Hálapénzmentes egészségügy

Szinapszis
megjelent:

A Magyar Rezidens Szövetség elérkezettnek látja az időt arra, hogy a hálapénzmentes egészségügy mikéntjéről elkezdődjön az érdemi, szakmai vita. A következő cikkben az orvosok és a felnőtt lakosság körében készült kutatások legfrissebb eredményeiről olvashat.

A Magyar Rezidens Szövetség a Hála-Pénz - Hálát a betegtől, Pénzt az Államtól – Kampányának keretében a Szinapszis Kft. segítségével 2013-ban piackutatásokat végzett, amelyek célja, a hálapénzzel kapcsolatos objektív adatok és az orvosi valamint össztársadalmi vélemények megismerése, lehetséges megoldások vizsgálata.

A felmérés első szakaszában bebizonyítottuk, hogy a hálapénzrendszer nem élhető, nem fenntartható, és belátható időn belül meg kell szüntetni.

A változtatások alapja a bérrendezés. Ezt hangsúlyoznunk kell, mert számtalan kritika ér bennünket a Hálapénz Kampányunk kapcsán. Mi is tisztában vagyunk azzal, hogy tisztességes bérek nélkül nem beszélhetünk érdemben a hálapénzrendszer megszüntetéséről. Azt viszont fontosnak tartjuk, hogy a megtisztulás igénye az orvostársadalmon belülről induljon, mert az orvosi szakma megbecsültségét csak így tudjuk helyreállítani.

Emlékeztetőül: a felmérés korábbi megállapításai

A 2013-ban végzett kutatások legfontosabb eredményeit a Magyar Rezidens Szövetség tavaly ősszel publikálta. Az orvosi és lakossági megkérdezések rámutattak: a hálapénz rendszer kiszolgáltatottá teszi az orvost és beteget egyaránt, megalázó és frusztráló mindkét fél számára. Összességében gátja az egészségügy hatékony működésének, a minőségi szakképzésnek, és az elégedetlenségek következtében az orvosi elvándorlás egyik legfőbb motorja.

A paraszolvencia nem fenntartható és erősíti a korrupció jelenségét. A gyógyítás alapját jelentő orvos-beteg bizalmi viszony sérül azáltal, hogy a hálapénzről és az orvosi bérek megítéléséről sok ponton mást gondol a két „résztvevő fél”.

Az elmúlt négy évben számos pozitív változás történt a bérrendezés terén is. Az irányt mindig is helyeseltük, de az erőforrások nagysága sajnos nem volt és nincs arányban a probléma súlyával. Az egészségügynek prioritássá kell válnia. Elkerülhetetlen, hogy arányaiban többet költsünk az egészségügyi rendszerre, mert sereghajtók vagyunk ebben a tekintetben.

Az orvosok egyértelmű véleménye az – a kétlépcsős béremelés ellenére –, hogy jelenlegi alapbérükkel nem tudják jövőjüket tervezni. Ez a bizonytalanság fontos szerepet játszik az elvándorlásban. Az orvos és nővérhiány a közeljövőben közvetlenül is veszélyeztetni fogja a betegbiztonságot.

A saját orvos megválasztása a lakosság döntő többsége szerint csak hálapénzzel lehetséges

A felmérésből kiderül: a hálapénzt adó lakosság 63%-át az orvos megválasztásának lehetősége motiválja abban, hogy a magasabb minőségű egészségügyi ellátás reményében – de konkrét adatok statisztikák hiányában - csúsztasson borítékot a szakember zsebébe. Különösen igaz ez a nőkre és a 46-55 év közötti lakosokra.

A saját orvos megválasztása

A saját orvos megválasztásának lehetősége a kutatásban megfogalmazott definíció szerint: az intézmény által hivatalosan beosztott orvos helyett egy másik, a beteg által választott („saját”) orvos megválasztásának lehetősége. Ide tartozik továbbá az az eset, ha a beteg más területhez tartozó kórház orvosának terápiás tanácsát, terápiavezetését, műtéti beavatkozását stb. kéri ki, amire a jelenlegi hivatalos betegutak nem adnak lehetőséget.

