Hogyan kell a beteg embert táplálni - VII. Fogyókúrás diéta

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "Manapság divat a karcsú, sovány alak. Mi orvosok legjobban örülünk annak, ha a divat inkább hajlik az egészség felé és ha a kövérség elleni küzdelemben a divat is segítségünkre van. Régtől ismert dolog, hogy az elhájasodás egyúttal betegség is, csakhogy nagyon nehéz az elhizás kezdetén meggyőzni az embereket arról, hogy baj származhatik abból, ha nagyon elhíznak, és hogy a felnőtt embereknek vigyázni kell arra, hogy testsúlyuk normális maradjon.

Nem lehet pontosan dekára megmondani, hogy kinek-kinek mennyi a normális testsúlya. Függ ez az erősebb, vagy gracilisabb csontalkattól, nagyobb izomzattól, foglalkozástól stb. Mégis nagyjában megfelel az igazságnak az az egyszerű szabály, hogy a felnőtt emberek normál testsulya annyi kilogramm, mint ahány centiméterrel magasabb az illető egyén egy méternél.

A 162 cm. magas nőnek kb. 61 kg., az ugyanilyen magasságú férfinak körülbelül 63 kilogramm testsúly a normális testsúlya. Ezen normális suly feletti 5-10%-nyi eltérést persze nem szabad nagyon a szívre venni. De efölötti súlytöbbletnél már vigyázni kell, mert elhanyagolásból ezután már könnyebben jön a 20-30-50 kg.-os súlygyarapodás. Volt betegünk, aki 167 kg.-ot is nyomott, ami által rettentő kínossá vált az élete és mikor kitartó kúrával 42 kg.-ot sikerült lefogynia, még akkor is távolmaradt az egészséges testsulyu egyéntől.

Az egészséges ember az ő normál testsúlyát megtartja akkor, ha annyi táperőt tartalmazó anyagot eszik, mint amennyi táperőre, vagy mondjuk fűtőanyagra az ő szervezetének szüksége van. Ha ennél többet kap, akkor a felesleg lerakódik, rendesen zsir alakjában, ha a szükségletnél kevesebbet kap, akkor a saját zsírjából veszi el a szükséges fűtőanyagot és lefogy. Ez a tény világosan megmutatja az utat a fogyasztókurák legtöbbjénél.

Az ember fütőanyag-erőszükségletét pontosan meg tudjuk határozni és ahogy ma már mindenki ismeri a hőmérőt, vagy azt, hogy a légnyomás hogyan változik, ugy tanuljunk meg itt is egy mérési egységet: a kalóriát.
Egy kg. 15 fokos vizből 16 fokos vizet ugy lehet csinálni, hogy ahhoz meleget juttatunk. Azon melegmennyiséget, amely ahhoz szükséges, hogy egy 15 fokos vizből 16 fokos legyen, nevezzük 1 kg.-kalóriának. 16 fokról 17 fokra való melegítéshez szintén 1 kg.-kalória szükséges és igy tovább. 1 kg. 0 fokos vizet 100 fokos vizzé akkor tehetünk, ha ehez 100 kg. kalória melegmennyiséget használunk fel. 1 kg. jófajta kőszénben kb. 7000 kg.-kalória foglaltatik, illetve ennyi meleg szabadul fel 1 kg. kőszén elégésénél. Jó magyar barnakőszén (pl. tatai) kb. 4000 kg.-kalóriát ad, 1 kg. száraz tüzelőfa pedig kb. 2400 kalóriát.
Ugyanígy tudjuk, hogy 1 kg. cukor kb. 4000 kalóriát nyújthat az állati szervezetnek; 1 kg., vagyis 1000 gramm zsir 9000 kalóriát; 1 kg. sovány hus 1300 kalóriát; 1 liter tej kb. 500 kalóriát; 1 kg. kenyér kb. 2600 kalóriát stb.

Bármilyen unalmas is legyen, ezeket és még néhány más számot el kell mondanom, hogy világosan megérthessük a fogyasztó-, illetve a hizlaló-kurák menetét. Mert betartani is csak olyan kúrát lehet, amit józan ésszel meg is értünk.

