Dr. Varga Antal

Dr. Varga Antal

LexSense Jogi Szaktanácsadó Iroda
Bemutatkozás:
 • Kompetencia/szakterület
 • adójog
 • környezetvédelmi jog
 • közigazgatási határozatok bírósági feülvizsgálata
 • egészségügyi jog
 • ingatlanjog
 • kártérítési ügyek

Szakmai tapasztalat

 • 2001 – 2003 Dr. Németh Vida Ügyvédi Iroda
 • 2003 – 2004 Dr. Nyári és Dr. Korsós Ügyvédi Iroda
 • 2004 – 2006 Allianz Hungária Zrt. Vezérigazgatóság – jogtanácsos
 • 2006 – 2010 Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda
 • 2010 – Dr. Varga Antal Ügyvédi Iroda

Nyelvismeret

 • Angol: középfok
 • Német: középfok

Tanulmányok

 • 1997 – 2001 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar;
 • 2003 Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet - Gazdasági büntetőjogi szakjogász
 • 2010 Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. – Adótanácsadó
Legutóbbi válaszai

Emelt összegű cs. p. -hoz tartozó BNO kódok listája, avagy kaphat e ADHD-ra a gyermekem emelt cs. p-ot?

Tisztelt Hölgyem! A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza azoknak a betegségeknek és fogyatékosságoknak a listáját, amelyek magasabb összegű családi pótlékra jogosítanak. Ebben a listában nem szerepel az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás zavar) betegség, így gyermeke nem jogosult a magasabb összegű családi pótlékra. Kétség esetén a betegség minősítésében szakorvosa segítségét kérheti. A már hivatkozott jogszabály 1. § (4) bekezdése alapján a szakorvos egyébként is köteles felhívni a figyelmet a magasabb összegű családi pótlék lehetőségére, amennyiben ennek feltételei fennállnak.

JOGELLENES

Tisztelt Hölgyem! Amennyiben a határozat fellebbezési határideje lejárt, a határozatot nem lehet megtámadni. Újbóli minősítésre van azonban lehetőség, amennyiben az egészségi állapotában tartós változás következik be. Ebben az esetben a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 17. § (3) a) pontja alapján nemcsak jogosultsága, de kötelessége is a rehabilitációs hatóságot 15 napon belül értesíteni az újbóli minősítés érdekében.

Végleges leszázalékolás, ellátmány kiszámolása.

Tisztelt Hölgyem! Az ellátmány kiszámítása attól függ, a rehabilitáció milyen okból nem javasolt. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. és 11. §-a alapján határozható meg, rokkantsági ellátásként a havi átlagkereset hány százalékát fogja megkapni, figyelembe véve az összeg alsó és felső korlátait is. Ez alapján, amennyiben a rehabilitációs hatóság határozata szerint a rehabilitáció azért nem javasolt, mert a) egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, akkor az ellátás a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka; b) egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, akkor az ellátás a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka; c) kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, akkor az ellátás a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka; d) egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, akkor az ellátás a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka.

Alanyi jogú ápolási díj - jogosultak vagyunk rá?

Tisztelt Hölgyem! A szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (1) bekezdése alapján ápolási díjra az a hozzátartozó jogosult, aki állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díjat az illetékes járási hivatalnál, az ott biztosított formanyomtatványon kell igényelni.