Karcinogének

Mivel sokakat aggaszt, hogy környezetünkben olyan anyagok vannak, melyek rákos megbetegedést okozhatnak, a közreadjuk azon anyagok és expozíciók listáját, melyek köztudottan vagy gyaníthatóan rákot okoznak. Amit a listáról tudni kell.

Életmódbeli tényezők

Androgén (anabolikus) szteroidok

Maté tea, forró

Környezeti tényezők

Biomassza fűtőanyagok (elsősorban fa), háztartási égésből származó emisszió

Dízel kipufogógáz részecskék

Ultraibolya A sugárzás

Ultraibolya B sugárzás

Ultraibolya C sugárzás

Munkahelyi kitettség

Cirkadián ritmus megzavarásával járó munka

Díszüveg, üveg konténerek, és hőnyomott termékek gyártása

Fodrász (munkahelyi kitettség)

Kőolaj-finomítás (munkahelyi expozíció)

Nem arzénes rovarirtók (permetezéssel és használattal járó munkahelyi expozíció)

Szén elektródák gyártása

Egészségügyi tényezők

A humán papilloma vírus (HPV) 68 típusú (Fertőzés)

Merkel sejtes polyomavírus (MCV)

Progeszteron

Kémiai anyagok

(2-klór-etil) -3-ciklohexil-1-nitrozo-karbamid

1,1-dimetil-hidrazin

1,2,3-triklórpropán

1,2,3-triklór-propán

1,2-dibróm-3-klór-propán

1,2-dibróm-etán (etilén-dibromid)

1,2-diklór-etán (etilén-klorid)

1,2-dimetil-hidrazin

1,3-diklór (technikai minőség)

1,3-propán-szulton

1,4-diklór-benzol

1,4-dioxán

1,6-Dinitropirén

1,8-Dinitropirén

1-Amino-2,4-dibromoantrakinon

1-amino-2-metil-antrakinon

1-bróm-propán

1-Nitropirén

2, 2-bisz (bróm-etil) -1,3-propándiol (technikai minőségű)

2,3-dibróm-1-propanol

2,4,6-triklórfenol

2,4-diamino-szulfát

2,4-diamino-toluol

2-Acetilamino-fluorén

2-Amino-1-metil-6-fenil-imidazo [4,5-b] piridin (PhIP)

2-amino-3,4-dimetil-imidazo [4,5-f] kinolin (MeIQ)

2-Amino-3,8-dimetil-imidazo [4,5-f] kinoxalin (MeIQx)

2-Amino-3-metil-imidazo [4,5-f] kinolin (IQ)

2-amino-antrakinon

2-metil-aziridin (propylenimine)

2-nitro-propán

2-nitro-toluol

3,3-Diklórbenzidin és 3,3-diklórbenzidin dihidroklorid

3,3'-Dimetil-benzidin

3,3-dimetil-benzidinné lebomló festékek

3,3-dimetoxi-benzidin

3,3-dimetoxi-benzidinné lebomló festékek

3-klór-2-metil-propén

4- (N-nitrozo-metilamino) -1- (3-piridil) -1-butanon

4,4'-metilén-bisz (2-klór-anilin)

4,4'-metilén-és dihidroklorid sója

4,4'-Oxydianilin

4,4'-Thiodianaline

4-4'-metilén-bisz (N, N-dimetil) -fenil-amin

4-Dimetil-amino-azobenzén

4-klór-o-fenilén-diamin

4-Klór-orto-toluidin

4-Nitropirén

4-vinil-1-ciklohexén-diepoxid

5-Methylchrysene

5-metoxipszoralén

6-Nitrochrysene

7H-di-benzo [c, g] karbazol

A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

Acetaldehid

Adriamycin® (doxorubicin-hidroklorid)

Akrilamid

Akrilnitril

Alfa-klórozott toluolok (krotonaldehid-klorid, benzotriklorid, benzil-klorid) és benzoil-klorid (kombinált expozíció)

Amitrol

Azacitidin (5-Azacytidine®, 5-AzaC)

Basic Red 9 monohidroklorid

Benz [a] antracén

Benzo [a] pirén

Benzo [b] fluorantén

Benzo [j] fluorantén

Benzo [k] fluorantén

Benzotriklorid

Béta-propiolakton

Bisz (klór-etil) nitrozo-karbamid

Bisz-klóretil-nitrosourea (BCNU)

Bróm-diklórmetán

Butilált hidroxi-anizol (BHA)Kaptafoi

Captafol

Cisplatin

Cupferron

Dakarbazin

Dantron (1,8-dihidroxi-antrakinon)

