A fizikai gyógyitás tényezői - 4. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "...A masszázs ősidőktől fogva gyógyító tényezője az emberiségnek. Szükségességét, hasznosságát ösztönös, öntudatlanul végzett, állatéleti cselekményeink igazolják.

   Legélesebben rávilágít eme megállapításunk helyességére az a jelenség, hogyha valakinek hirtelen fájdalmat okozunk, azt látjuk, hogy az illető a fájdalomokozás helyére kezét reflektorikusan odailleszti s azt rövidesen simogatni, nyomkodni kezdi. E simogatás és nyomkodás, nagyobb sérülé-sektől eltekintve, az okozott fájdalmak csökkentésére és a megzavart működési egyensúly helyreállítására általában alkalmas.

   Élettani hatások. A masszázs: testünk cirógatása, nyomkodása, verdesése, általában a bőrnek kézi erővel vagy eszközökkel megtoldott kezünk közbenjöttével való rezegtetése (vibráció), az érintett részek, sőt távolhatásuk utján a távolabb fekvő területek és szervek élettani egyensúlyának helyreállítására egészséges működésük felfokozására alkalmas.

   Általánosságban a masszázs helyes alkalmazásánál két szempont irányadó. Az egyik, mit érhetek el és mire kell törekednem a masszázs igénybevétele utján, a második pedig, mitől kell óvakodnom, midőn gyógyítás céljából, vagy általában masszázst alkalmazok.

   A masszázs hatása általában kétirányú: az egyik az anyagcsere fokozása, a másik a mozgás élénkítése. A masszázs ártalma ennek az ellenkezője, vagyis épp a mozgás korlátozása és anyagcserezavarok előidézése.

   Az általunk megdönthetetlennek felismert masszázs-törvény a következő:

   A masszázs ereje a gyógyított terület leggyengébb szövetelemének rugalmassági határáig terjedhet csupán.

   Következésképen az összes eddig általános gyakorlatnak örvendő eljárások, melyek eme törvénnyel vagy homlokegyenest ellenkeztek, vagy eme törvény fel nem ismerése folytán arra figyelemmel nem voltak, mind kártékonyak, illetve nem oly mérvben hasznosak, mint hogyha a fenti törvény figyelembevételével alkalmaztattak volna, tehát a mozgás és anyagcsere lecsökkentését okozta. Ez az eredmény a masszázs helyesen választott céljával ellentétes.

   A helyes masszázs alkalmazásának gyakorlati szabálya tehát olvasóink számára nem lehet egyéb, mint a beteg területnek enyhén való simogatása, enyhén való verdesése, az erőhatásoknak nagy ellenőrzés és figyelemmel való alkalmazása, különösen ama területeken, ahol nemesebb és életfontosabb puha és gyenge sejtfalu szövetek vannak.

   A masszázs speciális hatásairól. Mielőtt a masszázs-technikáról részleteiben szólanánk, indokolt, hogy az egyes szövetek speciális reakcióiról tegyünk néhány szóban említést.

   Az egészséges bőr rugalmas, mérsékelten vér- és nedvbő, ehhez képest színe élénk, kissé rózsás, nem áttünő, nem transparens s a test mérsékelt mozgásai, vagy nyugalmi helyzete mellett, nem nedves és nem zsiros.

   A beteg ember bőre petyhüdt, sápadt, vagy tulkipirult, vizenyős, áttünő, gyakran zsiros, néha tulszáraz, pikkelyes, hámló.

   A bőr-masszázs feladata és célja a bőr élettani tevékenységének és e tevékenység egyensúlyának helyreállítása.

   Nagyon természetes, hogy erőteljes behatásokkal, durva dörzsöléssel, nyomkodással, verdeséssel ezt a célt el nem érhetjük.

   A bőr erei, apró izmai, mirigyei és kapilláris nedvcsatornái, rugalmas kötőszöveti rostjai, végtelen finom szerkezetűek. Jelentéktelennek látszó, már szabadszemmel is látható szövetroncsolásokat idéznek rajta elő.
Ilyen roncsolások természetes uton is létrejönnek a test tömegének gyarapodása alkalmával, ugyanolyanszerü elváltozásokat hagyva maguk után, mint a hirtelen kelő tészta felületén jelentkező repedések.
Terhességi hegeknek nevezzük ezeket az észrevétlenül keletkező és gyógyuló bőrrepedéseket, amelyek azonban nemcsak terhes nők hasán, combján, oldalán jönnek létre, hanem hirtelen kövéredő egyéneken és, mint említettük, azokon is, akiket a kelleténél erőteljesebben masszíroztak.

   Vannak orvosi iskolák, sőt igen tekintélyes külföldi klinikák, amelyeknek felfogása szerint csakis az erőteljes masszázs lehet eredményes. A közönség pedig általában azt hiszi, hogy ha a masszőr nem komoly erőkifejtéssel dolgozik és fájdalmat nem okoz, akkor a masszázs hatástalan.

   Nem győzzük eléggé hangoztatni eme hibás és az eljárás veszedelmes következményeit. Ezek kettős irányúak, az egyik esztétikai, a másik élettani.

   Az esztétikailag káros következmény abban rejlik, hogy az erőteljes masszázs által kinyújtott, rugalmasságától megfosztott számtalan apró hegtől átszőtt bőr többé a test térfogatváltozásait egyszerű összehúzódással, vagy tágulással nem követi. ..."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Melha Armand főorvos)