A „saját” orvos megválasztását illetően a lakosság attitűdje nyitott: a válaszadók 50%-a minden esetben, további 37% csak a súlyosabb esetekben tartaná szükségesnek ezt a lehetőséget. Az előbbivel egyet értők aránya lényegesen magasabb a fiatalabb korcsoportokban és az életkor emelkedésével csökken arányuk.

 • 10-ből 9 lakos igényli, hogy a választható „saját” orvosok adott műtéttípusra/beavatkozásra vonatkoztatott statisztikája nyilvános legyen a betegek számára”(65%-uk kifejezetten egyet ért ezzel),
 • közel 80% ért egyet azzal, hogy a „saját” orvos választását külön térítési kötelezettség nélkül, minden beteg számára biztosítania kellene az intézményeknek”,
 • 76% szerint a saját orvos választása gyakorlatilag csak hálapénzzel lehetséges a mai magyar egészségügyben”,
 • és több mint 60% gondolja úgy, hogy „a „saját” orvosának megválasztása esetén az orvos ellentételezése hálapénz helyett hivatalos formában kell, történjen (vagyis a beteg egy előre megadott árat fizet az így választott orvosnál adott beavatkozásra/kezelésre)”.

A lakosság 27%-a teljes mértékben, további 32% inkább egyet ért azzal, hogy a beteg saját orvosának megválasztásának joga az ellátást megelőzően megállapított anyagi ellentételezés fejében, törvényileg szabályozott formában megvalósulhasson. A hálapénzt egyébként rendszeresen adók körében magasabb az ezzel egyet értők aránya (63%), mint a paraszolvenciát nem adók körében (esetükben 50%). Ez utóbbi egyben azt is jelentheti, hogy a saját orvos választásának hivatalos lehetőségét még azok is igénybe vennék, akik jelenleg nem adnak hálapénzt!

További fontos megállapítása a kutatásnak, hogy a fenti kérdés megítélését a jövedelmei helyzet sem befolyásolja szignifikánsan!

A térítéskötelezettséghez kötött szabad orvos választás lehetőségéről az orvosok is hasonlóan vélekednek: 19%-uk teljes mértékben, 38% inkább támogatná ennek biztosítását. A szakemberek körében demográfiai bontások és orvosi szakok alapján nem tapasztalható szignifikáns különbözőség a véleményekben.

Konklúziók, az MRSZ javaslatai

A Magyar Rezidens Szövetség az alábbi javaslatokat fogalmazza meg.

 • El kell kezdeni az érdemi vitát egy hálapénzmentes egészségügyről, amiben a beteg végig tud menni a gyógyulás folyamatán félelem/hálapénz vagy egyéb más sarc nélkül.
 • A hálapénzmentes egészségügy alapja a bérrendezés. Az orvosi bértábla nettó 275.000 Ft-tól kell kezdődjön ahhoz, hogy élhető életpályáról beszéljünk.
 • A szakmai előmenetellel arányosan az alapbérnek emelkednie kell.
 • Oktatóinkat kiemelten meg kell becsülni.
 • Az orvosképzés minőségbiztosítását be kell vezetni.
 • A betegeknek joga van ahhoz, hogy a félelem nélkül gyógyuljanak egy tiszta és átlátható egészségügyben. Joguk van látni a minőségi mutatókat, statisztikákat.
 • Az egyén felelősségének előtérbe helyezése az egészségügyi rendszer hatékony működésében.
 • Az elkezdett, a „megelőzésre” vonatkozó programok kiterjesztése.
 • Legkésőbb a kormányzati ciklus végére ki kell alakítani azt a keretrendszert, amely mentén a hálapénzrendszer megszüntetése lehetséges.
 • Az „extra” szolgáltatások megvásárlásának lehetőségét meg kell vitatni.
 • Saját orvos választásának igényére megfelelő választ kell adni.
 • Meg kell vitatni, hogy a mindenki számára megalázó hálapénz helyett hivatalos formában van-e lehetőség a saját orvos választásra.

(Szinapszis/ Magyar Rezidens Szövetség)

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.