Szépségápolás - A haj ápolása 2. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

Hajmosás

"A hajápolásnak legelső kelléke a tisztaság. Szinte meglepő, hogy egyébként a tisztaságtól ragyogó nők is néha mennyire idegenkednek a fej­mosástól, holott normális viszonyok között éppen a fejbőr tisztasága az, amely legjobb védelmet nyújt a hajhullás ellen. Leginkább attól félnek, hogy a fejmosástól meghűlnek. Ez téves felfogás, mert a meghűlés maga nem okoz semmiféle betegséget, hanem legfeljebb alkalmi okául szolgálhat valamely úgynevezett meghűléses betegség keletkezésének. De ezt is el lehet kerülni, ha a fejmosást vagy fürdés közben a fürdőkádban, vagy pedig télen jól fűtött szobában este, lefekvés előtt végezzük, amikor is reggelig teljesen megszárad a haj. Mivel kivált a tulzsiros bőr vérkeringésére jóté­kony hatással van, legjobb, ha fejmosásra 40-45 C fokos, tehán jó forró vizet használunk. Utána aztán bőséges langyos vízzel kell lemosni a fejet, hogy sem rajta, sem pedig a hajon semmiféle szappanhab ne maradjon.

Néha a nők azért félnek a fejmosástól, mert azt tapasztalják, hogy ilyenkor feltűnően sok hajszáluk hull ki. Ez legtöbbször valóban igy is van. De ez még nem jelenti feltétlenül, hogy kóros állapotról van szó. Tudni kell ugyanis, hogy a hajszálak élete nem tart addig, mint magának az embernek az élete. Egy-egy hajszáinak az élettartamát legfeljebb 2-6 évre tehetjük. Ennek az időnek elteltével minden hajszáll kihull, de ter­mészetesen másik nő helyette. Nem szabad tehát azt hinni, hogy a haj­hullásnak a fejmosás az oka. Azért hullanak ki a szálak, mert már lejárt az élettartamuk. Az ilyen életképtelen szálak olyan lazán állanak a haj-tüszőben, hogy a mosásnál kifejtett erőművi hatás folytán kihullanak. Na­ponta átlag 50-60 szál hull ki. Ha azonban ennél nagyobb a hajvesz­teség, akkor minden valószínűség szerint valamely betegség okozza. De nem elég, ha a reggeli és esti fésülködésnél összeszámoljuk a kihullott szá­lakat, hanem még meg kell nézni azt is, hogy vannak-e közöttük a többi­nél feltűnően rövidebbek is. Ha a rövidebb szálak száma legalább is egy­harmadrésze valamennyi kihullott szálnak, akkor szakértő orvoshoz kell fordulni, mert kóros állapot esetén eleinte csak megrövidülnek a szálak, később azonban feltűnően el is vékonyodnak és amikor kihullanak, már nem nő helyettük uj. így aztán lassan bár, de fokozatosan megritkulnak a fürtök és beáll a rettegett kopaszság.

Kopaszság

A kopaszság az emberiségnek nem uj betegsége, mert hiszen jól is­merték már a legrégibb időben is. Ismeretes, hogy Hippokratész is kopasz volt és Július Caesar is. Pedig ez az utóbbi fiatal korában büszke volt szép fürtjeire és Cicero egyizben igy jellemezte őt: ,,Minden tettéből és politi­kájából zsarnoki természet látszik ki, de ha látom, mily szorgosan gon­dozza fürtjeit, nem tudom elképzelni hogy Róma szabadságának megbuktatását tervezze."

Hogy az egyiptomiak között sem volt ritkaság a kopasz fej, azt leg­jobban a thébai romok között talált parókák bizonyítják.

A hajhullásnak sokféle oka lehet. Néha fertőző betgség, máskor meg sánkór vagy vérszegénység okozza, ámbár ilyen esetben is kutatni kell, hogy nincs-e valami közvetlen helybeli oka és nincsenek-e a fejbőrön kóros elváltozások. A fertőző betegségek okozta hajhullás miatt nem kell nyugtalankodni, mert tapasztalat szerint kellő gondozás esetén a kihullott hajzat csakhamar újból kinő. Némelyek véleménye szerint a kalapviselet az oka a hajhullásnak, mert gátolja a fejnek és hajnak megfelelő szellő-ződését. Ez valószinü, de tudományos érvekkel bizonyítani alig lehet. Azt már inkább lehet hinni, hogy a rendetlen életmód, amely egyébként is megkárosítja a szervezetet, végső eredményében hajhullást is okozhat. Néha a hajhullás okát az idegrendszer állapotában lehet megtalálni.

