A fizikai gyógyitás tényezői - 15. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   " ...A legáltalánosabb borogatási forma azonban az egyszerű vizesborogatás. A legkülönbözőbb célból alkalmaztatik, akár mint hőelvonó, mint fájdalomcsillapító, mint megnyugtató, mint izzadmányfelszivató tényező, fontos, hogy lehetőleg kissé bezsírozott bőrre alkalmaztassák, miután állandóan vagy a bőrön hagyatik, vagy gyakran megismételtetik s a viznek tartós behatása folytán igen könnyen a felhám kipállása, macerációja s végeredményben bőrgyulladások lehetnek alkalmazásának következményei. Lényeges továbbá, hogy ha csak nem gyulladásos területekre, helyi fertőzések elhárítása céljából alkalmazzuk, vízhatlan  szövetboritást föléje ne alkalmazzunk, mert ezáltal a bőrnek fölpállását erőteljesen előmozdítjuk. Másrészről azonban igen fontos, hogy a nedves ruha fölé jó vastag flanell-vagy gyapjutakarót helyezzünk. Fontos ez azért, mert különben a víz elpárolgása gyors lehűlést és esetleg kellemetlen hülési ártalmat okozhat. Borogatásainkat a törzsre, a mellkasra, végtagokra, vagy körkörösen alkalmazzuk, vagy pedig bizonyos specifikus eljárás szerint a beborítandó testrész idomainak legmegfelelőbb módon.

   Gyógyintézetekben félméter széles és 2-3 méter hosszú vászonpólyák és ennél szélesebb ugyanilyen hosszú flanell vagy gyapjupólyák állnak a borogatások céljából rendelkezésre. Háztartásokban a lepedő legalkalmasabb, melyeket különböző formációkban nekünk legalkalmasabb módon használunk fel.

   A leggyakoribb borogatási forma a has és törzs körkörös borítása, különösképpen pedig a mellkasra alkalmazott keresztkötés. A szokásos háztartási lepedőt három-négyszeresen mintegy 40 centiméter szélességben összehajtjuk s az igy nyert vászonsávot két végénél fogva kifeszítjük s a vászon hoszuságának felezési pontjáig mindkét végétől kezdve, mint a pólyát szoktuk, felcsavarjuk. Az igy kapott kettős hólyagszerü göngyöleget a szobahőmérsékleti vagy testhőmérsékleti, mintegy 22-25 fokos vizbe helyezzük. Azután egy másik kettős tekercselésü lepedőpólyát azonos módon, de kissé szélesebbre készítünk. Ezután a vizbe helyezett pólyát, illetve lepedőt jól összefogva, a vízből kivesszük, kicsavarjuk s a felültetett és kissé tiszta zsiradékkal bezsírozott mellkasu betegnek hátára olyképpen helyezzük, hogy a két tekercs a gerincoszlop két oldalán a hónaljárkok magasságában foglal helyet. Ezután a két tekercset külön-külön a törzsön kigombolyítva, a melleken keresztül az ellenoldali vállon átvetjük s a hátra visszavezetve őket, egymás felé simítva, a lepedőpólyának a gerincozlop felett találkozó mindhárom részét egyetlen egy biztonsági tűvel áttűzzük. A megfelelően előkészített száraz lepedővel hasonló müveletet végezve, annak szélesebb széleit a nedves lepedőpólya szélei alá tűrve, a nedves pólyának a szabad levegővel való közvetlen érintkezését megakadályozzuk és ideális, teljesen szilárdan tartó keresztkötést nyerünk.

   A fütőeszközök. Legelterjedtebbek a különböző típusú zacskók, víz- és jégtartókon kívül a fémcsőszerkezetü, igen vékony, kicsiny átmérőjű hűtő-készülékek, melyek alkalmas módon hajlékonnyá téve, a test idomaihoz hozzáigazodnak. Alkalmazásuknál valamely magasan elhelyezett több literes edény tartalmát a csöveken keresztül áramoltatjuk.

   Melegitőeszközök. Melegitőeszközökül ugyaneme csőszerkezetek felhasználhatók és célszerűbbek a különböző bizonytalan hőfokra felmelegitett tárgyaknál, eszközöknél, mert veszélytelenek.

   Villanykészülékek ugyancsak veszedelmesek lehetnek, mert a hőmérséklet adagolását teljes biztonsággal egy készüléken sem tudjuk teljesen megoldani.

   Teljes fürdő. Teljes fürdőket általában magasabb hőmérsékleten és pedig 29 fok körül az idegrendszer megcsillapitására alkalmazunk. Alkalmazzuk őket hosszabb időtartamra, fél, sőt egy órányi időre is.

   Sósfürdő. Teljes fürdőket gyógyanyagokkal, oldható sókkal és aromatikus olajokkal vegyítve is szokás alkalmazni.

   Kénes, jódos, vasas fürdő. A kén, a jód, a vas természetes gyógyfürdőnek gyógyhatását intézeti, vagy otthoni teljes fürdő készítésénél a gyógyfürdők vizéből előállított gyógysók felhasználásával alkalmazzuk.

   Aromatíkus fürdők. Általános használatnak örvendenek különösen neuraszténiás egyének számára az aromás olajokkal, legfőképpen fenyőolajjal és illattal kombinált teljes fürdők.

