A gümőkór (tuberkulózis) és az ellene való védekezés - 13. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

A hajlamosító tényezők kerülése   "Épugy, mint a fertőzés alkalmai­nak csökkentésében, a hajlamosság kifejlődésének meggátlása körül is nagy szerepe van az egyéni védekezésnek. A hatóság meg kell, hogy tegye a magáét a lakásviszonyok és közélelmezés javítása körül, hogy a polgárok életstandardja, életnívója az egészségfenntartás elemi követelményeinek megfelelhessen, de első tekintetre nem is hinné az ember, mennyit ronthat a célszerűtlen viselkedés a jobb viszonyok között élő ember ellenálló-erején s mennyit javíthat az okszerű életmód a szegény sorsban élő helyzetén is.

   Sok embernek a jómód csak vesztére van. Csak arra szolgál, hogy ren­detlen éjszakázó életre, kártyára (idegizgalom!) s dorbézolásra (alkoholiz­mus) csábítsa.

   A szerény viszonyok között élő pedig, ha mértékletes, józan életmódot folytat, nemcsak otthonában teremthet magának az alábbiak ösmeretével egészségfentartó környezetet, hanem munkahelyén is ellensúlyozhatja - sa­ját viselkedésével és példaadásával - az ott esetleg őt fenyegető gyöngítő tényezők befolyását

   Minden hajlamosít a tüdőgümőkórra, ami a testet gyöngíti!

   Ez elsősorban a helytelen életmód: ha valaki nem adja meg testének munka után a kellő pihenést, vagy pláne mérgezi azt.

   Nagyon tévednek, akik a szórakozást, mely az éjszakába nyúlik, pihe­nésnek minősitik. Igazi pihenés csak az alvás. Aki tehát a szükséges 6-8 órai alvása idejéből elvesz (dolgozó ember ezt a következő nappalból nem pótolhatja), az erősen gyöngíti a testét.

   Ha aztán szórakozás céljából való éjszakázása közben - ami a rendes - még agyondohányozza is magát, esetleg szerencsejátékkal izgatja pihe­nésre szoruló idegeit s még hozzá szeszes italt is bővebben fogyaszt, egy­szerűen maga alatt vágja a fát egészségfentartás dolgában. Szervezetének előbb-utóbb ki kell merülnie s a leggyakoribb fertőzésnek, a tüdőtuberkuló­zisnak, hamarosan áldozatul esik. Édesatyámnak hat testvére volt. Közülök ketten kaptak tüdőbajt. Atyám a túlfeszített irodai munkában, mert testvé­reit is segélyezve, éjt nappallá tenni volt kénytelen, és legfiatalabb öccse, aki mint vidéki szülők gyermeke, az ő felügyeletüktől távol, már mint jogász, itt a fővárosban sajnálatosan elkorhelyesedett. Ez a korban legifjabb nagybátyám harmincadik életévében tüdővészben elpusztult, atyám utóbb teljesen meggyógyult, s mint kövér öreg ur 74 éves korában guta­ütésben halt meg, túlélve még három másik, szintén elég szép kort ért testvérét is.

   De nemcsak az éjszakázó szórakozás gyöngíti a testet, hanem a nappali pihenő-időnek helytelen felhasználása is. Aki ezt elkorcsmázza, vagy elkávéházazza, igen helytelenül cselekszik, még aki örökké moziban ül, mikor szabad ideje van, sem a legokosabbat műveli, mert a tuberkulózis elleni védekezés első szabálya a minél több szabadban való tartózkodás.

   Az ujabb idők sportszeretete nagyban elősegíti ezt. Csak nem szabad senkinek a sportolásban sem a testét kimerítenie, a sportolást tulságig hajtania. Igaz itt a német mondás: ,,Was zu viel, ist ungesund!" Lassú szok­tatással lehet csak büntetlenül, főleg a különben az izomzatot nem gyakorló, ülő életmódot folytató egyénnek, szervezetét erősebb fizikai teljesítményekre alkalmassá tenni, különben ugy járhat, mint az a szegény evezős, aki a dunai regattáról, melynek egyik győztese volt, került az akkor még vezetésem alatt állott Erzsébet-szanatóriumba hirtelen kitört vágtató tüdő­vésszel s fel sem kelt ágyából többé. Mert a durva testi megerőltetések - ezt a háború tanulságai bőségesen igazolták - a testben különben ártatla­nul lappangó tuberkulózist súlyosan fellobbanthatják. S ugyanazt tehetik a testet a sportolás elfajulása esetén érő sérülések is.

(Az egészség enciklopédiája - dr. Okolicsányi Kuthy Dezső egyetemi m. tanár, Közkórházi főorvos)