A társadalombiztosítási járulék

szerző: Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - WEBBeteg
megjelent:

2020. július 1-től bevezetésre került a társadalombiztosítási járulék a társas vállalkozások számára. A TB-járulékot a munkavállalók béréből vonja le a Munkáltató és három járulék összevonásával jött létre. Mértéke 18,5 %, mely a három megszüntetett korábbi járulék összege (nyugdíjjárulék összege 10%, 7% egészségbiztosítási járulék és 1,5% munkaerőpiaci járulék).

Kinek kell járulékot fizetni, és mennyit?

Az egységes járulék bevezetése után az adóhatóság utalja tovább a befizetett összeg 54%-át a Nyugdíjbiztosítási Alapba, 37,9%-át az Egészségbiztosítási Alap részére, a fennmaradó 8,1%-ot pedig a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számára.

A nem biztosított személyek (nincs munkaviszonyuk vagy az felmondás miatt megszűnt, továbbá nem jogosult egyéb szociális rászorultsági okok miatt egészségügyi ellátásra) ahhoz, hogy egészségügyi ellátást vehessenek igénybe maguk után egészségügyi szolgáltatási (rövid nevén TB) járulékot kell fizetniük.

Fontos tudni!
Az állami adóhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által a hozzá bejelentett adatokat a bejelentést követő 10 napon belül elektronikus úton megküldi az Egészbiztosítás Alap kezeléséért felelős szerv részére.

A TB járulék összege 2023-ban 9 600,- Ft havonta, napi díja 280,- Ft. Dolgozó személyektől ezt a Munkáltató levonja és megfizeti a NAV irányába, kismamák ellátásaiból is levonásra kerül, továbbá nyugdíjasoknak sem kell külön ezt fizetni. Amennyiben valaki munkanélkülivé válik, a munkaviszony megszűnését követő naptól nem jogosult egészségügyi ellátásra. A munkaviszony megszűnését követő 45 napig még passzív jogon jogosult egészségügyi ellátásra, azonban a 46. naptól már nem látják el egyik hazai állami fenntartású egészségügyi intézményben sem (életmentő beavatkozások kivételével).

A TB járulék összegét minden hónap 12. napjáig kell elutalni vagy befizetni a megadott bankszámlaszámra. Igénylését bármelyik hazai adóhivatalnál lehet kezdeményezni egy adatlap kitöltésével, melyhez szükséges a személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány és TAJ kártya.

Tudta?
A Társadalombiztosítási törvény szerint biztosított személy valamennyi, az egészségügyi törvényben szabályozott ellátásra jogosult.

A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalása az állami adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé. A járulékfizetés átvállalásáról a kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatóságnak. Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít, az egészségügyi szolgáltatási járulékot a kötelezett köteles megfizetni.

Létezik TB járulék fizetési mentesség is. Azon rászorult személyeknek jár, akiknek a havi jövedelme a családjukat tekintve nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 120%-át (ez 2023-ban 34 200,- Ft) vagy ha egyedülállóak, akkor jövedelmük nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 150%-át (2023-ban 42 750,- Ft) és semmilyen vagyonnal nem rendelkeznek sem ők, sem családjuk. A TB járulék fizetés alóli mentességet az illetékes járási hivatalban lehet igényelni, melyről a hivatal dönt egyénileg.

(Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász)

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.