   E fürdők hatása a bőrerek és idegek ingerét a viz, hő- és mechanikus-hatásával párosítva fokozza, mély belégzésekre ingerel, tehát az oxigénfelvételt emeli, a szivmüködést egyenletesebbé, erőteljesebbé teszi, legfőképpen pedig a kedélyre erőteljes szuggesztív hatást gyakorol.

   A szénsavas fürdő. A szénsavas fürdők lényeges tulajdonsága, hogy a bőrereknek kitágitása folytán meleg érzést kelt, miért is melegelvonás céljából is aránylag hidegebb fürdők szénsavval telitetten, az egyszerű hidegviz-fürdőknél könnyebben elviselhető módon alkalmazhatók. A szénsavnak magának semmi kémiai hatást nem tulajdonítunk, de a vizből kiváló apró szénsavhólyagok mechanikai hatását szerfelett nagyra értékeljük.

   Vízágyak. Súlyos, nagykiterjedésű égési sebek, bénulásokkal kapcsolatos felfekvések, rendkívül legyöngült, sorvadtizomzatu betegek mozgásképtelensége kapcsán, vagy fájdalmainak enyhítésére a magukkal tehetetlen egyéneket tartósan, ágyukkal együtt vízmedencébe szokás helyezni. Ma már minden modern kórház vizágyakkal is felszereli magát, de az általános külső gyakorlatban vizágyak alkalmazása alig lehetséges.

   Rádiumfürdő. Emanációs rádiumkamrák és emanációkat tartalmazó fürdők és ivókúrák egyaránt alkalmaztatnak. A rádium-emanációnak általános életserkentő hatása nem vitatható. Különösen reumatikus panaszok elhárítására és anyagcsere-zavarok megszüntetésére emanációs fürdők sikerrel alkalmazhatók s az emanációs kamrák is alkalmasak.

   Villanyosfürdők. A fürdő általános gyógytevékenységét különösen mechanikai és idegeredmények felfokozása érdekében a fürdővíznek villamos árammal való telítése utján is felfokozni igyekeznek. Ugy teljes fürdők, mint részfürdők különböző minőségű és erejű villamos áramokkal szolgálják a gyógyítás érdekeit s a legkülönbözőbb típusok között a gyakorlati gyógyítás szempontjából a legértékesebb a Schnee szerkesztette négyrekeszes villanyfürdő, melynél az ülő helyzetben kényelmesen elhelyezett beteg négy elektróddal ellátott vizesedénybe helyezett végtagján keresztül alkalmas szerkezettel mintegy száz különböző irányú és minőségű s a legkülönbözőbb intenzitású áram hatása kifejthető.

   Eme villanyfürdőket a legkülönbözőbb idegbetegségeknél, sőt anyag-cserezavaroknál és különösképen általános izomgyengeségnél alkalmazunk.

   A fénykezelések. A fénynek a szervezetre való hatása, növényi és állati életben egyaránt ősidők óta megfigyelt természeti tapasztalati tény. A fény szerepe létünk fenntartásában végeredményben époly fontos, mint a viz, levegő, vagy villamosság előttünk ismeretlen, de nyilvánvalólag ugyancsak ható befolyásai. A nap gyógyító életet serkentő, vérképző, baktériumölő hatását ősidők óta gyógyítás céljából is alkalmazzák, de a modern elméleti és gyakorlati fizikai és mechanikai tudományok segítségével a különböző fénytényezőket izoláltan is tudjuk előállítani.

   A legkülönbözőbb szinü fénysugaraktól és azoknak legkülönbözőbb erejű hatásáról a violán tuli napfénysugarakig, úgyszólván minden fény- és szinhatást a gyógyítás tényezői közé mesterséges uton besorozhatunk, mert eme szin- és fényhatásokat képző készülékeink igen nagy számmal állanak rendelkezésünkre.

   A mesterséges napfény és magaslati napfény hatása általában vérbőséget okoz, másodszor az anyagcserét hallatlan mértékben felfokozza, harmadszor direkt és indirekt uton baktériumölő hatást fejt ki.
A bőrre való közvetlen hatása a bőr megedzése, tápláltságának fokozása, tehát a bőr szőrzetének, illetve a hajzatnak is közvetlen erősítése. A bőrön levő fertőző elemeknek életképtelenné tétele, nagyon sok esetben ezáltal súlyos bőrbajok gyógyítása.

   Az anyagcserefokozás utján általános zsongitó életserkentő hatásokat nyilvánvalóan észlelünk s ez anyagcserefokozó hatás, ugylátszik, az a legfőbb tényező, amely nemcsak a bőrben, hanem a bőr alatt, sőt a csontokban, vagy testüregekben levő genyedéseknek, fertőzéseknek gyógyulási folyamatát nagy mértékben meggyorsítja.

   A gyermekek angolkórja a mesterséges magaslati napfény befolyása alatt csodálatosan gyorsan javul. A tuberkulotikus hajlam csökken, gümős mirigyek hatásuk alatt megkisebbednek, vagy eltűnnek és tuberkulotikus sebek és folyamatok a gyógyulás felé szerkentetnek."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Melha Armand főorvos)