Miként választhatunk új háziorvost bonyodalmak nélkül, s mi a feladatuk?

szerző: Balogh Mária, újságíró - WEBBeteg
frissítve:

A háziorvosi szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szerződés alapján, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza. A háziorvosi szolgálatról, valamint az ahhoz tartozó körzetekről, az ügyeleti rendről bővebb információt mindenkor a helyi önkormányzatok honlapján lehet találni.

Érdemes tudni, hogy a biztosított – aki érvényes TAJ-kártyával, betegbiztosítással rendelkezik – betegsége esetén a választott háziorvosához fordulhat bármely panaszával.

A háziorvosok feladatkörébe tartozó tevékenységek

- egészséges emberek számára prevenciós tanácsadás

- elsősegélynyújtás, vérnyomásmérés, laborvizsgálat előírása

- a beteg testi higiénéjének figyelemmel követése

- sürgősségi orvosi ellátást igénylő esetekben az ellátás megszervezése (háziorvos, ügyelet, mentők)

- a szűrővizsgálatokban való közreműködés: beutalók kiadása, az évenkénti nőgyógyászati szűrések számontartása, a férfiak egészségmegőrzése érdekében tett szűrések nyilvántartása, általános, népegészségügyi vizsgálatok koordinálása, figyelemfelhívás

- a beteg emberek alapos, rendszeres vizsgálata, gyógykezelése, kontroll vizsgálatainak követése, új gyógyszerezés figyelemmel követése

- a beteg ember egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése

- ha szükséges, beutalás az egészségügyi ellátórendszer magasabb szintjére (szakrendelések, gondozóintézetek, kórházak, klinikák)

- a beteg keresőképtelenségének igazolása, a megfelelő kóddal való jelölés az egészségbiztosító vagy bármely más kifizetőhely felé

- védőoltásokkal kapcsolatos teendők bonyolítása, dokumentálása

- fertőző betegségek bejelentése, szakrendelésre irányítás

- kórokozó-hordozókkal, ételmérgezéssel kapcsolatos orvosi teendők, a páciens életfunkcióinak fenntartása, szükség esetén kórházba irányítással

- rehabilitációra irányítás, a beteg támogatása ebben

- házi beteggondozás véleményezése, otthonápolással, szakápolással, egyes operációk után a gyógytornászok tevékenységével kapcsolatos teendők koordinálása

- közreműködés a terhesgondozásban

- közreműködés a gyermekvédelmi jelzőrendszerben – gyermekorvos –

- külön vállalás alapján sportorvosi tevékenység elvégzése, igazolás kiadása

- térítési díj mellett: látleletvétel, gépjárművezetői alkalmasság igazolása, lőfegyvertartás alkalmassági igazolása

- halottszemle s ahhoz tartozó dokumentumok kiállítása

A háziorvosok és a házi gyermekorvosok napi egészségügyi tevékenységét szakasszisztens, ápolónő, védőnő segíti.

Ha a páciens lakcíme és tartózkodási helye nem azonos, akkor választhat, hogy a lakcíme szerinti vagy tartózkodási helye szerinti háziorvosnál veszi-e igénybe a szükséges finanszírozott egészségügyi szolgáltatást. Előbbi esetben semmi teendője nincs, utóbbiban jeleznie kell igényét annak a háziorvosnak, akinek ellátási területén tartózkodási helye van, ő fogja átkérni törzslapját a lakcíme szerinti ellátási területhez tartozó háziorostól. Nem mindenki abban a körzetben adja le a TAJ-kártyáját, és választ családorvost, ahol lakik, hanem szimpátia alapján választ – tudtuk meg Dr. Szabó Zoltán, családorvostól, aki elmondta azt is: - A háziorvos normál körülmények között (vagyis amikor a COVID-19-járvány miatt ez nem akadályozott) személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt a hozzá hivatalos úton bejelentkezett, és az általa befogadott emberek számára. A legfontosabb és elsődleges cél egyebek mellett: a páciensek egészségének megőrzése, a szükséges szűrővizsgálatokra való figyelemfelhívás, beutalók adása, a betegségek megelőzése, gyógyítása, a krónikus betegek kontroll alatt tartása, szakorvosi ellenőrzésük biztosítása, nyomon követése, a betegszabadságra, táppénzre vételük bonyolítása, tartós betegség esetén a főorvosi felülvizsgálatra időben történő behívás, a szükséges gyógyszerek felírása.

- Utóbbi elérésére a legkorszerűbb módszer az elektronikus recept.

- Így van, bár az idősebbek közül sokan idegenkednek ettől, pedig az e-recept kiállításával, ha nincs panasz, be sem kell fáradni a rendelőbe, főként mostanság, a COVID-19-járvány idején, így a patikákban szinte azonnal elérhető a kért pirula. Elegendő a betegnek telefonon felhívnia orvosát, s felsorolni, mely gyógyszerei fogytak el, s ha ezek további szedése indokolt, orvosa felírja neki elktronikusan és azt a hazai patikák gyógyszerészei mindenhol látják a saját elektronikus rendszerükben. A gyógyszerek így, a TAJ-szám diktálása után, bármely hazai gyógyszertárban kiválthatók. Ugyancsak felírhatja a családorvos azokat a támogatott gyógyszereket, melyekről a páciens szakorvosi javaslattal rendelkezik.