A hajhullásnak leggyakoribb oka a faggyuár (seborrhoea), amelynél a faggyumirigyek a haj bezsirozására szolgáló faggyúból a szükséges mennyiségnél többet választanak el. A faggyuárnak kétféle alakja van, tudni­illik az olajos és a száraz. Az olajos faggyuártól a haj túlságosan zsíros és fényes lesz, a száraz faggyuár pedig a mindenki által jól ismert fejkorpa képződésére szolgáltat alkalmat. Férfiak feje gyakrabban korpás, mint a nőké. Minthogy a korpa évek muiva feltétlen hajhullást, illetve kopasz­ságot okoz, minden igyekezetünkkel azon kell lennünk, hogy pusztításának gátat vessünk. Tapasztalat szerint a nők rendszerint jobban gondozzák a hajukat, mint a férfiak. Ez a magyarázata annak, hogy a nők között a kopaszság nincs oly nagy mértékben elterjedve, mint a férfiak között.

A faggyuár okozta hajhullás megelőzésére első és legfontosabb teendő a fejmosás. Akinek korpás vagy pedig túlságosan zsíros a feje, mossa meg hetenkint, akinek pedig nem korpás és csak mérsékelten zsiros, két-, eset­leg háromhetenkint. Mivel az erélyes mosás által zsírtalanítjuk a fejbőrt és igy fénytelenné és szárazzá tesszük a hajat, okvetlenül szükséges, hogy mosás után kenjük be a fejbőrt kis olajjal vagy tiszta zsírral. Ezáltal a hajat megint puhává, simává és fényessé tesszük. Akinek a természettől fogva zsiros a haja, az csak mérsékelten olajozza be a fejbőrt, akinek azon­ban száraz haja van, az bátran használhatja az olajat ismételten is, mert a szárazság sokkal több kárt tehet a hajban, mint a zsirosság. Túlságosan olajozni csak azért nem szabad, mert a sok olajtól tapadós lesz a fejbőr és a haj, ami sürübb fejmosást tenne szükségessé. Ettől eltekintve, aki a kelleténél több olajat, zsirt vagy pomádét rak a fejére és ezt elég sürün le nem mossa, annak a veszélynek van kitéve, hogy ez a sok zsir bomlásnak indul és a haj kellemes illat helyett kellemetlen szagot áraszt.

A fejmosáshoz csak vizre és szappanra van szükség. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a shampoonvizet, shampoingport ne lehetne használni.. Sokan a Honey-Watert, mások meg a Bay-Rum-Watert kedvelik. Ezek ellen sem lehet kifogást emelni. Legjobb a neutrális vagy a túlzsiros szap­pan. Az úgynevezett gyógyszappanok semmiféle különösebb előnnyel nem járnak és pedig nemcsak azért, mert behatásuk időtartama nagyon rövid, hanem azért sem, mert a bőséges vizzel való leöblités után semmiféle utó­hatásuk sincs. Aki azonban mégis azt hiszi, hogy hasznára van, ha kátrány­vagy kénes-szappannal mossa a fejét, az ezt megteheti, ha kifogástalan készítményt tud szerezni, csak azt ne várja, hogy ezekkei valami gyógyerdményt tud elérni.

Nők helyesen teszik, ha fejöket nem maguk mossák, hanem valaki segédkezik nekik. Előbb a hajat a fürtök mentén többfelé szét kell válasz­tani és aztán a habot jól el kell dörzsölni a fejbőrön. Bőséges leöblités után a fejet és a hajat durvább szövésű törülközővel jól meg kell törölgetni. Télen ajánlatos ezt a törülközőt előzőleg kissé megmelegíteni. A megszáradást enyhe legyezgetéssel lehet siettetni. A már száraz hajat fürtönkint kell a kefével és szélesfogu fésűvel rendbhozni. Mindezt pedig ugy kell végezni, hogy a hajat sohasem szabad húzni és ráncigálni. Nem szabad kapkodni és türelmetlenkedni, különben a szálak összekuszálódnak, nem engednek a fésűnek, hanem szétszakadnak és megrepedeznek. Éjjelre a hajat bontva kell tartani, vagy pedig csak nagyon lazán szabad befonni,. Esetleg hálóba is lehet fogni."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Bród Miksa orvos)

Néhány kapcsolódó tartalmú cikk a WEBBetegen:

A hajápolás alapjai

Orvosi szemmel: Mit tehetünk a korpásodás ellen?

Tippek a nyári hajápoláshoz

Stressz és hajhullás

A hajhullás és kopaszodás lehetséges okai

A zsíros haj