető a Nyírő Gyula Kórház - OPAI Addiktológiai Osztályának Minnesota Részlegén.

Nem kóros szokás, hanem függőség

A szenvedélybetegség olyan krónikus, progresszív betegség, melyből tünetmentes felépülés, absztinens életvezetés elérése lehetséges. A probléma kezelését napjainkban a bio-pszicho-szocio-spirituális modell teszi lehetővé. Ennek keretében a személyiségproblémák biológiai, pszichológiai és szociális tényezőinek figyelembe vétele mellett, azokkal kölcsönhatásban és egységben egy negyedik dimenziót is számításba vesznek, a spiritualitásét.

Az egyénen, az én határain túlmutató tágabb összefüggésben tekintenek a páciensre, aki a személyiségfejlődés során saját spirituális útját is járja. A spiritualitás egyfajta értékrendet jelent, melyben a minden emberben közös önzetlen viselkedés, humanizmus, értelemkeresés, felelősségvállalás nyilvánulhat meg nemcsak önmagunk, hanem a világ, a világegyetem dolgai iránt.

Újabb megközelítések szerint a világnézet ugyanolyan fontos klinikai változó, mint az imént említett klasszikusan vizsgált háttértényezők és mindezek integrálása alapozza meg a hatékony kezelést.

A kóros játékszenvedélyt a frissen bevezetett DSM–5 a korábbiaktól eltérően már nem a kóros szokások, hanem az addiktológiai kategóriába, az függőségek közé sorolja, ami összhangban van a program alapjául is szolgáló 12 lépéses önsegítő csoportokban felépült szenvedélybetegek tapasztalataival és hagyományával.

8 hét - aktívan

További információ és elérhetőségek

www.nygyk.hu www.facebook.com/NyiroMinnesota Tremkó Mariann: [email protected]
Dr. Tóth András:
[email protected]

A terápiás program célja a szerencsejátékoktól, illetve az alkoholfogyasztástól való távolmaradás elérése és ennek fenntartása; a visszaesés elkerülése; valamint a kóros szokások felváltása egészségesebb feszültségkezelő módszerekkel.

A nyolchetes kórházi tartózkodás során a páciensek szoros órarend alapján aktívan vesznek részt a felépülési programban. A terápiás programban a tünetek mellett az érzelmeket állítják fókuszba, azok felismerését, kezelését segítik elő változatos személyiségfejlesztő, relaxációs, a kreativitásra épülő és speciálisan függőségre kialakított módszertannal dolgozó csoportterápiákkal.

Az érzelmi érés és a spirituális fejlődés folyamata a személyiség érése során összekapcsolódik. Az első két hetet a páciensek az osztályon töltik a külvilág szokásos ingereitől, rutincselekvéseitől elzárva, önmagukra fordított figyelemmel és feladatokkal ellátva. A harmadik héttől kezdődően a délutáni idősávban naponta látogatják a megfelelő anonim önsegítő csoportokat.

Minnesota Modell

A terápiás változásokat profi szakembergárda segíti. A Minnesota Modellnek megfelelően a team tagja orvos, pszichológus, addiktológiai konzultáns, sajátélményű (azaz absztinens szenvedélybeteg) segítő munkatárs és természetesen az osztályon dolgozó ápolók, akik a szokásos osztályos rendtől eltérően csoportterápiás szinten is részt vesznek a programban.

A mára már klasszikussá vált Minnesota Modell az 1950-es években az amerikai minnesotai Hazelden Intézetben Dan Anderson és Nelson Bradley – már akkor fiziológiai-pszichológiai-szociális-spirituális dimenziókban gondolkodó szakemberek – által kialakított több szakterületet közösen érintő módszer volt. Elméleti, spirituális hátterét és eszmeiségét az 1935-ben megjelent AA (Alcoholics Anonymous) önsegítő csoportmozgalom képezte. A Minnesota Modell bentfekvő kezelési szakaszának célja a továbbiakban az AA-ban végezhető felépülési munkába való bevezetés. Bővebben a Minnesota Modellről itt olvashat.

