A hatévesnél idősebb gyermek tápláléka és életmódja

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

"A hatéves gyermek normális fejlettség mellett iskolába kerül, ehhez kell alkalmazkodni életmódjában, illetve életrendjében. Az ötszöri táplál­kozás továbbra is megmarad. A reggeli egy csésze tej, kávé vagy kakaó, hozzá zsemlye vagy kenyér vajjal, esetleg gyümölcsízzel. A tízórai uzson­nát a gyermek magával viszi az iskolába és ez egy zsemlyéből vagy meg­felelő szelet kenyérből áll vajjal vagy szalonnával, esetleg egy szelet sajt­tal, megmosott almát is vihet magával a gyermek, melyet héjastól fo­gyaszthat. Meg kell hagyni a gyermeknek, hogy tízóraiját később, mint a tízórai szünetben ne fogyassza el. Fél 2 órakor legyen az iskolásgyermek ebédje, ez áll: 100 gr. levesből, 60-100 gr. húsból, 200-250 gr. főzelékkel, esetleg tésztából. Hetenkint bátran lehet beiktatni két hústalan napot, ami­kor a leves bőségesebb lehet és célszerűen főzelékes, a második tál étel valamilyen tészta (gyűrött tészta, palacsinta, rétes stb.). Friss gyümölcs az esetben, ha ez a tízóraiban nem szerepelne. A délutáni uzsonna azonos a reggelivel; a vacsora kétszer egy tojásból és főzelékből áll, kétszer (a hús­talan ebéd napján) egy szeletke 40-50 gr. hideg v. meleg húsból és főzelék­ből, kétszer-háromszor tejes ételből, minden vacsorát ki lehet még egészíteni gyümölccsel és egy kis édességgel. Minden korú gyermeknek az itala viz, ez ne legyen túlságosan hideg (14° C). Sok viz ivása többnyire rossz szokás, mindenesetre figyelemreméltó jelenség, melyet az orvosnak jelenteni kell. Semmi akadálya annak nincs, hogy a gyermek vacsoráját közvetlen lefek­vése előtt kapja. Délutáni uzsonnája fél 5 - 5 órára esik, vacsorája 8- fél 9 órára. Az iskolásgyermeknek legkésőbb 9 órakor ágyban kell lennie, ha tiz évnél fiatalabb, akkor már fél 9 órakor. Kilenc órától reggel hét óráig zavartalanul kell aludnia. Tizéven felül egy-egyésfél órával rövidebb lehet az alvás, de hosszabb alvás sohasem árt. Ebéd után egyórás pihenést 10 éves korig mindenesetre tartassunk meg, még pedig lehetőleg nyitott ablakoknál vagy a szabadban. Gyengébb gyermekek 10 éven felül is rászo­rulnak ezen pihenésre.

Mig 6 éves korig a gyermek táplálkozásán és pihenésén kivül legnagyobb súlyt helyeztünk a szabadlevegőn való tartózkodásra és játszásra, az iskolás gyermeknél a tanulás rövidíti meg az időbeosztásnak utóbbi részét. Éppen erre való tekintettel még fontosabb, hogy a gyermek az éjszaka folyamán ís jó levegőt szívhasson, tehát nem szabad zárt ablakokkal hagyni. Játszása, szórakozása, amennyire csak lehet, szabad levegőn történjék. Az iskola feladata legalább 10 éves korig, hogy a gyermek ne terheltessék sok otthon végzendő munkával. Már legfiatalabb korától rendszeretetre kell szoktatni a gyermeket; ez az étkezésnél való tisztaságszeretettel kezdődik, játékainak, ruházatának rendbentartásával folytatódik, ez az iskolában nagy könnyebbségére lesz a gyermeknek. Gyermeket szórakozó-helyekre vinni nem szabad. Mig 6 éven aluli gyermek csak családi, kisebb gyermek­összejövetelekben vehet részt, 6 éven felüli gyermek ezeken kivül legfeljebb az iskolával látogathat tanulságos gyermekmozgókép előadásokat vagy mesemondásokat. Nagyszámú gyermek gyülekezése, kivéve a szabadban (majális és efféle) egészségi szempontból mindig aggályos, ezért kerülendő.

