Szépségápolás - A haj ápolása 3. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

Fésű és kefe

"Reggel a hajat nemcsak kifésülni kell, hanem kikefélni is. De nemcsak a hajat kell kefélni, hanem a fejbőrt is. Fontos, hogy a választék időközönkint más és máshová jusson. A kefének nem szabad túlságosan puhának lennie és a porfogó fésűnek a fogazata ne legyen nagyon sürü.Mindenféle eszköznek, amely a fejbőrrel és a hajjal érintkezésbe jut, nemcsak a jóizlés szempontjából kell ragyogó tisztának lennie, hanem azért is, hogy tőlük a lehetőséghez képest minden fertőző anyagot távoltartsunk. A fésűt és kefét tehát alaposan meg kell mosni meleg vízzel és szappannal. Csakis a szaruból vagy kemény gummiból készült fésűt mondhatjuk teljesen meg­felelőnek, mert ennek a fogazata inkább tompán, mint hegyesen végződik. Az acélfésű és acélból való hajkefe azért nem jó, mert tépi a szálakat, bár másrészről igaz, hogy ilyen fésűt és hajkefét legjobban lehet tisztán tartani és fertőtleníteni.

A hajsütésről való nézetek eltérnek ugyan egymástól, a tárgyilagos igazság azonban az, hagy egy kis hajsütés vagy göndörités még nem teszi tönkre a hajat, de természetesen minden túlzástól tartózkodni kell. Helye­sen cselekszik, aki sütés előtt kissé beolajozza a haját. A hajviseletről csak annyit kell megjegyezni, hogy természetesnek és egyszerűnek kell lennie, bár egyébként mindenkori milyenségét a divat szabja meg.

Ha a haj nagyon zsiros, megenyhitése céljából hajport szoktak hasz­nálni. Kellő óvatossággal kell vele bánni, mert néha mérgező hatású alkotó­részek vannak benne. Mihelyt nincs rá szükség, rögtön le kell mosni, ne­hogy kárt tehessen az ember egészségében.

Ami a kereskedelmi forgalomban annyira elterjedt hajnövesztőszere­ket illeti, határozottan ki kell jelenteni, hogy ilyeneket az orvostudomány nem ismer, bár nem tagadható, hogy vannak olyan szerek, amelyek kellő hajápolás mellett alkalmasnak látszanak a hajhullásnak megcsökkenté-sére, sőt esetleg megszüntetésére is. Ilyen például a chinahéj.

Aki azt állítja, hogy a hajhullásnak legjobb ellenszere a hajnak rövidre való vágatása, az tévedésben van, mert ezáltal csak azt lehet elérni, hogy a fejmosás kevesebb kényelmetlenséggel jár. Ha tehát a kis leányoknak sűrűn levágják a haját, csak azért, hogy ez dúsabban nőjjön, csalódás fog a fáradozás nyomában járni és a szálak a sok nyírástól még el is durvulnak.

Mondják, hogy némely családban a korai kopaszság öröklődik, ez azonban bizonyítva még egyáltalában nincs.

A faggyuár okozta hajhulláson kívül meg kell még említeni az öreg­kori hajhullást, amely férfiaknál gyakoribb, mint nőknél. Gélszerű intéz­kedésekkel, illetve gondos hajápolással sokáig útját lehet állni, illetve a kopaszság bekövetkezését meg lehet gátolni.

A hajszál betegségei közül leggyakoribb a csomós hajtöredezés és a hajrepedezés. Az elsőnél a szálon apró pontok vannak és ezen pontok he­lyén a hajszál letöredezik. Valószínűleg fertőző bántalom. Miután az ilyen hajszálak nagyon szárazak, csak ritkán szabad mosni, ellenben jól be kell olajozni, illetve zsírozni. A második bajt kétségtelenül a haj teljes vagy részleges szárazsága okozza. Erre szokták az avatatlanok mondani, hogy a „moly" eszi a hajukat, amely a végén két vagy több ágra van hasadozva. Ellene lanolinos kenőcsöt vagy brillantint szoktak használni. Sokan kénes kenőcsöt ajánlanak.

