Szépségápolás - Illatszerek

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "Ami az illatszereket illeti, ezek használata állandóan fokozódik, mert a legtöbb emberben él a vágy, hogy környezetének ne legyen kellemetlen szaga és ő maga is, lakása is, és ruházata is minél kellemesebb illatot árasszon. Ezen cél megvalósitására szolgál a parfüm. Sokat vitatkoznak azon, hogy általában szükség van-e a parfümre, hiszen a tisztaság maga teljesen elég arra, hogy sajátos üde és ellenállhatatlan illatot adjon az emberi test­nek. És nem szabad elfelejteni azt sem, hogy bár a nők használják az illatszereket, azért nemcsak ők lélegzik be, hanem a férfiak is, sőt még a gyermekek is. A legtöbb divatos illatszerben pedig mérgező hatású alkat­részek vannak, amelyek nagyon alkalmasak az ember egészségének meg­rontására. Az illatszereknél jóval többet ér a gyakori fürdő. Aki az illat­szerek használatában túlzásra ragadtatja magát, könnyen alkalmat adhat a régi közmondás alkalmazására, hogy: „Male olet, qui bene olet", azaz rossz szaga és takargatnivalója van annak, aki nagyon is illatos. Egyébként is ismeretes, hogy van olyan ember, aki a parfüm szagát egyáltalában nem türi. Napóleonról mondják, hogy elájult, mikor egy jól beparfümözött szí­nésznő felé közeledett.

Az illatszereket már az ókorban is használták. A görögök kivált az illatos olajokat kedvelték. A rómaiak pedig ugy ismerték Cosmusnak, Niceronak és Aureliánnak a nevét, mint a mi korunkban ismerik Cotynak, Pinaudnak, Legrandnak, Houbigantnak és Atkinsonnak a nevét, akik tudvalevőleg a legkitűnőbb illatszereket hozzák forgalomba.

Mindenkinek a jó izlése szabja meg, hogy milyen és mennyi illatszert használjon. Némi tájékozásul szolgáljon, hogy mosuszból és pacsuliból elég egy csepp, rózsa- vagy szegfüszagu illatszerből két csepp és ibolyából legfeljebb három csepp. Vilmos német császár semmiféle illatszert nem kedvelt és csupán csak kölni vizet használt. Ruhák, fehérnemüek, keztyük, csipkék és hasonlók illatositására sacheteket szoktak használni, amelyek kellemes illatától az egész lakás is otthonos, kedves és barátságos lesz.

Aki az élővirágot kedveli, mindig ügyeljen arra, hogy tömegével fel­tűnő ne legyen és egyéniségével is mindig összhangban álljon. Fiatal leány­nak legszebb disze a feslő rózsabimbó, amely minden időknek legkedvesebb virága volt. Az előkelő rómaiak ágya rózsákra volt vetve és asztaluk is rózsalevelekkel volt telehintve. De nemcsak rózsát lehet kitűzni, hanem ibolyát, fehér orgonát, nefelejtset és szegfüvirágot is. A lakásban művirágot elhelyezni nemcsak a jó ízléssel ellenkezik, hanem az egészség követelményeivel is, mert a művirág porfogó, amit pedig a lakásban kerülni kell.

Befejezésül még két kozmetikai fogyatékosságról kell megemlékez­nünk, tudniillik a kövérségről és a soványságról. Azelőtt minden nő telt idomokat és gömbölyded formákat óhajtott, most meg mindenki karcsú akar lenni, mert az ilyen nő izmai rugékonyabbak és mozdulatai is ügye­sebbek és kecsesebbek.

Az idomok kerekded volta és a karcsúság nem ellentétes fogalmak, helytelen tehát, ha a nők mindenáron le akarnak fogyni és ezen cél meg­valósítása érdekében hashajtókat szednek, ecetet isznak, vagy a hangzatos reklámokkal hirdetett soványító szerekkel rontják gyomrukat és beleiket. Ezzel az eljárással csak annyit érhetnek el, hogy tönkreteszik szervezetük erejét és ellentállóképességét.

Az igazi elhízás valóban nem kívánatos, ügyelni kell tehát arra, hogy kóros állapottá ne fajuljon. Az egészség követelményeinek az felel meg legjobban, ha a test súlya annyi kilogramm, ahány centiméterrel hosszabb a test egy méternél.

Az elhízás nemcsak a sok evéstől függ, hanem bizonyos öröklött haj­lamtól is. Nőknél ez a hajlam nagyobb, mint a férfiaknál. Aki kevés izom­munkát végez és sokat ül, könnyen elhízik, kivált ha szeszes itallal is él. Vérszegény és sápkóros nők gyakran elhíznak.

Az elhízás megszüntetésére leggyakrabban az étrendi gyógymódokat alkalmazzák. Ez az egyetlen célravezető eljárás. Aki azt hiszi, hogy lefogy­hat orvosságok bevételétől akkor is, ha továbbra is annyit eszik, mint amennyitől meghizott, az nagyon fog csalódni. A fogyás esetleg beáll, de ezt emésztőszerveinek megbetegedésével, sőt gyakran mindenféle ideges tü­nettel kell megfizetnie. A táplálék mennyiségét tehát csökkenteni kell és a már lerakódott zsirt testi munkával kell elfogyasztani. Jó szolgálatot tesz a mérsékelten űzött sport és a megfelelő módon végzett masszázs is. Szokás­ban vannak még különböző fürdőgyógymódok és ásványvizek is. Ez utób­biak közül legjobb a karlsbadi, marienbadi és budai.

A lesoványodás leggyakoribb azoknál, akiknek fogyatékos a táplál­kozása. A nagyfokú soványság határozott ellensége a női szépségnek. Ellen­súlyozására orvosi ellenőrzés mellett hizlaló gyógymódot szoktak használni."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Bród Miksa orvos)

Cikkek a WEBBetegen:

Ami az egyiknek gyógyszer, a másiknak méreg>>

Női szaglás: a parfüm sem képes becsapni>>

Fogyókúra, egészséges táplálkozás>>