Apa csak egy van!?

WEBBeteg
megjelent: 2014.01.20.

Az apaság intézménye nem merül ki csupán a gyermeknemzésben - ennél jóval több és összetettebb: az életre szóló érzelmi kötődésen túl a férfi számára voltaképpen egy fontos szerep, identitás, feladat, kihívás és lehetőség is egyszerre. Probléma akkor merülhet fel, ha felvetődik a gyanú, hogy a gyermek biológiai apja esetleg nem azonos az őt nevelő apával...

Sok leendő apuka fejében foganhat meg a kérdés - akár környezete hatására, akár másoktól függetlenül a benne felmerülő kétségek miatt -, ha kedvese áldott állapotba kerül, hogy valóban övé-e a gyerek. A partnereiket gyakran váltogató hölgyek is elbizonytalanodhatnak, amikor pozitívra vált a terhességi teszt, hogy vajon ki lehet a gyerek apja.

A családi drámák többnyire teljesen váratlanul bontakoznak ki, és sok esetben nem maradnak meg a Család belügye szintjén, hanem a nyilvánosság előtt zajlanak, ezzel még inkább megnehezítve a gyakran már-már tragikomédiába fajuló történetben szereplő személyek helyzetét. A kínzó kérdésekre az eddig csak krimikben és orvosi filmekben látott laborvizsgálatok adhatják meg a választ, melyeket ma már bárki igénybe vehet. Az ún. apasági vagy DNS teszt segítségével az apa személye teljes bizonyossággal megállapítható vagy kizárható.

Megkérdőjelezett apaság - Globális kitekintés

Egy 2003-as német közlemény szerint a világon a gyermekek 18-22%-ának (azaz átlag minden ötödiknek) más a biológiai apja, mint aki az anyakönyvi kivonaton fel van tüntetve. Míg egy két évvel későbbi, a brit John Moores University kutatói által nemzetközi adatok alapján készült felmérésből már az derül ki, hogy a világon átlagosan minden 25. férfi nevel olyan gyereket, akihez biológiailag nincs köze.

A vélemények megoszlanak, azonban fontos leszögeznünk, hogy kimondottan apaságra vonatkozó, átfogó felmérés egy országban sem készült, mert a szakértők úgy vélik, túlontúl nagy lelki feszültséget generálna egy ilyen jellegű kutatásban részt vevő családok tagjainak. Az apaságra vonatkozó információkhoz a genetikus kutatók általában más vizsgálatok során jutnak, például ha vércsoportkutatásba vonnak be teljes családokat, mintegy „pluszadatként” a célból, hogy felderítsék az öröklődő betegségeket, hajlamokat, melyekre a vér szerinti apaság lényeges információval szolgálhat. Bizonyos esetekben ugyanis az utód teljes életmódját meghatározhatja, ha tudatában van a biológiai apja révén öröklött vagy örökölhető betegség(ek)nek.

Hazai körkép

Pszichiáter, pszichoterapeuta szakértőnk, dr. Süli Ágota véleménye

„Ügyvédek mesélhetnének azokról a drámai pillanatokról, amikor kliensükről kiderül, hogy nem azok, akiknek gondolták magukat, ezért életük egy teljesen más fordulatot vesz. Lélektanilag egy traumás folyamaton megy keresztül az a személy, akinek identitását megkérdőjelezték azok az emberek, akik hozzá legközelebb álltak. Felmerül benne, hogy eddigi élete hazugság volt, eltitkolták előle, hogy honnan származik, ki is ő valójában. Szerethet-e, bízhat-e azokban, akik becsapták őt, félrevezették, titkot rejtegettek előtte. Hirtelen magányosnak, kitaszítottnak éli meg helyzetét, ami depressziós hangulatot, önpusztító gondolatokat hozhat létre. Nehéz segítséget kérni ebben az állapotban, mert akikben bízott, azok mára elvesztették kompetenciájukat, másokban meg nem mer bízni az előzmények miatt. Ettől még rosszabb pszichés állapot jön léte, akár teljes lelki bezárkózáshoz vezethet.”

Egyes statisztikák szerint Magyarországon a családban született gyermekek 10-15 százaléka nem a férjtől származik. Dr. Bezzegh Attila orvos, orvosi laboratóriumi diagnosztika és mikrobiológia szakorvosa szerint elképzelhető, hogy ez az arány közel áll a valósághoz, valójában erről nincsenek hivatalosan adatok. „Évente kb. 1100-1300 DNS alapú apasági vizsgálat történik, de a páciensek száma folyamatosan nő. Ennél egy nagyságrenddel nagyobb az apasági vélelem megállapítására vagy megdöntésére irányuló perek száma: évente átlagban háromezer apasági per zajlik itthon” – állítja a szakértő. A közelmúltig csak kevéssé megbízható módszerek alapján tudták bizonyítani vagy elvetni az apaságot, de ma már bárki kérhet genetikai vizsgálatot egy ún. humándiagnosztikával foglalkozó laboratórium közreműködésével, melyből egyértelműen kiderül a vérrokonság megléte, illetve annak hiánya.

