Dr. Pálvölgyi Rita

Dr. Pálvölgyi Rita

pszichiáter, pszichoterapeuta
Bemutatkozás:

Pszichiáterként kezdetektől fogva – és egyre inkább – törekszem a hozzám fordulók problémáinak és betegségeinek komplex megközelítésére.

Szakmai tevékenységem 30 éve során a kórházi osztályos munka felől egyre erőteljesebben a pszichoterápiás rendelés felé fordultam. Már évek óta ez képezi tevékenységem gerincét.

Rendeléseimen felnőtt (vagy majdnem felnőtt) pacienseket fogadok egyéni terápia keretében. Párterápiát is folytatok.

Úgy tapasztalom, hogy a pszichoterápiás tevékenység végzése állandó személyes változást, tanulási folyamatot feltételez. Az új irányzatokkal történő megismerkedés újabb lehetőséget nyújt számunkra a jelenségek értelmezéséhez, pacienseink jobb megértéséhez. Szakmai alapjaimat a pszichoanalitikus, pszichodinamikus gondolkodásmód képezi.

Képzésemet saját önismereti terápiám, terápiáim szupervíziós követése és elméleti szemináriumokon történő közös munka jelentették. Pár- és családterápiás ismereteimet kezdetben kórházi osztályon, majd évekig egy családterápiás ambulancián dolgozva sajátítottam el. Hipnoterápiás ismereteim frissebbek, ezeket az elmúlt 10 év során sajátítottam el az Integratív Pszichoterápiás Egyesület keretei között.

Ezeket a módszereket igyekszem a paciensek személyiségének, problémáinak, irányultságának megfelelően alkalmazni, kombinálni. A pszichoterápiás tevékenység elkötelezettséget kíván mindegyik fél részéről.

Elkötelezettséget a közös munkára, mely a tünetek, panaszok, testi jelenségek, családi problémák mögötti lelki és kapcsolati jelenségek, folyamatok feltárására irányul. Ez a munka néha hosszú hónapokig, akár évekig is tarthat, és fájdalmas élményeket, nehéz időszakokat is magába foglalhat.

A pszichoterápia mellett szükség szerint gyógyszeres kezelést is alkalmazok. Ennek várható hatásait, előnyeit, esetleges kellemetlen mellékhatásait mindig részletesen megbeszéljük.

Meggyőződésem, hogy önmagában a gyógyszeres terápiától nem várható tartós gyógyulás. A pszichés folyamatok, változások nyomon követése elengedhetetlen követelmény. Igazi eredmény, a problémák valódi meghaladása, a személyiség érése sokszor a gyógyszeres és pszichoterápia együttes alkalmazásától várható.

Egyéb tevékenységeim

Humánpolitikai tanácsadóként dolgoztam, kezdetben egy multinacionális cég külső tanácsadójaként, később saját vállalkozás keretében.

Évek óta tartok tréningeket. Ezek elsősorban a kommunikáció, a konfliktuskezelés, az alternatív megegyezési technikák területét érintik. Nők számára tartottam önismereti, a személyiség fejlődését célzó tréningeket. Ezen képzések fókuszában a női szerepek, a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése, megőrzése, az asszertivitás fejlesztése állt.

Mediátorként a konfliktusban álló felek közötti közvetítés, megegyezés elősegítése, békéltetés a feladatom.

A terápia keretei, folyamata

 • Az első terápiás ülés egyeztetése telefonon, esetleg e-mailen történik.
 • Terápiás találkozást – lehetőség szerint – a páciens személyesen kezdeményezzen.
 • Az ülések 50 percesek, pár- és családterápia esetében ettől eltérő időtartam is lehetséges. Az első – vagy szükség esetén a második – ülést követően szóbeli szerződést kötünk.
 • Megfogalmazzuk a terápia célját, megállapodunk az alkalmazni kívánt terápiás eszközökben (egyéni feltáró terápia, hipnoterápiás módszerek, gyógyszeres terápia kombinálása, pár- és családterápia).
 • Törekszem rá, hogy a terápia kezdetekor hozzávetőlegesen meghatározzam a folyamat időigényét, tervezett hosszát.
 • Szerződéskötéskor megegyezünk a találkozások gyakoriságában is.

