A határon túli magyarok ellátása

Dr. Barcsai Tímea
szerző: Dr. Barcsai Tímea - WEBBeteg
megjelent: 2008.06.11.

A magyar állam speciális szabályozás alapján végzi a szomszédos államokban (Horvátországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában vagy Ukrajnában) lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek egészségügyi ellátását.

Az Egészségügyi Minisztérium (az Értékelő Bizottság döntése alapján) a határon túli magyarok részére a magyarországi egészségügyi ellátások költségeihez támogatást biztosít az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közreműködésével, a 59/2007. (XII. 29.) EüM rendeletben meghatározott szabályok szerint.

A fenti személyeken kívül a szabályozás kiterjed a velük együtt élő házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermekre akkor is, ha az magát nem vallja magyar nemzetiségűnek. A rendelet hatályos annál a személynél is, aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg; vagy a Magyar Köztársaság területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.

A támogatás kérelmezése

A magyarországi egészségügyi ellátás támogatására vonatkozó kérelmet az ellátásra szoruló személy, illetőleg az ellátásra szoruló személy írásbeli hozzájárulása (meghatalmazása) esetén hozzátartozója vagy a kezelő orvosa nyújthatja be a Miniszterelnöki Hivatallal együttműködési megállapodást kötött, a szomszédos országokban működő és a Minisztériummal való kapcsolattartásra kijelölt Információs Irodáknál vagy a Segítő Jobb Egészségügyi és Humanitárius Alapítványnál.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez zárt borítékban mellékelni kell az ellátásra szoruló személy egészségügyi dokumentációjának másolatát. A kérelemben a kérelmező megjelölheti azt az egészségügyi szolgáltatót (kórházat), ahol az egészségügyi ellátást igénybe kívánja venni.

Formai szempontból megfelelő kérelmeket az Információs Irodák és az Alapítvány haladéktalanul továbbítják az Értékelő Bizottságnak. Az Információs Irodák és az Alapítvány az egészségügyi dokumentáció tartalmát nem ismerhetik meg.

A támogatás odaítélésnek szabályai

A támogatás odaítéléséről - az egészségügyi ellátás indokoltsága és a kérelmező beteg egészségi állapota alapján - az Értékelő Bizottság dönt. A támogatásról szóló döntést az Értékelő Bizottság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 60 napon belül hozza meg.

Az Értékelő Bizottság 5 orvosból áll, tagjait az egészségügyi miniszter jelöli ki. Az Értékelő Bizottságnak nem lehet tagja a beteg kezelőorvosa, illetve az az orvos, aki a kezelésben előzőleg részt vett, valamint a beteg hozzátartozója.

Az Értékelő Bizottság csak a rendelet mellékletében felsorolt betegségcsoportokba tartozó magyarországi egészségügyi ellátások igénybevételéhez nyújthat támogatást, amennyiben

  • az ellátásra szoruló személy által a lakhelye szerinti országban a szociális biztonsági ellátórendszer keretében nem vehetők igénybe, és
  • az egyébként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló Egészségbiztosítási törvény (Ebtv) alapján igénybe vehető a biztosítottak által.

Az Értékelő Bizottság a fentieken túl az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan az alábbi célokra is nyújthat támogatást:

  • a betegellátással szorosan összefüggő, Magyarország területén - kivételes esetben, az eset összes körülményeire való tekintettel külföldön -, az Országos Mentőszolgálat által biztosított szolgáltatás költsége,
  • szakmailag indokolt esetben a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés során megkezdett gyógyszeres kezelés legfeljebb 1 hétre való gyógyszeradagjának biztosítása a kórházi ellátás befejezését követően az intézmény gyógyszertárán keresztül.

Az alábbi célokra nem nyújtható támogatás:

  • a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokra egyéb jogcímen jogosultak ellátása,
  • krónikus hemodialízis és a cadaver szerv transzplantáció,
  • a külön jogszabály szerinti sürgős szükség esetén nyújtott ellátások.

Amennyiben a megítélt támogatás mértéke nem éri el az egészségügyi szolgáltató által meghatározott térítés mértékét, abban az esetben a fennmaradó összeg a beteget terheli.