Diazoaminobenzén

Di-benz [a, h] akridin

Di-benz [a, h] antracén

Di-benz [a, h] antracén

Di-benz [a, j] akridin

Dibenzo [a, e] pirén

Dibenzo [a, h] pirén

Dibenzo [a, i] pirén

Dibenzo [a, l] pirén

Diepoxibután

Dietil-szulfát

Diglicidil resorcinol éter

Diklór-difenil-triklóretán (DDT)

Diklór-metán (metilén-klorid)

Dimetil-karbamoil-klorid

Dimetil-szulfát

Dimetil-vinil-klorid

Diszperziós kék 1

Epikiórhidrin

Etilén-dibromid

Etilén-tiokarbamid

Etil-karbamát (uretán)

Etil-metánszulfonát

Fenacetin

Fenitoin és fenitoin szódium

Furán

Glicidol

Hexaklórbenzol

Hexaklórciklohexán izomerek

Hexaklór-etán

Hexametilfoszforamid

Hidrazin és hidrazin-szulfát

Hidrazobenzol

Indium-foszfid

IQ (2-Amino-3-metil-imidazo [4,5-f] kinolin)

Izoprén

Karbonsavak

Kepone® (klórdekon)

Kerámiaszálak (belélegezhető méretű)

Klorál

Klorálhidrátok

Klóramfenikol

Klorendik sav

Kloroform

Kloroprén

Klorozotocin

Klórozott paraffin (C12, 60% klór)

Kobalt fém wolfram karbiddal

Kobalt-szulfát

Kobalt-volfrám-karbid: porok és keményfémek

Kumol

Lindane, hexaklór-ciklohexán

Magas hőmérsékletű sütésből származó emisszió

Methyl-eugenol

Metil-metánszulfonát

Metronidazol

Michler-féle keton [4,4 '- (dimetil-amino) -benzofenon]

Mirex

Mustárnitrogén

Mustárnitrogén hidroklorid

N- nitrozo-dietil-amin

Naftalin

N-etil-N-nitrozo-karbamid

Nikkel, fém

Nitrát vagy nitrit (lenyelve) endogén nitrozációt eredményező körülmények között

Nitrilotriacetic sav

Nitrobenzol

Nitrofen (2,4-diklór-fenil-p-nitro-fenil-éter)

Nitrometán

N-metil-N'-nitro-N-nitrozo-guanidin

N-Metil-N-nitrozo-karbamid

N-nitrosodi-n-propilamin

N-nitrozo-dietanolamin

N-nitrozo-dietilamin

N-nitrozodi-n-butil-amin

N-nitrozo-metil-vinilamin

N-nitrozo-morfolin

N-nitrozo-N-etil-karbamidt

N-nitrozo-N-metil-karbamid

N-nitrozo-nornicotin

N-nitrozo-piperidin

N-nitrozo-pyrrolidin

N-nitrozo-sarcosin

No [1,2,3-cd] pirén

Noretiszteron

Noxibenzamin hidroklorid

o-Amino-azo-toluén

o-Anizidin és hidrokloridja

Ochratoxin-A

Ólom és ólomvegyületek

Ólom vegyületek, szervetlen

o-nitro-anizol

o-nitro-toluol

Oxymetholone

p-Cresidine

Pentaklór és szintézisének melléktermékei

Phenazopyridine hidroklorid

Phenolphthalein

Pioglitazon

p-klór-o-toluidin és p-klór-o-toluidin-hidroklorid

Polibrómozott bifenilek

Polibrómozott bifenilek (PBB-k)

Poliklórozott bifenilek (PCB-k)

Procarbazin hidroklorid

Prokarbazin vagy hidrokloridja

Propilén-oxid

Propiltiouracil

Reserpine

Riddelliine

Streptozotocin

Szafrol

Szelénium-szulfid

Szén-tetraklorid

Sztirol

Sztirol-7,8-oxid

Sztirol-7,8-oxid

Szulfallát

Ta [cd] pirén

Tenipozid

Tetrafluor-etilén

Tetraklóretilén (perklóretilén)

Tetranitrometán

Thiourea

Tioacetamid

Toluol-diizocianátok

Toxafén

Triklóretilén

Tris (2,3-dibróm-propil) -foszfát

Uretán

Üveggyapot szálak (belélegezhető)

Vas-dextrán komplex

Vinil-bromid (Megjegyzés: Gyakorlati okokból, vinil-bromid a vinil-kloridhoz hasonlóan karcinogénnek tekintendő.)

Vinil-fluorid