- Mit tudhatunk a rendelési időről, ami mostanság megváltozott a folyamatosan végzett oltakozás és koronavírus-világjárvány miatt?

- A rendelés mindig meghatározott napokon történik, aminek a rendjét mindenhol, jól látható helyen kell elhelyezni, az adott orvosi körzet telefonszámával együtt. Indokolt esetben a beteg ellátása az otthonában történik, ami egyebek mellett az egészségi állapottól, a kórságtól, az életkortól is függ. A hozzánk bejelentkezett, biztosított emberek egészségi állapotával, életvitelével kapcsolatos adatokat, dokumentumokat jogszabályban meghatározott módon vezetjük a beteg törzskartonjában, számítógépes adatbázisban, melyeket a titoktartás védelme óv bármely külső személytől.

- Mit kell tennie annak, aki úgy dönt, hogy addigi háziorvosa helyett másikat szeretne választani, de kínosnak tartja a személyes megjelenést?

- Ha bármi okból új családorvost kíván valaki választani, azt teljesen békés úton megteheti, nem kell magyarázattal szolgálnia senkinek, sőt vitatkoznia sem kell a családorvossal. A választott, új háziorvosnak kell szólni, s ha ő vállalja a pácienst, s vele ezt előre egyeztette, akkor a hivatalos dokumentumok kikérése megtörténik, és az újonnan választott orvos, az asszisztense segítségével, a beteg törzskartonját – ez egy nyomtatvány – kitölti. A páciens átjelentkezése után az őt fogadó háziorvos a biztosított írásbeli hozzájárulása alapján átkéri az egészségügyi törzskarton adatait az előző háziorvostól. A koronavírus-járvány idején, az oltakozások következtében túlterhelt orvosok vélhetően nehezebben tudnak időpontot adni az átjelentkezés bonyolításához. Ez egyébként különösebb terhet, bonyodalmat nem okoz senkinek normál élethelyzetben, de az átjelentkezésre nem ez a legalkalmasabb időszak.

- Előfordulhat-e, hogy elutasítja az új orvos a hozzá jelentkező pácienst?

- Évente egy alkalommal indoklás nélkül, ezen túlmenően csak indokolt esetben lehet átjelentkezni másik háziorvoshoz. Ilyen ok lehet például a tartózkodási hely megváltozása. A választani kívánt háziorvos abban az esetben utasíthatja el, hogy átvegye praxisába a hozzá jelentkező pácienst, ha a hozzá történő bejelentkezés bármilyen akadályba ütközik. Vannak kollégák, akiknek olyan sok betegük van a praxisukban, hogy képtelenek újabb személyek TAJ- kártyáját befogadni, épp azért, hogy elegendő figyelmet és időt tudjanak fordítani a meglévő betegeikre. A hivatalos teendők elvégzése során szükséges minden személyes okmány és adat, köztük a személyi igazolvány, TAJ-kártya, lakcímkártya, a korábbi háziorvos neve, rendelőjének pontos címe. Erre azért van szükség, mert az új háziorvos postán küldi el az átjelentkező, és a befogadó nyilatkozatot a korábbi családorvosnak. Ő pedig a betegtörzskarton-kivonat másolatát juttatja el postai úton az új háziorvosnak. A páciensnek tehát e tekintetben semmilyen feladata nincs. Ha nem óhajt, el sem kell köszönnie előző orvosától, ami általában nem is szokott megtörténni.

A házi gyermekorvosok feladatkörébe tartozó tevékenységek

- a házi gyermekorvos a személyes és folyamatos orvosi ellátást újszülöttkortól a 19. életévét be nem töltött személyek számára nyújtja, azonban a 14-19. év közötti pácienseket már a felnőtteket fogadó háziorvos is elláthatja

- koronavírussal fertőzött családtagok nem vihetik gyermeküket a gyermekorvoshoz, s jelen járványhelyzetben minden esetben, amíg más rendelkezés nem lép életbe, itt is a telefonos bejelentkezés érvényes

- a gyermek koronavírus-fertőzés gyanúja esetén egészséges szülő sem viheti orvoshoz csemetéjét, a gyermekorvost kell telefonon felhívni, s ő teszi meg a szükséges intézkedéseket a tünetek alapján

- csecsemők és gyermekek ellátása

- tanácsadás, kontrollvizsgálatok

- védőoltások beadása

- esetleges betegségek kiszűrése, szakorvoshoz irányítás

- az újszülött látogatása otthonában, illetve prevenciós konzultáció a szülőkkel

- intézeten kívüli születéskor 4 napon belüli látogatás az anya otthonában

- bármely gyermekintézménybe történő felvétel előtt kötelező orvosi vizsgálat, és igazolás kiadása

- gyermekápolás címen a jogosult keresőképtelenségének megállapítása

- a gyermek testi, fejlődési szintjének vizsgálata iskolaérettség okán

Házi gyermekorvos szabad megválasztására is módja van a szülőknek, s másik házi gyermekorvos választására is a meghatározott rend szerint, úgy ahogyan az a felnőtt családorvosváltás során is érvényes.