Nagyszerű vizsgálóberendezéseket szerkesztett a haladó orvostudomány. Ezek révén állapították meg többek között azt is, hogy az ember tápanyagszükséglete arányos az egyén testsúlyával. Nagyobb testsúllyal bírónak nagyobb táperőre, több kalóriára van szüksége, mert hiszen több benne az élő, dolgozó anyag. Több anyagot koptat el, többet is kell pótolnia. Így megállapították, hogy minden kg. testsúly után, nyugodtan fekvő felnőtt embernek általánosságban 30 kalóriányi tápértékre van szüksége; tehát egy 70 kg.-os nyugalmi állapotban lévő egyénnek 2100 kalóriát tartalmazó táplálóanyagot kell elfogyasztania. Közepes munkát végző egyének nél, hivatalnokoknál, orvosoknál, ügyvédeknél, kereskedőknél kg.-testsúlyra kb. 40 kalória szükséglet mutatkozik. Tehát egy ugyanolyan testsulyu egyén, ha egész nap munkáját folytatja és nem lustálkodik, több: kb. 2800 kalória tápértékü táplálékot igényel. Erős munkát végzők, ásást, kaszálást végző munkások, teherhordók táperőszükséglete még nagyobb, ilyenek kg.-ként 50 kalóriát igényelnek, ami egy 70 kg. sulyu egyénnél 3500-4000 kaloriának felel meg.

A tapasztalat azt mutatja, hogy sok ember akkor kezd hizni, amikor az életmódja ugy változott meg, hogy kevesebbet mozog. Ilyenkor a régebbi, több mozgással járó foglalkozásának megfelelő táplálékmennyiséggel az illető egyén tultáplálja magát. Több a bevitel, kevesebb a kiadás, s a haszonnal járó mérleg valójában a szervezetnek kárára válhatik.

Abból, amit eddig elmondottunk, következik: mindenki annyit egyék, amennyi normál testsúlya mellett, munkájának megfelelő tápértékü. Kevesebbet egyék, ha pihen, többet, ha munkát végez. A legtöbb ember a tápláléknak a mennyiségét maga-magától ösztönösen jól szabályozza De mégis nagyon sokan vannak és ezek lesznek a kövér emberek, akiknél ez az ösztönszerű beállitási képesség hiányzik.

A legtöbb kövér ember örökölte, vagy megtanulta a jó étvágyat. A kövérek a zsiros, cukros nagy tápértékü ételeket szeretik és tessék megfigyelni, hogy a kövér emberek rendesen flegmatikusabbak, szeretnek pihenni, lustábbak, szivesen üldögélnek.

A fogyasztókura tennivalója kettős: kevesebbet adni enni, mint amennyi a szükséglet és több mozgással, munkával fokozni a szükségletet. Melléteszem ehhez azt, hogy a fogyasztókurát csak ugy szabad elvégezni, hogy a táplálék megszorítása mellett a szervezet erejét gyakorlás által növelni kell. Ha valaki koplal (ezt mindenki magán is tapasztalhatja), több napon keresztül is azért jól el tudja látni a munkáját. Ilyenkor a maga zsírjából, a saját testéből él az egyén. A kövér emberek fogyasztásánál is arra helyezzük a fősúlyt, hogy a kövér ember a saját zsírját fogyassza. Nem lehet azonban az ember szervezetét akármeddig koplaltatni. Főként nem lehet akármeddig redukálni az ember táplálékából az u. n. fehérjeanyagot.

