Prof. Dr. Merkely Béla

Prof. Dr. Merkely Béla

Kardiológus, Belgyógyász
Bemutatkozás:

Dr. Merkely Béla 1966-ban született Budapesten. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatója, Kardiológiai Tanszék – Kardiológiai Központ tanszékvezető egyetemi tanára és a Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport vezetője. A Szakmai Kollégium Kardiológiai Tagozatának tagja, a Kardiológiai Szakmai Tanács elnöke.

Szakterület: kardiológia, belgyógyászat.

Idegennyelv-ismeret: angol középfok, német felsőfok.

Egyetemi tanulmányok: 1991-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel. Több éven át Köztársasági Ösztöndíjas volt, két alkalommal - külföldi ösztöndíjjal - tanulmányokat folytatott a heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität kardiológiai profilú III. sz. Belgyógyászati Klinikáján (Innere Medizin III.). Már egyetemi éveiben is több rangos díjat és kitüntetést nyert el: többek között 4 TDK első és egy Országos TDK díjat szerzett.

Szakmai képzés: 1996-ban belgyógyászat, majd 1998-ban kardiológiai szakvizsgát tett. 2005-ben lipidológus képesítést, 2007-ben transthoracalis echocardiographias licenszet (honoris causa-2 szint) kapott, és az első magyar elektrofiziológusként az európai (EHRA) Cardiac Pacing and ICD Accreditation-t is megszerezte. 2009-ben Intervenciós Kardiológiai licensz (expert szint) vizsgát tett, majd ugyanebben az évben megszerezte az Okleveles Egészségügyi Szakmenedzseri diplomát (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ), 2013-ban obezitológus diplomát kapott. 2014-ben MSc fokozatot szerzett.

Oktatói tevékenység: 1991-től TDK témavezetőként, rektori pályamunkák, szakdolgozatok, illetve diplomamunkák témavezetőjeként, előadóként, gyakorlatvezetőként és vizsgáztatóként vesz részt a medikusok oktatásában. 2000-től PhD alprogram- és témavezető, majd 2007-től az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Szív-és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma c. programjának vezetője. 2004-től kardiológus rezidensek mentora, kardiológus, valamint belgyógyász rezidensek tutora. 2007-től - tanszékvezetőként - feladata a három nyelven (magyar, angol, német) folyó graduális és posztgraduális kardiológiai oktatás irányítása.

Emellett a Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozási Bizottságának alelnöke, a Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka Értékelő Bizottság tagja, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke. 2008-tól a Kardiológiai Szakmai Grémium, 2013-tól a ’Orvosi rehabilitáció a kardiológia területén’ ráépített szakmai képzést koordináló Grémium elnöke. 2013-tól az Országos Tudományos Diákköri Tanács Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke.

Tudományos munkásság: 1999-ben PhD-fokozatot (Kamrai ritmuszavarok mechanizmusának experimentális és klinikai vizsgálata) szerzett. 2006-ban elnyerte az MTA doktora címet (Tachyarrhythmiák patomechanizmusai és új elektrofiziológiai nonfarmakológiás kezelési módszerei), valamint habilitált a Semmelweis Egyetemen (kardiológia). 1994-től tizenhét támogatott kutatási pályázat téma,- ill. projektvezetője.

Kiemelkedő tudományos kutatómunkát folytat, publikációit rangos magyar és nemzetközi folyóiratok közlik. (A megjelent eredeti közlemények összegzett impakt faktora: 856,809 (guideline-ok és konszenzus dokumentumok nélkül: 785,332), független idézettsége 7213, Hirsch-indexe: 25.) Az Orvosképzés című folyóirat felelős szerkesztője, az IMAS (Interventional Medicine & Applied Science) főszerkesztő-helyettese, a Cardiologia Hungarica szerkesztőségi tanácsadója valamint több magyar és idegen nyelvű orvosi lap szerkesztőbizottsági tagja (pl. Cor et Vasa, Clinical Research in Cardiology, World Journal of Cardiology, Frontiers in Cardiovascular Medicine). 2012-ben Elite Reviewer az EP Europace c. nemzetközi folyóiratnál.