Ilyenkor az önös érdekeken túl fontos lenne azt is végiggondolni a vizsgálatot kezdeményezőnek, hogy a kérdéssel milyen problémákat okoz, egy negatív, nem várt eredmény milyen visszafordíthatatlan folyamatokat generál egy családban.

„Nyalánkságok” az apasági kérdés tisztázására

Dr. Bezzegh Attila laboratóriumi szakorvostól megtudtuk, hogy a DNS alapú apasági vizsgálat elvégzéséhez a gyermektől és az apától származó vizsgálati anyagra, más szóval DNS mintára van szükség. A DNS molekula hordozza a testünkre vonatkozó összes információt, ennek felét édesanyánktól, másik felét édesapánktól kapjuk. Mivel minden egyes sejtünkben, azok magjában, a kromoszómákat alkotva ugyanaz a DNS molekula található, mindegy, honnan származnak a vizsgálatnak alávetett sejtjeink.

15-20 évvel ezelőtt ezek vérvétellel voltak kinyerhetők, de kényelmi és etikai okok miatt ma már nem történik vérvétel. Etikai okok alatt azt értjük, hogy a vizsgált személyeket – elsősorban a gyermeket – nem kell kitennünk a vérvétel kellemetlenségeinek, ami ugyan egy banális beavatkozás, de semmiképpen sem veszélytelen, különösen kisgyermekek esetében. Éppen ezért a modern laboratóriumok a szájnyálkahártya hámsejt mintát részesítik előnyben - ez az ún. „nyálminta. Egy a fültisztítóra emlékeztető, mintavételi pálcát a száj belsejét borító nyálkahártyán kell néhány alkalommal végighúzni, mely ilyenkor rengeteg hámsejtet gyűjt össze. A pálca mellesleg nyálas, nedves is lesz (innen ragadt rá a „nyálminta” elnevezés), ezért a rajta összegyűjtött sejtekkel meg kell szárítani. Valójában azonban ilyenkor nem a nyál vizsgálata történik meg, hanem a felszíni hámsejtek sejtmagjaiban található DNS analízise történik meg. Több ilyen molekula van a szájból vett mintában, mint a vérben – ott ugyanis csak a fehérvérsejtekben van sejtmag, és azokból igen kevés található a levett kémcsőben” – magyarázza a szakértő.

Ezt követően a vizsgálati anyag akár személyesen, akár postai úton is elküldhető a humángenetikai szakértőnek részletesebb vizsgálatra, ugyanis szobahőmérsékleten tartva hetekig, hónapokig károsodás nélkül eltarthatók, és eredményesen felhasználhatók a vizsgálat elvégzésére.

A számok bűvöletében – a kételyek tisztázása

A DNS- vizsgálat során végre egyértelmű választ kaphatunk életünk nagy, megfejthetetlennek gondolt rejtélyeire, mely ugyanakkor gyökeresen megváltoztathatja mindannyiunk - a résztvevők, adott esetben egy még meg sem született személy - életét. A laboratórium megfelelő molekuláris biológia technikával feltárja a vizsgált személyek DNS molekuláit, és olyan területeken hasonlítja össze a gyermek és a feltételezett apa, illetve az anya DNS molekuláit, amelyek nem igazán változnak – így nagy biztonsággal megállapítható, hogy az adott gyermeki DNS csak a vizsgált apától és anyától származhatott-e, vagy esetleg ez kizárt.

A DNS molekulát laboratóriumunk minimálisan 20 területen (lókuszon) ellenőrzi, és csak akkor ad ki apaságot kizáró eredményt, ha legalább két olyan terület van, amely biztosan nem származhatott a vizsgált apától" – állítja a laboratóiumi szakorvos. A mérési adatok alapján kiszámításra kerül az apasági index, és az apaság valószínűsége. Amennyiben ez a valószínűség 0%, akkor a vizsgált személy biztosan nem lehet a gyermek apja. A másik kiadható eredmény a 99,9%, vagy ennél nagyobb valószínűség, mely azt jelenti, hogy a vizsgált gyermek bizonyosan a vizsgált és feltételezett apa gyermeke. Más eredményt laboratóriumunk nem ad ki.

"Magát a vizsgálatot 2- 3 munkanap alatt elvégezzük, a laborba történő küldés, illetve a leletezés idejét is figyelembe véve azonban 6- 14 nap alatt juthatnak az érdeklődők kész eredményhez.”

A számok nem hazudnak?

Mennyire vehető biztosnak a kapott eredmény, illetve milyen következményei lehetnek, ha utólagosan kiderül, hogy valamilyen oknál fogva téves volt a kapott eredmény? „Jelenlegi ismereteink szerint a DNS alapú apasági vizsgálat a legpontosabb ilyen jellegű teszt, vagyis az eredmény alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vizsgált két személy között fennáll-e az apa és a gyermek közötti genetikai kapcsolat, magyarul a vizsgált apa biológiai apja-e a gyermeknek. Mivel azonban a vizsgált személyek saját maguk is levehetik a DNS vizsgálati mintát, ebben az esetben (a manipulációs lehetőség nagyfokú mértéke miatt) a laboratórium nem vállalhat semmilyen garanciát az elvégzett eredményért – hangsúlyozza Bezzegh doktor.

