Az egészség és a sport - A gyermekek sportoltatása, a nők sportolása

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "A gyermek testének edzését, ellenálló erejének növelését már a legzsengébb korban meg kell kezdeni. Az a csecsemő, akit a legkisebb szellőtől is óvnak, féltékenyen pólyáznak, tulmelegen öltöztetnek - sokkal érzékenyebb lesz és sokkal könnyebben betegszik meg, mint az, akinek testét és szervezetét észszerű, edző módszerekkel ellenállóképessé tették.

   Hideg vizzel való ledörzsölések, a gyenge végtagok óvatos, de mind határozottabbá váló mozdulatokkal való mozgatása, tornáztatása, a tüdő működésének fokozása, a mesterséges lélegzésnél alkalmazott fogásokkal; bámulatosan kedvező hatást jelentenek a gyermeki szervezet fejlődése és ellenállóképessége szempontjából.

   Az egészséges gyermek úgyszólván már a születését követő első hetek után alkalmas arra, hogy testét edzük. Amint pedig elérte a négy-öt éves kort, akkor már rá kell nevelni a sport szeretetére és a rendszeres testedzésre.

   Az apró és a serdülő emberkék sportja - a játék. Ezért még ha lassan-lassan valamely komolyabb sportban is kiképezzük, vagy kiképeztetjük a gyermeket, akkor a legjobb azt is mulatságos, érdekes, játékos formában végrehajtani ugy, hogy a gyermek számára a testedzés ne kellemetlen és fárasztó feladat, hanem szivesen végzett, játékos foglalkozás legyen.

   Tiszta levegő, egészséges táplálék, célszerű ruházat és elegendő testmozgás, játék vagy sport biztositja és segiti elő leghatásosabban a fejlődésben levő gyermek csontrendszerének, szerveinek és izmainak megerősödését.

   Nyáron a fürdés, a szabadban való ugrándozás, futkározás és könnyű labdajátékok a legmegfelelőbbek a gyenge gyermeki szervezetre. Otthon a lakásban könnyű szertorna, hinta, gyürühinta és trapéz, valamint érdekesen összeállított svéd tornagyakorlatok esetleg könnyű fasulyozókkal kombinálva, a leghasznosabbak.

   Serdülő korban fiuk és leányok egyaránt a vivást, különösen a harmonikus testmozgást előnyösen fejlesztő tőrvivást tanulják. Az aszimetrikus testfejlődés elkerülendő jobb- és balkézzel egyaránt gyakoroljanak. A szabadtéri sportok közül a tenisz, a rövid távú futások, magas- és távougrás, ahol pedig a körülmények és az anyagi helyzet megengedi a lovaglás is programukba vehető.

   A kamaszkodó fiukat, minden szülői tilalom ellenére is elkapja a futball-láz. A baj nem tul veszedelmes, mert ez az érdekes és a serdülő fiuk fantáziáját izgató, lelki világába rendkívül beleillő, harcias labdajáték határozottan igen jó hatást gyakorol az egészséges ifjú szervezetére. Csupán túlzástól óvjuk a fiatalságot és ha szükséges, még a legszigorúbb eszközök alkalmazásával is vissza kell tartani, az ilyen tekintetben helyes mértéket nem ismerő heves vérű fiukat.

   Télen a ródlizás, a si és korcsolyasport hódit a fiatalság körében. Mind e sportágak igen hasznosak és egészségesek, azonban csupán kellő felügyelet mellett szabad megengedni üzésüket, mivel a fölösleges és oktalan bravuroskodás könnyen kéz- vagy kartöréseket eredményezhet.

   A vizisportok általában, de különösen az úszás az, amely a legkitűnőbb testedzési módszer. Ezért annak általános elterjedését és mindenki által való gyakorlásának fontosságát, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. Nincs az úszáson kivül még egy olyan sport, amely annyira egyöntetűen és harmonikusan erősitené az összes izmokat és fejlesztené a tüdőt.

   Mielőtt e fejezetet lezárnók, még egyszer nyomatékosan felhívjuk az illetékes pedagógusok és szülők figyelmét arra, hogy sportoltassák a gyermekeket, de óvakodjanak az esztelen, a túlzott erőltetéstől, mert különösen az ifjú szervezet hajlamos a sportbetegségekre, amilyenek a szivtágulás, tüdőtágulás stb.

A nők sportolása

   Az egész világot átható és megmozgató sportmozgalomban talán a női testedzés az a terrénum, ahol a sportnak inkább ártalmas kinövéseit, mint jótékony hajtásait lelhetjük fel. E rendkívül elszomorító ténynek a magya-rázata igen egyszerű, - a nők körében a sportkérdés - divatkérdéssé alakult át. Miután pedig tudvalevő dolog, hogy a divat a legtöbb esetben nem az észszerű, hanem a feltűnő formákat keresi, igy természetesen a sportban sem tagadta meg alaptermészetét, hanem ahelyett, hogy a női szervezetnek és szellemnek megfelelő esztétikus formát keresett és talált volna, inkább megalkotta a férfisportok karrikaturájaként a mai nőisportot.

   A hölgyek ma boxolnak, birkóznak, gátat ugranak, súlyt dobnak, hokkit játszanak, sőt külföldön már női futball- és rugby-csapatok is alakulnak és mérkőznek egymás ellen. Mindezek a sportok célszerűtlenek, nem illenek a nő fizikumához, a természet által más feladatokra hivatott szervezetéhez. Nem esztétikusak.

   A férfi sportolásának célja az egészség megőrzése, az erő és kitartás fokozása. A nőisport céljául az egészség, a kedély és a szépség tűzhető ki. Az antik korszakban mintha megértőbb lett volna e tekintetben az emberiség. Nem rendeztek boxoló- és birkózóversenyeket a nők részére, hanem az nyerte el a pálmát, aki a leghibátlanabb testalkatú volt és akinek a mozdulataiban a legtöbb volt a ritmus.

   A férfiak sportversenyeinek mintájára rendezett női küzdelmek helyett helyesebb volna, ha tornagyakorlatok, könnyű szabadtéri játékok, ritmikus tánc, úszás és egyéb, a női szervezetnek megfelelő és kivitelében esztétikusabb sportot űznék a hölgyek."

(Az egészség enciklopédiája – Rónay Viktor iró)