Segítség a hozzátartozóknak is

A Nyírő Gyula Kórház – OPAI-ban bentfekvő páciensek kezelése mellett a szenvedélyproblémában érintett hozzátartozók számára is ambuláns segítséget nyújt. Internet- és játékfüggők hozzátartozói számára szakember által moderált önsegítő csoportfoglalkozásokat biztosít.

A hozzátartozói csoport célja, hogy a résztvevők ráébredjenek: mindenki kizárólag saját cselekedeteit tudja irányítani, ezért a szenvedélybeteg viselkedéséért a felelősséget csak önmaga tudja viselni. A hozzátartozó a csoportban megtanulja a függő viselkedés megfelelő kezelését, megérti a helyes segítségnyújtás elveit és a közös problémák megbeszélése során átéli a csoport támogató erejét. (A hozzátartozói önsegítő csoportba történő jelentkezésének nem feltétele, hogy a páciens az osztályon feküdjön.)

Kik vehetnek részt a programban?

A programba történő jelentkezés feltétele, hogy

  • a problémás, vagy kóros szenvedélyes szerencsejátékos önmaga kívánjon változni és változtatni szokásán;
  • a problémás alkoholhasználó, alkoholfüggő absztinenssé akarjon válni;
  • ha hozzátartozó jelentkezik, ő is a saját szenvedése miatt igényelje a segítséget és tanácsot, nem pedig azzal a céllal, hogy a szenvedélybeteg viselkedésén változtasson.

A jelentkezőkkel első felmérő beszélgetést folytatnak, melyben központi szerepet kap annak feltérképezése, vajon a jelentkező a viselkedésváltozási ciklus mely stádiumában tart. A változás ugyanis szakaszokban történik, melyekben eltérő a kliens motivációs állapota, a változásra való elszánása, és ezért minden szakaszban más-és más segítő beavatkozás lehet hatékony.

A kezelésre jelentkező motivációjának megismerése is ekkor történik. A motivációs interjús-szemlélettel folytatott első találkozás a klienssel alapvetően befolyásolhatja, hogy a jelentkező későbbi pácienssé válik-e. A kórházi befekvés turnusokban, előjegyzés alapján történik.

