A gümőkór (tuberkulózis) és az ellene való védekezés - 4. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

Hajlamosság

   "Külön veleszületett hajlam gümőkórra, mely mintegy megpecsételné előre a tuberkulózus szülő leszármazójának sorsát, mint említettük, nincsen. De van szerzett hajlam. Ezt létrehozhatja minden, ami a testet gyöngíti. A háború keserves tapasztalatai rámutattak a testi és lelki kimerülés súlyos hajlamositó, diszponáló hatására. Hogy rossz lakás, elég­telen táplálkozás, megerőltető munka, gondok, kedélyi izgalom és lehan­goltság nem erősíthetik a testet, magától értetődő. Mindezek csak tágabbra nyitották a lefolyt években a kaput, melyen át a tüdővész sorainkra ron­tott; ez természetes. De békében is áll az, hogy a tuberkulózis a szegénység, műveletlenség és nem ritkán a haszontalanság betegsége.

   Arról, hogy valaki szegény, persze sokszor nem tehet. A vele járó rosszabb lakás,  gyöngébb táplálkozás hajlamositó befolyásának  önhibáján kivül van kitéve. Itt a hatóságok feladata, hogy a lakásviszonyok és a köz­élelmezés javításával lehetőség szerint segítsen. Arról, hogy gyöngébb test-alkotásu egyének különösen ártalmas iparágakra (pl. üvegcsiszoló, fém-köszörüs) ne adják magukat, a pályaválasztás előtt orvosi vizsgálat, mely hovatovább hatóságilag fog szerveztetni, van hivatva gondoskodni.

   Eminens kötelessége azonban mindenkinek, hogy önmagát ne gyön­gítse. Teszi ezt azzal, ha bármely irányban mértéktelen életet él. A kicsa­pongó szervezete nem maradhat erős, ellenálló, még ha ilyennek született is. Az éjszakázó, dorbézoló vagy italos ember eredetileg vas-egészségét is el­pusztítja s a tüdővész kitörésére hajlamossá teszi.

   A műveletlenség és a félműveltség részben azzal segiti ezt elő, hogy az illető az éppen említett diszponáló veszélyt nem ismeri, részben pedig az által, hogy a gümőkór fertőző voltáról nincs tudomása s az óvakodás elemi szabályaira sem képes ügyet vetni: tehát hajlamosságot és ragályozást egy­aránt könnyebben szerez.

   A népoktatás a betegségektől való védekezésre irányuló tanítást is mindjobban feladatai közé iktatja. De amint más téren, ugy itt sem végez­het mindent a hatóság. Az egyénnek, az egyes embernek is törekednie kell a ma már népszerű előadásokban, füzetekben, oktató táblákon, sőt falragaszokon is eléggé ösmertetett egészségi szabályokat megismerni s ami még fontosabb, azokat követni és megvalósítani."

(Az egészség enciklopédiája - dr. Okolicsányi Kuthy Dezső egyetemi m. tanár, Közkórházi főorvos)