E-recept és EESZT - Itt vannak a válaszok a leggyakoribb kérdésekre!

Szerző: WEBBeteg - V. M.

Mi az EESZT? Mikortól lép életbe? Miért fontos a bevezetése? Összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket az Elektronikus Szolgáltatási Tér és az e-recept témakörében, amikre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársaitól kaptunk válaszokat.

Mi az EESZT? Miket rögzít a rendszer?

Miben jelenthet előrelépést az e-egészségügyi rendszer?
A magyar e-egészségügy fejlesztésével a biztonság, a hatékonyság és a kényelem területén kell előrelépést elérni - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára az eHealth e-egészségügyi konferencián.

Miben jelenthet előrelépést az e-egészségügyi rendszer?

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszere nemcsak az egészségügyi ágazat intézményeit és szolgáltatóit összekötő kommunikációs platform, hanem egy e-egészségügyi szolgáltatási rendszer is, aminek funkciói biztonságosabbá, hatékonyabbá és kényelmessé teszik a betegek ellátását. Egy modern és egységes informatikai környezet, olyan felhőalapú technológiát használó kommunikációs tér, ami a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel ellátva kapcsolja össze az egészségügyi ellátókat egymással – beleértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást, valamint a gyógyszertárakat.

Az EESZT rendszere által a kezelőorvosok és háziorvosok számára lekérdezhetővé válnak a betegük egészségügyi ellátására vonatkozó adatok (betegéletút) és az ellátása folyamán keletkezett betegdokumentumok (zárójelentések, ambuláns lapok, laborleletek, képi diagnosztikai leletek, e-receptek, e-beutalók). A gyógyszertárakban csak a beteg e-receptadatai kérdezhetőek le.

Miért fontos a bevezetése? Mikortól lép életbe?

Bevezetésével biztonságosabbá, gyorsabbá, kényelmesebbé és költséghatékonyabbá válik az egészségügyi ellátás. Több adat áll rendelkezésre a kezelőorvos számára, hogy pontosabb diagnózist állíthasson fel, és megállapíthassa a leghatékonyabb terápiát a betege számára. A jövőben a betegnek nem kell a leleteit gyűjtenie és magával vinnie a rendelésre, vagy a memóriájára hagyatkoznia a gyógyszerelését tekintve, és nem kell vizsgálatokat ismételni, mert ezek az adatok mind elérhetővé válnak az EESZT szolgáltatásai által. A vonatkozó az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében 2017. november 1-jétől minden közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző szolgáltató köteles az előírt adatszolgáltatást teljesíteni, így ezen időpontig csatlakozniuk kell az EESZT-hez. A nem közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző szolgáltatók és az Országos Mentőszolgálat számára 2018. november 1-jéig kell a csatlakozást megvalósítani.

Már a kezdeti időszaktól teljes körű lesz a szolgáltatás?

A jogszabályban előírt 2017.11.01-ig történő csatlakozás minden közfinanszírozott egészségügyi ellátóra vonatkozik (kivétel az Országos Mentőszolgálat, nekik 2018.11.01-ig kell csatlakozni), így a szolgáltatás bevezetése teljes körűnek mondható. Az adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében az eseménykatalógus és az e-Kórtörténet (betegdokumentumok), valamint a beteg e-profiladatainak feltöltését írja elő, hogy a kezelőorvosok hozzáférhessenek. A vonatkozó jogszabály megjelenését követően az e-receptadatok feltöltését és lekérdezhetőségét is biztosítani kell. A beutalóadatok tekintetében nem kötelező azok elektronikus formában történő rögzítése, azonban minden járó- és fekvőbeteg-ellátó intézménynek tudnia kell fogadni az e-beutalóval érkező betegeket.

Adatok csak az EESZT-csatlakozást követően kerülnek a rendszerbe, visszamenőleg egyelőre nem lesz elérhető betegadat az EESZT-n keresztül.

Ki vihet fel, módosíthat és férhet hozzá az adatokhoz? Van beleszólása a betegnek?

