E-recept és EESZT - Válaszok a leggyakoribb kérdésekre

szerző: Végh Márton, újságíró-szerkesztő - WEBBeteg
megjelent:

Mi az EESZT? Mikortól lép életbe? Miért fontos a bevezetése? Összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket az Elektronikus Szolgáltatási Tér és az e-recept témakörében, amikre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársaitól kaptunk válaszokat.

Mi az EESZT? Miket rögzít a rendszer?

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszere nemcsak az egészségügyi ágazat intézményeit és szolgáltatóit összekötő kommunikációs platform, hanem egy e-egészségügyi szolgáltatási rendszer is, aminek funkciói biztonságosabbá, hatékonyabbá és kényelmessé teszik a betegek ellátását. Egy modern és egységes informatikai környezet, olyan felhőalapú technológiát használó kommunikációs tér, ami a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel ellátva kapcsolja össze az egészségügyi ellátókat egymással – beleértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást, valamint a gyógyszertárakat.

Az EESZT rendszere által a kezelőorvosok és háziorvosok számára lekérdezhetővé válnak a betegük egészségügyi ellátására vonatkozó adatok (betegéletút) és az ellátása folyamán keletkezett betegdokumentumok (zárójelentések, ambuláns lapok, laborleletek, képi diagnosztikai leletek, e-receptek, e-beutalók). A gyógyszertárakban csak a beteg e-receptadatai kérdezhetőek le.

Miben jelenthet előrelépést az e-egészségügyi rendszer?
A magyar e-egészségügy fejlesztésével a biztonság, a hatékonyság és a kényelem területén kell előrelépést elérni - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára az eHealth e-egészségügyi konferencián.
Miben jelenthet előrelépést az e-egészségügyi rendszer?

Miért fontos a bevezetése? Mikortól lép életbe?

Bevezetésével biztonságosabbá, gyorsabbá, kényelmesebbé és költséghatékonyabbá válik az egészségügyi ellátás. Több adat áll rendelkezésre a kezelőorvos számára, hogy pontosabb diagnózist állíthasson fel, és megállapíthassa a leghatékonyabb terápiát a betege számára. A jövőben a betegnek nem kell a leleteit gyűjtenie és magával vinnie a rendelésre, vagy a memóriájára hagyatkoznia a gyógyszerelését tekintve, és nem kell vizsgálatokat ismételni, mert ezek az adatok mind elérhetővé válnak az EESZT szolgáltatásai által. A vonatkozó az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében 2017. november 1-jétől minden közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző szolgáltató köteles az előírt adatszolgáltatást teljesíteni, így ezen időpontig csatlakozniuk kell az EESZT-hez. A nem közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző szolgáltatók és az Országos Mentőszolgálat számára 2018. november 1-jéig kell a csatlakozást megvalósítani.

Már a kezdeti időszaktól teljes körű lesz a szolgáltatás?

A jogszabályban előírt 2017.11.01-ig történő csatlakozás minden közfinanszírozott egészségügyi ellátóra vonatkozik (kivétel az Országos Mentőszolgálat, nekik 2018.11.01-ig kell csatlakozni), így a szolgáltatás bevezetése teljes körűnek mondható. Az adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében az eseménykatalógus és az e-Kórtörténet (betegdokumentumok), valamint a beteg e-profiladatainak feltöltését írja elő, hogy a kezelőorvosok hozzáférhessenek. A vonatkozó jogszabály megjelenését követően az e-receptadatok feltöltését és lekérdezhetőségét is biztosítani kell. A beutalóadatok tekintetében nem kötelező azok elektronikus formában történő rögzítése, azonban minden járó- és fekvőbeteg-ellátó intézménynek tudnia kell fogadni az e-beutalóval érkező betegeket.

Adatok csak az EESZT-csatlakozást követően kerülnek a rendszerbe, visszamenőleg egyelőre nem lesz elérhető betegadat az EESZT-n keresztül.

Ki vihet fel, módosíthat és férhet hozzá az adatokhoz? Van beleszólása a betegnek?

