• Karcinogének

   Mivel sokakat aggaszt, hogy környezetünkben olyan anyagok vannak, melyek rákos megbetegedést okozhatnak, a közreadjuk azon anyagok és expozíciók listáját, melyek köztudottan vagy gyaníthatóan rákot okoznak. Amit a listáról tudni kell.

   Életmódbeli tényezők

   Androgén (anabolikus) szteroidok

   Maté tea, forró

   Környezeti tényezők

   Biomassza fűtőanyagok (elsősorban fa), háztartási égésből származó emisszió

   Dízel kipufogógáz részecskék

   Ultraibolya A sugárzás

   Ultraibolya B sugárzás

   Ultraibolya C sugárzás

   Munkahelyi kitettség

   Cirkadián ritmus megzavarásával járó munka

   Díszüveg, üveg konténerek, és hőnyomott termékek gyártása

   Fodrász (munkahelyi kitettség)

   Kőolaj-finomítás (munkahelyi expozíció)

   Nem arzénes rovarirtók (permetezéssel és használattal járó munkahelyi expozíció)

   Szén elektródák gyártása

   Egészségügyi tényezők

   A humán papilloma vírus (HPV) 68 típusú (Fertőzés)

   Merkel sejtes polyomavírus (MCV)

   Progeszteron

   Kémiai anyagok

   (2-klór-etil) -3-ciklohexil-1-nitrozo-karbamid

   1,1-dimetil-hidrazin

   1,2,3-triklórpropán

   1,2,3-triklór-propán

   1,2-dibróm-3-klór-propán

   1,2-dibróm-etán (etilén-dibromid)

   1,2-diklór-etán (etilén-klorid)

   1,2-dimetil-hidrazin

   1,3-diklór (technikai minőség)

   1,3-propán-szulton

   1,4-diklór-benzol

   1,4-dioxán

   1,6-Dinitropirén

   1,8-Dinitropirén

   1-Amino-2,4-dibromoantrakinon

   1-amino-2-metil-antrakinon

   1-bróm-propán

   1-Nitropirén

   2, 2-bisz (bróm-etil) -1,3-propándiol (technikai minőségű)

   2,3-dibróm-1-propanol

   2,4,6-triklórfenol

   2,4-diamino-szulfát

   2,4-diamino-toluol

   2-Acetilamino-fluorén

   2-Amino-1-metil-6-fenil-imidazo [4,5-b] piridin (PhIP)

   2-amino-3,4-dimetil-imidazo [4,5-f] kinolin (MeIQ)

   2-Amino-3,8-dimetil-imidazo [4,5-f] kinoxalin (MeIQx)

   2-Amino-3-metil-imidazo [4,5-f] kinolin (IQ)

   2-amino-antrakinon

   2-metil-aziridin (propylenimine)

   2-nitro-propán

   2-nitro-toluol

   3,3-Diklórbenzidin és 3,3-diklórbenzidin dihidroklorid

   3,3'-Dimetil-benzidin

   3,3-dimetil-benzidinné lebomló festékek

   3,3-dimetoxi-benzidin

   3,3-dimetoxi-benzidinné lebomló festékek

   3-klór-2-metil-propén

   4- (N-nitrozo-metilamino) -1- (3-piridil) -1-butanon

   4,4'-metilén-bisz (2-klór-anilin)

   4,4'-metilén-és dihidroklorid sója

   4,4'-Oxydianilin

   4,4'-Thiodianaline

   4-4'-metilén-bisz (N, N-dimetil) -fenil-amin

   4-Dimetil-amino-azobenzén

   4-klór-o-fenilén-diamin

   4-Klór-orto-toluidin

   4-Nitropirén

   4-vinil-1-ciklohexén-diepoxid

   5-Methylchrysene

   5-metoxipszoralén

   6-Nitrochrysene

   7H-di-benzo [c, g] karbazol

   A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

   Acetaldehid

   Adriamycin® (doxorubicin-hidroklorid)

   Akrilamid

   Akrilnitril

   Alfa-klórozott toluolok (krotonaldehid-klorid, benzotriklorid, benzil-klorid) és benzoil-klorid (kombinált expozíció)

   Amitrol

   Azacitidin (5-Azacytidine®, 5-AzaC)

   Basic Red 9 monohidroklorid

   Benz [a] antracén

   Benzo [a] pirén

   Benzo [b] fluorantén

   Benzo [j] fluorantén

   Benzo [k] fluorantén

   Benzotriklorid

   Béta-propiolakton

   Bisz (klór-etil) nitrozo-karbamid

   Bisz-klóretil-nitrosourea (BCNU)

   Bróm-diklórmetán

   Butilált hidroxi-anizol (BHA)Kaptafoi

   Captafol

   Cisplatin

   Cupferron

   Dakarbazin

   Dantron (1,8-dihidroxi-antrakinon)