Az EESZT kialakításánál fontos szempont volt, hogy a meglévő folyamatok ne változzanak, így minden intézmény az eddig megszokott rendszerét használhatja a jövőben is, melynek EESZT-kompatibilis változata biztosítja az adatszolgáltatást, és az adatok lekérdezésének lehetőségét. Így a betegellátás a szokott formában zajlik, azzal a különbséggel, hogy amennyiben a kezelést végző orvos az EESZT-n keresztül lépett be a rendszerbe, akkor olyan információkhoz is hozzájut, amik másik ellátó intézményben keletkeztek. Az ellátási esemény adatait a rendszer automatikusan küldi az EESZT-nek, az ellátáshoz kapcsolódó adatok és dokumentumok EESZT-hez csatlakozott medikai rendszerekből szintén automatikusan jutnak a térbe, ám ezek ahhoz az orvoshoz, mint „szerzőhöz” kapcsolódnak, aki azokat létrehozza. Ezen adatokat csak a létrehozó orvos, vagy a kezelést végző intézményben ugyanazon szervezeti egységnél dolgozó orvos módosíthatja. Az EESZT-be került betegadatok - a paciens önrendelkezési szabályait figyelembe véve - a kezelőorvosok számára hozzáférhetőek.

A beteg a Lakossági portál digitális önrendelkezési felületén, vagy személyesen bármely kormányablakban rendelkezhet arról, hogy kinek tiltja vagy engedélyezi a saját betegadatainak hozzáférhetőségét. Erre 2017. február 15-e óta minden ellátottnak lehetősége van a www.eeszt.gov.hu oldalon, ahova Ügyfélkapus azonosítást követően a saját TAJ szám megadásával tudnak belépni.

Mit követhet majd nyomon az orvos, a patikus és a páciens?

Alaphelyzetben betegadatokat csak a kezelőorvos kérdezhet le, különösen érzékeny adatokat, mint pl. a nemi betegségre, pszichiátriai, addiktológiai ellátásra, HIV/AIDS fertőzöttségre vonatkozó betegadatok, csak az ezen a szakterületen dolgozó kezelőorvosok hívhat le. Ezt az alapállapotot a beteg önrendelkezés keretében megváltoztathatja. További korlátozásokat vagy engedélyezéseket állíthat be mind az adatok körét, mind a lekérdezők személyét tekintve.

A patikákban csak az e-receptadatokhoz férhetnek hozzá a gyógyszerészek és a gyógyszertári szakasszisztensek.

Az ellátott a saját adatait bármikor nyomon követheti a Lakossági portál felületén, megtekintheti mely adatát ki, mikor melyik ellátó intézményben hozta létre, módosította, vagy kérdezte le.

Miben különbözik majd az e-recept a hagyományos recepttől?

Az e-recept, a hagyományos papíralapú receptek elektronikus alternatívájaként, a felírástól kezdve a tároláson át, egészen a kiváltásig lehetővé teszi majd a vény teljes elektronikus útját. Az EESZT-hez csatlakoztatott orvosi rendszerekben felírt receptek esetében az orvos a hagyományos módon készíti el a receptet, aminek adattartalmát a recept kiállításával egyidejűleg automatikusan elküldi a rendszer az EESZT-nek. Az e-recept részletes szabályozásáról szóló jogszabály hatályba lépése után bármely patikában lekérdezhetővé és kiválthatóvá válnak akár papíralapú felírási igazolás nélkül is a saját e-receptre rendelt gyógyszereink. Az e-recept – csakúgy, mint jelenleg – kiváltható lesz a papír alapú felírási igazolással, de megnyílik a lehetőség a TAJ-alapú, „papír nélküli” kiváltásra is. Ebben az esetben a kiváltásához személyazonosságunk igazolása mellet a TAJ-kártyánk is szükséges, vagy e-Személyi igazolvány használatával lehet kiváltani a vényeket.

Hogyan működik az e-recept? - Nagyobb méretért kattintson a képre!

Hogyan működik az e-recept?

Kiválthatja a beteg hozzátartozója, ismerőse is a gyógyszereket?

Hozzátartozó, ismerős továbbra is a megszokott módon, a papíralapú felírási igazolással tudja kiváltani mások gyógyszereit. 2018. év végéig minden orvos a felírt e-recept mellé nyomtatott felírási igazolást köteles adni a betegnek, ami szinte pontosan olyan, mint a megszokott recept, csupán tartalmaz egy e-recept vonalkódot is, mely alapján a patikában lekérdezhető a recept. 2019-től pedig mindenki kérheti, hogy a recept felírási igazolását papíralapon is megkapja, bár ekkortól már nem kell a hagyományos recept formában kinyomtatni azt.

