Néhány gyakoribb idegbetegségről

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "Talán egy kicsit meglepő, ha az avatatlan érdeklődő azt hallja, hogy az idegbetegségek és az úgynevezett „ideges" állapotok között igen nagy és gyökeres különbségek vannak. A jól ismert izgatott vagy máskülönben bete­ges lelki állapotokat a kutatásuk első idejében elnevezték „ideges" álla­potoknak s ez a név azóta is rajtuk maradt, amióta már nem is tudjuk olyan világosan, hogy éppen az idegrendszernek a betegségei-e?

   Az ideges emberek évtizedek óta hallják, hogy az egész szervezetük, természetesen az idegrendszerükkel együtt, tökéletesen egészséges, s a panaszaik „csak" idegesek, azaz tisztán csak lelkiek, az orvosok pedig e közben évtizedek óta keresték az ideges emberek élő és a holt idegrendszerében valami betegség­nek a nyomait, de még csak homályos nyomaira sem akadhattak semminek, ami azt mutatná, hogy miféle betegsége lehet az idegrendszernek az ide­gesség.

  Ma már sok jel arra mutat, hogy ami testi oka ezeknek az állapotoknak van, az nagyrészt az idegrendszeren kivül van s hogy azok az idegek, amik a reszketést, az elpirulást, a szívdobogást és az ilyen bajok többi tüneteit csinálják, csak egészségesen végrehajtják más beteg szerveknek a paran­csait, ugy, amint a gyulladt fognak az ép idege végrehajtja a fogfájást, ameddig ő maga ép, - mert amint a fogorvos elkábítja vagy elpusztítja, akkor már nincs fogfájás. Az ideges tüneteket is nyilván csak végrehajtják maguk az idegek, amíg maguk épek, ha pedig ők maguk betegek, akkor egészen más tüneteket okoznak, más betegségeket, egészen más lefolyási móddal, mint az idegesség tüneti és állapotai.

   Jó ezt tudni mindenkinek, mert ezekről a dolgokról folyvást szó van és magára a betegre nézve alap­vető különbség, hogy a betegsége, a fájdalma vagy akármi más tünete „ide­ges" állapot-e ép idegrendszer mellett, vagy pedig valamelyik idegnek, vagy idegcsomónak, vagy idegrendszerbeli bonyolódottabb szervnek a valóságos testi, „szervi" betegsége. Az „idegesség" szava tehát tévedésen alapult, de nem érdemes azért most már küzdeni ellene, csak jó ezeket a különbségekel tudni, mert mindaz, ami a betegre a valóságban tartozik, vagyis a betegség lefolyásának a módja, az ellene való védekezés, a benne való viselkedés, a gyógyítás módjai és lehetőségei: ebben a két csoportban egészen mások és mások. Többek között például az ideges állapotokban az állapotok megisme­résén és a velük szemben való viselkedésen rendkívül sok fordul meg és ezek az állapotok a világ legelterjedtebb betegségei, tehát a legfontosabb közérdek, hogy velük úgyszólván mindenki megismerkedjék. Az idegrend­szer szervi betegségei ritkábbak s a beteg helyzete velük szemben ugyanaz, mint a többi testi betegségekkel szemben, ezek tehát a betegek és kivált az egészséges érdeklődők számára sokkal nagyobb mértékben csak tudományos érdekességek.

   Az idegrendszer betegségei közül három olyan gyakori, hogy ez a tudo­mányos érdekességük legalább nagyobb tömegek számára van meg. Ez a három: az epilepszia, a gerincagysorvadás és a pajzsmirigynek az a beteg­sége, amit mi a németekkel együtt Basedow-betegségnek szoktunk nevezni, míg a többi népek más kutatókról, vagy pedig a tüneteiről nevezték el. Ez a három jellemző példája a szervi idegbetegségek három főcsoportjának. ..."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Décsi Imre idegorvos)