A nő egészségtana - Menstruáció, terhesség, szülés, gyermekágy 4. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "... Elvetélés. A terhesség zavarai között elsősorban kell megemlíteni azt az esetet, amikor a magzat a méhben elhal. Az elhalt magzat egy ideig még a méhben maradhat, de később azután a méh egy szülési aktussal kiszorítja magából. Ennek bekövetkeztére leggyakrabban vérzés figyelmeztet, amikor is azonnal orvosi segítséget kell igénybe venni. Nem szabad azonban elfelejteni, amit már emiitettünk, hogy normális terhesség lefolyása alatt is előfordulhat a terhesség elején egyszer-kétszer csekély vérzés. De megtörténhetik az is, hogy erősebb vérzés ellenére a magzat életben marad és a terhesség normálisan folyik tovább.

   A terhesség félbeszakadásának és az elvetélésnek lehetnek egyes külső okai, például ütés a hastájékra, testi megerőltetés stb. és ezért van az, hogy nehéz testi munkát végző asszonyoknál az elvetélés jóval gyakoribb. De ugyancsak elvetélésre vezet nagyon gyakran valamely magas lázzal járó megbetegedés, a krónikus betegségek közül pedig a sziv-, tüdő- és vesebetegségek. Különösen ki kell emelni a szifiliszt, mint az elvetélések leggyakoribb okát. A szifilitikus méreg megöli a magzatot és ez bekövetkezhet még akkor is, hogyha a fertőzés évekkel ezelőtt történt és a betegségnek semmi külső jele sincs az anyán. Ha egy nőnél egymásután több terhesség szakad meg, mindenesetre kell gondolni erre az okra is. Megfelelő gyógyitóeljárással elérhető, hogy a terhességet egy asszony kiviselje, sőt ép magzatot szüljön.

   Az elvetélés legkönnyebben a terhesség első hónapjaiban következik be. Első jele vérzés és fájdalmak, amelyek már hetekkel előbb léphetnek fel, mielőtt a tulajdonképpeni elvetélés bekövetkezik. Nagyon gyakran következik be orvosi beavatkozás szükségessége, mert elvetélésnél könnyen megtörténik, hogy a méhben peterészletek maradnak vissza és hosszan elhúzódó méhbetegségeket, vérzéseket, fertőzést és igen súlyos komplikációkat okozhat. Ha a terhesség alatt az elvetélés jelei mutatkoznának, tüstént orvoshoz kell fordulni, akinek esetleg még sikerülni fog az elvetélés bekövetkeztét megakadályozni.

   A terhesség mesterséges megszakításának, a, magzatelhajtásnak csak akkor van helye, ha a terhesség az anya életét közvetlenül veszélyeztetné, ha tehát az anya súlyos beteg. Ennek a megállapítása csak az orvosok feladata lehet és csak orvosok végezhetik ilyen körülmények közölt a magzat mesterséges eltávolítását a méhből. Orvos kezében ez a beavatkozás, különösen a terhesség első idejében, rendszerint veszélytelen, annál veszélyesebb azonban a titokban házilag, vagy bábák által végrehajtott magzatelhajtás. Ez már nagyon sok asszonynak került az életébe. Aki nem teljesen egészséges, az jól teszi, ha orvostól kér felvilágosítást arra nézve, vájjon a terhesség rá nézve nem veszedelmes-e és ha igen, akkor óvakodik attól, hogy teherbe jusson. A magzat elhajtása, ha nem több, de legalább két orvos tanácskozása alapján történik, büntetőtörvénykönyvünk értelmében súlyosan büntetendő cselekmény.

   A terhességnek még egy nagyon súlyos, de szerencsére ritka zavaráról kell megemlékeznünk s ez a méhenkivüli terhesség. Megtörténhetik ugyanis, hogy a megtermékenyített pete nem vándorol le a petevezetéken át a méhbe, hanem valahol a petevezetékben telepedik meg. A petevezeték természetesen nem tud fejlődésében alkalmazkodni a pete növekvéséhez ugy, mint az anyaméh, a feszülés közben megreped, vérzések állanak be a hasüregben. A vérzés lehet csekély és ilyenkor aránylag veszélytelen, de lehet hirtelen erős vérzés is, amely rövid idő alatt az asszony elpusztulására vezet. A méhenkivüli terhesség görcsszerü fájdalmakkal jár az alhasban, vérzés kapcsán beálló rosszullét, elsápadás stb. figyelmeztetnek a veszedelemre. Külső vérzés gyakran alig vagy egyáltalában nem jelentkezik. A gyógyításnak egyetlen módja a minél sürgősebb műtét, a beteg élete gyakran igazán csak perceken múlik. ..."

(Az egészség enciklopédiája - Dr Rotter Henrik kórházi főorvos)