Milyen szerepe lesz a TAJ-kártyának? Mikor szükséges, mikor nem?

A betegellátás továbbra is TAJ-alapon történik, így a társadalombiztosítási azonosító jel használata nem kerül kivezetésre, azonban az e-Személyi igazolványok használatával a TAJ-kártya kiváltható. Recept kiváltásakor csak akkor szükséges a TAJ-kártya vagy az e-Személyi igazolvány, ha papíralapú felírási igazolás nélkül váltjuk ki e-receptre rendelt saját gyógyszereinket.

Mire szolgál majd az e-személyi? Hogyan lehet kiváltani?

Az EESZT szolgáltatásainak használata komoly biztonsági előírások mentén valósulhat meg, amit a rendszer legmagasabb szintű biztonsági fokozata előír minden felhasználó esetében. A belépéshez használható e-Személyi igazolvány mind a beteg azonosítására, mind a rendszert használó orvosok, egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek számára biztonságos azonosítási lehetőséget biztosít.

Az EESZT használatához olyan azonosítási megoldás szükséges, amely már alkalmazott és a megfelelő biztonsági szintet is biztosítja, valamint sem a fejlesztésben, sem a felhasználók számára nem jelent költséget. Ez az azonosítási megoldás az e-személyi igazolvány, azaz a tároló elemet tartalmazó személyazonosító okmány, melyet bármely kormányablakban ki lehet váltani.

Milyen gyógyszereket és egyéb termékeket írhatnak fel e-receptre?

Az e-recept bevezetésével a vényköteles és a vényen rendelhető gyógyszerek és készítmények rendelhetőek elektronikus úton. Később bevonásra kerülnek majd a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök is, azonban anyatejet, gyógyfürdőt, fogászati kezeléseket a későbbiekben sem lehet majd elektronikus vényen rendelni.

Mi történik a rendszer bevezetése után a papír alapú vényekkel?

A papíralapú receptek egyelőre nem kerülnek kivezetésre, továbbra is lehet papíralapú, akár kézzel írt receptet kiállítani, pl. EESZT-kapcsolat hiányában, betegágy mellett, vagy a családtagoknak írt pro família receptek esetében. Ezeket a recepteket kiváltáskor a gyógyszertárban fogják rögzíteni az EESZT-ben.

Ki segít majd az orvosoknak és a patikusoknak a rendszer elsajátításában?

Sem az orvosoknak, sem a gyógyszerészeknek nem kell elsajátítaniuk egy új rendszer használatát. A megszokott medikai rendszerükkel fogják használni az EESZT-t, az adatszolgáltatást az EESZT-kompatibilis szoftververziók automatikusan megoldják. Az új e-egészségügyi szolgáltatások integrálásra kerülnek a korábban jól megszokott rendszerükbe. Ezek megismeréséhez minden akkreditált EESZT-kompatibilis szoftverhez felhasználói segédletet teszünk elérhetővé az ÁEEK képzési felületén, ahol megtalálható az az EESZT Felhasználói Tájékoztató is, melyet minden ágazati EESZT-felhasználónak meg kell ismernie a vonatkozó biztonsági előírások miatt. Ehhez is elérhető egy oktatási segédlet, melynek megismerése után könnyedén megválaszolhatóak a tájékozató megismerését ellenőrző kérdések.

Kihez fordulhatok segítségért? - Nagyobb méretért kattintson a képre!

Kihez fordulhatok segítségért?

Ki tud segítséget nyújtani, ha kérdése van a betegnek az új rendszerrel kapcsolatban?

A rendszerrel kapcsolatban minden információ megtalálható az e-egeszsegugy.gov.hu oldalon, ahol a széles körű tájékoztatás mellett megtalálhatóak a gyakori kérdések és válaszok gyűjteményei is. Amennyiben mégis további kérdése lenne bármely lakossági vagy ágazati felhasználónak, az oldalon lehetőség van az EESZT Kontakt Center munkatársaitól segítséget kérni.