Minnesota Modell

A Minnesota Modell a kémiai függőség gyógyító, gondozó programja, melyet adaptáltak a kóros játékszenvedélyben szenvedő betegek kezelésére. Alapelve: A beteg elfogadja a függőségét betegségként (= reális betegségbelátás), a felépülés lehetőségével, de nem a gyógyuláséval. A kezelés célja: a teljes absztinencia. (Valamennyi program, ami meg akarta tanítani a betegeket a szociális (mértékletes) használatra, sikertelen volt - azaz csak a teljes absztinencia vezethet sikerre).
A fő elemei az intenzív kezelési programnak:
1. Csoportterápia: Különféle célú csoportokon vesznek részt a páciensek a felépülésük fázisainak megfelelően, melyek során új gondolkodást és új cselekvési formákat építhetnek be önmagukba.
2. Előadások: a betegséggel kapcsolatos olyan ismereteket átadása a szakemberek részéről, amelyek a betegségtudat megerősítését szolgálják.
3. Felépülőben levő játékszenvedélyes alkalmazása tanácsadóként: Így a betegek olyan típusú (részben érthető) védekezése alaptalanná válik, mint pl..: „maga nem értheti meg az én problémámat!”. (Az alkalmazás kritériuma: legalább két éves absztinencia).
4. Multiprofesszionális személyzet: a terápiás teamet orvos, pszichológus, addiktológus konzulens, szociális gondozó, nővér és felépülőben levő játékszenvedélyes alkotja, hogy minél szélesebb körű legyen a probléma megközelítése.
5. Családi tanácsadás: A betegek családja is sérült, ezért külön foglalkozik velük a modell - a betegek kezelésével párhuzamosan - csoportos kereteket biztosítva. Ez a betegek felépülését is jelentős mértékben elősegíti.
6. Az Anonym Alkoholisták 12 lépéses felépülési programjának elsajátítása.
7. Napi olvasó csoportok: a felolvasás után megbeszélés, az ezzel kapcsolatban előjövő saját élmények megbeszélése (ma már inkább filmeket használnak)
8. Élettörténeti elemzés: Ez lehet írásbeli feladat, amit meg lehet beszélni a csoportterápia körében vagy egyénileg.
9. A Gambler Anonymus (Névtelen Játékosok) gyűléseken való részvétel: Ilyen találkozók lehetnek a kezelési központban vagy azon kívül.
10. Testi aktivitás: Fizikai mozgás, testedzés, séták, kirándulások stb..
Az itt felsorolt programok egy jól strukturált napirendet, életvitelt jelentenek. A kezelés 3-4 hónapig tart, ebből egy vagy két hónap kórházi körülmények között. Egyszerre kb. 15-20 fő kerül kezelésbe – előjegyzés alapján („blokkosított” kezelés). Miután a beteget az intézetből elbocsátják (az absztinencia fontosságát hangsúlyozó zárójelentés átadásával), utókezelése többnyire a helyi Gambler Anonymus (GA). csoportokban történik, amellyel a kapcsolatot a beteg már a kezelés ideje alatt felveszi. Ezen csoportok ülésein való részvétel nagyon sok időt jelent, (hetente többször), de így biztosított a társas tanulás és társkapcsolatok olyan erős megélése, ami a visszaesés ellen a leghatékonyabb védelemnek tűnik.

(WEBBeteg, Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet)

Hozzászólások (0)

Cikkajánló

Tudásteszt Tudásteszt

Ön felismeri a lisztérzékenység jeleit? Töltse ki tudástesztünket.

A vaspótlás lépcsőfokai A vaspótlás lépcsőfokai

Ha nem kezelik még idejében, a vashiány egyre fokozottabbá válik.

Szociális ivók és nagyivók - Az...

A magyar lakosság 10 százaléka absztinens, azaz nem fogyaszt alkoholt. 80 százalék szociális ivó, vagyis alkoholfogyasztása alkalomszerű, kulturált....

Halálos alkoholmegvonás: a delirium...

A delirium tremens olyan akut krízishelyzet, mely hirtelen alkoholmegvonás talaján fejlődik ki és potenciálisan halálos kimenetelű lehet. A jelenség...

Alkoholfüggőséggel küzd a...

Szokás azt mondani, hogy Magyarország az egymillió alkoholista országa. Az adatokat látva nem is túlzás ezt állítani. Jelenleg az egy főre jutó...

Partidroghasználat és...

A COVID-pandémia társadalmi távolságtartási irányelveinek köszönhetően a világjárvány első évében csökkent a partidrogok használata. Ahogy...

Van kiút a mindennapi függőségek...

Kevés olyan család létezik Magyarországon, amelyben egyetlenegy ember sem függő vagy szenvedélybeteg. Ha képesek együttműködni, változtatni...

Hogyan alakul ki a...

A szenvedélybetegség kialakulásának számos oka van. Az addikciók (hozzászokás) szempontjából minden, a személyiség harmonikus fejlődését...

Függőségek - Mikor van baj? Mit...

Egy korsó sör elfogyasztását a barátokkal a hétvégén, néhány szelvénnyel játszott lottójátékot természetesen nem tekintünk betegségnek. Mikor...

Játékszenvedély és...

Korunk társadalma olyan élettér, amelyben az addiktív viselkedés új kategóriái születtek meg, pl. munkakényszer, tv-, SMS- és internetfüggőség...

Kérje ingyenes cikkértesítőnket!
Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.