Az EESZT kialakításánál fontos szempont volt, hogy a meglévő folyamatok ne változzanak, így minden intézmény az eddig megszokott rendszerét használhatja a jövőben is, melynek EESZT-kompatibilis változata biztosítja az adatszolgáltatást, és az adatok lekérdezésének lehetőségét. Így a betegellátás a szokott formában zajlik, azzal a különbséggel, hogy amennyiben a kezelést végző orvos az EESZT-n keresztül lépett be a rendszerbe, akkor olyan információkhoz is hozzájut, amik másik ellátó intézményben keletkeztek. Az ellátási esemény adatait a rendszer automatikusan küldi az EESZT-nek, az ellátáshoz kapcsolódó adatok és dokumentumok EESZT-hez csatlakozott medikai rendszerekből szintén automatikusan jutnak a térbe, ám ezek ahhoz az orvoshoz, mint „szerzőhöz” kapcsolódnak, aki azokat létrehozza. Ezen adatokat csak a létrehozó orvos, vagy a kezelést végző intézményben ugyanazon szervezeti egységnél dolgozó orvos módosíthatja. Az EESZT-be került betegadatok - a paciens önrendelkezési szabályait figyelembe véve - a kezelőorvosok számára hozzáférhetőek.

A beteg a Lakossági portál digitális önrendelkezési felületén, vagy személyesen bármely kormányablakban rendelkezhet arról, hogy kinek tiltja vagy engedélyezi a saját betegadatainak hozzáférhetőségét. Erre 2017. február 15-e óta minden ellátottnak lehetősége van a www.eeszt.gov.hu oldalon, ahova Ügyfélkapus azonosítást követően a saját TAJ szám megadásával tudnak belépni.

Mit követhet majd nyomon az orvos, a patikus és a páciens?

Alaphelyzetben betegadatokat csak a kezelőorvos kérdezhet le, különösen érzékeny adatokat, mint pl. a nemi betegségre, pszichiátriai, addiktológiai ellátásra, HIV/AIDS fertőzöttségre vonatkozó betegadatok, csak az ezen a szakterületen dolgozó kezelőorvosok hívhat le. Ezt az alapállapotot a beteg önrendelkezés keretében megváltoztathatja. További korlátozásokat vagy engedélyezéseket állíthat be mind az adatok körét, mind a lekérdezők személyét tekintve.

A patikákban csak az e-receptadatokhoz férhetnek hozzá a gyógyszerészek és a gyógyszertári szakasszisztensek.

Az ellátott a saját adatait bármikor nyomon követheti a Lakossági portál felületén, megtekintheti mely adatát ki, mikor melyik ellátó intézményben hozta létre, módosította, vagy kérdezte le.

Miben különbözik majd az e-recept a hagyományos recepttől?

Az e-recept, a hagyományos papíralapú receptek elektronikus alternatívájaként, a felírástól kezdve a tároláson át, egészen a kiváltásig lehetővé teszi majd a vény teljes elektronikus útját. Az EESZT-hez csatlakoztatott orvosi rendszerekben felírt receptek esetében az orvos a hagyományos módon készíti el a receptet, aminek adattartalmát a recept kiállításával egyidejűleg automatikusan elküldi a rendszer az EESZT-nek. Az e-recept részletes szabályozásáról szóló jogszabály hatályba lépése után bármely patikában lekérdezhetővé és kiválthatóvá válnak akár papíralapú felírási igazolás nélkül is a saját e-receptre rendelt gyógyszereink.

Az e-recept – csakúgy, mint jelenleg – kiváltható lesz a papír alapú felírási igazolással, de megnyílik a lehetőség a TAJ-alapú, „papír nélküli” kiváltásra is. Ebben az esetben a kiváltásához személyazonosságunk igazolása mellet a TAJ-kártyánk is szükséges, vagy e-Személyi igazolvány használatával lehet kiváltani a vényeket.

E-recept működése folyamatábra

Hogyan működik az e-recept?

Kiválthatja a beteg hozzátartozója, ismerőse is a gyógyszereket?

