Apa csak egy van? Az apasági vizsgálat pszichés oldala

szerző: WEBBeteg összeállítás - Imix - Dr. Bezzegh Attila és Dr. Süli Ágota
frissítve:

Az apaság intézménye nem merül ki csupán a gyermeknemzésben - ennél jóval több és összetettebb: az életre szóló érzelmi kötődésen túl a férfi számára voltaképpen egy fontos szerep, identitás, feladat, kihívás és lehetőség is egyszerre. Probléma akkor merülhet fel, ha felvetődik a gyanú, hogy a gyermek biológiai apja esetleg nem azonos az őt nevelő apával...

Sok leendő apuka fejében foganhat meg a kérdés – akár környezete hatására, akár másoktól függetlenül a benne felmerülő kétségek miatt –, ha kedvese áldott állapotba kerül, hogy valóban övé-e a gyerek. A partnereiket gyakran váltogató hölgyek is elbizonytalanodhatnak, amikor pozitívra vált a terhességi teszt, hogy vajon ki lehet a gyerek apja.

A családi drámák többnyire teljesen váratlanul bontakoznak ki, és sok esetben nem maradnak meg a Család belügye szintjén, hanem a nyilvánosság előtt zajlanak, ezzel még inkább megnehezítve a gyakran már-már tragikomédiába fajuló történetben szereplő személyek helyzetét. A kínzó kérdésekre az eddig csak krimikben és orvosi filmekben látott laborvizsgálatok adhatják meg a választ, melyeket ma már bárki igénybe vehet. Az úgynevezett apasági vagy DNS-teszt segítségével az apa személye teljes bizonyossággal megállapítható vagy kizárható.

Megkérdőjelezett apaság

Globális kitekintés

Egy 2003-as német közlemény szerint a világon a gyermekek 18-22%-ának (azaz átlag minden ötödiknek) más a biológiai apja, mint aki az anyakönyvi kivonaton fel van tüntetve. Míg egy két évvel későbbi, a brit John Moores University kutatói által nemzetközi adatok alapján készült felmérésből már az derül ki, hogy a világon átlagosan minden 25. férfi nevel olyan gyereket, akihez biológiailag nincs köze.

A vélemények megoszlanak, azonban fontos leszögeznünk, hogy kimondottan apaságra vonatkozó, átfogó felmérés egy országban sem készült, mert a szakértők úgy vélik, túlontúl nagy lelki feszültséget generálna egy ilyen jellegű kutatásban részt vevő családok tagjainak. Az apaságra vonatkozó információkhoz a genetikus kutatók általában más vizsgálatok során jutnak, például ha vércsoportkutatásba vonnak be teljes családokat, mintegy „pluszadatként” a célból, hogy felderítsék az öröklődő betegségeket, hajlamokat, melyekre a vér szerinti apaság lényeges információval szolgálhat. Bizonyos esetekben ugyanis az utód teljes életmódját meghatározhatja, ha tudatában van a biológiai apja révén öröklött vagy örökölhető betegség(ek)nek.

Hazai körkép

Egyes statisztikák szerint Magyarországon a családban született gyermekek 10-15 százaléka nem a férjtől származik. Dr. Bezzegh Attila, orvosi laboratóriumi diagnosztika és mikrobiológia szakorvos szerint elképzelhető, hogy ez az arány közel áll a valósághoz, de valójában erről nincsenek hivatalosan adatok. „Évente kb. 1100-1300 DNS-alapú apasági vizsgálat történik, de a páciensek száma folyamatosan nő. Ennél egy nagyságrenddel nagyobb az apasági vélelem megállapítására vagy megdöntésére irányuló perek száma: évente átlagban háromezer apasági per zajlik itthon” – állítja a szakértő. A közelmúltig csak kevéssé megbízható módszerek alapján tudták bizonyítani vagy elvetni az apaságot, de ma már bárki kérhet genetikai vizsgálatot egy úgynevezett humándiagnosztikával foglalkozó laboratórium közreműködésével, melyből egyértelműen kiderül a vérrokonság megléte, illetve annak hiánya.

Alaposan meg kell fontolni, hogy kezdeményezzünk-e apasági vizsgálatot

Ilyenkor az önös érdekeken túl fontos lenne azt is végiggondolni a vizsgálatot kezdeményezőnek, hogy a kérdéssel milyen problémákat okoz, egy negatív, nem várt eredmény milyen visszafordíthatatlan folyamatokat generál egy családban.

A DNS-vizsgálat során végre egyértelmű választ kaphatunk életünk nagy, megfejthetetlennek gondolt rejtélyeire, mely ugyanakkor gyökeresen megváltoztathatja mindannyiunk – a résztvevők, adott esetben egy még meg sem született személy – életét.

A DNS-vizsgálatot kezdeményezők mindenképp fordítsanak időt arra, hogy az összes lehetséges esetet, az érintettek és családjuk sorsát illető valamennyi lehetőséget számba vegyék, akár pozitív akár negatív apasági eredmény születik.