Rendszeresen tart előadásokat, meghívott előadóként, magyar és nemzetközi tudományos konferenciákon (American Heart Association, European Society of Cardiology, World Congress of Cardiology, American College of Cardiology, EUROPACE-Cardiostim, EUROPCR stb.) Több nemzetközi kutatási projektben vesz részt külföldi egyetemekkel közreműködve (Berlin, Bonn, Boston (USA), Coburg, Drezda, Erlangen, Gdansk, Heidelberg, Leuven, Lipcse, London, Krakkó, New Haven (USA), Oulu, Párizs, Prága, Rochester (USA). Tagja szinte minden jelentős hazai és nemzetközi kardiológiai, aritmia és pacemaker, intervenciós kardiológiai és keringéskutatással foglalkozó tudományos társaságnak, többek között a Magyar Kardiológusok Társaságának,  a Magyar Szívsebészeti Társaságnak, a Magyar Atherosclerosis Társaságnak, valamint európai és amerikai társaságoknak, mint például a European Society of Cardiology-nak, a European Heart Rhythm Association-nek, a European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions-nek és az International Society for Heart Research-nek.

Több vezető tisztséget betöltött már, jelenleg a European Heart Rhythm Association vezetőségi tagja és kincstárnoka, az Európai Kardiológus Társaság (ESC) vezetőségi tagja és tanácsosa, az ESC Minősítő Bizottságának tagja, a European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) EuroPCR Relations Committe tagja, a Magyar Kardiológusok Társaságának előző elnöke, az MKT Intervenciós Kardiológiai Munkacsoport elnöke és a az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoport örökös tiszteletbeli elnöke.

A Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikusi közgyűlési képviselője, a Klinikai Tudományos Bizottságának a tagja.

Szakmai, oktatói és tudományos tevékenységéért több kitüntetésben, díjban és elismerésben részesült, többek között: Táncsics Mihály Érdemérem Arany Fokozat, International Union of Angiology European Chapter´s Congress - Fizilógiai díj, Adorján Ferenc Alapítványi Díj, 10th World Congress of Electrophysiology, International Virchow Award 1. díj, Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatási Ösztöndíja, Ifjúsági Gábor György Díj, Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetése, Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-plakett kitüntetés, Pro Civitate Sana - Az egészséges városért - díj, Mestertanár Aranyérem - Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetése, Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj, Akadémiai Nívódíj, Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, „Orvosi Hetilap – Markusovszky Lajos-díj”.

„Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos – díj”, XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem, Pro Societate Emlékérem a Magyar Kardiológusok Társasága 2010-2013-as Elnökség és Tanácsadó Testület tagjaként végzett kiemelkedő munkájáért; azOroszországi Népek Barátsága Egyetem Szenátusa a Becsület Érdeméremben részesítette a tudományos munkássága és a tudományos együttműködés elismeréseként; Career Achievement Award (Jagellonian University, Krakkow); a Magyar Kardiológusok Társasága aranyérme a Társaság elnökeként végzett tevékenységéért.

2013-ban Budapest Főváros Önkormányzata díszpolgári címet adományozott neki a kardiológia területén végzett kiváló tudományos, oktatói munkájáért, valamint példaértékű humanitárius tevékenységéért.

2015-ben az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjává választják.

A vezetősége alá tartozó intézmény, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika, az elmúlt években számos díjat szerzett, így 2009-ben és 2012-ben elnyerte az Év Kórháza címet, 2011-ben megkapja a FIFA „Medical Centre of Excellence” kitüntető címet, 2014-ben a kardiológiai Intenzív Osztály szakdolgozói, mint kiemelt ellátó egység megkapják a „Miniszter Elismerő Oklevelét, valamint a klinika elnyeri a „Kiváló Kardiológiai Centrum Díj”-at (Medicina Top200) is.

Családi állapota: házas, három gyermeke van: Gergő (1990), Petra (1992) és Márton (2011).

Legutóbbi válaszai