Hozzátartozó, ismerős továbbra is a megszokott módon, a papíralapú felírási igazolással tudja kiváltani mások gyógyszereit. 2018. év végéig minden orvos a felírt e-recept mellé nyomtatott felírási igazolást köteles adni a betegnek, ami szinte pontosan olyan, mint a megszokott recept, csupán tartalmaz egy e-recept vonalkódot is, mely alapján a patikában lekérdezhető a recept. 2019-től pedig mindenki kérheti, hogy a recept felírási igazolását papíralapon is megkapja, bár ekkortól már nem kell a hagyományos recept formában kinyomtatni azt.

Milyen szerepe lesz a TAJ-kártyának? Mikor szükséges, mikor nem?

A betegellátás továbbra is TAJ-alapon történik, így a társadalombiztosítási azonosító jel használata nem kerül kivezetésre, azonban az e-Személyi igazolványok használatával a TAJ-kártya kiváltható. Recept kiváltásakor csak akkor szükséges a TAJ-kártya vagy az e-Személyi igazolvány, ha papíralapú felírási igazolás nélkül váltjuk ki e-receptre rendelt saját gyógyszereinket.

Mire szolgál majd az e-személyi? Hogyan lehet kiváltani?

Az EESZT szolgáltatásainak használata komoly biztonsági előírások mentén valósulhat meg, amit a rendszer legmagasabb szintű biztonsági fokozata előír minden felhasználó esetében. A belépéshez használható e-Személyi igazolvány mind a beteg azonosítására, mind a rendszert használó orvosok, egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek számára biztonságos azonosítási lehetőséget biztosít.

Az EESZT használatához olyan azonosítási megoldás szükséges, amely már alkalmazott és a megfelelő biztonsági szintet is biztosítja, valamint sem a fejlesztésben, sem a felhasználók számára nem jelent költséget. Ez az azonosítási megoldás az e-személyi igazolvány, azaz a tároló elemet tartalmazó személyazonosító okmány, melyet bármely kormányablakban ki lehet váltani.

Milyen gyógyszereket és egyéb termékeket írhatnak fel e-receptre?

Az e-recept bevezetésével a vényköteles és a vényen rendelhető gyógyszerek és készítmények rendelhetőek elektronikus úton. Később bevonásra kerülnek majd a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök is, azonban anyatejet, gyógyfürdőt, fogászati kezeléseket a későbbiekben sem lehet majd elektronikus vényen rendelni.

Mi történik a rendszer bevezetése után a papír alapú vényekkel?

A papíralapú receptek egyelőre nem kerülnek kivezetésre, továbbra is lehet papíralapú, akár kézzel írt receptet kiállítani, pl. EESZT-kapcsolat hiányában, betegágy mellett, vagy a családtagoknak írt pro família receptek esetében. Ezeket a recepteket kiváltáskor a gyógyszertárban fogják rögzíteni az EESZT-ben.

Ki segít majd az orvosoknak és a patikusoknak a rendszer elsajátításában?

Sem az orvosoknak, sem a gyógyszerészeknek nem kell elsajátítaniuk egy új rendszer használatát. A megszokott medikai rendszerükkel fogják használni az EESZT-t, az adatszolgáltatást az EESZT-kompatibilis szoftververziók automatikusan megoldják. Az új e-egészségügyi szolgáltatások integrálásra kerülnek a korábban jól megszokott rendszerükbe. Ezek megismeréséhez minden akkreditált EESZT-kompatibilis szoftverhez felhasználói segédletet teszünk elérhetővé az ÁEEK képzési felületén, ahol megtalálható az az EESZT Felhasználói Tájékoztató is, melyet minden ágazati EESZT-felhasználónak meg kell ismernie a vonatkozó biztonsági előírások miatt. Ehhez is elérhető egy oktatási segédlet, melynek megismerése után könnyedén megválaszolhatóak a tájékozató megismerését ellenőrző kérdések.

Ki tud segítséget nyújtani, ha kérdése van a betegnek az új rendszerrel kapcsolatban?

