Az egészség és a sport - Téli és nyári sportok

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "Az atlétika, a szabadtéri sportok legősibb és eszközeiben legegyszerűbb formája. Három nagy alcsoportba oszlik, a futó, suly és ugró gyakorlatokra. A futás különböző nemei:

   1. A rövid távfutás (200 méterig) rendkívüli gyors mozgást, hatalmas pillanatnyi erőkifejtést igényel.

   2. A középtávú és hosszutávu futás szívós, ellenálló szervezet, hibátlan tüdő- és szívműködés esetén gyakorolható. Túlhajtott formája a 42 kilométeres marathoni futás, amely még a legedzettebb atléta szervezetét is teljesen kimeríti.

   A sulygyakorlatok a diszkosz-, gerely-, suly- és kalapácshajitás a kar, váll, de különösképpen a derék izomzatát veszik igénybe. Férfiaknak ajánlható sportnem, fiatalabb fiuk azonban csak megfelelő, a szabályosnál könnyebb szerekkel gyakorolják.

   Az ügyességi számok a magas-, távol-, hármas- és rudugrás. A magas-, távol- és hármasugrás bizonyos korig minden egészséges ember számára megfelelő gyakorlat. A rúdugrást főleg a sportszerűen dolgozó atléták űzhetik.

   Birkózás: hogy előnyösen hasson a szervezetre, annak egyik legfőbb feltétele az, hogy lehetőleg egyenlő testsulyu és erejű ellenfelek dolgozzanak együtt. Túlsá­gosan nagy suly- és erőkülönbség esetén könnyen izomszakadások és egyéb kellemetlen balesetek történhetnek.

   A boxolás, vagy amint az angolok nevezik, - az önvédelem nemes művészete -  főleg az ifjúság számára alkalmas testedző és jellemképző sport. Itt még fokozottabb mértékben áll az, amit a birkózásnál a suly- és erődiffe­renciáról megjegyeztünk.

   Box- és buzogánygyakorlatok a tornagyakorlatok közül a legtetszetősebbek. Különösen csapatban való gyakorlásra alkalmasak. Ügyességfej­lesztő hatásukon kivül a csuklók, az alkar- és a vállizmokat erősitik.

   A búvárúszás, vagy viz alatt való úszás jó tüdő- és szivmüködést fel­tételez. Óvatosan gyakorlandó, mert túlzás esetén tüdőtágulást okoz.

   A diszkoszdobás már a görögök által is gyakorolt és kedvelt testgya­korlat volt. Általában a felsőtestet, a derék- és hasizmokat erősiti.

   Az evezés sportja erőteljes fizikumot kiván. Egyébként a legegészségesebb sportágak egyike. A kar-, váll-, has-, derék- és lábizmokat fejleszti, valamint a sziv- és tüdőműködésre hat előnyösen.

   A futball, a legnagyobb népszerűségnek örvendő sport, par excellence az ifjúság sportja. Kellő korlátok közé szorítva, gyakorlása hasznos és egészséges.

   A gátfutás futással kombinált ügyességi gyakorlat, amelyben az atlétá­nak az útjába eső gátakat futás közben át kell ugrani.

   A gyógytorna voltaképpen a rendellenesen fejlődött csontrendszerüek sportja, amely orvosi felügyelet és irányítás mellett, célszerű testgyakorla­tokkal óhajtja megjavítani a szervezet rendellenes torzulásait, vagy gyen­geségét.

   A kerékpársport a lábizmokat fejleszti különösen. A tulalacsony kor­mányrúd alkalmazása káros az egészségre, mert az erősen görnyedt testtar­tás megakadályozza a tüdő szabad működését, Hosszabb kirándulások igen jó hatást gyakorolnak az egészségre, fokozzák az étvágyat és biztosítják az egészséges, jó álmot.

   A korcsolyázás a legszebb télisport. Könnyű és mégis meleg ruházat biztosan megóv a meghűléstől.

   A ródlizás különösen az ifjúság kedvenc téli szórakozása. A.megfelelő öltözködésre itt is nagyon kell ügyelni.

   A sisport az erős, fejlett szervezetüek télisportja. A legegészségesebb téli testgyakorlat, amely a lábakat, karokat és a tüdőt egyaránt erősiti.

   A szertorna eszközei a ló, nyujtókorlát és gyürühinta. Főleg a téli szezonban, vagy esős, rossz idő esetén pótolja a szabadtéri mozgást és sportokat.

   A szkippelés a legegészségesebb testgyakorlatok egyike, amelyet minden sportember haszonnal gyakorolhat. Lényegében nem más, mint ritmikus, könnyed, huzamosabb ideig gyakorlandó lábujjhegyen való ugrálás Fookozza a tüdő és sziv működését és erősiti a lábizmokat. Kötélen való ugratással hasznosan kombinálják.

   A szobatorna rendszerek különböző fajainak ma már egész irodalma van, amelyet itt ismertetni lehetetlen. A legelterjedtebb a Müller-íéle rendszer.

   A tennisz könnyebb, a hölgyek által is előnyösen űzhető labdasport.

   A turisztika kétségtelenül a testedzésnek a leghasznosabb és legnemesebb, sőt mondhatnunk a legtermészetesebb módja. Minden szervezet, kor és hajlam megtalálhatja benne a saját ízlésének megfelelő élvezetet. A szabadban tett üditő sétától, az Alpesek sziklaormainak és jéggel borított hegy-csúcsainak megmászásáig páratlan változatosságot nyújt ez a sportág.

   Az úszás nyáron a legkellemesebb, azonkívül a leghasznosabb sport. A test minden izmát és a tüdőt egyaránt harmonikusan fejleszti.

   A vízipóló nagy ügyességet, kitartást és hatalmas erőfeszítést kivánó vizilabdajáték, kizárólag erősszervezetü ifjak, vagy férfiak gyakorolhatják."

(Az egészség enciklopédiája – Rónay Viktor iró)