A fogyasztókurák összeállításánál ugy szoktunk eljárni, hogy a fentebb emiitett 30 kalória helyett nem adunk többet a testsúly minden kg.-jára mint 15-20 kalóriát. Tehát, ha a mi 70 kg. sulyu emberünk 90 vagy 100 kg. sulyu, a normális 70 kg. helyett, nem adunk neki többet, mint 1200-1400 kalória tápértéket tartalmazó táplálékot. De vigyázunk arra, hogy ezen összeállításnál kb. 80-90 gr. fehérjeanyagot adjunk.
A napi táplálék összeállításánál kihagyhatunk minden számbavehető zsirt, mert a kövér ember saját zsírjából kap pótlást. Leszoríthatjuk a szénhidrátokat is (cukor, liszt), de fehérjeanyagot azért kell okvetlenül adnunk, mert az állati és igy az emberi szervezetben fehérje nem állitható elő, ha azt táplálékban nem vittük be. A növényeknek van meg csak az a nagyszerű tulajdonságuk, hogy egyszerű anyagokból, vízből, a levegő szénsavából, a földből felszívott sókból, salétromból, stb. a legkomplikáltabb vegyülékeket épitik fel. A napfény ereje adja meg a növényi sejtekben lefolyó munkához szükséges energiát és ez az energia, ez az erő raktározódik el a növényekben keletkező zsírban, szénhidrátban és fehérjeanyagokban. Ezt a napfényből elraktározott energiát eszik meg az állatok és ez kerül be a növényi és állati táplálékkal az emberi szervezetbe is. Az ember az igy kapott fehérjeanyagot csak átalakítja, hogy saját alkatrészével pontosan megegyező anyagok álljanak rendelkezésére.

A fogyókúrás diéta mellett, mint emiitettem, nagy súlyt helyezünk a több mozgásra; ezzel a szervezet izomzatát gyakoroljuk, nemcsak az egész testnek az erejét növeljük, de ami nagyon fontos, a sziv izomzatának erejét is.

Igen sokféle elnevezés alatt szoktak fogyókúrákat emlegetni, amelyik orvosnak sok ilyen betege van, annak magának megvan hozzá a saját kúrája is. Magam évtizedes tapasztalataim alapján mindig eredményesen jövök ki a fent leirt fogyókurával.

Vannak azonban olyan elhájasodásban szenvedő betegek is, akiknek a szervezetük bizonyos mirigyek hibás működése folytán igen alacsony anyagcserére van beálliva. Ezen kivételes esetekben - és csak ezen esetekben - indokolt, hogy az orvos gyógyszerekkel is segitsen a fokozottabb anyagcseréhez. Ismert ilyen gyógyszer a pajzsmirigy-kivonat, mely orvos kezében hasznos szolgálatokat tehet, indokolatlanul, ellenőrzés nélkül szedve azonban súlyos zavarokat, sziv- és egyéb bajokat vonhat maga után. A legtöbb titkos szer, a hirdetett fogyasztó pilulák mind ilyen pajzsmirigy-kivonatot tartalmaznak és ezért óva intek mindenkit titkos összetételű, bármilyen hatásosnak is látszó szer használatától. Ahol szükség van a pajzsmirigy kivonatának alkalmazására, ott a kezelőorvos megitélése alapján és felügyelete mellett kell azt szedni.

Gyakran adnak fogyasztókuráknál erős hashajtóvizeket. Ezeknek hatására a bélműködés gyorsitott, a bevitt táplálék kihasználás nélkül elhagyja a szervezetet és igy tulajdonképpen a hashajtók hatása következtében a szervezet kevésbé van táplálva, tehát tényleg beállhat fogyás. Rövidebb ideig használva orvos rendelete alapján, kifogás alá ez nem eshetik. Hosszabb időn keresztül használva hashajtókat, a belek működésében tartós zavarok állhatnak be és ezért igen nagy óvatosság ajánlatos. A marienbádi és hasonló helyek fogyasztó hatása onnan van, hogy hashajtóvizeket használnak, sokat sétálnak és emellett szigorú diétát tartanak a betegek.

Fogyasztókura minden betegnél keresztülvihető, ha a beteg kellő energiával tartja be az orvos minden rendelkezését. A legfontosabb tennivaló az elkövéredésnek idejében való megakadályozása."

(Az egészség enciklopédiája - Dr.Jakab László igazgató-főorvos)

Néhány, a témához kapcsolódó cikk a WEBBetegen:

Fogyókúra, egészséges táplálkozás>>

Energiaszükséglet kalkulátor>>

Mennyit eszik és mennyi kalóriát éget el?>>

Ha szerepel az étlapon kalóriatáblázat, kevesebb az elhízott gyerek>>

A legnagyobb fogyókúrás tévhitek>>