Dr. Süli Ágota, pszichiáter, pszichoterapeuta véleménye szerint: „Ügyvédek mesélhetnének azokról a drámai pillanatokról, amikor kliensükről kiderül, hogy nem azok, akiknek gondolták magukat, ezért életük egy teljesen más fordulatot vesz. Lélektanilag egy traumás folyamaton megy keresztül az a személy, akinek identitását megkérdőjelezték azok az emberek, akik hozzá legközelebb álltak. Felmerül benne, hogy eddigi élete hazugság volt, eltitkolták előle, hogy honnan származik, ki is ő valójában. Szeretheti-e, bízhat-e azokban, akik becsapták őt, félrevezették, titkot rejtegettek előtte. Hirtelen magányosnak, kitaszítottnak éli meg helyzetét, ami depressziós hangulatot, önpusztító gondolatokat hozhat létre. Nehéz segítséget kérni ebben az állapotban, mert akikben bízott, azok mára elvesztették kompetenciájukat, másokban meg nem mer bízni az előzmények miatt. Ettől még rosszabb pszichés állapot jön léte, akár teljes lelki bezárkózáshoz vezethet.

Egy kapcsolat működéséhez a bizalom alapvetően fontos. Ha a vizsgálatot nem azért kérték, mert genetikai betegségeket akartak volna kiszűrni, hanem a társ hűtlenségére gondoltak, esetleg anyagi előnyökhöz való jutás motiválta a vizsgálatot kérőt, az párkapcsolati szinten azt jelenti, hogy az őszinteség, az egymás felé forduló bizalom már nem tartja össze lelkileg ezeket az embereket. Közöttük gyanúsítgatás, a másik kihasználása, a saját érdekek előtérbe helyezése zajlik, ami a harmonikus együttélés ellen szól. A másik oldalon a becsapottság érzése, a kihasználtság fájdalma, a szorongás jelenik meg, és a kérdés, hogy hogyan lehet ezután továbbra is együtt maradni azzal, akivel egy életre terveztem a kapcsolatot.

Régen sokszor tanácsolták a civakodó párnak: legyen egy gyerek, az majd összeboronál benneteket. Ma már tudjuk, hogy ez inkább a válási statisztikát növeli. Ha kapcsolati szinten zavar állt be a pár életében, arra a terhesség nem gyógyír. Ha pl. a férfi még nem vált le teljesen a szülőkről, az ő véleményük még olyan erősen gyakorol hatást rá, hogy saját érzéseit, vágyait csak részben tudja megélni, önálló döntést nem tud hozni, akkor önálló életet sem tud élni egy új házasságban, és így az apaságra sem érett meg teljesen. Más esetben pl. féltékenység mérgezi a kapcsolatot. Ha nem tudnak egymáshoz őszintén viszonyulni, ha a bizalom nem szilárdul meg kettőjük között, akkor a gyermekvállalás egy újabb forrása a kételkedésnek. Ebben az esetben is a szülőség vállalása korainak bizonyul, hiszen még nem tart ott az a kapcsolat, hogy a szülőség vállalását együtt egy életen át lelkileg felkészülve teljesítsék.” – zárja gondolatait Dr. Süli Ágota.

Tudta-e?

Franciaországban egy év börtön és 15.000 euró pénzbírság jár annak a férfinak, aki bárhol a világon apasági teszt elvégzését rendeli meg. A francia törvényhozás egy régi problémát próbált meg rendezni, amikor újratárgyalta azt a DNS-tesztek alkalmazására vonatkozó állami tilalmat, mely szerint az apaság megállapítása érdekében az apa nem rendelhet meg genetikai vizsgálatot. Tette ezt egy olyan pszichológiai szakvéleményre alapozva, mely szerint a tesztek tiltása a családi békét szolgálja. Mondhatni mindenkinek jobb, ha az apáknak nincs lehetőségük megtudni, hogy a gyermek, akit az ő gyermeküknek állítanak vagy esetleg már évek óta sajátjukként nevelnek, eltartanak, valójában nem is az ő gyermekük.

Hasonló a helyzet Németországban is immáron 2009. óta: DNS-tesztet csak mindkét szülő hozzájárulásával vagy speciális bírósági végzés birtokában lehet elvégezni és 5000 euró pénzbírsággal kell számolnia annak, aki szembeszegül a törvénnyel.

Itthon: Magyarországon is szükséges a nagykorú személyek írásos beleegyezése a vizsgálat elvégzéséhez, kiskorú személyek – vagyis gyermekek – esetében pedig a törvényes képviselőnek kell írásban hozzájárulni a vizsgálathoz. Azonban minden említett országban – így Magyarországon is – van lehetőség az úgynevezett „jeligés” vizsgálatok elvégzésére, ebben az esetben jelige alatt érkezik két DNS-minta a laborba, ahol a vizsgálat elkészül, és a beküldő számára tisztázódik a kérdés. Az így elvégzett vizsgálat inkább a lélek megnyugtatását szolgálja, jogi eljárások lezárására nem alkalmas.

WEBBeteg logó

Szerző: WEBBeteg összeállítás
Forrás: Imix
Szakértők: Dr. Bezzegh Attila, orvosi laboratóriumi diagnosztika és mikrobiológia szakorvos és Dr. Süli Ágota, pszichiáter, pszichoterapeuta

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.