Mennyire biztonságos a rendszer? Nem férhetnek illetéktelenek az adatokhoz?

A rendszer a legmagasabb biztonsági szinten működik, 5-ös biztonsági szinten. Minden felhasználó kétfaktoros (birtoklás és tudás alapú) azonosítást követően léphet be a rendszerbe. Az adatok hozzáférése jogosultság és szerepkör függvénye. A jogosultság az adott felhasználó végzettségéből is adódik, melyet a hivatalos adatbázisok alapján állapít meg és ellenőriz le a rendszer. A szerepköröket az adott ellátó intézmény határozza meg, azonban nem írhatja felül a meghatározott jogosultságokat. Az egészségügyi adatokhoz kizárólag a beteg háziorvosa, és kezelőorvosa, valamint a kezelésében résztvevő orvos férhet hozzá. A rendszer minden hozzáférést, még a sikertelen lekérdezéseket is naplózza, és minden ellátott a saját adatkezelési naplóját bármikor megtekintheti a Lakossági portál felületén. A rendszer folyamatos biztonsági vizsgálatnak van kitéve, melyeken eddig minden próbát kiállt.

Hogyan válthatja ki a beteg a gyógyszereket, ha a rendszer valamilyen ok miatt működésképtelen?

Az EESZT-kapcsolat hiánya semmilyen esetben sem gátolja a betegellátást, vagy a gyógyszerkiváltást. Amennyiben a gyógyszertár nem éri el az EESZT rendszerét és nem tudja lekérni a receptadatokat, a felírt készítményt a teljes adattartalmú papír felírási igazolás ellenében kiadhatja, pont úgy, amint jelenleg a papírvények esetében történik.

Milyen egyéb előnyökkel jár a betegek számára az e-rendszer bevezetése?

Az e-egészségügyi szolgáltatások bevezetésével és elterjedésével a betegellátás gyorsabb, kényelmesebb és hatékonyabb lehet. A kórelőzmények, gyógyszerelési lista és az e-profilban tárolt kritikus adatok ismerete megkönnyíti az orvos számára a pontos diagnózis és a leghatékonyabb terápia meghatározását. E-beutaló esetén az orvos akár időpontot is foglalhat a betege számára, amennyiben a fogadó szakellátó intézmény elérhetővé teszi ezt a lehetőséget. A beteg a Lakossági portálon keresztül minden a saját ellátásával kapcsolatos adathoz hozzáférhet, ellátása átláthatóvá válik, hiszen a rendszer minden felhasználói tevékenységet naplóz, így bármikor megtekintheti ki, mikor milyen adatához kért hozzáférést, vagy milyen adat került be róla az EESZT-be. Értesítést is kérhet, hogy erről azonnal értesüljön.

A rendszer úgy lett kialakítva, hogy folyamatosan fejleszthető, újabb szolgáltatások integrálhatóak be, így folyamatosan bővülhet a lakosság kényelmét biztosító szolgáltatások köre.

Várhatóan mennyivel csökkenti az új rendszer a várakozási időt?

A 2017 márciusától augusztus közepéig lefolytatott próbaüzem tanúsága szerint az e-receptek kiváltásával felgyorsulhat a kiszolgálás a gyógyszertárakban. Ugyanez várható az e-beutalóval érkező betegek ellátása esetén a szakellátó intézményeknél, sőt, a fogadó intézmény előre felkészülhet a beteg ellátására az e-beutaló adatok alapján. Az ellátás időtartama is lerövidülhet, mivel a kezelőorvos pár kattintással megismerheti a betegadatokat, korábbi vizsgálati eredményeket, így a beteg aktuális állapota és panasza már sokkal több információt jelenhet számára, lerövidítve a kórelőzmények „nyomozására” fordított időt.

WEBBetegForrás: WEBBeteg
V. M., újságíró
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Hozzászólások (0)

Cikkajánló

Adójóváírás betegség miatt -...

A személyi kedvezmény igénybevétele szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek köre 2019. január 1-jén bővült utoljára....

Mi lesz velünk a járvány után? A...

Végre kinyitott az ország, és bár még fertőtlenítővel, néha maszkban, de végre újra „szabadok lehetünk”. Régóta vártunk erre. De vajon...

Kérje ingyenes cikkértesítőnket!
Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.