A rendszerrel kapcsolatban minden információ megtalálható az e-egeszsegugy.gov.hu oldalon, ahol a széles körű tájékoztatás mellett megtalálhatóak a gyakori kérdések és válaszok gyűjteményei is. Amennyiben mégis további kérdése lenne bármely lakossági vagy ágazati felhasználónak, az oldalon lehetőség van az EESZT Kontakt Center munkatársaitól segítséget kérni.

Mennyire biztonságos a rendszer? Nem férhetnek illetéktelenek az adatokhoz?

A rendszer a legmagasabb biztonsági szinten működik, 5-ös biztonsági szinten. Minden felhasználó kétfaktoros (birtoklás és tudás alapú) azonosítást követően léphet be a rendszerbe. Az adatok hozzáférése jogosultság és szerepkör függvénye. A jogosultság az adott felhasználó végzettségéből is adódik, melyet a hivatalos adatbázisok alapján állapít meg és ellenőriz le a rendszer. A szerepköröket az adott ellátó intézmény határozza meg, azonban nem írhatja felül a meghatározott jogosultságokat. Az egészségügyi adatokhoz kizárólag a beteg háziorvosa, és kezelőorvosa, valamint a kezelésében résztvevő orvos férhet hozzá. A rendszer minden hozzáférést, még a sikertelen lekérdezéseket is naplózza, és minden ellátott a saját adatkezelési naplóját bármikor megtekintheti a Lakossági portál felületén. A rendszer folyamatos biztonsági vizsgálatnak van kitéve, melyeken eddig minden próbát kiállt.

Hogyan válthatja ki a beteg a gyógyszereket, ha a rendszer valamilyen ok miatt működésképtelen?

Az EESZT-kapcsolat hiánya semmilyen esetben sem gátolja a betegellátást, vagy a gyógyszerkiváltást. Amennyiben a gyógyszertár nem éri el az EESZT rendszerét és nem tudja lekérni a receptadatokat, a felírt készítményt a teljes adattartalmú papír felírási igazolás ellenében kiadhatja, pont úgy, amint jelenleg a papírvények esetében történik.

Milyen egyéb előnyökkel jár a betegek számára az e-rendszer bevezetése?

Az e-egészségügyi szolgáltatások bevezetésével és elterjedésével a betegellátás gyorsabb, kényelmesebb és hatékonyabb lehet. A kórelőzmények, gyógyszerelési lista és az e-profilban tárolt kritikus adatok ismerete megkönnyíti az orvos számára a pontos diagnózis és a leghatékonyabb terápia meghatározását. E-beutaló esetén az orvos akár időpontot is foglalhat a betege számára, amennyiben a fogadó szakellátó intézmény elérhetővé teszi ezt a lehetőséget. A beteg a Lakossági portálon keresztül minden a saját ellátásával kapcsolatos adathoz hozzáférhet, ellátása átláthatóvá válik, hiszen a rendszer minden felhasználói tevékenységet naplóz, így bármikor megtekintheti ki, mikor milyen adatához kért hozzáférést, vagy milyen adat került be róla az EESZT-be. Értesítést is kérhet, hogy erről azonnal értesüljön.

A rendszer úgy lett kialakítva, hogy folyamatosan fejleszthető, újabb szolgáltatások integrálhatóak be, így folyamatosan bővülhet a lakosság kényelmét biztosító szolgáltatások köre.

Várhatóan mennyivel csökkenti az új rendszer a várakozási időt?

A 2017 márciusától augusztus közepéig lefolytatott próbaüzem tanúsága szerint az e-receptek kiváltásával felgyorsulhat a kiszolgálás a gyógyszertárakban. Ugyanez várható az e-beutalóval érkező betegek ellátása esetén a szakellátó intézményeknél, sőt, a fogadó intézmény előre felkészülhet a beteg ellátására az e-beutaló adatok alapján. Az ellátás időtartama is lerövidülhet, mivel a kezelőorvos pár kattintással megismerheti a betegadatokat, korábbi vizsgálati eredményeket, így a beteg aktuális állapota és panasza már sokkal több információt jelenhet számára, lerövidítve a kórelőzmények „nyomozására” fordított időt.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Végh Márton, újságíró-szerkesztő
Forrás: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.