Bár a hajhullás, illetve annak végső következménye: a kopaszság egyike a legkellemetlenebb kozmetikai fogyatékosságoknak, azért megközelitőeg sem olyan fájdalmas, mint az őszülés, kivált az idő előtt való korai őszülés. Melankóliára hajló bánattal és keserűséggel eltelve látjuk az első ősz szálak megjelenését és néma megadással gondolunk arra, hogy milyen gyorsan elröpülnek az ifjúság évei és milyen hamar jön a napsugaras tavasz és nyár után a szomorú hervadás korszaka.

Őszülés

Az őszülés rendes élettani folyamat, amely alatt a haj tovább nő ugyan, de festékanyaga megritkul és végül eltűnik. A haj szine tudniillik a kéreg-állományában lerakódott kéntartalmú festékanyagtól függ és minél jobban fogy ez a festékanyag, annál inkább őszül a haj. Sokan azt tartják, hogy a haj szine nemcsak a festékanyagtól, hanem a levegőtartalomtól is függ. Ha levegő jut a hajszál állományába, megváltoznak a fénytörési viszonyok és a hajszál átlátszatlannak, illetve ősznek mutatkozik. Mecsnikov azt tartja, hogy az öreg embernek haja és szőrzete is alá van vetve a szenilis degenerá­ciónak, vagyis az öregkori elfajulásnak és ez a megőszülésben nyilvánul meg.

Kétségtelenül hiteles esetek azt bizonyítják, hogy az idegrendszer és az őszülés között valamiféle összefüggés van, de hogy ez az összefüggés miben áll, arranézve megnyugtató és teljesen kielégítő magyarázatot találni mindeddig nem sikerült. Morus Tamás, VIII.Henrik angol király hires kancellárja, mikor előtte halálos ítéletét kihirdették, egyetlen éjszakán át teljesen megőszült. Mondják, hogy a szőke Mária Antoinette francia királyné, aki a vérpadon végezte életét, mikor a Templebe bezárták, rövid idő alatt ugy megőszült, hogy a haja olyan fehér lett, mint a hó. Ellen­ségei ráfogták, hogy haja a börtönben azért fehéredett meg, mert ott nem volt rá alkalma, hogy amúgy is ősz haját megfestesse. Ámbár a nagy lelki megrázkódtatás, amely iá szerencsétlen királynét érte, csakugyan elég ok lett volna arra, hogy hirtelen megőszüljön, mégis ezt az egész históriát a legendák birodalmába kell sorolnunk, már csak azért is, mert hófehér, illetve ezüstös fehér csak a fekete haj lesz, a szőke haj azonban, ha meg­őszül, fakószinü vagy sárga-fehér lesz. Ennél hitelesebb Lajos bajor her­cegnek az esete, aki megölte véletlenül egyik barátját. A szerencsétlenség felett érzett bánatában egyetlen éjszaka megőszült. Feltétlenül igaz Brown-Sequard esete, aki nagy meglepetéssel tapasztalta, hogy szakálla egészen váratlanul hirtelen megőszült.

Ama a kérdésre, hogy van-e olyan módunk és eszközünk, amellyel az őszülést meg tudnók gátolni, tagadólag kell válaszolni és legfeljebb annyit ígérhetünk, hogy célszerűen beosztott életmóddal, a szervezet erősítésével és gondos hajápolással talán sikerül a folyamat bekövetkezését némileg hátráltatni. Nem lehet tehát atermészetet kíméletlen munkájában megál­lásra kényszeríteni azáltal, hogy a meg-megjelenő első ősz szálakat egy erő­teljes rántással kitépjük a helyükről. Sajnos, ujak nőnek helyettük, sőt még meg is szaporodnak. Ha ezt a fogyatékosságunkat el akarjuk titkolni, nem marad egyéb hátra, mint hogy a festéshez folyamodjunk."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Bród Miksa orvos)

Ezek is érdekelhetik Önt:

A töredezett haj

A korpásodás ellenszerei

Hajhullás és a hormonok

Az őszülés és hajhullás orvosi magyarázata

Miért őszülünk?

Vissza lehet-e fordítani az őszülést?