Daganatos megbetegedések diagnosztikája, műtéti megoldása a szükséges implantátumok alkalmazásával együtt, a sugárterápia és kemoterápia nélkül,

Idegsebészeti beavatkozások,

Szemészeti műtéti beavatkozások,

A fül speciális műtéti beavatkozásai,

Szájpadhasadék műtéti korrekciója,

Gége-garat speciális műtéti beavatkozása,

Nyelőcső elváltozások műtéti beavatkozásai,

Emésztőrendszer fejlődési rendellenességeinek műtéti megoldása,

Mellkas- és gerinc deformitások műtéti megoldása,

Mozgásszervek: a traumás csonttörés esetén nem megfelelő ellátást követő korrekciós műtétek végzése,

Keringési rendszer veleszületett rendellenességeinek műtéti beavatkozásai,

Vezetési zavarok- szív aritmiák kezelése (pl. pacemaker),

Csont-izületi fejlődési rendellenességeinek műtéti ellátása,

Idegrendszer organikus és nem organikus elváltozásainak diagnosztikája,

Húgyivarszervek fejlődési rendellenességeinek, illetve egyéb elváltozások műtéti ellátása,

A szöveti transzplantációk közül a cornea átültetés indokolt esetekben, szabályozott rendszerben, a hazai betegellátást nem zavaró mértékig támogatható,

A beavatkozást követő hazaszállítás költségeinek határig történő biztosítása.

Az Értékelő Bizottság a döntést követően haladéktalanul tájékoztatja az ellátásra szoruló személyt, illetve meghatalmazottját az ellátás várható költségeiről, valamint arról, hogy a támogatást meghaladó összegű térítési díj fennmaradó részét a rászoruló személy köteles viselni.

Az egészségügyi ellátás igénybevétele

Az Értékelő Bizottság meghatározza a támogatott ellátást nyújtó, finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót, majdág tájékozódik az adott egészségügyi szolgáltató fogadókészségéről, a felvétel időpontjáról, az egészségügyi ellátás várható időtartamáról és az ellátással összefüggésben felmerülő költségekről.

Az egészségügyi szolgáltató ezen kötelezettségének az Értékelő Bizottság megkeresésének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. Az egészségügyi ellátás az előzetes költségvetésnek az Értékelő Bizottság általi jóváhagyását követően nyújtható.

Az előzetes költségvetés jóváhagyását követően a szolgáltató kapcsolatba lép a magyarországi egészségügyi ellátást igénylő személlyel, vagy meghatalmazottjával a magyarországi egészségügyi ellátás részleteinek egyeztetésére.

A támogatás elszámolása

Kapcsolódó cikkek

Az egészségügyi szolgáltatók, kórházak a határon túli magyaroknak nyújtott szolgáltatásokat a "külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása" térítési kategóriában havonta jelentik az OEP-nek.

Az egészségügyi szolgáltató a magyarországi, támogatott egészségügyi ellátásra jogosult határon túli magyarok részére nyújtott ellátások után térítésre jogosult, amelyet az OEP az jelentés ellenőrzését és elfogadását követően térít meg az intézmény számára.

A támogatás mértéke nem lehet magasabb

  • az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti homogén betegségcsoport (HBCs) súlyszáma és az aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100 százalékánál,
  • a járóbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti eljárás (járóbeteg tevékenység) pontszáma és a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100 százalékánál.

Az OEP a magyarországi egészségügyi ellátásra jogosult, határon túli magyarok ellátási eseteiről és a támogatás elszámolásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet és az Értékelő Bizottság részére rendszeres adatszolgáltatást teljesít a havi teljesítményjelentések adatai alapján.

(Dr. Barcsai Tímea, jogász)

Hozzászólások (0)

Cikkajánló

A női húgyhólyag mikrobiomja A női húgyhólyag mikrobiomja

Mi történik, amikor felborul az egyensúlya?

Megfázás? Megfázás?

Így juthat túl jóval hamarabb a panaszokon.

Hogyan működnek az orvosi szakrendelések a COVID-19-járvány idején?

A koronavírus-világjárvány harmadik hullámának felszálló ágában van Magyarország lakossága is. A helyzet rendkívül súlyos. Erőteljesen, a...

Valóban befolyásolja az anyagi helyzetünk azt, hogy mennyire sikeres a gyógyulás?

Az orvossal való együtt nem működés és ennek következményei jelentős anyagi terhet rónak az egészségügyi ellátórendszerre és ezzel együtt a...

Egészségügyi ellátás és gyógyszer külföldi egészségbiztosítással rendelkezők számára

A külföldi munkavállalás miatt egyre többször találkozhatunk azzal, hogy valakinek munkája miatt külföldi egészségbiztosítása van. Ez azonban nem...

Milyen egészségügyi ellátást vehet igénybe méltányossági alapon?

Lehetőség van arra, hogy a NEAK méltányosságból átvállalja az orvosi ellátásért fizetendő térítési díjat vagy annak egy részét. Mikor, kinek...

Tudnivalók a betegszabadságról és a táppénzről

Kinek, mikor jár betegszabadság és mikor táppénz? Hogy határozzák meg a táppénz összegét? Cikkünkben választ kaphat a kérdésekre, és további...

Milyen ellátásra vagyunk jogosultak?

Magyarországon jelenleg minden állampolgár számára kötelező az egészségbiztosítási rendszerben való részvétel, amely alapján a biztosított...

Kérje ingyenes cikkértesítőnket!
Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.