A nő egészségtana - Menstruáció, terhesség, szülés, gyermekágy 1. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "Az általános egészségien szabályai természetesen csak ugy állnak a nőre, mint a férfira. A nő testi szerkezete és különösen az emberi nem szaporí­tása körül kifejtett működése azonban a női testre olyan különleges felada­tokat ró, amelyeknek következtében a női test sokféle olyan ártalomnak van kitéve, amit a férfi nem ismer, úgyhogy általában véve a külső körül­mények káros hatásaival szemben a nők ellenállóképessége általában vala­mivel gyöngébb, mint a férfiaké. Ha a nő életében perodikusan előforduló vérzéseket, a menstruációt nem is tekinthetjük betegségnek, úgyszintén nem megy betegségszámba egészséges nőnél a terhesség és a szülés sem, mind­azonáltal mindkét folyamat a szervezetnek nagy igénybevételével jár és legyengiti annak ellenállóképességét külső ártalmakkal szemben. Ezért szük­séges, hogy a női test egészségtanával külön foglalkozzunk, a menstruációval és annak zavaraival, a terhességgel, a szüléssel és a gyermekággyal, vala­mint az úgynevezett női betegségekkel is.

   A nemi különbség befolyása a magzatra tulajdonképen már az anya­méhben kezdődik, az újszülött fiu átlag nagyobb sulyu, mint a leány, éppen ezért a leányok könnyebben születnek meg, szülés közben több fiúgyermek hal el.

   A fiúgyermek fejlődésében simán, lassú átmenettel történik az átala­kulás gyermekből a nemileg érett ifjúvá, akinek egész sexuális működése normális körülmények között egész élete folyamán semmiféle zavart nem okoz és a késői életkorban a többi szervek visszafejlődésével együtt lassan­kint simán megszűnik.

  Leánygyermeknél már jóval a nemi érettség beállta előtt megkezdődik a petefészek működése. A petefészekben peték érnek meg, anélkül azon­ban, hogy a peték kijutnának a petefészekből, ez csak jóval később történik, amikor a mi éghajlatunk alatt körülbelül a 12-14. évben a menstruáció (havivérzés, hószám) beáll. Ebbe az időbe esik a nőies formák, különösen az emlők gyors kifejlődése is.

   A menstruáció rendes körülmények között körülbelül négyhetenkint egyszer 3-4 napig tartó vérzés az anyaméhből. Ettől a normától azonban vannak eltérések is, amelyek még betegesnek sem mondhatók. Itt típusokat lehet megkülönböztetni. Vannak, akik háromhetenként, vannak, akik hathetenkint menstruálnak. Némelyeknél két napig tart a havivérzés, má­soknál nyolc napra is kinyúlik a vérzés időszaka. Mindezek a megjelenési formái a havivérzésnek még a norma keretébe tartoznak. A lényeg az, hogy a vérzés ciklusa ugyanaz maradjon. Ha valakinek 2 napig szokott a havi­vérzése tartani és egyszerre 8 napig tart, ezt már rendellenesnek kell minősiteni és jó orvos tanácsát kikérni. Ugyanigy káros, ha valakinek 4-5-6 hetenként szokott a menstruációja lenni és hirtelen 2 hét múlva jelenik meg.

   Az ivarérés idején a vérzés vontatottan indul meg. Van olyan eset is, hogy a vérzés első jelentkezése után fél-, néha egyévi pauza is következik. Apró, pecsételő vérzések és valóságos vérömlések váltogatják minden tör­vényszerűség nélkül egymást. Rendszerint ezeknek az abnormitásoknak semmi különös jelentőségük nincs, ha azonban fél vagy egy év alatt nem rendeződnek és nem válnak típusossá, akkor mégis orvost kell megkérdezni.

   A menstruáció alatt az egész test változást szenved, a menstruáció beállta előtt az összes életműködések élénksége fokozódik, az érverés gyor­sabb stb. Közvetlenül a vérzés beállta előtt az érverés száma és a testhőmérsék csökken és csak a vérzés megszűnte után kezd újra emelkedni, hogy a következő menstruáció előtt ismét elérje a legmagasabb pontot.

   A nő élettevékenysége tehát ilyen hullámmozgás formájában folyik le, ami kifejezésre jut a nő lelki életében is. Bár a menstruáció, mint mondottuk, nem betegség, tartama alatt a nők mégis nem jól érzik magukat, ingerlékenyebbek, mint különben. Ugyancsak érzékenyebbek a nők a menstruáció tartama alatt mindenféle betegségokozó hatásokkal szemben, erős meghűlés könnyebben okoz ilyenkor betegséget, mint életének más szakaszaiban. A nő munkaképessége is csökken ezek alatt a napok alatt és az egészségnek és «gyöngélkedésnek» ez a hullámzása tart a nő egész életén át mindaddig, amig csak a nemi tevékenység meg nem szűnik. ..."

(Az egészség enciklopédiája - Dr Rotter Henrik kórházi főorvos)