Testgyakorlatokra, tornára mindig fektessünk súlyt, ne elégedjünk meg az iskolákban kötelező tornagyakorlatokkal, ezek alól mentességet keresni föltétlenül hibáztatandó, csakis bizonyos szervi megbetegedéseknél indokolt ez és akkor orvosi vizsgálat és javaslat alapján történjék. 10 éves koron tul a sport iránti érdeklődés is felkelthető, de hiba ennek tulságig való fokozása, csak testedzés és erősödés és testi ügyesség szerzése legyen a sport célja és nem egyoldalú versenyképesség valamely sportágban. A futball sokszor okoz baleseteket, ha a játék elvadul, ezért nem tartozik a nemes sportok közé, 6 éven felüli gyermek táncolni tanulhat, ezzel mozgásaiban, viselkedé­sében finomságokat szerez, melyeknek különösen 12—14 éves korában (az átmeneti korban) veszi hasznát. Sportok közül az úszás, korcsolyázás, tennisz, vivás, hokky, ski, lovaglás, 12 éves koron tul evezés részesitendők előnyben, 12 éves koron tul a jól fejlett egészséges fiúgyermek a cserkészek közé vétetheti fel magát; a cserkész-szolgálat, a cserkészfegyelem és a vele­járó ismeretek szerzése önállóságot, férfiasságot, önérzetességét emelni hivatvák, emellett testedzés szempontjából is előnyöket biztosit.

Az olvasni tudó gyermek tudásvágya rendszerint arra ösztökéli őt, hogy olvasgasson. A szülő, illetve tanitó és tanár feladata, hogy irányítsa a gyer­meket abban, hogy miket olvasson, egyénenként is meg kell válogatni az olvasmányt, vannak túlérzékeny gyermekek, vannak kalandvágyók, vannak, akik természettudományok iránt, vannak, akik történeti tárgyak iránt mutatnak több érdeklődést, egyrészt tehát bizonyos hajlamok fékezése, másrészt az érdeklődés kielégítése irányitsa az olvasmány megválasztását. Arra mindig ügyeljünk, hogy az olvasmány a gyermeket túlságosan le ne kösse, maradjon elegendő ideje elsősorban kötelességeinek teljesítéséhez, másodsorban testedző szórakozásaihoz. A gyermek kötelességeit hozván szóba, ezekkel kissé részletesebben kell foglalkoznom. Mihelyt a gyermek tanulni kezd, reá kötelességek hárulnak, ezt a gyermeknek tudni és érezni kell, ezek elől kitérnie nem szabad, ez irányban sem a szülők, sem a nevelő engedményeket nem tehet. A helyes nevelés ebben föltétlen kon­zekvenciát követel meg, csak ilyen módon nevelhetünk kötelességtudó, munkakedvelő embereket.

A gyermeket figyelni kell játékaiban, majd tudomást kell szerezni arról, hogy mivel szeret szórakozni, minő olvasmányokat kedvel, ha a neve­zetteken rossz hajlamot fedeznének fel, ugy kötelességünk ezeknek észre­vétlenül ellene dolgozni, igyekeznünk kell másféle játékot megszerettetni, szórakozásait mi irányítsuk, olvasmányainak megválasztásában elővigyáza­tosak legyünk. Hogyha pedig jó hajlamot veszünk észre, ugy támogas­suk ezeket észrevétlenül, ugy hogy az egyoldalúságot ezzel ne teremtsük meg."

(Az egészség enciklopédiája – Dr. Preisich Kornél egy. m. tanár)

Olvassa el cikkeinket a kisiskoláskorról:

Életkorok pszichológiája: a kisiskoláskor>>

Gyermeknevelési naptár: kisiskolások>>

Milyen betegségeket kaphat el a gyerek az óvodában, iskolában?>>

Iskolaérettség megítélése orvosi szempontból>>