Alarmcentrum - egészségügyi, betegjogi, szociális tanácsadás

Alarmcentrum - egészségügyi, betegjogi, szociális tanácsadás

Bemutatkozás:
Legutóbbi válaszai

NRSZH elsőfokó véleményének fellebbezése

Tisztelt Kérdező! Annyira kevés információ áll rendelkezésemre, hogy a kérdésére -becsületes - választ adni nem tudok. Számítsanak arra is, hogy a jelenlegi "ellátási rendszer" nem a betegek szociális szükségleteinek érdekeit tartja szem előtt! (A szakértők szempontjai és a véleményalkotásuk alapjait "kényszerek" is "írányitják" ebből álakulhat ki a %-os számítás! ) A fellebezésnek időbeni korlátai is vannak, tessék ezt figyelembe venni! Kezelőorvosával ajánlatos egyeztetni.

személyiségzavar

Tisztelt Kérdező! Levelében az kérdez: milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a családnak? Ebből a történetből nem igen lehet leszürni az alapvető problémákat! Csak azt tudom ajánlani: háziorvossal és az intézeti kezelőorvossal egyeztetve vonják a beteget hatósági eljárás alá. (Ez a fórum a problémák kezelésére nem igazán alkalmas.)

mi után kapok táppénzt és TGYÁS-t, GYED-et?

Tisztelt Kérdező! Kérdése, melyre választ kér... ebben a formában nem igazán válaszolható meg! A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997.évi LXXXIII.tv.-ben a felvetett kérdései elkülönítetten jelenik meg, miszerint: - a táppénz a fenti tv. 43. - 50. §, - a terhességi-gyermekágyi segély a fenti tv. 40.§, mértéke a naptári napi átlagkereset 70%-a. - a GYED fenti tv. 42/A.§. A naptári átlagkereset 70%-a, azonban legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%.-a. (SZJA és nyugdijjárulék levonásra kerül! ) A korábbi összegeinek ismerében a munkahelyén illetve az társadalombiztosítái kifizető helyeken illetóleg a biztosítási pénztáraktól kérhet és kaphat pontos válaszokat! (Amennyiben más ezen tv-hez tartozó befolyásoló körülményekkel is rendelkezik, azok ismertében kérhet tájékoztatást! ) Manapság igen gyakran változnak a meghatározásokban jelőlt és számítható FT.-összegek!

Leszázalékolhatnak?

Tisztelt Kérdező! Lehet, hogy igen... lehet, hogy nem. A beteg állapotának, a betegség stádiumainak ismerete alapján lehet erre a kérdésre válaszolni. Javaslom, hogy kezelő orvosával folytasson egyeztető beszélgetést!

munkahelyi baleset? arcatlansag

Tisztelt Uram! Problémája a kompetenciáimon kivül esik! (A munkahelyével kapcsolatos eljárások lehetőségeiről -a külügyi rendszerhez kapcsolodó helyeken, munkaügyi hivatalokban - célszerű itthon és Angliában érdeklődnie. Én ezt tenném! ) Sajnálom, hogy nem segíthetek!