A lombikbébi-kezelés törvényi szabályozása

szerző: Mohácsi Gyula - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász frissítve:

A lombikbébi-kezelés a szervezeten kívül történő megtermékenyítés számos formáit takarja. Az ilyen eljárásoknál a petesejt megtermékenyülése a szervezeten kívül történik laboratóriumi körülmények között.

A szervezeten kívül történő megtermékenyítés szabályozását az Egészségügyi törvény Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások című fejezet alatt taglalja.

Ilyen eljárás:

  • a testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés,
  • a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitel,
  • ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés,
  • embrióadományozással végzett embrióbeültetés,
  • a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszer.

Az eljárás csak akkor végezhető, ha a meddőség egyéb kezelési módszerei eredménytelennek bizonyultak, és az alkalmazott eljárással orvosilag megalapozott esélye van egészséges gyermek fogamzásának és megszületésének.

Egyedülálló nő esetében akkor végezhető eljárás, ha a nő életkora vagy egészségi állapota (meddőség) következtében gyermeket természetes úton nagy valószínűséggel nem vállalhat.

Az eljárás megfelelő szakorvosi javaslatra, az eljárás lefolytatására kiadott működési engedély alapján jogosult egészségügyi szolgáltatónálés a pár együttes írásbeli kérelmére végezhető. Az orvos kérelmezőket tájékoztatja. Az eljárás csak orvosi tájékoztatás után, a kérelmezők együttes írásbeli beleegyező nyilatkozata alapján kezdhető meg.

Ivarsejt-adományozás és -letét

Egyazon eljárás alatt csak azonos személy által adományozott ivarsejtek használhatóak. Ivarsejt adományozásáért ellenérték nem kérhető és nem adható. Azonban az adományozónak az adományozással összefüggő szükséges és igazolt költségeit, valamint jövedelemkiesését - a miniszter rendeletében meghatározott körben és feltételek mellett - meg kell téríteni.

Ivarsejtet 35. életévét be nem töltött személy adományozhat, aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

Az adományozó nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adományozó nevét (családi és utónév, leánykori név), anyja leánykori nevét, lakcímét, születési idejét, nemét, külsődleges testi jegyeit, a felajánló előtt ismert megbetegedéseit.

Női petesejt-adományozás esetén a felajánlás történhet meghatározott recipiens számára is. Az adatkezelés során a személyes adatok közül a névre és lakcímre vonatkozó adat nem, bármely egyéb adat - személyazonosításra alkalmatlan módon - a meghatározottak részére továbbítható.

Az adományozó előzetes orvosi vizsgálatáról az egészségügyi szolgáltató gondoskodik és a felajánlást indokolás nélkül visszautasíthatja.

Vissza kell utasítani az adományozást, ha

  • az adományozó az adományozást kizáró megbetegedésben szenved;
  • az adományozó a személyes és különleges adatok közlését megtagadja és az adatokról más hitelt érdemlő módon nem szerezhető tudomás;
  • az adományozás nem a felajánlás szerinti egészségügyi szolgáltatónál személyes megjelenés során nyert, ivarsejteket tartalmazó anyaggal történik.

Az ivarsejtek rendelkezésre bocsátása során, a női petesejt-adományozás esetét kivéve biztosítani kell, hogy az ugyanazon ivarsejt-adományozótól származó utódok száma különböző személyeknél elvégzett reprodukciós eljárások során se haladja meg a négyet.

Egy reprodukciós eljáráshoz csak ugyanazon adományozó ivarsejtjei bocsáthatók rendelkezésre. Egészségügyi okból szakorvosi javaslat alapján, illetőleg egyéb indokolt kérelemre ivarsejtek saját felhasználása céljából is tárolhatók (ivarsejtletét).

Embrióadományozás és -letét

A testen kívül létrejött és be nem ültetett embrióval kapcsolatos rendelkezés jogát az embriót létrehozó házastársak (élettársak) valamelyik fél haláláig közösen gyakorolják, rendelkezési jogáról azonban bármelyik fél lemondhat.

Az azonos személyektől származó embriók legfeljebb két másik személynél végzendő reprodukciós eljárásban használhatók fel. A felajánlás szerinti egészségügyi szolgáltató, illetőleg kutatóhely a felajánlott embriót visszautasíthatja, amennyiben a felajánlásnak megfelelő cél szerint alkalmazni a felhasználhatóság időtartama alatt valószínűsíthetően nem tudja, felhasználásáig azonban megőrzéséről és tárolásáról köteles gondoskodni.

Vissza kell utasítani az adományozás céljából tett felajánlást, ha nem valószínűsíthető, hogy az embrióból egészséges gyermek fejlődhet. Az embrió letételéhez a letét alapjául szolgáló egészségügyi ok megjelölése vagy egyéb indokolás nem szükséges.

Az adományozás céljából felajánlott embrió legfeljebb öt évig tárolható, de ez az időtartam egy alkalommal, további öt évvel meghosszabbítható.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Mohácsi Gyula
Lektorálta: Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.