   Diazoaminobenzén

   Di-benz [a, h] akridin

   Di-benz [a, h] antracén

   Di-benz [a, h] antracén

   Di-benz [a, j] akridin

   Dibenzo [a, e] pirén

   Dibenzo [a, h] pirén

   Dibenzo [a, i] pirén

   Dibenzo [a, l] pirén

   Diepoxibután

   Dietil-szulfát

   Diglicidil resorcinol éter

   Diklór-difenil-triklóretán (DDT)

   Diklór-metán (metilén-klorid)

   Dimetil-karbamoil-klorid

   Dimetil-szulfát

   Dimetil-vinil-klorid

   Diszperziós kék 1

   Epikiórhidrin

   Etilén-dibromid

   Etilén-tiokarbamid

   Etil-karbamát (uretán)

   Etil-metánszulfonát

   Fenacetin

   Fenitoin és fenitoin szódium

   Furán

   Glicidol

   Hexaklórbenzol

   Hexaklórciklohexán izomerek

   Hexaklór-etán

   Hexametilfoszforamid

   Hidrazin és hidrazin-szulfát

   Hidrazobenzol

   Indium-foszfid

   IQ (2-Amino-3-metil-imidazo [4,5-f] kinolin)

   Izoprén

   Karbonsavak

   Kepone® (klórdekon)

   Kerámiaszálak (belélegezhető méretű)

   Klorál

   Klorálhidrátok

   Klóramfenikol

   Klorendik sav

   Kloroform

   Kloroprén

   Klorozotocin

   Klórozott paraffin (C12, 60% klór)

   Kobalt fém wolfram karbiddal

   Kobalt-szulfát

   Kobalt-volfrám-karbid: porok és keményfémek

   Kumol

   Lindane, hexaklór-ciklohexán

   Magas hőmérsékletű sütésből származó emisszió

   Methyl-eugenol

   Metil-metánszulfonát

   Metronidazol

   Michler-féle keton [4,4 '- (dimetil-amino) -benzofenon]

   Mirex

   Mustárnitrogén

   Mustárnitrogén hidroklorid

   N- nitrozo-dietil-amin

   Naftalin

   N-etil-N-nitrozo-karbamid

   Nikkel, fém

   Nitrát vagy nitrit (lenyelve) endogén nitrozációt eredményező körülmények között

   Nitrilotriacetic sav

   Nitrobenzol

   Nitrofen (2,4-diklór-fenil-p-nitro-fenil-éter)

   Nitrometán

   N-metil-N'-nitro-N-nitrozo-guanidin

   N-Metil-N-nitrozo-karbamid

   N-nitrosodi-n-propilamin

   N-nitrozo-dietanolamin

   N-nitrozo-dietilamin

   N-nitrozodi-n-butil-amin

   N-nitrozo-metil-vinilamin

   N-nitrozo-morfolin

   N-nitrozo-N-etil-karbamidt

   N-nitrozo-N-metil-karbamid

   N-nitrozo-nornicotin

   N-nitrozo-piperidin

   N-nitrozo-pyrrolidin

   N-nitrozo-sarcosin

   No [1,2,3-cd] pirén

   Noretiszteron

   Noxibenzamin hidroklorid

   o-Amino-azo-toluén

   o-Anizidin és hidrokloridja

   Ochratoxin-A

   Ólom és ólomvegyületek

   Ólom vegyületek, szervetlen

   o-nitro-anizol

   o-nitro-toluol

   Oxymetholone

   p-Cresidine

   Pentaklór és szintézisének melléktermékei

   Phenazopyridine hidroklorid

   Phenolphthalein

   Pioglitazon

   p-klór-o-toluidin és p-klór-o-toluidin-hidroklorid

   Polibrómozott bifenilek

   Polibrómozott bifenilek (PBB-k)

   Poliklórozott bifenilek (PCB-k)

   Procarbazin hidroklorid

   Prokarbazin vagy hidrokloridja

   Propilén-oxid

   Propiltiouracil

   Reserpine

   Riddelliine

   Streptozotocin

   Szafrol

   Szelénium-szulfid

   Szén-tetraklorid

   Sztirol

   Sztirol-7,8-oxid

   Sztirol-7,8-oxid

   Szulfallát

   Ta [cd] pirén

   Tenipozid

   Tetrafluor-etilén

   Tetraklóretilén (perklóretilén)

   Tetranitrometán

   Thiourea

   Tioacetamid

   Toluol-diizocianátok

   Toxafén

   Triklóretilén

   Tris (2,3-dibróm-propil) -foszfát

   Uretán

   Üveggyapot szálak (belélegezhető)

   Vas-dextrán komplex

   Vinil-bromid (Megjegyzés: Gyakorlati okokból, vinil-bromid a vinil-kloridhoz hasonlóan karcinogénnek tekintendő.)

   Vinil-fluorid