Képzettségeim:

 • 1982 – SOTE – Általános Orvosi Kar
 • 1987 – Pszichiáter (szakvizsga)
 • 1992 – Pszichoterapeuta (szakképesítés)
 • 1994 – Pszichoterapeuta (szakvizsga)
 • 2003 – Mediátor (közvetítő)
 • 2007 – Integratív pszichoterapeuta

Egyesületi tagságaim:

 • Magyar Orvosi Kamara
 • Magyar Pszichiátriai Társaság
 • Magyar Családterápiás Egyesület
 • Magyar Pszichoanalitikus Társaság
 • Integratív Pszichoterápiás Egyesület
 • Országos Mediációs Egyesület

Milyen problémával fordulhatnak hozzám:

 • Tartós vagy visszatérő, a személyes boldogulást vagy a kapcsolatokat nehezítő személyiségvonások
 • Szorongásos zavarok: pánik, speciális félelmek (fóbiák),
 • kiterjedt szorongásos panaszok,
 • alvászavarok
 • Hangulati zavarok: depresszív hangulat, a hangulat gyakori, indokolatlan hullámzása
 • Kapcsolati zavarok: párkapcsolatban megjelenő, családtagokhoz, munkatársakhoz fűződő kapcsolat zavara
 • A személyes fejlődésben, egzisztenciális téren történő elakadások
 • A terápiás folyamat célja lehet az önismeret erősödése, a személyiség fejlődése is

Elérhetőségek: Harmónia Műhely - Pszichoterápiás rendelő 1054 Budapest, Markó utca 7. III/1/a.

Telefonszámom: 06/20-9419-096

e-mail címem: [email protected], [email protected]

Legutóbbi válaszai

Szkizofrénia

Tisztelt Kérdező, Bizony gyakran tapasztaljuk, hogy diagnoszikus kérdésekben megoszlanak a vélemények. Ez valóban függ az aktuális állapottól és a diagnosztikus eszközöktől is. Előfordul, hogy a diagnózis csak hosszútávon, kár évek alatt válik véglegessé. A pszichológiai teszteket fontos támpontnak kell tekinteni a diagnózis felállításánál. Ennek értelmezése elsősorban a - az ebben járatos - pszichológusok hatáskörébe tartozik. Nem várható, hogy egy újabb tesztvizsgálat lényegileg eltérő eredményre vezessen. A vizsgálat összefoglalásában szereplő spektrumzavar kifejezés arra is utal, hogy a tünetek súlyossága, a mentális betegség mértéke széles spektrumon mozoghat. Üdvözlettel: Dr. Pálvölgyi Rita

Depresszió alapon , öngyilkossági kísérlet.

Tisztelt Kérdező, A beteget - minden bizonnyal - a területileg illetékes pszichiátriai gondozóba fogják irányítani további kezelésre. Ha nem így történhet, a háziorvosa megteheti ezt. Természetesen a hozzátartozók jelenléte is sokat segíthet. Azt nehéz megmondani, hogy mi lehetett a motiváció, a halál vágya, vagy a segélykiáltás. Ezek néha nem is válnak el élesen egymástól. Üdvözlettel: Dr. Pálvölgyi Rita

Melyik antipszichotikum lenne a legjobb?

Tisztelt Kérdező, Sajnos ezt így nem lehet megmondani, próbálkozni kell a kezelőjével. A Kventiax is jó lehet. Az sem biztos, hogy feltétlenül antipszichotikumot kell szedni. antidepresszánsok is lehetnek jó hatásúak deperszonalizációs tünetekre, adott esetben. De ezt a pszichés kép összessége alapján kell mérlegelni. Üdvözlettel: Dr. Pálvölgyi Rita

Gyógyszerek, mellékhatások, érzések

Tisztelt Kérdező, Az előfordulhat, hogy egy gyógyszer, ami korábban hatásosnak bizonyult, következő alkalommal már nem úgy hat. 2.5 hónap alatt ennek már ki kellett volna derülni, akkor is, ha gyorsabban emelte az adagot a kolléga. Előfordul, hogy szükségessé válik neuroleptikumok adása szorongásos betegségek esetén, amennyiben az antidepresszánsok hatástalannak bizonyulnak. Ez egy lehetőség, aminek vannak kockázatai, hiszen a neuroleptikumok is különbözően hatnak, vannak mellékhatásai, - épp úgy, mint az antidepresszánsoknak. A Frontinnal, Helex-szel pedig óvatosan kell bánni, a a hozzászokás veszélye miatt. Összefoglalva azt tudom mondani, hogy el kéne dönteni, hogy tud-e bizalmat szavazni a kollégának, hiszen a nélkül nehéz az együttműködés, a közös munka. Amennyiben nem bízik benne, akkor keresni kéne valaki mást. Üdvözlettel: Dr. Pálvölgyi Rita

Hol kaphatok kompetens segítséget?

Tisztelt Kérdező, A háziorvos segítségét kéne kérni a szakellátás megszervezéséhez. Sok múlik azon is, hogy hol é, ennek függvényében változhatnak az ellátási lehetőségek. De Ideggondozó és pszichiátriai osztály minden ellátási területhez tartozik, úgyhogy oda kérhet, - és kaphat - beutalót a háziorvosától. Üdvözlettel: Dr. Pálvölgyi Rita