Szépségápolás - A haj ápolása 5. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

Hajfestés - folytatás

"A nők gyakran panaszkodnak, hogy eredetileg szőke, világos vagy sötét­vörös hajuk előttük ismeretlen okból feltűnően kezd barnulni. Ilyen esetben azt szokták javasolni, hogy mossák meg a fejüket hetenként kamilla főzetével és minden hatodik héten tegyenek a félliternyi kamilla-főzethez két evőkanállal 3%-os hydrogen-superoxydoldatot. Megjegyzendő, hogy legjobbnak találják az úgynevezett római kamillát, amilyet minden nagyobb gyógyfükereskedésben lehet kapni.

Hiu anyák gyermekeik hajának szőkitését már kicsi korukban kezdik olymódon, hogy ecettel, citromlével vagy kamillateával mossák. Minthogy a gyermek haja ettől száraz és törékeny lesz, itt is ugy kell eljárni, mint minden egyéb hajfestésnél, tudniillik kissé be kell zsírozni vagy olajozni a hajat, hogy visszanyerje természetes fényét.

A nagy reklámmal hirdetett különféle hajszőkitő szerekben a festő­anyag rendszerint nem más, mint hydrogen-superoxyd. A példa kedvéért megemlítjük a híres Gold-Hair-Washt és az Aurícomet.

A hajfestés művelete igen egyszerűnek látszik, az igazság azonban az, hogy sikeres kiviteléhez ügyességre, türelemre és mindenek fölött nagy gyakorlatra van szükség. Nem látszik ajánlatosnak, hogy bárki is sajátkezű­iig fesse meg a haját mindaddig, mig a követendő technikai eljárást hozzá­értő szakembertől meg nem tanulta.

Aki a haját festi, annak számba kell venni, hogy a festék nem marad ott állandóan, hanem hosszabb vagy rövidebb idő múlva lekopik. Az pedig magyarázatra nem szorul, hogy az utána növő hajszálak mindig az eredeti szint mutatják. Ilyenformán a festést időközönkint meg keli ismételni. A festés csak ugy sikerül, ha a haj előbb zsírtalanítva van, ami szappannal vagy 1-2%-os szódaoldattal való mosás által történik. Lehet azonban a fejmosáshoz shaimpoont is használni, amelyhez egy kevés szalmiákszeszt adunk. Mikor már bőséges vizzel jól leöblítettük ia hajat, akkor meg kell szárítani, mert a festék csak a teljesen zsírtalan, száraz hajat fogja meg. A haj megszáradását legyezgetéssel is lehet siettetni. Maga a festés ugy törté­nik, hogy puha fogkefével rákenjük a festőanyagot a szétválasztott fürtökre, még pedig a hajszálak hegyétől kezdve a tövük felé. Mikor a festék rászáradt a hajra, ki kell fésülni és kissé be kell zsírozni: Ólomfestékek használatánál a hajat nem kell zsirtalanitani. Magát a festést keztyüs kézzel kell végezni. Foltok elkerülése céljából a homlokot kissé be kell zsírozni, a nyak köré pedig fésülködő-köpenyt kell tenni.

Ami a hennával való festést illeti, erről a következőket kell tudni. A henna a Lawsonia inermis nevü cserjének leveleiből készült zöld por. Ez a növény főkép Indiában, Perzsiában és Arábiában honos. Ha a szokásos fekete szint akarjuk vele elérni, indigólevél porával kell keverni. Az eljárás Taschkis útmutatása szerint abból áll, hogy hennaporból langyos vizzel tejfelsürüségü pasztával bekenjük az egyes szétválasztott fürtöket. A paszta egy óráig ma­radjon a hajon, aztán le kell öblíteni langyos vizzel. Megszáradás után indigólevélporból és vizből készült pasztával hasonló módon kell bekenni. Egy óra múlva ezt is le kell öblíteni. Az alkalmazás ideje szerint a haj szőke, gesztenyebarna és fekete szint ölt. Teljesen ártalmatlan. Ha a haj színe nem egyenletes, akkor a festés nem sikerült és meg kell ismételni. Az eredmény általában igen jó szokott lenni és a festés sokáig tart. Néhány hónap múlva azonban utána kell festeni, mert különben kellemetlen színváltozások kelet­keznek. Foltot csak hosszabb ideig való alkalmazásnál hagy. Szakemberek útmutatása szerint vöröses-szőke szín előidézésére 50 gr. henna és ugyan­annyi indigólevélpor kell. Világosbarna lesz a haj, ha 30 gr. hennát és 60 gr. indigólevélport használunk. Barna hajhoz 30 gr. hennára és 90 gr. indigó­levélporra van szükség. A szemöldököt és a szempillákat is hennával szokták barnára vagy feketére festeni. Ezen célra azonban kinai tust, kasseli barnát, sőt lámpakormot is használnak.

A hajfestést, kivált ha őszülő haj megfestéséről van szó, helyteleníteni nem lehet, csak arra kell ügyelni, hogy mindig olyan festőszert használ­junk, amelyben mérgező hatású alkatrészek nincsenek. Ujabban sürüen (al­kalmazzák a berlini anilinfestékgyár által forgalombahozott Eugatolt, amely mindenféle színárnyalat létrehozására alkalmas. Vele szőkére, világosbar­nára, sötétbarnára és feketére lehet a hajat festeni. Ugyancsak jól bevált az ugyanazon gyár által készitett Primal is. Mind a kettő aránylag ártalmatlam, egyenletesen fest és nem izgatja a bőrt. Velük tökéletesen vissza lehet adni a hajnak eredeti színét. Ennek ellenére is tudni kell, hogy idővel minden hajfestőszer kárt tehet a hajban főkép azáltal, hogy kiszárítja és törékennyé teszi. Ilyenformán az ősz hajnak barnára vagy feketére való fes­tése céljából nincs szükség az ólom és ezüsttaralmu festőszerekre. Különö­sen károsak az ólomtartalmuak, pedig ilyen nagyon sok van forgalomban. Csak a példa kedvéért említjük meg az Áqua amarellát, a Talmát, Vitaliát és Eau de Liénest. Az ezüsttartalmuak gyakran okoznak bőrgyulladást és a fejbőrt is megfestik. Minthogy a hajfestőszerek csak kivételesen váltják reményeinket valóra, legjobb tőlük tartózkodni, vagy ha mégis ragaszko­dunk hozzájuk, használjunk olyanokat, amelyek legkevésbé ártalmasak."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Bród Miksa orvos)

Kapcsolódó cikkek a WEBBetegen:

Hajfesték okozta allergiás reakciók

Szépségápolás és terhesség

Miért őszülünk?

A száraz haj

Mi okozhat hajhullást?