Amennyiben törvényszéki, azaz jegyzőkönyvezett DNS alapú apasági vizsgálatra kerül sor, akkor annak eredményéért minden tekintetben felelősséget vállalunk. Az utóbbi 15 esztendőben a napfényre került tévedések mindegyikéről kiderült, hogy a tévedés valamilyen manipulációnak volt köszönhető, valaki kívülről, rosszhiszeműen befolyásolta a vizsgálatot. Az ilyen beavatkozások teljes kiküszöbölésére minden intézkedést megtettünk, és nem csupán az általam képviselt laboratóriumban, hanem Magyarországon minden ilyen laboratóriumban az ilyen külső, manipulatív beavatkozás teljes mértékben kizárt.”

A DNS- vizsgálatot kezdeményezők mindenképp fordítsanak időt arra, hogy az összes lehetséges esetet, az érintettek és családjuk sorsát illető valamennyi lehetőséget számba vegyék, akár pozitív akár negatív apasági eredmény születik.

Tudta-e?

Franciaországban egy év börtön és 15.000 euró pénzbírság jár annak a férfinak, aki bárhol a világon apasági teszt elvégzését rendeli meg. A francia törvényhozás egy régi problémát próbált meg rendezni, amikor újratárgyalta azt a DNS tesztek alkalmazására vonatkozó állami tilalmat, mely szerint az apaság megállapítása érdekében az apa nem rendelhet meg genetikai vizsgálatot, egy olyan pszichológiai szakvéleményre alapozva, mely szerint a tesztek tiltása a családi békét szolgálja. Mondhatni mindenkinek jobb, ha az apáknak nincs lehetőségük megtudni, hogy a gyermek, akit az ő gyermeküknek állítanak vagy esetleg már évek óta sajátjukként nevelnek, eltartanak, valójában nem is az ő gyermekük.

Hasonló a helyzet Németországban is immáron 2009 óta: DNS tesztet csak mindkét szülő hozzájárulásával vagy speciális bírósági végzés birtokában lehet elvégezni és 5000 euró pénzbírsággal kell számolnia annak, aki szembeszegül a törvénnyel.

Itthon: Magyarországon is szükséges a nagykorú személyek írásos beleegyezése a vizsgálat elvégzéséhez, kiskorú személyek – vagyis gyermekek - esetében pedig a törvényes képviselőnek kell írásban hozzájárulni a vizsgálathoz. Azonban minden említett országban – így Magyarországon is - van lehetőség az ún. „jeligés” vizsgálatok elvégzésére, ebben az esetben jelige alatt érkezik két DNS minta a laborba, ahol a vizsgálat elkészül, és a beküldő számára tisztázódik a kérdés. Az így elvégzett vizsgálat inkább a lélek megnyugtatását szolgálja, jogi eljárások lezárására nem alkalmas.

(WEBBeteg; Forrás: Imix)

Hozzászólások (0)

Cikkajánló

A cink szerepe A cink szerepe

Miért van rá szükség? Melyek a kedvező élettani hatásai?

Dohányzás Dohányzás

Milyen szív-érrendszeri betegségek kialakulásában játszik szerepet?

A génterápia lehetőségei

A genetikai betegségek kezelése csak tüneti terápiára szorítkozik, nincs lehetőség magának a kiváltó tényezőnek a kiiktatására. A genetikai...

Egészséges lesz a gyermekem? A genetikai tanácsadás segít

Mikor valaki gyermeket vár, leginkább az foglalkoztatja, egészséges lesz-e a kis jövevény. Különösen nagy az aggodalom, ha a családban ismétlődő...

Apasági vizsgálat várandósan

Ha az apának kételye van, már a várandósság alatt egy egyszerű vérvétellel is megállapítható, hogy valóban ő a magzat édesapja vagy sem. Dr....

Az apasági vizsgálat menete

Napjainkra lehetővé vált a valódi szülők személyének gyakorlatilag 100 százalékos biztonságú megállapítása. Amíg vizsgálat nélkül az anya...

Terápiák, amelyek megváltoztatják a gyógyítást, az életet

Az új megoldások keresése viszi előre a tudományt, a technológiát, s a fejlődés (az ipari fejlesztések) legfőbb értéke, ha a születő eredmény...

A császármetszés megváltoztatja a DNS-t?

A császármetszéssel született csecsemők fehérvérsejt DNS-ének metilációja magasabb, mint a hüvelyi úton születetteké. A jelenség magyarázatot...

A légszennyezettség a DNS-t is megváltoztathatja

A szennyezett levegő még rövid ideig tartó belélegzése is olyan folyamatokat indíthat el, mely során egyes génjeink átprogramozzák magukat, annak...

Kérje ingyenes cikkértesítőnket!
Amennyiben szeretne azonnali értesítést kapni a témában születő új cikkekről, adja meg az e-mail címét. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.