Sejt

A képek szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk törvénysértő.

Az eukarióta sejt felépítése

Az eukarióta sejt plazmájában jól körülhatárolt sejtmag található, emellett számos egyéb sejtalkotó is csak erre a sejttípusra jellemző. A sejtplazma magas víztartalmú, kocsonyás anyag, a sejtben lévő terek elhatárolására biológiai membránok szolgálnak.

A biológiai membránokat lipid kettősréteg alkotja, melyhez fehérjemolekulák is kapcsolódnak. A sejtplazmát kívülről borító memebrán a sejthártya. Prokariótáknál, gombáknál és növényeknél sejtfal veszi körül a sejtet, állati és emberi sejtek nem rendelkeznek sejtfallal. A sejtplazmában található endoplazmatikus membránrendszer a fehérjeszintés helye. A membránokon keresztül zajló anyagforgalmat nevezzük taranszportfolyamatoknak, ha ehhez energiára van szükség, aktív taranszportról beszélünk, ha energiabefektetés nélkül zajlik le, passzív teranszport történik. Az anyagszállítás egyik központja a Golgi-készülék.

A növényi sejt energiatermelő sejtszervecskéje a színtest, ugyanezt a szerepet az emberi és állati sejtekben a mitokondrium tölti be. A növényekre jellemzőek a zárványok, az emberi és állati sejtben nincsenek zárványok. Az eukarióta sejtmagot maghártya veszi körül, a magban található a magvacska. A sejtmagot magplazma tölti ki, a DNS a hozzá kapcsolódó fehérjékkel együtt alkotja a kromatin állományt, melynek kompkat megjelenési formái a kromoszómák.