A fizikai gyógyitás tényezői - 7. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "... A hasizmok és a belek masszázsa. A has masszázsát két főcélból szoktuk végezni. Egyik célunk a hasfal izmainak erősítése, másik célunk pedig a bél működésének a fejlesztése. A hasfal izmainak erősítéséhez végzendő mozgásainknál tudnunk kell, hogy a hasizmok négy elemből tevődnek össze. Középen hosszanti, oldalt pedig két-két ferde és egy haránthaladó izom csoportból. Hogy tehát anyagcserefokozó és izomtónusemelő munkánk eredményes legyen, a masszázst bevezető simogató tevékenységünk előbb a fent jelzett irányoknak megfelelő kell hogy legyen.

   A has hosszanti, haránt és keresztirányban való simogatásával igen fontos idegjelenségre is hatással vagyunk. Ez az idegjelenség a has izmainak rendkivül érzékeny, u. n. reflex-beidegződése. Ennekfolytán az alig érintett hasfalak hirtelen deszkakeménnyé összehúzódnak. A perceken át végzett nyugodt, ne merőteljes simítások hatása alatt a túlzott reflexbeidegzés rendszerint alábbhagy s az izmok feszülése normális mértéket mutat. Eme beidegzési állapotban kell azután enyhén nyomó, gyúró, verdeső masszáló munkáknak kifejlődnie.

   Lényeges azonban, hogy a gyúrás, nyomdosás, verdesés csupán legfelületesebb hatású legyen. Mondanunk sem kell, hogy már a has izmainak masszálásánál mily nagy mértékben figyelnünk kell arra, hogy a hasizmok által alkotott hasfalak mögött a máj, a lép, az epehólyag, a gyomor, a vese. a vakbél s a belső nemi részek, valamint a hasnyálmirigy s a mellékvesék, továbbá a legfinomabb szövetű belek, összefoglalva: a hasüri zsigerek foglalnak helyet.

   A hasfal masszázsánál szem előtt tartandó általános szabály, mely szerint a hasizmok autonóm összehúzódó képességének felfokozása lehet csupán célunk és ezt a célt csakis igen enyhe masszázzsal, nem mélyreható verdeséssel, nyomkodással érhetjük el.

   A bél-masszázs. Mint fent emlitettük, a belek élettani tevékenységének fokozását a belek masszázsával igyekszünk elérni. A bőr és izomzat masszázsánál a testnedvek szív felé áramlására voltunk tekintettel és azt mondottuk, hogy a masszázs a végektől a sziv felé történjék. A bél masszázsánál a béltartalom mozgási irányára kell tekintettel lennünk. A beleket tehát a belek és a bélsár mozgási irányára való figyelemmel masszírozzuk.

   Kezünk tehát a jobb csipőtányértól felfelé a máj és gyomor, majd balra a lép irányában aztán le a bal csipőtányér felé s onnan haránt a kiindulási ponthoz visszahalad. Ez a mozgásunk a vastagbélnek a bélpangásokba oly nagy szerepet játszó felfelé, haránt és lefelé haladó részeit igyekszik követni. Azonkívül tekintettel van arra, hogy a beleket boritó cseplesz helyzete lényegesen ne befolyásoltassák. A bélmasszázs, miután a gyomor és a belek tágulása vagy renyhesége miatt adatik, következőleg inkább mint az eddig leirt szöveti területeknek masszázsa közvetlenül mechanikailag is hivatott a bélsár továbbítására befolyást gyakorolni. De éppen ezen céljánál fogva egyúttal az elképzelhető legnagyobb figyelemmel és gonddal viendő keresztül. Legelső feladatunk, hogy a hasfalnak majdnem kivétel nélkül jelentkező reflexbeidegzését a hasizmoknak eleinte deszkakemény ellenállását ne leküzdjük, hanem megszüntessük. A hasfalak ellenállását, mint a hasizom-masszázs tárgyalásánál emlitettük, enyhe simogatással, majd mindinkább fokozódó, de nagyon figyelmesen ellenőrzött nyomással, enyhe dagasztással érjük el. A hasra laposan helyezett két tenyerünk állandó körkörös simító és nyomó mozgásai kapcsán s a hasfalaknak elpuhulása után lassanként érezhetővé válna a hasi zsigereknek és a bél tartalmának kisebb-nagyobb ellenállások tömegei. Emez ellenállások jelentkezésétől kezdve mozgásaink a bevezető mozgásoknál még inkább ellenőrzöttebbek, de a bél tapintható területein az ellenőrzés mellett s lehető legfelfokozottabb figyelem mellett egészen mélyrehatóknak kell lenni. Az enyhe rázás, nyomás, kezünk körkörös mozgása kapcsán olyképpen végeztetik, hogyha a körülmények megengedik, egy-egy bélszakaszt az elernyedt hasafalakon keresztül enyhén kezeink közé is foghassunk, illetve körültapinthassunk s a benne pangó bélsár-részletet tovább mozogni elősegítsük.

   Nagyban és egészben azért mégsem az a célunk, hogy a magunk mechanikai műveletei kapcsán a tapintásunk számára hozzáférhető béltartalmat saját erőmüvi behatásunkkal továbbítsuk, hanem főcélunk mégis csak az általános részben minden masszázs céljául meghatározott cél itt is. Feladatunk lelke és lényege az, hogy a bélmüködés autonóm rendszerét a hasfalak és a bél izmainak fejlesztésével, tápláltsági viszonyaik megjavításával s a beidegzési zavarok (spasmus vagy atonia) megszüntetésével segítség nélküli erőkifejtésre alkalmassá tegyük.

   Rendkívül segítségünk a has- és bélmasszázsnál is a kezünkre alkalmazott vibrációs készülék, melyet a bélmasszázsnál különösen a legkisebb kilengési és a legnagyobb rezgési szám beállításával alkalmazunk.

   A masszázsok időtartama az elérendő cél szempontjából öttől maximálisan hatvan percig tart. Egyórás masszázs a legnagyobb kivételek közé tartozik. Nem mintha a masszőr nem birná tovább is, hanem mert a túlontúl nyújtott masszázs a szöveteknek és izmoknak épigy elernyedésére vezet, mint bármely kimerítő cselekvő mozgás.
Egyes testrészek általában öttől-husz perci időtartamig massziroztatnak. A hasizmok s a belek masszázsa tiztől-harminc percig szokásos és célravezető.

   Elernyedt és visszafejlett izomzatnak masszázs utján való fejlesztése a sorvadás mérvéhez képest kb. két héttől három hónapig tart. Különösen elhuzódó a tágult és pangó bélizomzatnak fejlesztése, de éppen ennél tapasztaljuk viszont azt is, hogy huzamosabb masszázs után évekre szóló egészséges működés, erőteljes béltevékenység biztositható.

   Kifejezetten ereket és idegeket eléggé ritkán masszírozunk. Általában az erek és idegek által ellátott területek, lágyrészek masszázsában az idegek és erek szempontjai is kielégíttetnek.

   Tulajdonképpen inkább negatívumok, tiltó rendelkezések, amiket az erekkel és idegekkel kapcsolatban mondanunk kell. Természetes, hogy fenti álláspontunk nem ugy értelmezendő, hogy ér- vagy idegbetegségeknél masszázs nem alkalmaztatik. De soha semmi körülmények között sem alkalmazunk masszázst érgyulladásnál, vagy heveny ideggyulladásoknál, genyedéseknél vagy rosszindulatú daganatoknál. ..."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Melha Armand főorvos)