Ez a cikk is érdekelheti Kisgyermekkel az orvosnál - Praktikus tanácsok szülőknek

- Mi történik akkor, ha a páciens nem rendelkezik érvényes betegbiztosítási jogviszonnyal?

- Az orvos az ellátás előtt ellenőrzi, hogy leendő páciense szerepel-e az ellátásra jogosultakról vezetett NEAK nyilvántartásban. Abban az esetben, ha a kontroll során nem „zöld” vagy „sárga” lámpa „villan be”, hanem a piros színű, akkor az orvos erre hivatkozva az ellátást nem utasíthatja vissza, de a jelentkezőnek sürgősséggel tisztáznia kell a jogviszonyát az illetékes Kormányhivatalban. Mire gondolok? Ha valaki például elveszíti a munkahelyét, de alkalmazotti jogviszonyban volt 360 napig, akkor jogosult a 90 napos álláskeresési járadékra, amíg nem talál munkát. Ez idő alatt teljes biztosított orvosi ellátás, receptfelírás illeti az adott személyt. Ha 90 nap után sem tud elhelyezkedni, járadékra ugyan már nem jogosult, de 45 mapig még biztosított, vagyis érvényes a TAJ-kártyája, így megilleti bármely egészségügyi ellátás.

Ezt követően, illetve inkább még korábban, a Kormányhivatal ügyintézőjétől kell tájékoztatást kérni, hogy havonta milyen összeg befizetése után jogosult az adott személy a fent említett ingyenes orvosi kezelésre, gyógyszerfelírásra. A vállalkozókat érintő szabályokat is érdemes tisztázni, és az egészségbiztosítási járulékot mindig pontosan fizetni.

Az orvosi ellátást, beleértve a háziorvosi feladatok rendszerét, csak érvényes egészségbiztosítással rendelkezők vehetik igénybe térítésmentesen. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha valakinek sürgősségi ellátásra vagy életmentő beavatkozásra van szüksége, akkor nem részesül gyógyító tevékenységben s nem kap körültekintő ellátást.

A járványhelyzet okozta nehézségek

A koronavírus-világjárvány kitörése óta, több mint egy esztendeje, a háziorvosi rendelőkbe való bejelentkezés, vizsgálatkérés is csak telefonon keresztül történhet. Koronavírus gyanúja esetén senki semmiképpen nem léphet be az orvosi rendelőkbe, mint ahogyan máshová sem. Telefonon kell segítséget kérni a családorvostól, aki a beteget meghallgatva azonnal intézkedik a jogszabályban meghatározott rend szerint. Amióta pedig a háziorvosok is megkapták a COVID-19 elleni vakcinára regisztráltak névsorát saját körzetükben, a meghatározott napokon gyakorta reggel hat órakor kezdik az oltakozást, ami késő estig is eltarthat. Ilyenkor kivételes esetben tudja az asszisztens vagy az orvos felvenni a telefont, ha bármely páciens tanácsot szeretne kérni. Az e-recept felírása is körülményesebb mostanság, de hibáztatni senkit nem lehet, hiszen a rendelőkbe érkezett vakcinákat fel kell használni a kijelölt időn belül.

Nagy megterhelést jelent számukra, hogy egyes páciensek vitába szállnak a családorvossal a vakcinák beadása előtt, s felülbírálják a helyes döntésüket. Vannak olyan betegek, akik ezt a kissé nehezebben követhető rendet nem tudják tolerálni, így másik háziorvost választanak, aminek a folyamata jelenleg csak részben változott, amit a páciensek nem is érzékelnek. Ráérős háziorvossal mostanság aligha találkozunk. Akkor sem, ha valaki máshoz kíván „regisztrálni” a szabad orvosválasztás jogán.

A családorvosi, akárcsak a gyermekorvosi körzetek kialakításának, az adott orvoshoz történő bejelentkezésnek, regisztrációnak továbbra is meghatározott rendje van.

A jelenlegi koronavírus-világjárvány idején – mint az köztudott – fertőzött beteg, vele élő hozzátartozója vagy a koronavírus-fertőzés gyanújával, tüneteivel küszködő személy nem léphet be a háziorvosi rendelőbe, mint ahogyan más egészségügyi helyekre, közintézményekbe, üzletekbe sem. Csupán otthonából kérhet telefonon segítséget, amit a családorvos a meghatározott jogszabály szerint lebonyolít az intézkedésre feljogosított szolgálatok, intézmények felé.

Tovább Háziorvosváltás - Mit kell tudni róla?

WEBBeteg.hu logóForrás: WEBBeteg
Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Dr. Szabó Zoltán, családorvos

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.