Transzplantáció és várólista

szerző: Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - WEBBeteg
frissítve:

Az egészségügyi törvény előírásai szerint azt a beteget, akinél szerv- vagy szövetátültetés orvosilag indokolt, és megfelel a külön jogszabályban foglalt feltételeknek, fel kell venni a szerv-, illetve szövettípusonként vezetett országos várólistára.

Az egészségügyi szolgáltató a transzplantációs egészségügyi ellátásokat kizárólag transzplantációs várólista alapján nyújthatja. A transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos döntést, a transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs Bizottság hozza meg a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint.

Intézményi és központi várólista

Az egészségügyi intézmények a várólistájukon szereplő sorrend alapján kötelesek végezni a nagyobb, ám sürgős vagy életmentő beavatkozást nem igénylő műtéteket, ezen műtéti várólisták hossza a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) honlapján ellenőrizhető. A betegnek jogában áll másik, rövidebb listával rendelkező kórházat választani, azaz át lehet kerülni más intézmény várólistájára is.
Az országos várólista független az intézményi listáktól. Ezt a listát elsősorban a transzplantációk, továbbá néhány egyéb nagy költségű, humán és technikai oldalról is nagyobb kapacitási igénylő ellátás esetében alkalmazzák. Azt a beteget tehát, akinél szerv- vagy szövetátültetés indokolt, fel kell venni a szerv-, illetve szövettípusonként vezetett központi várólistára. A központi transzplantációs várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat kezeli és teszi közzé honpalján.

A központi transzplantációs várólistára való felkerülés szakmai szempontokhoz kötött, ám a beavatkozás elvégzésének dátuma előre nem prognosztizálható. Ha van alkalmas szerv, az kapja, aki időben korábban került fel a listára és vércsoport azonosság és egy sor további orvosi szempont szerint megfelelő a rendelkezésre álló szerv az alanynak.

A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálását - a beteg megfelelő, a várható adattovábbításra is kiterjedő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi az illetékes Transzplantációs Bizottságnál. Ez a dátum lesz a listára való felkerülés dátuma, amennyiben a beteg a szakmai előírásoknak megfelelve felkerül a listára.

A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálásának indokoltságáról az illetékes Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján dönt (úgymint egészségi állapot, a műtéttel járó kockázat, gyógyulás, életminőség javulás mértéke, stb.).

Egyedi azonosító

A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a Transzplantációs Bizottság a beteget transzplantációs várólistára helyezi, és meghatározza az egyedi azonosítóját. Az egyedi azonosítót zárt borítékban, személyesen vagy a kezelőorvos útján kell közölni a beteggel.

Az egyedi azonosítót az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) a központi várólista keretében teszi közzé. Az azonosító alapján követheti a beteg a saját helyét a várólistán, így az online elérhető publikus várólisták követésével minden beteg ellenőrizheti az azonosító ismeretében, hogy a hol szerepel a listán.

Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történő felvételről, törlésről és minden egyéb döntésről a beteget és kezelőorvosát írásban tájékoztatja.

Szervriadó

Ha transzplantációra alkalmas szerv adódik, az adott szerv transzplantációjához megfelelő beteg kiválasztása, ennek dokumentációja a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok alapján történik. A dokumentációt a beültetést végző orvos, a beavatkozást követő nyolc napon belül megküldi az illetékes Transzplantációs Bizottságnak.

Módosítás a listahelyen

A kezelőorvos soron kívül értesíti a Transzplantációs Bizottságot, amennyiben a beteg állapotában olyan, a transzplantációt lényegesen befolyásoló változás következik be, amely legalább 15 napig nem teszi lehetségessé a beavatkozást.

Az átmeneti alkalmatlanság megállapítása esetén a beteg a várólistán marad, azonban az átmeneti alkalmatlanságot a várólistán jelezni kell. Az átmeneti alkalmatlanság az érintett beteg adott várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, a transzplantáció más betegnél is elvégezhető.

A várólistára való felkerülés időpontja szerinti sorrendtől való eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára felvett valamely beteg esetében sürgős szükség áll fenn, és ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegeké. A sürgősség megítélésének részletes orvos-szakmai szempontrendszerét a várólista protokoll tartalmazza.

A beavatkozást végző szakorvos haladéktalanul intézkedik arról, hogy amennyiben a beteg a várólistán nem szerepel, arra - a külön jogszabály szerinti rendelkezések értelemszerű alkalmazásával - szakmai indokoltság esetén felkerüljön. A szakmai indokból történő felkerülés tényét a várólistán jelezni kell.

Transzplantációs Bizottságok

A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) működteti azzal, hogy a transzplantációs várólista működtetéséhez az alább meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe.

A Transzplantációs Bizottságokat az alábbi egészségügyi ellátások szerint kell kialakítani:

  • szív transzplantáció: Szív Transzplantációs Bizottság,
  • máj transzplantáció: Máj Transzplantációs Bizottság,
  • tüdő transzplantáció: Tüdő Transzplantációs Bizottság,
  • vese transzplantáció; kombinált vese és hasnyálmirigy transzplantáció: Országos Vese Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese-hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság,
  • csontvelő transzplantáció: Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság; Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság.
  • gamma sugársebészet várólista: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Idegsebészeti Klinikán működő Várólista Bizottság.
  • PET/CT ellátás tekintetében kialakított központi várólista nyilvántartási rendszert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) működteti.

Transzplantációs Centrumok több budapesti intézményben, valamint a vidéki klinikai központokban (Debrecen, Szeged, Pécs) találhatóak, ezek listája az OVSZK honlapján érhetőek el.

A személyazonosság védelme

A várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt biztosítottak legfontosabb személyazonosító adatait (családi és utónév, anyja neve, nem, születési év, lakóhely, társadalombiztosítási azonosító jel), az ellátásra való jogosultság sorrendjét, valamint az ellátás várható, illetve - amint ismertté válik - pontosan meghatározott időpontját tartalmazza. A biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi dokumentáció tartalmazza.

A várólista adatait a honlapon - folyamatosan, de legkésőbb a változást követő 3 napon belül - úgy kell közzétenni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott biztosított számára a várólistán elfoglalt helye.

A Transzplantációs Bizottságok szakterületükön figyelemmel kísérik a szervriadók eredményességét, továbbá elemzik a transzplantációk országos helyzetét. A Transzplantációs Bizottság döntése ellen a beteg, továbbá a kezelőorvos a Monitoring Testülethez fordulhat jogorvoslati kérelemmel.

Írta és aktualizálta: Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - WEBBeteg

Cikkajánló

Növényi alapú táplálkozás
Növényi alapú táplálkozás

Hogyan álljunk rá át?

Menstruáció előtt
Menstruáció előtt

Miért jelentkezhetnek megfázásszerű tünetek?

WEBBeteg - Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész
WEBBeteg - Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter
WEBBeteg - Balogh Mária, újságíró
WEBBeteg - Dr. Papp Júlia, szemész
WEBBeteg - Tóth András, újságíró
Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.