A gyermek nemiségének kialakulása - 1. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

"Mielőtt elhagynám ezen könyvnek az egészséges gyermek higiénéjét tárgyaló részét, néhány szóval ki akarok térni a gyermek nemiségének tárgyalására. A külső nemi szervek alapján (ezek az elsődleges nemi sajá­tosságok) különböztetjük meg a fiút és a leányt az 5-6-ik életévéig. Ezután mintegy a 10-ik évig még mindig csekély fokuak a másodlagos nemi sajá­tosságok. A másodlagos nemi sajátosságok alatt azokat értjük, melyek a him, illetve női nemi szervek (főleg herék és petefészkek) fejlődése, majd működése folyamán és folytán kifejlődnek. A másodlagos nemi sajátosságok egyrészt testiek, másrészt szellemiek. A testiek a 6-10-ik év között fiuknál abban nyilvánulnak meg, hogy a növekedés gyorsabb, a fiatalabbkori teltségükből veszítenek, a zsírpárna vékonyodik, ennek rovására az izmok erő­södnek és formáik kezdenek előbújni; az arcvonások legömbölyödöttsége is csökken. Leányoknál a vonalak legömbölyödöttsége nem változik, a medence már most valamivel szélesebb, a hajzat gyorsabb növekedést mutat.

A lelki életben (szellemiekben) észlelhető különbségek a következők: a fiu akaratosabb, pajkosabb, jobban szereti az izommunkát igénylő, moz­gással járó, mechanikai szerkezettel működő játékokat, szereti próbára tenni izomerejét, birkózik, verekszik. Leánykák szelídebbek, engedékenyebbek, több türelmet tanúsítanak, szeretik a csecsebecsét, jobban szeretnek öltöz­ködni, babáik fölött anyáskodnak, érdeklődést mutatnak a háztartási dolgok iránt. Kétségtelen, hogy ezekben sok része van a nevelésnek és szoktatásnak, de ezek ellenére is kialakulnak a nevezett sajátosságok.

Addig, míg a másodlagos nemi sajátosságok érzékelhető módon ki nem alakulnak, addig fiu és leány egyénisége neutrális, a differenciálódás ezen neutralitásból, mint minden természeti jelenség, a legváltozatosabb mérték­ben történik és a normális határok is nagyon tág keretet képeznek. A másod­lagos nemi sajátosságok ilyen módon nem egyenlő időben és nem egyenlő mértékben jutnak kifejezésre. Az átmenetek hosszú sorát lehet észlelni, ezen sor egyik végében képzeljük el a férfit vagy a nőt az elsődleges és másodlagos nemi sajátosságoknak teljes egybehangzásával és tökélyével, a másik végen férfi vagy nő tökéletlen vagy tökéletes elsődleges és ezekkel ellenkező másodlagos nemi sajátosságokkal.

A gyermek másodlagos nemi sajátosságának észrevehető jelenségeit megelőző időszakában, melyet neutrálismak jeleztem, már vannak bizonyos sexualitással vonatkozásban lévő mozzanatok, ilyennek tekintik sokan a szopás tényét, még inkább lehet ide sorolni a szopás kinövéseit, mint amilyen az ujj vagy nyelv szopogatása, minek kíséretében némelyik gyer­mek a fülcimpáját morzsolgatja, másik kendőt szorongat, a harmadik anyja emlőbimbóját fogdossa s több efféle. A vonzalom és szeretetnyilvánitás odasimulással, csókolódzásra való hajlam, nemre való tekintet nélkül, vagy akár ebben különbséget is téve, a neutralitás korában ha sexuális nyilvánulást jelent is, ez teljesen öntudatlan, erotikus jelleg nélküli és éppen ezért neutrálisnak mondható. A fentebb elmondottak alapján azon­ban érthető, hogy ezen jelenségek neutrialitásukból a legkülönbözőbb kor­ban léphetnek ki és éppen erre való tekintettel szülőknek és nevelőknek óvatosaknak kell lenniök.

Csecsemőkoron tul tekintsük rossz szokásnak a szopogatást, melyről a gyermeket minél előbb le kell szoktatni. Károsnak és helytelennek kell minősítenünk az egy éven felüli gyermeknek dajkálását, azt, hogy nevelőnő vagy más a 2-3 éves és idősebb gyermeket ölébe fogva dédelgesse, neki igy mesélgessen, különösen káros lehet ez fiukra nézve. Még az anya se engedje meg, hogy gyermeke, ki már régen el van választva, keblébe benyúljon és ilyen módon keressen megnyugvást vagy álmot. Különösen a leánykák között divó csókolódzást ne engedélyezzük, ez mindenképpen helytelen és sokszor káros szokás. Mig a nem kifejezetten sexuális jelenségek a neutrális korban mindezek szerint erotikamentesek, addig mutatkozhatnak már ezen korban is szexuális jelenségek, melyek többé nem erotikamentesek.

Fiuknál a legkisebb kortól észlelhetjük a himvessző merevedését, különösen a húgyhólyag telődésével kapcsolatosan, ennek semmi további jelentősége nincs. Jelentőséget a hímvessző mereve­dése csak akkor nyer, amikor ez külső behatásokra tudatosan vagy ösztön­szerűen történik és általános izgalommal jár, a kéj érzést kipirosodás és lihegő légvétel jelzi. A nemi szervek erotikus izgalma leánygyermekeknél a legfiatalabb kortól éppúgy előfordul, többnyire a combok összeszoritásával történik a kiváltás, máskor, amikor a gyermek már ülni tud, apró dörzsö­lésekkel, milyenek az előre, hátra való hajlongással járnak, mig később kezekkel vagy tárgyakhoz való dörzsölés. Fiuknál a csecsemőkoron tul kézzel vagy tárgyakhoz való dörzsölése a himvesszőnek, a masturbálásnak (önfertőzés) legszokottabb módja. ..."  folytatjuk!

(Az egészség enciklopédiája – Dr. Preisich Kornél egy. m. tanár)

Ahogy ma látjuk  - kapcsolódó cikkek a teljesség igénye nélkül  a WEBBetegen:

Szexuális érdeklődés óvodáskorban

Maszturbáció gyermekkorban

A kezdő szülők 10 leggyakoribb hibája

Életkorok pszichológiája: a kamaszkor