Szabad orvos- és kórházválasztás

szerző: Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - WEBBeteg
frissítve:

Az orvosválasztás jogának gyakorlása során a betegnek joga van az ellátását végző olyan orvos megválasztásához, akivel az állapotának, illetve az egészségügyi szolgáltatás jellegének megfelelő, magyar nyelven történő kapcsolattartásra képes.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán megtudhatja, hogy különböző betegségek esetén melyik területileg illetékes intézményhez kell fordulnia, ugyanakkor a jogszabályok lehetőséget biztosítanak a kórházválasztásra is.

A betegnek joga van az állapota által szakmailag indokolt szintű egészségügyi szolgáltató és - választott orvosa egyetértésével - az ellátását végző orvos megválasztásához. Nem választhat azonban szabadon orvost és kórházat, ha azt egészségi állapota, az ellátás sürgőssége szakmailag nem indokolja, vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony kizárja.

Az orvosválasztás szabályai

Ha a beteget háziorvosa utalja be a területileg illetékes (beteg lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes) egészségügyi fekvőbeteg intézménybe (az ellátott feladatok határozzák meg, hogy mely egészségügyi intézmény köteles ellátni a betegeket), a beteg az adott intézmény osztályán dolgozó orvosok közül szabadon dönthet arról, hogy mely orvos legyen a kezelőorvosa.

Amennyiben a választott kezelőorvossal a beteg nincs megelégedve, vagy netán személyes ellenszenv alakul ki, akkor ismét választhat új orvost a beteg. A beteg bármely, a kezelőorvos által megállapított diagnózissal, javasolt terápiával, valamint fekvőbeteg-gyógyintézetből történő tervezett elbocsátásával vagy más szolgáltatóhoz történő beutalásával kapcsolatban kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát.

Az intézményválasztás szabályai

Ha a beteg nem a beutalón feltüntetett, vagy területileg illetékes egészségügyi fekvőbeteg intézményben kívánja igénybe venni a szükséges kezelést, megteheti, az orvosválasztás joga itt is megilleti a beteget.

A beutaló orvos a biztosított kérésére az adott szakellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be a biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat. Ebben az esetben a szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a biztosítottat.

A beutaló orvos vagy a biztosított felé tett nyilatkozat tényét, illetve a megkeresés tényét és a megkeresésre kapott választ a biztosított egészségügyi dokumentációjában kell rögzíteni, valamint az egészségügyi intézmény nyilatkozat egy példányát a biztosított rendelkezésére kell bocsátani.

Az uniós beteget ahhoz a - progresszivitási szintnek megfelelő - járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz, illetve abba a fekvőbeteg-gyógyintézetbe is be lehet utalni, amelyik ellátási területéhez a beutaló szerinti ellátás tekintetében a beutalót kiállító orvos járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatójának a telephelye, illetve a székhelye szerinti település tartozik.

A betegek szabad intézményválasztásának azonban létezik egy további feltéte. A kórházak és a szakrendelések ugyanis csak abban az esetben fogadhatnak területi illetékességükön kívüli beteget, ha ez nem veszélyezteti feladataik ellátását, azaz van annyi kapacitásuk, hogy mind a hozzájuk beutalt betegeket, mind az illetékességi területükön kívülről érkező betegeket ellássák.

(WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász)

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.